Basın Özetleri 20.10.2021

Filelefteros Gazetesi

  • Sağlık için ekstra milyonlar

“Genel Sağlık Sistemi ve hastaneler için devlet yardımı istiyorlar” alt başlıklı haberde, Sağlık sektöründe ekonomik çalkantılar yaşandığı ancak Maliye Bakanı’nın, Sağlık Sigortası Kurumu tarafından talep edilen 40 milyon Euro'luk devlet yardımına olumsuz yanıt verdiği aktarıldı. Haberin detayında, Sağlık Sigortası Kurumu’nun, hükümetin pandemi kararları nedeniyle Genel Sağlık Sistemi Fonu'nun gelirlerinin 240 milyon Euro'sunu kaybettiği ve 3 yıl içerisinde gerekli durumlarda kullanılmak üzere bir "güvenlik yastığına" ihtiyacı olduğunu açıkladığı belirtilirken, Maliye Bakanı Konstantinos Petridis’in, Sağlık Sigortası Kurumu finansmanını kamu hastaneleriyle ilişkilendirdiği ve Devlet Sağlık Hizmetleri Kurumu'nun devlet tarafından yapılan 5 yıllık yardımın "Genel Sağlık Sistemi felsefesindeki delik" olduğunu savunduğu ifade edildi. Haberde ayrıca, Devlet Sağlık Hizmetleri Kurumu’nun düzenlediği basın toplantısında, devlet mali desteğinin 5 yıldan en az 2 yıl daha uzatılmasını talep edeceğini açıkladığı ve 2021 yılı için yaklaşık 5 milyon Euro'luk bir işletme açığına sahip olduğunu ve bunun sermaye harcamaları nedeniyle 31 milyon €’ya ulaşabileceği aktarılırken, Kurumun Yetkili Müdürü Hristis Loizidis’in dün yaptığı açıklamada "salgın kamu hastanelerinin finansmanını etkiledi ve herkes bunu kabul ediyor" dediği belirtildi.

  • Kameralar nihayet yılbaşı gecesi geliyor

“Lefkoşa'da dün tek noktada iki saat içinde 500 ihlal kaydettiler” alt başlıklı haberde, trafik kameralarıyla ilgili pilot sistemin önümüzdeki hafta 25 Ekim Pazartesi gününden itibaren planlandığı şekilde başlayacağı belirtilirken, kameraların tam olarak devreye girme tarihlerinin ise yeni yıla ertelendiği belirtildi. Haberin detayında, Ulaştırma Bakanı Yannis Karusos’un konuyla ilgili yaptığı açıklamalara yer verilirken, trafik kameraları ilgili pilot sistemin sürücülere tanıtılması için başlangıçta verilen 1 aylık sürenin kısa olarak değerlendirildiği bu nedenle yıl başına kadar uzatıldığı aktarıldı. Haberde ayrıca, Lefkoşa'da Grivas Digenis ve Demosthenes Severis Caddeleri’nin birleştiği kavşakta bulunan sabit kameralar tarafından dün iki saat içinde 500'e yakın ihlalin kaydedildiği, pilot sistemde önümüzdeki Pazartesi gününden itibaren kameralar tarafından tespit edilen ihlaller ile ilgili olarak her sürücüye para cezası değil, posta yoluyla uyarı mektubu gönderileceği, hatalı sürücülere para cezası yazılma işlemlerine ise 1 Ocak 2022'den başlanacağı vurgulandı.


Politis Gazetesi

  • Kıbrıs Devlet Memurları Sendikası, Kamu Hizmeti Komisyonu’nun önüne takoz koyuyor

“Memur Sendikası Maliye Bakanı ile yaptığı anlaşmadan çekiliyor gibi görünüyor” üst başlığıyla verilen haberde, Maliye Bakanlığı ve Kıbrıs Devlet Memurları Sendikası arasındaki Bakanlığı’n reddettiği, Sendika’nın nitelik ve yazılı sınavlardan ziyade kıdem bazında yapılmasını istediği terfilerle ilgili anlaşmazlık olduğu belirtildi. Haberin detayında, Maliye Bakanı Konstantinos Petridis’in, Kıbrıs Devlet Memurları Sendikası’nı terfilerle ilgili imzasını geri çekmekle suçladığı ve tüm süreci "rezillik" olarak nitelendirdiği belirtilirken, Kıbrıs Devlet Memurları Sendikası’nın ise, önce Maliye Bakanlığı'nı, terfilere ilişkin anlaşmada bulunan hükümleri iptal etmekle suçladığı ve "şantaj"dan söz ettiği belirtildi.

  • Mevzuat olmadan… Mevzuat Komiseri

“This is Cyprus” üst başlığıyla verilen haberde, Mevzuat Komiserliği kurumu, Başpiskopos III. Makarios tarafından atanan ilk komiser Stella Soulioti ile birlikte 1971 yılında kurulduğu ve 50 yıllık faaliyetinin ardından, Mevzuat Komiseri’nin sorumluluk ve görevlerini belirleyen yasal bir çerçevenin, makamının yapı ve teşkilat şemasının bulunmadığının belirtildi. Haberin detayında, konuyla ilgili trajikomik olayın, Yasama Komiseri’nin görevlerinin Kıbrıs yasama çerçevesi ve özellikle modernizasyon, basitleştirme, ekleme, konsolidasyon, kodlama ve hatta ulusal mevzuatın revizyonu ile ilgili herhangi bir konuda; "Cumhurbaşkanı'na veya diğer herhangi bir kamu görevlisine, organına, makamına, servisine veya şahsına teklif hazırlamak ve sunmak" olmasına rağmen, Mevzuat Komiseri’nin yasada yeri olmaması olduğu vurgulandı.


Alithia Gazetesi

  • Komisyon Türkiye’yi şiddetle kınadı

“Maraş'taki tek taraflı eylemleri derhal durdurun” üst başlıklı haberde; Avrupa Komisyonu’nun Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılım koşullarına ilişkin ayrıntılı raporunda, Maraş ve Kıbrıs’ın Münhasır Ekonomik Bölgesi'ndeki yasadışı faaliyetleri nedeniyle Türkiye’yi şiddetle kınadığı belirtildi. Haberin detayında, Komisyon’un raporunda, Türkiye'den Maraş'taki tek taraflı eylemlerini derhal durdurmasını istediği aksi takdirde Avrupa Birliği üyesi devletlerin çıkarlarını korumak için her yolun kullanılacağı vurgulandı. Haberde ayrıca Türkiye'ye Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları ve Avrupa Birliği ilkeleri temelinde Kıbrıs müzakerelerine geri dönmesi ve adadaki gerilimi artıracak ve müzakerelere dönüşü baltalayacak tek taraflı hiçbir eylemde bulunulmaması çağrısında bulunulduğu aktarıldı.

  • Doğum izni konusu apar topar Meclis’te

“Salı günü Komite’nin gündeminde olacak” üst başlıklı haberde; doğum izni süresinin artırılmasına ilişkin yasa tasarısının Salı günü Meclis Çalışma Komitesi'nde görüşülmeye başlanacağı belirtildi. Haberin detayında, annelik ve babalık izni ile ebeveyn iznine ilişkin yasa tasarısının dün Çalışma Bakanı Zeta Aimilianidou tarafından Çalışma Komite'sine sunulduğu vurgulanırken, iş ve aile hayatını uzlaştıran demografik özellikler ve düşük doğum oranlarıyla mücadele kapsamında oluşturulan yasa tasarısı kapsamında, 2’nci çocuk için doğum izninin 18 haftadan 22 haftaya, 3’üncü çocuk için ise 26 haftaya çıkarılmasının gündemde olduğu vurgulandı.


Haravgi Gazetesi

  • Artışlarla ilgili endüstriler ve tüketicilerden umutsuzluk çığlığı

“Demir ve bakır gibi yapı malzemelerinin fiyatları dört katına çıktı” alt başlığıyla verilen haberde; Meclis Ticaret Komisyonu'nun dünkü oturumunda iş dernekleri ve tüketici örgütleri tarafından sunulan veriler ışığında, Noel'e kadar temel gıda ve hizmet fiyatlarında yeni artış dalgalarının yaşanacağını, acil önlem alınmaması durumunda artışların aylarca belki de gelecek yaza kadar devam edeceği konusunda ön görülerde bulunulduğu aktarıldı. Haberin detayında, konteyner ithal maliyetleri %500'e varan oranda arttığı, Çin'den yapılan ithalatlarda konteyner başına maliyetin 1.400 Euro'dan 15.000 Euro'ya yükseldiği, plastik ve ayçiçek yağı gibi ürünlerin fiyatlarının geçen yıla göre %100 arttığı ve bunun da ambalaj ürünlerinin maliyetinde keskin bir artışa neden olduğu vurgulandı. Haberde ayrıca, demir ve bakır gibi temel yapı malzemelerinin fiyatları geçen yıla göre dört katına çıktığı ve devam eden projelerin dondurulduğu, önümüzdeki dönemde başlaması beklenen diğer projelerin ise askıya alındığı ve/veya iptal edildiği ifade edilirken, ciddi hammadde kıtlıklarının ortaya çıkmaya başladığı bu durumun ise endüstrileri umutsuzluğa düşürdüğü ifade edildi. Haberde son olarak, sivil toplum örgütü temsilcilerinin yanı sıra muhalefet partilerinin de ilgili durumdan dolayı hükümeti sorumlu tuttuğu ve temel gıda ile hizmetlerin fiyatlarına bir tavan getirilmesini, belirli ürün ve hizmetlere uygulanan KDV'nin düşürülmesini, tüketicinin korunmasından sorumlu kurumların güçlendirilmesini de önerdikleri aktarıldı.

  • Akama Burnu eşsiz ve benzersiz habitatı kaybetme riski altında

“Yarımadanın "dönüşümü" ” alt başlıklı haberde; Akama Burnu’nun kentsel koruma alanından çıkarılması ve çeşitli geliştirme çalışmaları yapılmasıyla ilgili planların, yarımadanın topluluklara ve ziyaretçilere sunduğu ayrı yaşam alanıyla ilgili her şeyi bozacağı uyarısı yapıldı. Haberin detayında, hükümetin Akama Burnu'ndaki eşsiz habitatın geleceğiyle ilgili uygulamalarının; kapsamlı planlama ve çalışma eksikliği, hızlı kararlar ve çevreye kayıtsızlık olduğu aktarılırken, AKEL Çevre Ofisi başkanı Hristina Nikolaou’nun konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Akama'yla ilgili tartışılan planının ne toplulukların ihtiyaçlarını, ne de çevreyi koruma ihtiyacını karşılamadığını söylediği belirtildi. Haberde ayrıca, AKEL’in, ilgili planlara katılmadığı ve hükümetin bölgedeki topluluklara saygı duyan ve sürdürülebilir kalkınma ilkelerini sağlayan yerel bir plan hazırlaması gerektiği vurgulandı.

Son Güncelleme: 20 Ekim 2021 - 18:50

Son Haberler

05 Aralık
Papa Lesvos'daki Mülteci ve Göçmenleri Kabul ve Tespit Merkezi'ni ziyaret etti.
14:35
Stefanou: Kıbrıs'ın bölünmesine izin vermemek görevimiz
14:34
Kayıp 2 Rus kadının ölü bulundu
14:32
Hastanelerde yeni önlemler bugünden itibaren yürürlüğe giriyor
11:36
Dün 2 can kaybı ve 428 yeni vaka kaydedildi
11:35
04 Aralık
Okullarda yeni önlemler yolda
14:02
Stefanou: Hükümet Papa Francis'in mesajlarını dikkate almalı
14:01
Nouris: Papa'nın ziyareti son derece anlamlı
14:01
Vonyatis: Vakalarda artan eğilim devam ediyor
14:00
EDEK: Ankara'nın gerçek niyetleri kanıtlandı
13:59
Dün 1 can kaybı ve 594 yeni vaka kaydedildi
10:33
ABD Dışişleri Bakanlığı Kıbrıs MEB'i hakkında Türkiye'ye açık bir mesaj gönderdi
10:32
Tüm haberler

Video on Demand