basın özetleri 06.08.19

Alithia gazetesinin bugünkü ana haberi dün Trodos’taki Cumhurbaşkanlığı Sarayında yapılan Ulusal Konsey toplantısı. Gazete “Hiç itilâfsız Cumhurbaşkanı Akıncı’yla yüz yüze görüşecek. Dünkü liderler toplantısında ses tonları düşük olup fikir birliği vardı” başlığı altındaki haberinde şöyle yazıyor:
Cumhurbaşkanı iç cephede anlaşmazlıklar olmadan Cuma günü Kıbrıslı Türk liderle görüşecek. Dün Trodos’ta yapılan Ulusal Konsey toplantısı çok iyi ve yapıcı bir ortamda gelişti. Tüm liderler Cumhurbaşkanına karşısında bulacağı durumlara göre hareket serbestliği verdi. Geçe Cuma günü Cumhurbaşkanına yönelik sert eleştirilerde bulunarak ses tonunun yükselmesine neden olan AKEL bile dün ses tonunu düşürdü, görüşlerini belirtti ve iki toplum liderinin görüşmesinin sonuçlarını gördükten sonra düşüncelerini ortaya koyacağını açıkladı. Cumhurbaşkanı parti liderlerine önümüzdeki Cuma günkü görüşmeden sonra onları bilgilendirmek için çağıracağını söyledi. Cumhurbaşkanı Anastasiadis Kıbrıs Türk Lideriyle yaratıcı bir görüşme yapmak istediğini ve müzakerelerin başlayabilmesi maksadıyla genel olarak gerekli koşulların oluşması için çalışacağını belirtti.
Alithia gazetesinin diğer haberlerinden bazılarıysa şöyle:
- Kudret Özersay “henüz Mağusa’nın açılması kararı almadıklarını” açıkladı. Kudret Özersay Mağusa konusunda ses tonunu düşürdü ve henüz Mağusa kapalı bölgesinin Kıbrıs Türk idaresi altında açılmasına ilişkin karar alınmadığını söyledi. Öte yandan Mevlut Çavuşoğlu yaptığı bir açıklamada Kıbrıs sorununa Türkiye’nin bir model dayatmaya çalışmadığını söyledi ancak siyasi eşitlikten ve Kıbrıslı Türklerin güvenliğinden vazgeçilmeyeceğini vurguladı.
- İçişleri Bakanı AB partnerlerinden Kıbrıs’tan beş bin göçmen almaları yönünde yükümlülük üstlenmelerini istedi. İçişleri Bakanı olanaklarımızın tükeniş noktasında olduğunu vurguladı.
- Kıbrıs Cumhuriyetinde işsizlik oranı 2011’den bu yana geçen süre içinde günümüzde en düşük oranda bulunuyor. Temmuz 2019’da işsiz olarak kayıt yaptıran kişilerin sayısı 22.106’ya düştü.
- Ekonomi Bakanı Haris Yeoryiadis dün KRYK’na konuşurken ulusal asgari ücretin saptanmasının bir zorunluluk olduğunu ifade etti. Yeoryiadis, yetkili Çalışma Bakanlığının Uluslararası Çalışma Bürosundan bu konuda bir çalışma yapmasını istediğini açıkladı.

Haravgi gazetesinin ana haberi de dünkü Ulusal konsey toplantısı. Gazete haberini şu başlıklar altında veriyor:
Cumhurbaşkanı Anastasiadis niyetlerini fiilen göstermedi – İki lider öze ilişkin mi konuşacak yoksa taktiklere mi başvuracak? – Çözüm, yeniden birleşme ve barış için iki toplumlu miting – Çavuşoğlu “çözüm modeli dayatmıyoruz” dedi.
Gazete haberinde şöyle yazıyor:
Kıbrıs sorununun geleceğine dair büyük tehlikelere gebe bir ortamda ve müzakerelerin geleceğine ilişkin çok şeyi belirleyecek olan Cuma günü yapılacak görüşmenin öncesinde dün parti liderlerinin yazlık Cumhurbaşkanlığı sarayında yapılan toplantısında her şey kavgasız gelişmekle birlikte iki toplum liderinin görüşmesine dair beklentiler de oluşmadı.
Cumhurbaşkanlığının ses tonunu düşürme çabası belli olmakla birlikte Cuma görüşmede gerek Nikos Anastasiadis’in gerekse de Mustafa Akıncı’nın niyetleri ortaya çıkacak. Sorunların özüne yönelik bir tartışmaya mı yönelecekler yoksa bir kez daha karşılıklı arka kollama taktiklerine mi girişecekler, bunu gösterecekleri irade netleştirecek.
Eğer iki lider önümüzdeki Cuma, BMGS’ne sunmak üzere olumlu neticeler elde edemezler ve BMGS sürecin devamına yönelik yeşil ışık yakamazsa tüm senaryolar olumsuz olacak. En kötü senaryo ise müzakerelerin yerle bir olmasıdır ki bu da taksim kapısını sonuna kadar açar.
Mustafa Akıncı’nın, Kıbrıs Türk liderlik seçimlerinin yaklaştığından, taktik oyunlarına ayıracak çok fazla zamanı olmadığı göz önünde bulundurulursa bu yönteme başvuracak olan Anastasiadis’tir gibi görünüyor. BMGS gerçek irade göremezse Kıbrıs sorunu konusunda insiyatif alması beklenmiyor. Böylesi bir çıkmaz gerek Mağusa gerekse de Kıbrıs’ın münhasır ekonomik bölgesini kullanarak B planını yürürlüğe sokma niyetini gösteren Ankara’nın işine gelir.
AKEL GS Andros Kiprianu dünkü toplantıda Cumhurbaşkanı Anastasiadis’e sorumluluğun onun omuzlarında olduğunu hatırlattı. Andros Kiprianu toplantıdan sonra yaptığı açıklamada “Biz bu konulardaki görüşlerimizi kamuoyu karşısında defalarca ortaya koyduk. Cumhurbaşkanı Cuma günkü görüşmede nasıl bir tavır takınacağına kendisi karar verecek. Bu onun hakkıdır. Bizim beklentimiz iki liderin müzakerelerin başlamasına, Türk tahrikkarlığının sona ermesine ve geleceğe iyimserlikle bakmamıza izin verecek olumlu bir ortamın oluşmasına yönelik olarak ellerinden gelen çabayı ortaya koymasıdır” dedi. Kiprianu Cuma günkü toplantının neticelerine bakıp AKEL’in bu konuda görüşlerini ortaya koyacağını da söyledi.
Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu ise Cumhurbaşkanının beklentisinin Cuma günü Kıbrıs Türk lideriyle yapıcı bir görüşme olduğunu ifade etti. “Öyle ki hedefimiz olan müzakerelerin başlaması için uygun koşullar yaratılabilsin” dedi. Prodromos Prodromu Cumhurbaşkanının Kıbrıs Türk lideriyle yapacağı görüşmeden sonra Ulusal Konsey’i toplayıp bu konuda liderleri bilgilendireceğini de açıkladı.
Bu arada İki Toplumlu Barış İnsiyatifi Birleşmiş Kıbrıs iki toplum liderinin buluşmasından bir gün önce miting düzenleyecek. 8 Ağustos’ta OHİ Meydanından hareket edecek olan Kıbrıslı Rumlar Ledra barikatında Kıbrıslı Türklerle buluştuktan sonra Girne kapısına yürüyecekler.

Filelefteros gazetesinin ana haberi de dünkü liderler toplantısı. Gazete “Ortak idare değil Bilgilendirme – Cumhurbaşkanından Akıncı’ya doğal gaz konusunda açılım” başlığı altında verdiği haberinde şöyle yazıyor:
Dünkü liderler toplantısında ortaya çıkan ilk sonuç doğal gaz konusunun konuşulmasının kaçınılmaz olmasının Türk tarafını tezlerinin kabul görmesi anlamına gelmediğidir. Cumhurbaşkanı Kıbrıslı Rum parti liderlerinden enerji kaynaklarının ortak idaresinin söz konusu olmadığı mesajını aldı. Nikos Anastasiadis Mustafa Akıncı’ya bu mesajı götürecek. Buna paralel olarak Kıbrıs Türk liderine doğal gaz gelirinin paylaşılmasının başka şey ortak idaresinin ise başka şey olduğunu anlatacak. Cumhurbaşkanı Kıbrıs Türk lideri Mustafa Akıncı’ya Türkiye’nin Kıbrıs’ın Münhasır Ekonomik Bölgesine ilişkin taleplerinin Kıbrıslı Türklerin de yararına olmadığını anlatmak niyetinde. Filelefteros’a ulaşan bilgilere göre Anastasiadis Mustafa Akıncı’nın talep ettiği gibi ortak idare komisyonu değil bir bilgilendirme komisyonunun kurulmasını önerecek. Dünkü Liderler Konseyi toplantısında Mustafa Akıncı’nın Türkiye’nin çizdiği çerçevenin ne denli dışında müzakere etme serbestliği olduğu konusunda şüpheler ifade edildi. Dünkü toplantıdan çıkan bir başka sonuç da Güven Oluşturma Önlemleri konusunun sadece Mağusa meselesi için açılabileceğidir.
Kıbrıs sorununa çözüm bulma çabalarının devamının iki liderin Cuma günkü görüşmesine bağlı olduğu noktasında tüm parti liderleri hemfikir. Olumlu bir gelişmenin sağlanması durumunda Ceyn hol Lut Eylül ayında yapılacak olan Genel Kurul’dan önce Kıbrıs’a gelecek. Lut’un hedefi iki liderle BMGS arasında üçlü bir toplantı hazırlamak olacak.
Bu arada dünkü liderler toplantısında AKEL GS ile Cumhurbaşkanı arasında zıtlaşmalar da eksik değildi. Cumhurbaşkanı bir ara Andros Kiprianu’ya herkesin önünde Taksimin Cumhurbaşkanı nitelendirmesini yinelemeye çağırdı. Kiprianu’nun meydan okumaya cevap vermediği öğrenildi. İkisi arasında başka zıtlaşma noktaları da oldu. Mustafa Akıncı’nın yaptığı açıklamalara her değinildiğinde Cumhurbaşkanının rahatsız olduğu gözlemlendi.
Filelefteros’un diğer haberlerinden bazıları:
- DİSİ’nin Mağusa Belediye Başkanlığı adayı Nikos Karulas’ın olacağı kesinleşti. DİSİ Kaza Kurulu’nun dün aldığı kararın yarın partinin Yürütme Bürosu tarafından onaylanması bekleniyor.
- Kıbrıs Bankası Onkoloji Merkezi YESİ’ye girdi. Hastalar aile doktorlarından Onkoloji Merkezi’ne 12 ziyaret için sevk kâğıdı alacak. Hastaların sevk kâğıdının yenilenmesi hakkı olacak.

Politis ana haberini yaz Barometresi sonuçlarına ayırmış. Gazetenin başlıkları şöyle: Her 10 kişiden altısı durumdan memnun değil – Kıbrıslıların yaz Barometresine cevapları çok şey gösteriyor – Halkın yüzde 57’si Kıbrıs ekonomisinin durumunu “genelde kötü” olarak nitelendirdi – yüzde 46’sı işsizliğin artacağı korkusu ifade etti – Halkın yüzde 56’sı Meclis ve Hükümetten çok AB’ne güvendiğini belirtti – Yüksek enflasyon ve zamlar Kıbrıslı Türkleri de yakıyor.
Politis gazetesinin diğer habetrlerinden abzı başlıklarsa şöyle:
- Ses tonları düştü – İki toplum liderinin 9 Ağustos görüşmesinde çifte hedef: Müzakerelerin başlamasına yönelik verilerin oluşması ve Mustafa Akıncı’nın hareket serbestliğinin araştırılması – Liderler toplantısının odak noktası doğal gaz ve Mağusa konuları ve Averof’un önerisi oldu. Haberde DİSİ Genel başkanı Averof Neofitu’nun Kıbrıslı Türkleri doğal gaz konusundaki gelişmelerle ilgili olarak bilgilendirmek üzere bir alt komitenin kurulmasını önerdiğini ve Cumhurbaşkanının buna olumlu baktığını yazıyor.
- Sağlık Bakanlığı Batı Nil virüsü konusunda harekete geçti. Bakanlık sivrisineklere karşı ilaçlama seçeneğini görüşüyor. Şu ana kadar 4 vaka görüldü. Sağlık Hizmetleri ve Kamu Sağlığı Hizmetleri panik yapmamakla birlikte olayları yakın takibe aldı.

Son Güncelleme: 05 Şubat 2021 - 13:37

Son Haberler

17 Eylül
basın özetleri 17.09.21
15:36
Nouris: Yerel seçimlerin ertelenmesi son derece önemli bir karar
13:38
Pelekanos: Guterres'in amacı iki tarafın niyetlerini araştırmak
13:37
Cumhurbaşkanı Anastasiadis: Denizcilik sektörü Kıbrıs için gerçekten değerli bir varlık olduğunu kanıtladı
09:01
Dün 1 can kaybı ve 124 yeni vaka kaydedildi
09:00
Meclis Genel Kurulu yerel seçimlerin ertelenmesini kararlaştırdı
08:59
New York'da Kıbrıs sorunu ile ilgili üçlü görüşme gerçekleştirilecek
08:59
EU MED zirvesi bugün Atina'da gerçekleştiriliyor
08:56
16 Eylül
Fransa'da sağlık sektöründe aşı zorunluğuna uymayan çalışanlar uzaklaştırıldı
12:59
Elektrik fiyatlarında indirime ilişkin açıklamalar bekleniyor
12:58
Yerel seçimleri erteleme konusu Meclis'de görüşülüyor
12:57
New York'da üçlü görüşme olasılığı artıyor
12:56
Tüm haberler

Video on Demand