basın özetleri 20.11.19

Alithia gazetesinin ana haberi “Cumhurbaşkanı Andros’u çağırdı: Cumartesi günü Cumhurbaşkanlığı Sarayına gel - Nikos Anastasiadis bulunduğu yurt dışındaki ziyaretinden casusluk olayıyla ilgili konuya müdahale etti” başlıkları altında. Haberde şöyle yazıyor: Cumhurbaşkanı Anastasiadis önümüzdeki gün Adalet Bakanı ve Emniyet Amirinin de hazır bulunacağı bir buluşmada AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu ile casusluk konusunu görüşecek. Andros Kiprianu konuya ilişkin duyduğu rahatsızlığa rağmen, konu ülkenin demokratik ilişkisini ilgilendirdiği için Cumhurbaşkanını göreceğini açıkladı.
Alithia bu arada silah ruhsatının Kıbrıs Sinagogları Başkanına verilmiş olduğunu ve söz konusu şahsın ofisinin İsrailli şirketin binasında yer almasından başka, casus aracı ile hiç bir ilişkisinin olmadığını ortaya çıkardığını da yazıyor.
Alithia gazetesinin öne çıkan diğer haberlerinden bazıları:
- Ürkütücü boyutlar – Göçmenler konusu Kıbrıs’ın karşı karşıya kaldığı tehlikelerin en büyüğü olma yolunda… Göçmenlerin sayısının boyutları Kıbrıs’ı, nüfusuna oranla en fazla iltica talebi başvurusu yapılan ülke haline getirdi. 2019 yılının ilk dokuz ayında deniz veya kara yoluyla özgür bölgeye ulaşan göçmenlerden 515.825 iltica başvurusu yapıldı. Geçen yılın rakamlarına kıyasla iltica başvurularında yüzde onluk bir artış olduğu görülüyor.
- Kudret Özersay, Berlin’den hiçbir sonuç çıkmaz, dedi
Ankara ile aynı çizgiyi izleyen işgal rejiminin Dışişleri Bakanı Kudret Özersay zaman takvimi ve alternatif çözümler talep etti. Özersay “Daha önce evlilik oldu ama sonuçta biz evi terk etmek zorunda kaldık” dedi.
- Lefkoşa sima değiştiriyor
Lefkoşa Belediye Başkanı Yorgacis Ulaştırma Bakanı ile birlikte şu ana kadar Lefkoşa’da yapılan çalışmaları ve 2020 yılında yapılacak olanları tanıttı.


Haravgi gazetesinin bugünkü ana haberi Larnaka’daki casusluk olayıyla ilgili.
Gazete ana haberini “Van tipi araç kimleri izliyordu – Açıklayın – Tutuklamalara başlamak için ne bekliyorlar? - İsraillinin DİSİ’nin üst makamlarına erişimi vardı” başlıkları altında veriyor.
Haberde Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu’nun dün yaptığı konuyla ilgili bir açıklamayla yanıltıcı bilgiler vererek konuyu başka yöne kaydırmaya çalıştığını ancak verilerin onu yalanladığını yazıyor. Haravgi’nin haberine göre, bu konuda tam bir saydamlık talep eden AKEL Genel Sekreterini, Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis, Cumartesi günü yetkili bakan ve Emniyet Amiriyle konuyu tartışmak üzere Cumhurbaşkanlığına davet etti.
Gazetenin diğer haberlerinden bazılarıysa şöyle:
- AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu dün yaptığı bir açıklamayla Türkiye Dış İşleri Bakanının Kıbrıs sorununa çözüm konusuyla ilgili son açıklamalarını kabul edilemez olarak nitelendirdi ve bu açıklamaların “özlü müzakerelerin başlamasına yönelik tüm çabaları havaya uçurduğunu” söyledi. Sayın Çavuşoğlu’nun istediklerinin BMGS Guteres çerçevesince çok tatmin edici bir şekilde kapsandığını vurguladı. AKEL Genel Sekreteri Guteres çerçevesinde açıkça siyasi eşitlikten, Kıbrıs Türk toplumunun idareye etkin katılımından ve tüm makamlarda olmamak üzere bir pozitif oy hakkından söz ettiğini” söyledi. Andros Kiprianu Türkiye’yi Guteres çerçevesiyle aynı görüşte değilse eğer müzakerelerin başlaması için yürütülen çabaların başarısızlıkla sonuçlanması halinde sorumluluklarını üstlenmeye çağırdı.
- AKEL’in, Türkiye İşçi Partisi TİP ve Kıbrıslı Türk Sol Hareket’le yaptığı temas ve buluşmadan sonra sonra ortak bir deklarasyon yayınlandı. Deklarasyonda şöyle deniyor:
Kıbrıs, her iki toplumdaki milliyetçi ve şoven çevrelerin yıkıcı çabaları ve Anglo-Amerikan emperyalizminin hem bu çabaları kışkırtarak hem de bunlardan yararlanarak uyguladığı komplolar sonucu trajik dönemlerden geçmiştir. Kıbrıs, NATO planlamaları çerçevesinde 15 Temmuz 1974 faşist Yunan darbesi ve bu darbeyi izleyen 20 Temmuz Türkiye’nin askeri müdahalesi sonucu ikiye böldürtülmüştür. Kıbrıs’taki bölünmüşlük emperyalizmin bölgesel stratejik çıkarlarını ve üstünlüğünü pekiştirmiştir. Doğu Akdeniz’in ve Kıbrıs adasının militarizasyonu bölgede ve adada çözülmemiş sorunların iyice çıkmaza girmesine yol açmaktadır. Ada üzerinde emperyalist etki ve hegemonya daha da yoğunlaşmış, birçok emperyalist askeri üs ve dinleme tesisi ile Orta Doğu coğrafyası ve halklarına yönelik saldırılarda sıçrama tahtası olarak kullanılmıştır ve kullanılmaya devam etmektedir. Kıbrıs sorunundaki çözümsüzlük Ada’nın bölünmüşlüğünü kalıcılaştırmakta, emperyalizmin bölgesel hegemonyasını güçlendirmekte, iki toplumun federal bir çatı altında bir araya gelmesini engellemektedir. Yarım yüzyılı aşkın bir süredir devam eden Kıbrıs Sorununun bir an önce çözülerek statükonun sona erdirilmesi şarttır. Soruna acilen çözüm bulunması, Türkiye’nin izlediği nüfus aktarımı, demografik yapının planlı bir şekilde değiştirilmesi ve kolonyalist politikaları karşısında yok olma tehdidi yaşayan Kıbrıslı Türkler, belirsizlik içinde yaşayan Kıbrıslı Rumlar, Kıbrıs’ın ve bölgemizin barışçıl geleceği açısından kaçınılmazdır. Bu bağlamda, Kıbrıslı Türk, Kıbrıslı Rum, Ermeni, Maronit ve Latin tüm Kıbrıs halkının barış içinde, tüm yabancı askerlerden ve üslerden arındırılmış, bağımsız, egemen, birleşik bir Kıbrıs’ta yeniden bir arada yaşaması esas hedefimizdir. Liderler arası müzakereler, düzeyi düşürülmeden, bugüne kadar üzerinde uzlaşıya varılmış konulara saygı gösterilerek Crans Montana’da kaldığı yerden ve Guterres Çerçevesi temelinde bir an önce yeniden başlamalıdır. Bulunacak çözüm, BM Güvenlik Konseyinin ilgili kararlarında tanımlandığı gibi tek egemenliği, tek vatandaşlığı ve tek uluslararası kimliği olan, siyasi eşitliğe dayalı iki toplumlu, iki bölgeli Birleşik Federal Kıbrıs’tır. Çözüm bütün Kıbrıslıların insan haklarına ve temel özgürlüklerine saygılı olmalı, herhangi bir yabancı ülkenin garantörlüğünü reddetmeli ve Kıbrıs’ı tam bağımsızlığa kavuşturmalıdır. Son dönemde Doğu Akdeniz’de devam eden gerginlik son bulmalıdır. Doğu Akdeniz’in ABD öncülüğünde askerileştirilmesi çabalarına son verilmelidir. ABD emperyalizminin Büyük Orta Doğu Projesi çerçevesinde bölgemizde yaptığı zulüm ve yarattığı kan gölü ve bu bağlamda Kıbrıs’a, Türkiye’ye ve bölge ülkelerine biçtiği rol asla kabul edilemezdir. Son dönemde artan emperyalist saldırı ve müdahalelere karşı bölge halkları ile enternasyonalist dayanışmamızı bir kez daha vurgularız. Kıbrıs sorununa Kıbrıslıların ortak iradesine dayalı, Uluslararası Hukuk, BM kararları ve Üst Düzey Antlaşmalara uygun federal bir çözüm bulunması için yerel ve uluslararası tüm ilerici ve sol güçleri ortak mücadeleye çağırıyoruz.

Politis gazetesinin ana haberi de casusluk olayına ilişkin. Gazete haberini “Averof ve DİSİ de casusluk aracı tablosunda yer alıyor – Kötü niyetli yazılım sistemi üreticisi şirketin sahibinin ilişkileri hakkında yeni bilgiler” başlığı altında veriyor.
Haberde özetle şöyle yazıyor:
Gün ışığını gören yeni bilgi, yayın ve açıklamalar CIS şirketinin sahibi Avraham Avni Şakak’ın DİSİ ve Genel Başkanıyla ilişkileri olduğu izlenimini yarattı. Van tipi casusluk aracı söz konusu şirketin ofisinin bulunduğu binanın önünde bulunuyordu. Avraham Avni Şakak’a silah taşıma ruhsatı verilmiş olmanın yanısıra Polis tarafından kendisine koruma polisleri tahsis edilmişti. 2014 yılında şirkete ait cihazlar İngiliz üslerinin iki komiser yardımcısının elindeydi ve söz konusu şahıslar o dönemde korgeneral olan Papapavlu tarafından Genel Kurmaylığındaki ofisinde arama yapmak üzere çağrılmıştı.
Politis gazetesinin diğer haberlerinden bazıları:
- Energian şirketinin doğal gaz tedariki izni almak için dün PAEK’e yaptığı başvurusu Hükümete bu konudaki politikasını yeniden gözden geçirmesi için baskı niteliği taşıyor. Energian şirketi Vasilikos’da inşa edilecek doğal gaz sıvılaştırma tesislerinin daha ucuz elektrik üretimi sağlamayacağını, kendi önerisinin daha ucuza geleceğini ve Vasilikon sıvılaştırma tesisleriyle bir arada yürütülebileceğini iddia etti.
Hükümet’in bu öneriyi reddetmesi risk taşıyor.
- Ulusal Sağlık Sistemi YESİ hak sahiplerine tahlil ve testler konusunda temkinli olma çağrısı yaptı. Mamografi testleri konusu da bugün YESİ’de görüşülecek.

Filelefteros gazetesi ana haberini “Sağlık sandıkları isim değiştiriyor – Özellikle yarı resmi devlet kuruluşları çalışanları için Ulusal Sağlık Sisteminin kapsamadığı hizmetleri kapsayacak – Hükümet geri adım atarak sendikaların taleplerini tatmin etmeye çalışacak –Ulusal sağlık Sistemi YESİ’de hak sahipleri 4 farklı grup oluşturuyor” başlıkları altında veriyor.
Haberde özetle şöyle yazıyor:
Önümüzdeki Haziran ayında lağvedilecek yarı resmi devlet kuruluşları ve belediye çalışanları sağlık sandıklarının yerini çalışanlara YESİ’nin kapsamına girmeyen hizmetler sunmak üzere “ekstra hizmetler ve işlemler sandıkları” alacak. Çalışan sendikalarının taleplerini karşılayacak olan karar Hükümet tarafından geçen hafta alındı.
Filelefteros gazetesinin diğer haberlerinden bazılarıysa şöyle:
- Maliye Bakanlığı dün Meclise devlette çalışan büyük sayıda müdür ve yetkililere devlete ait limuzin kullanma hakkının iadesi için bir yasa düzenlemesi sundu. Bakanlık gerekçe olarak bu yetkililerin limuzinlerinin geri alınmasının çalışma saatleri dâhilindeki görevlerini yerine getirmekte zorluklar yarattığını gösterdi.
- Ulaştırma Bakanlığı yeni arkeoloji müzesinin inşaat çalışmalarının zaman takvimine ve toplam maliyetine ilişkin bilgileri Meclise sundu. Çalışma KDV hariç 83 milyona mal olacak. Bunun yanısıra yaklaşık olarak 12 yıl boyunca kullanılmaya devam edecek olan eski arkeoloji müzesinin onarımı için de ayrıca 12 milyon avro gerekecek.
- Ulaştırma Bakanlığı eski arabaların kullanımdan kalkması amacıyla yeni araba alacak yurttaşlara teşvik için 3 milyonluk sübvansiyon verecek. İlgili karar geçen hafta Bakanlar Kurulunda alındı, şimdiyse planın yürürlüğe girme tarihinin açıklanması bekleniyor.

Son Güncelleme: 05 Şubat 2021 - 13:39

Son Haberler

30 Eylül
basın özetleri 30.09.22
14:43
Baf'da bir fabrikada yangın çıktı
13:48
Son 1 haftada covid kaynaklı 2 ölüm
13:46
Koulias: Genel Sağlık Sistemi’nin doğrudan Sağlık Bakanlığı'na bağlı olacağı bir yasa tasarısı meclise sunulacak
13:46
Yunan hükümeti NATO ve AB'ye mektup gönderecek
13:45
Zelensky Rusları savaşı sona erdirmek için Vladimir Putin'e karşı ayaklanmaya çağırdı
07:01
BM güvenlik konseyi referandumları kınayan bir karar taslağını bugün oylayacak
07:00
AB'de kritik enerji toplantısı
06:59
29 Eylül
Colin Stewart: Kıbrıs sorununa üzerinde anlaşmaya varılan bir çözüm bulunma olasılığı daha zayıf hale geliyor.
15:58
Sağlık Bakanlığı: Bazı hastalıkları bulaştırma potansiyeline sahip az sayıda yetişkin sivrisinek tespit edildi
15:56
Cumhurbaşkanı, MED-9 Zirvesi'nde Doğu Akdeniz'deki istikrarı tehdit edenlerin ele alınması ihtiyacını dile getirecek.
15:54
Her kazada 2. acil servis departmanının faaliyet göstermesi için SSK ve özel hastaneler arasındaki istişareler sürüyor.
15:51
Tüm haberler

Video on Demand