30/8/18

FİLELEFTEROS gazetesinin bugünkü ana haberi eğitim alanında yaşanan gelişmeler. Gazeteye göre geçen gün 10 bininin üzerinde öğretmeninin katılımıyla gerçekleştirilen protesto yürüyüşü eğitimde krizi aşmak amacıyla dün sabah erken saatlerden başlayıp gece geç saatlere kadar perde gerisinde çok yoğun uğraşılar verilmesi sonucunu getirdi. Hem Cumhurbaşkanlığı hem DİSİ liderliği hem de diğer siyasi partiler dün daha önceki günlere göre farklı söylemler ve farklı tavırlarla ortaya çıktı. Dikkatleri, çıkmazı geçici de olsa ortadan kaldıracak yeni eğitim yılının normal açılışına müsaade edecek ve taraflara yapısal bir diyaloga g,irmek için zaman verecek bazı önerilerin tartışılmasına odakladılar. Hedef eğitimde genelde yeniden bir yapılanma ve genelde kamuda eğitimin iyileştirilmesi var. Dün hem Eğitim ve Çalışma Komisyonlarının ortak gerçekleştirdikleri toplantı sırasında Meclis’te hem de buna paralel perde gerisi yoğun çalışmalarda dört farklı arabulucu uğraşı ve öneri gündeme geldi. Bunlardan ilki Cumhurbaşkanı’ndan geldi. Cumhurbaşkanı öğretmenleri 16 noktada diyaloga davet etti. Bundan az sonra Cumhurbaşkanı Anastasiadis’e iyi niyet göstermesi ve 2018 yılı sonuna dek 23 Ağustos önerilerini yeniden gündeme getirmesi çağrısında bulunan DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun teklifi masaya kondu. Neofitu Cumhurbaşkanı’nın yanı sıra öğretmen sendikalarına da her tür önlemi ertelemeleri ve her iki tarafın da konuların tümünü ele almak için masaya gelmesi daveti yaptı. Hemen hemen bunlarla eş zamanlı olarak Meclis Başkanı Dimitris Silluris de hem Cumhurbaşkanlığında perde gerisi temasları hem de Meclis’te öğretmen sendikalarıyla görüşmeleriyle ortaya bir arabuluculuk uğraşısı koydu. Dördüncü öneri ise Bakanlar Kurulu’nun önlemlerinin ertelenmesini ve yeniden yapılanma konusunda konuların tümünün ele alınması için diyalogu öneren muhalefet partileri tarafından ortaklaşa gündeme getirildi. Ancak zaman nedeniyle dün çıkmazın aşılması noktasına gelinemedi. Cumhurbaşkanlığı Neofitu’nun önerisini kabul etti. Sendikalar ise muhalefet partilerinin ortak önerisini kabul etti. Kamuda eğitim alanında bugün yaşanacak gelişmelerin belirleyici olması bekleniyor. Yeni eğitim yılının normal bir biçimde başlayıp başlamayacağı da buna bağlı.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
-Türkiye dün ani bir biçimde yasadışı bir Navtex yayınladı ve Kıbrıs’ın deniz bölgelerinin batı kısmını Akama- Peya-Bafü Pissuri ekseninde bağladı. Bölgenin güney kısmı Aşağı Baf’ta Limana 7 deniz miline kadar yaklaşıyor. Türkiye navtex yayınlarken gerekçe olarak öğleden akşama kadar sürecek deniz tatbikatını ileri sürdü. Bu tahrik edici tavrın son haftalarda gözlemlenen sakin ortam sonrası gelmesi ilgi çekti.
POLİTİS gazetesinin de bugünkü ana haberi “sonuçsuz arabuluculuk ve grev” başlığı altında kamuda eğitim alanında yaşanan gelişmeler. Gazeteye göre eğitimde krizin aşılması için yoğun uğraşılara dün de devam edilmiş olunmasına rağmen kriz şu an için aşılamadı. Dün gündeme iki öneri geldi. İlki Meclis Başkanı Dimitris Silluris diğeri de DİSİ Başkanı Averof Neofitu tarafından masaya kondu. Meclis Başkanı’nın önerisi Hükümet tarafından reddedildi. Dün öğleden sonra geç saatlerde masaya konan Neofitu’nun önerisini ise Cumhurbaşkanı kabul etti. Elde edilen bilgilere göre Neofitu dün DİSİ yanlısı öğretmen grubu ALLAGİ liderleri bir dizi temas sonrası bir öneri paketi hazırladı. Şimdi ufukta görülen öğretmenlerin bundan sonraki adımlarını belirleyecekleri 6 Eylül referandumu. Öğretmenler burada ya doğrudan grev ya da “beyaz” grev kararı alacak. Bu arada Hükümet öğretmenlerle müzakere sürecine Çalışma Bakanı Zeta Emilyaniduyu da sürme hazırlığı içerisinde.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
-Kıbrıs Bankası’nın geri dönmeyen kredilerinin bir kısmını Apollo yatırım fonuna satması herkesi memnun etmedi. Hükümet bu gelişmeyi selamlarken AKEL Araştırma Bürosu sorumlusu Haris Polikarpu farklı bir değerlendirmede bulundu. 5 milyar avroluk paketin yurt dışından bir yatırım fonuna satılmasının Hükümetin Haziran ayında Meclis’e getirdği iflaslar ve kredi satışlarıyla ilgili yasa tasarısının gerçek niyetini de ortaya koyduğuna dikkat çekti. Hükümetin kredi kullanıcılarının ve toplumun yaşayacağı sorunlara ilgi göstermezken bankalara daha fazla kar olanağı sağlayacak araçlar sağlamak istediğine vurgu yaptı. Bu arada bu eylemin sadece rakamsal önemi olduğu değerlendirmesinde de bulundu.

HARAVGİ gazetesinin bugünkü ana haberi “Hükümet köşeye sıkışmış ve yalnızlaşmış” başlığı altında kamuda eğitim alanında yaşanan gelişmeler. Gazeteye göre öğretmenlerin geçen günkü yığınsal yürüyüşü sonrası eğitimde krizin aşılması için yoğun perde gerisi çalışmalar başlatıldı. Cumhurbaşkanlığı ve hükümet edenler tek yanlı olarak almış oldukları kararlarla kendilerini mahzur duruma soktular. Muhalefet partilerinin dün gündeme getirdikleri ortak öneri krizden çıkış yolunu gösteriyor. Bu önerinin öğretmenler tarafından kabul edileceği görünümü varken top Hükümette.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
- Bir Türk gazetesinde gün ışığına çıkan Türkiye’nin işgal bölgesinde deniz üssü kurma haberini Hükümet yorumlamazken siyasi güçler konuya ilgi duydu ve derin bir düşünce var. Siyasi güçlere göre Kıbrıs sorununda yaşanan durgunluk durumunun yarattığı olumsuz olgulara bu haberle yeni bir şey daha eklenmiş olundu. Bir yandan işgal bölgelerinin islamlaştırlması çalışmaları ileri götürülürken, Türkiye’deki ekonomik kriz işgal bölgesine ithal edilirken ortaya çıkan durum Kıbrıslıtürk toplumuna yeniden birleşme ve Türkiye’den kurtulma çözümü yönünde siyasi baskı yaratıyor. Türkiye’nin işgal bölgesinde deniz üssü kurma haberi dün AKEL tarafından da değerlendirildi. AKEL Basın Sözcüsü Stefanos Stefanu konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada bu yöndeki haberlerin teyit edilmesi gerektiğini ve bir veri olarak ele alınamayacağını söyledi. “Bununla birlikte göz ardı da edilemez” vurgusu yaptı. Hükümetin söz konusu haberi araştırıp önleyici önlemler alması gereğine işaret etti. Stefanu bu yöndeki düşüncelerin gerçekleşmesinin Kıbrıs sorununa çözüm arayışlarına, hem de Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin müzakere sürecinin yeniden başlaması için gerekli zeminin olup olmadığına ilişkin değerlendirmelerde bulunmasının beklendiği bir anda büyük yaralar açacağına vurgu yaptı. Stefanu bu arada Kıbrıs sorununda zamanın pasif bir biçimde geçmesinin yeni oldubittileri gündeme getirip çözümü daha da zorlaştırdığı değerlendirmesinde de bulundu. Söz konusu haberin üzerinde anlaşamaya varılan askersizleştirme ilkesinin terkinin arzu edilmeyen sonuçlara yol açacağını gösterdiğini de ifade etti.


ALİTİA gazetesinin de bugünkü ana haberi “umut penceresi” başlığı altında dün eğitimdeki krizin aşılması için ortaya konan uğraşılar. Gazeteye göre bir öz deyişi “iyi gün doğuşundan bellidir” der. Dün de güne böyle başlandı. Önce Cumhurbaşkanlığı bir açıklama yaparak öğretmenleri yürüyüşleri sırasında ortaya koydukları kültür nedeniyle kutladı ve onları tekrardan diyaloga davet etti. Daha sonra de perde gerisi çalışmalar başladı. Öneriler gündeme geldi. Öğretmenler de sakin suları dalgalandıracak ve yangını körükleyici açıklamalar yapmaktan kaçındı. Cumhurbaşkanı Anastasiadis , Averof Neofitu’nun önerilerini bazı değişikliklerle kabul etti. Neofitu’nun önerisi Cumhurbaşkanı ve öğretmenler tarafından 23 Ağustos’ta birlikte hazırlanan öneriye atıfta bulunuyor. Top şimdi öğretmenlerde.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
- Britanya’nın Lefkoşa Yüksek Komseri Stiven Lili’nin dün görüştüğü Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’e verdiği bilgiye göre Birleşimiş Milletler Genel Sekreteri Kıbrıs Özel Görevlisi Jein Hall Lut’in Britanya Dışişleri ve Avrupa İşlerinden Sorumlu Bakanlarıyla yapacağı görüşmelerin tarihleri henüz kesinleştirilmedi. Lut’un 17 Eylül civarında Genel Sekretere sunacağı raporu öncesi tüm ilgili çevrelerle temaslarını tamamlaması gerekiyor. Lut bu çerçevede 11 Eylül’de Yunanistan Dışişleri Bakanı Kocas ve 13 Eylül’de de Avrupa Birliği Dış Politika Yüksek Komiseri Mogerni ile bir araya gelecek. Lut’un Britanyalı yetkililerle gerçekleştireceği görüşme garantiler konusuna çözüm bulmada yeni düşüncelerin gündeme gelmesi açısından büyük önem taşıyor. Bu arada Lut öncesi Kıbrıs Dışişleri Bakanı Hristodulidis bugün Londra’da Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları Gayri Resmi Buluşması çerçevesinde Britanyalı mevkidaşı Jeremi Hant ile bir araya gelecek. Bu görüşme Britanya’nın isteği sonrası düzenlendi. Görüşmede Kıbrıs sorununun yanı sıra Britanya’nın Avrupa Birliği’nden çıkışı sonrası Kır ıs Cumhuriyeti ile ikili ilişkilerinin de ele alınması bekleniyor.

Son Güncelleme: 05 Şubat 2021 - 13:33

Son Haberler

23 Temmuz
Vatandaşların randevusuz aşı merkezlerine olan ilgisi yüksek olmaya devam ediyor.
16:19
Avrupa Konseyi Başkanı: Türk tarafının Maraş’ın bir kısmının açılmasıyla ilgili açıklamaları, gerginliği arttırıyor.
16:18
Britanya, Güvenlik Konseyi’nin başkanlık açıklamasında, Türkiye’nin ve sahte devletin ismine yer vermeyi kabul etti.
16:16
Lefkoşa, Güvenlik Konseyi'nin Maraş'la ilgili başkanlık açıklamasından dolayı memnuniyet ifade etti.
16:15
Karusos: Kıbrıs’ın hedefi, 2030 yılına kadar elektronik araçların yeni kayıtlarının 36 bine ulaşması
16:14
Larnaka Hastanesi Genel Müdürü: Yaşlı koronavirüs hastalarının çoğunun aşılanmamış
15:05
Panayotopulu: Yetkililer 12 yaş ve üstü çocukların aşılanması yönünde karar alması gerek
15:03
basın özetleri 23.07.21
14:34
Anastasiadis, Türkiye son zamanlarda Kıbrıs Münhasır Ekonomik Bölgesi’ndeki tahrik dolu eylemlerini yoğunlaştırdı
14:26
22 Temmuz
Maliye Bakanı: Kıbrıs ekonomisi pandemi nedeniyle yaşanan kayıpların büyük bir bölümünü karşılayabilecek.
16:08
Avrupa Komisyonu sözcüsü: AB, Maraşla ilgili kararlara tamamen saygı gösterilmesi konusunda ısrar ediyor.
16:07
Pelekanos: Kıbrıs hükümetinin, Türkiye’nin Maraş açıklamaları hakkındaki adımları devam ediyor.
14:06
Tüm haberler

Video on Demand