22/8/18

FİLELEFTEROS gazetesinin bugünkü ana haberi eğitimde sorunların çözümü için tarafların bugün gerçekleştireceği görüşme. Gazeteye göre öğretmen sendikaları ile Eğitim Bakanı’nın bugün gerçekleştireceği görüşmede eğitimdeki krizi aşmak amacıyla diyalog masasına yeni bir senaryo konacak. İki tarafın da ifade ettiği iyi niyete karşı ciddi sapmalar nedeniyle bugün de sonuç alınacağı konusunda özel bir iyimserlik yok. Filelefterosun elde ettiği bilgilere göre üç sendikal örgüt OELMEK, POED ve OLTEK bugünkü görüşme sırasında masaya alternatif bir öneri koyacak. Bu öneride öğretmen kadrosunda 113 azaltma sonucunu getirecek bölüm sorumlularının ders dışı saatlerinin azaltılması kabul edilecek. Ancak bu zaman bir yıl sonra geri verilecek. Bunun uygulanmasının koşulu ise Bakanlar Kurulu’nun realizasyon için almış olduğu kararların hiçbirinin uygulanmaması olacak. Öğretmen sendikaları bugünkü ortak toplantılarında Eğitim Bakanına sunulacak senaryoyu kesinleştirecek. Sendikalar buna ilave Eğitim Bakanı Habiaouris’e bir de ortak mektup sunacak. Bu mektupta da Bakanın geçen Cuma günü kendilerine gönderdiği 30 sayfalık mektupta ifade ettiği görüşlere detaylı yanıtlar verecek. Buna paralel bazı verilerle Bakan’ın yaptığı bazı atıfların gerçek olmadığını gösterecekler. Aynı bilgi kaynaklarına göre sendikalar bugün hukuk danışmanına da seslenecekler ve çalışma alanında kazanılmış haklarının hukuk yoluyla da savunulmasının incelenmesini isteyecekler. Eğitim Bakanı ise görüşmede geçen Cuma günü sendikalara gönderdiği mektubunda gündeme getirdiği ders dışı zamana ya ek puan ya da ödenek verilmesi teklifinin sunumunu yapacak. Bunun dışında bakan eğitimcilerle özlü bir diyalog olması halinde sendikalara, sendikal faaliyetler için Bakanlar Kurulunun onayladıklarından farklı ek bazı değişiklikler sunması da bekleniyor. Ayrıca, muafiyetler yerine sendikalara ödenek verme fikri de var. Bu arada dün gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısında Eğitim Bakanı ile Maliye Bakanının ödenekleri ve bunun mali bedelinin incelemeleri konusunda görev verildi.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
-Kooperatif Merkez Bankası’ndan tazminat karşılığı gönüllü olarak işten çıkış için başvuruda bulunanların sayısı sonuçta 1040 oldu. Başvuranların 300’ünün çıkış için 180 bin avro alacağı belirtiliyor. Bankanın geri dönmeyen kredilerinin yöneten Altamira’nın 400 çalışanından da 100’ü tazminat karşılığı içten çıkma başvurusunda bulundu. Şimdi dikkatler bankada. Banka yapılan başvuruları kabul ya da reddetme hakkına sahip. Bankanın gönüllü işten çıkarılma için yaklaşık 128 milyon avroluk bir bütçe ayırdığı biliniyor.

POLİTİS gazetesinin de bugünkü ana haberi eğitim alanında yaşanan gelişmeler. Gazeteye göre eğitim alanında yaşanan krizden çıkış görünümü yok ve tam gaz bir çatışmaya doğru gidiliyor. Yarınki görüşmelerinde tarafları ayıran mesafe arasında bir köprü oluşturulmasını zor görünüyor. Okul zillerinin çalmasına yaklaşık iki hafta kala yeni eğitim yılı askıda. Öğretmen sendikaları diyaloga hazır oldukları görünümü verirken Eğitim Bakanı da aynı yönde açıklamada bulundu. Ancak tarafları ayıran özlü konular bir uzlaşma için iyimser olmaya fazla zemin bırakmıyor. Sendikalar bugün Eğitim Bakanlığına giderek Bakan’ın kendilerine göndermiş olduğu mektuba ortak yanıtlarını sunacaklar ve kendisini diyaloga davet edecekler. Sendikalar Bakan’ın açıkladıklarını kabul etmezken kamuda eğitimin düzeyini yükseltmek için diyaloga da hazır olduklarını dile getirecekler. Taraflar yarın da bir masa etrafında bir araya gelecek ve yeni okul dönemi için kritik bir görüşme gerçekleştirecek.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
-Kıbrıs Haber Ajansına değerlendirmelerde bulunan Türk analistler Avrupa Birliği’nin ve Kıbrıs Dışişleri Bakanı’nın Avrupalı mevkidaşlarıyla nümüzdeki dönemki temaslarının Kıbrıs sorununun çözümü için diyalogun başlamasında önemli bir rol oynayabileceğine dikkat çektiler. Bu arada Genel Sekreterin Kıbrıs Özel Görevlisi Lut Eylül ayı başında Yunanistan Dışişleri Bakanı Koca ile görüşecek. Londra ve Brüksel’de de görüşmelerde bulunacak. Birleşmiş Milletler için müzakerelerin yeniden başlamasında kilit Kıbrısrum tarafı ile Türkiye’nin tavrıdır. Lut’un Cumhurbaşkanı Anastasiadis ile görüşmesinde ifade ettiği Gutteres’in çerçevesinin kabulünün yeterli olmadığı ifadesi ve Mevlüt Çavuşoğulu’nun tavrıyla ilgili kartları kapalı tutması nedeniyle alan henüz puslu. Durum bu noktadayken Türkiye’nin Amerika Birleşik Devletleriyle yaşadığı kriz Avrupa Birliği ile ilişkilerini ne çıkardı. Mustafa Akıncı’nın da bayram mesajında Birleşik Devletlerle krizi yorumlarken bunun Türkiye’ye çok net bir biçimde yerinin siyasi ve coğrafi olarak Avrupa’da olduğunu gösterdiğini ifade etmesi bunun bir göstergesi.

HARAVGİ gazetesinin de bugünkü ana haberi eğitim alanında krizin aşılması için yapılacak görüşmeler. Gazeteye göre öğretmen sendikaları bugün Eğitim Bakanlığına giderek Bakanla ayrı ayrı görüşecekler. Ancak üç sendika Bakana ortak tezlerinin yer aldığı tek mektup sunacak. Bakanlar Kurulunun tek yanlı kararlarının geri çekilmemesi durumunda eğitim alanında herhangi bir gelişme beklenmiyor. Sendikalar da 28 Ağustos’ta gerçekleştirecekleri yürüyüşe hazırlanıyor.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
-Hükümet dün Amerikan-İsrail konsorsiyumu Noble ile Afrodit alanındaki rezervlerin değerlendirilme koşullarını yeniden müzakereye açma kararı aldı. Bu tavrı ile AKEL ve uluslararası uzmanlar tarafından ileri sürülen gelirlerin paylaşımı formülünün değişmesiyle Kıbrıs Cumhuriyeti’nin ciddi zararlara uğrama ve bunun diğer şirketlerin de “iştahını” açma tehlikesi olduğu yönündeki çekinceleri dikkate almadığını teyit etti. Bunun ötesinde Exxon Mobil’in gerçekleştireceği sondajın Vasiliku’da hidro karbon sıvılaştırma rafinesi yaratılması ve Kıbrıs’ın bir enerji alanına dönüşmesi perspektif yaratması olasılığı öncesinde çok ucuz fiyatlardan doğal gaz satmada acele edilmemesi önerisini de görmezden geldi. Bu arada Hükümet konuyla ilgili siyasi partilere bilgi verdiğini belirtiyor. Ancak AKEL Genel Sekreteri Andros Kipriyanu yetkililere bir mektup göndererek gizli görülen konular da dahil olmak üzere bilgilendirme beklediğini ifade etmişti. AKEL Merkez Komitesi Polit Büro üyesi Eleni Mavru yazılı bir açıklama yaparak Enerji Bakanı’nın Noble-Shell- Delek ile Afrodit alanındaki doğal gazın değerlendirilmesi için var olan anlaşmayı yeniden müzakere edecek heyeti oluşturma yönünde Bakanlar Kurulunun almış olduğu kararı açıklamasını değerlendirdi. Eleni Mavru yazılı açıklamasında “AKEL olarak böylesi bir karar ile sadece somut anlaşmada değişiklikler değil aynı zamanda anlaşma yapılan diğer şirketlerin de izinli parsellerde benzer değişiklik isteyerek bunu izleme olasılığıyla Kıbrıs Cumhuriyeti’nin çıkarları için ciddi tehlikelerle bilinmeyen sulara girdiğimiz konusunda daha önceden uyarmıştık.” dedi. Eleni Mavru açıklamasında Enerji Bakanı’nın “ hidro karbon alanında koşullar hemen hemen her gün değişiyor” olgusunu kabul ettiği bir anda, şirketlerin “projenin finansmanı sürdürülebilir değildir” argümanını karşı bir görüş ortaya koymadan benimsediğine de dikkat çekti. “Hükümetin Noble-Shell-Delek konsorsiyumu ile yeniden müzakere için gösterdiği acelecilik Hükümetin bu alanda son yıllardaki ilgisizliği ve bunun getirdiği gecikmeler de dikkate alındığında bir çok soruyu da beraberinde getirdiğini tekrarlıyoruz. Bunlara somut yanıtlar vermek yerine medyaya, "kamuoyunda söylediklerimizi ve yazdıklarımızı sınırlayalım" tavsiyesi ile konuyla ilgili bir karartma dayatılmaya çalışılıyor.” görüşlerini savundu.

ALİTİA gazetesinin bugünkü ana haberi Kıbrıs’ın enerji programında ortaya çıkan zorluklar. Gazeteye göre Hükümet ilk kez Enerji Bakanı Yorgos Lakkotrpis aracılığıyla Kıbrıs Münhasır Ekonomik Bölgesi’nde 12. Parselde “Afrodit” alanında doğal gazın değerlendirilmesinin zorluğunu kabul etti. Noble, Delek ve Shell ortaklığı da doğal gaz çıkartmak için Kıbrıs Cumhuriyetiyle yaptığı anlaşmayı yenileyip ekonomik koşulları kendisinden yana değiştirmeyi arzuluyor. Ortaklık bu yöndeki talebini ilk kez geçen yılın Aralık ayında gündeme getirmiş ve bu yılın ortalarında tekrarlamıştı. Var olan sözleşmeye göre Kıbrıs Cumhuriyeti %60 ve ortaklık da %40 paya sahip. Şirketler doğal gaz çıkartılmasının ve bunun Mısır’daki rafineye taşınmasının sürdürülebilir olması için şimdi bu oranların tam tersini talep ediyor. Hükümet şirketlerle yeniden müzakere edecek heyeti oluşturdu ancak koşullar Kıbrıs’tan yana değil çünkü oyunun “güçlüleri” şirketler.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
-2003 yılında geçiş kapılarının açılması sonrası geçiş yapan Kıbrıslırumlar ilk kez Kıbrıslıtürkleri geçti. Kıbrıslıtürklerin yaşadığı ekonomik krizin ve Türk lirasının değer kaybının Kıbrıslırumların işgal bölgesine ziyaretlerini artırma sonucunu getirdi. 2018 yılının Ocak-Haziran döneminde geçişlerde Kıbrıslırumların sayısı 11 bin daha fazla oldu. Bu dönemde “kuzeye” 2 milyon 684 bin 175 geçiş yapıldı

Son Güncelleme: 05 Şubat 2021 - 13:33

Son Haberler

16 Mayıs
Bu sabah yaşanan trafik kazasında 68 yaşındaki Andreas Avgusti hayatını kaybetti.
16:32
Ulusal Aşılama Planı hızlı bir şekilde devam ediyor.
16:31
Kiprianu: Cumhurbaşkanı Kıbrıs sorununun yönetimi konusunda çelişkili ve geri adımlar atıyor.
16:30
Kıbrıs'ta yarın normale dönüşe yönelik bir adım daha atılıyor.
16:28
Borrell: İsrailliler ve Filistinlilerin güvenlik, özgürlük ve demokrasiyle yaşamaya hakları var.
16:26
Cumhurbaşkanı, vatandaşlık programıyla ilgili sorumluluklarını kabul etmeye hazır olduğunu açıkladı.
16:23
Joe Biden, İsrail başbakanı ile telefonda görüşerek şiddetin tırmanmasıyla ilgili endişelerini dile getirdi.
12:16
Al Jazeera ve Associated Press: Gazze'de gazetecilere yönelik hava saldırısı savaş suçudur.
12:15
Cumhurbaşkanı Anastasiadis: Cenevre müzakerelerinde çöküşün engellenmesi başarıldı.
12:13
Dışişleri Bakanı, Ürdünlü mevkidaşıyla temaslarda bulunmak için Amman'a gidiyor.
12:12
Aşılama portalı, bugün 55-60 yaş arası kişiler için açıldı
12:11
Kıbrıs’ın epidemiyolojik tablosu gün geçtikçe iyiye doğru gidiyor.
12:11
Tüm haberler

Video on Demand