9/7/18

FİLELEFTEROS gazetesinin bugünkü ana geri Helenik Banka devlet garantisi verilmesi ve geri dönmeyen kredilerle ilgili olarak dün Meclis genel kurulunda yaşananlar. Gazeteye göre DİSİ- DİKO cephesi 28 oyla geri dönmeyen krediler ve kötü kredi kullanıcılarına karşı stratejiyi ciddi bir biçimde değiştiren yasa tasarılarının oylanması sırasında tek bir değişiklik önerisinin geçmesine müsaade etmedi. Özünde Meclis genel kurulunda onaylanan yasa tasarıları bankalara kredileri sınıflandırma ve paket olarak satma, ipotekli taşınmazların internet üzerinden açık artırma ile satma ve iflas çerçevesinin geliştirme olanağı veriyor. Meclis dün uzun saatler süren olağanüstü toplantısında gergin anlar yaşadı. Hükümet yanlısı milletvekilleri ile muhalefet partili milletvekilleri hem geçmişle hem de şimdiyle ilgili karşılıklı ağır eleştirilerde bulundular. Oylamanın ise iki yanı vardı. DİSİ, DİKO, EDEK ve ELAM devletin Helenik Banka devlet garantisi vermesini öngören tasarıya destek verdi. Hükümetin önerdiği diğer yasa tasarıları ise herhangi bir değişikliğe uğramadan DİSİ ve DİKO’lu milletvekillerinin oylarıyla geçti. Meclis oturumu değişiklik önerilerinin çokluğu nedeniyle önceden planlandığı şekilde saat 4’te başlayamadı. Toplantının başladığı saat 5’e kadar partiler arasında perde gerisinde görüşmeler yapıldı. Hükümet, Avrupalı kurumların herhangi bir itirazı ya da reddi olmaması için yasaların ne olursa olsun herhangi bir değişikliğe uğramadan geçmesini istedi.
Yapılan değişikliklerle mülkün satış süreci, rezerv fiyatın kullanım dönemi ve ipoteği veren kredi kullanıcısının ipotekli taşınması satın alma hak süresi net bir biçimde belirlenerek farklılaştırıldı.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
- Meclis’teki dünkü oylamalar Kıbrıs’ın en büyük ikinci kredi kuruluşunun, Kooperatif’in sona ermesi ve iyi kısmının Helenik Banka entegresi için sürecin başlaması anlamına geliyor. Meclis dün özünde Kooperatfin satış sürecinin herhangi bir değişiklik olmaması durumunda 3 Eylül tarihine kadar tamamlanmasının yolunu açtı. Kooperatifin 10.3 milyar avroluk bilançosu ve personeli Helenik Banka ya da yeni bir oluşuma geçecek. Meclis tarafından onaylanan Hükümet planı Kooperatiften Helenikte devredilecek 500 milyonu geri dönmeyen kredi ve 2,1 milyarı da gelecekte zarar için büyük risk taşıyan krediler olmak üzere 2,6 milyar avroluk kısmın karşılanmasını öngörüyor. Meclis’in söz konusu kararının Avrupa Merkez Bankasının da onayından geçmesi bekleniyor. Komisyon geçen Cuma günkü raporunda Helenik Bank ile ilgili anlaşmanın onayı için Kıbrıs Hükümetinin ipotekli taşınmazların satışı çerçevesinde değişiklikler konusunda üstlendiği taahhütlere atıfta bulunmuştu. Bu arada Kooperatife destek 2016 sayımına göre 317 bin olan hane halkının her biri için 8 bin avro anlamına geliyor. Kooperatife verilen desteğe 1,7 milyar avro da dahil edilirse bu rakam 15.364’e yükseliyor. Hükümetin Kooperatife desteğiyle kamu borcu da Gayri Safi Hasılanın %110’na yükseldi ve bu oran ekonominin kötü olduğu ve kamu ekonomisinin ekside bulunduğu memorandum dönemindeki oranı da aştı.

POLİTİS gazetesinin de bugünkü ana haberi Hükümetin geri dönmeyen kredilerle ve Helenik Banka devlet garantisi verilmesini içeren yasa tasarılarının dün herhangi bir değişikliğe uğramadan Meclis tarafından onaylanması. Gazeteye göre Meclis dün istikrara oy verdi. Kooperatif Merkez Bankası ile ilgili belirsizliği sona erdirdi. Yasa tasarıları herhangi bir değişikliğe uğramadan geçti. Helenik Banka devlet garantisi DİSİ, DİKO, EDEK ve ELAM’ın oylarıyla geçerken geri kalanlar DİSİ ve DİKO’nun oylarıyla onaylandı. Kıbrıs mali kredi sistemindeki belirsizlik dünkü oylamalar sonrası sona erdi ve Kooperatifteki mevduatlar güvence altına alınarak Kıbrıs bankacılık sektörü de istikrar kazandı. DİSİ-DİKO çoğunluğu ipotekli taşınmazların satışı ve iflas çerçevesi ile ilgili yasa tasarılarında herhangi bir değişikliğe olanak vermedi. Hükümetin önerilerinin felsefesi değişmedi. Geri dönmeyen kredilerin azaltılması ile ilgili yasal değişiklikler devlet desteğine onay vermesi için Avrupa Komisyonu’nun koşuluydu. Hükümetin dün Meclis’te elde ettiği başarıya rağmen partilerin sert eleştirilerde bulundular ve sorunun siyasi sorumluluğunu üstlenmesini konusunu gündeme getirdiler.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
-Seçimlerde Karma oy konusu bu hafta içerisinde bir kez gündeme gelecek. Ancak bunun geçmesi olasılığı fazla değil. Konu Meclis’in Salı günkü olağanüstü oturumunda gündeme gelecek. Ekoloji Hareketi, Yurttaşlar İttifakı ve DİSİ bu yönde bir yasa tasarısı hazırlamış durumda.

HARAVGİ gazetesinin bugünkü ana haberi “Toplumun geleceği ipotek edildi” başlığı altında Kooperatifin iyi kısmının Helenik Banka teslim edilmesi. Gazeteye göre Meclis çoğunluğu dün Kooperatifin Helenik Banka satışına onay verirken bankalara ipotekli taşınmazların satışının hızlandırılması ve elektronik ortamda açık artırma ile satış gibi araçlarla ipotekli taşınmazların hızlı bir biçimde satışı olanağı, kredileri sınıflandırma olanağı sağladı. AKEL diğer muhalefet partileriyle ekonomik açıdan zayıf grupları koruma ağı oluşturmaya çalıştı ancak bu DİSİ ve DİKO’nun oylarıyla engellendi.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
- AKEL Genel Sekreteri Andros Kipriyanu fırtınalı tarihten onlarca yıl sonra doğru sonuçları çıkarmak yerine bunlardan hiçbir şey öğrenilmemiş gibi davranıldığını söyledi. 1974 sonrası Kıbrıs sorununda tarihi deneyimin, müzakere süreci olmadığı zamanlarda Türkiye’nin yeni oldu bittiler yarattığını ortaya koyduğunu ifade etti. Kran Montana’da sürecin çökmesinin üzerinden bir yıl geçtiğini, hiçbir gelişme yaşanmadığını ve bu sürecin de kritik olduğuna vurgu yaptı. Türkiye’nin bu fırsatı kullanarak masaya iki devletli çözümü koyma girişiminde bulunduğunu dile getirdi. Bu gelişmenin olumsuz ve tehlikeli olduğuna dikkat çekerken Türkiye’de seçimlerin sona ermesiyle Kıbrısrum tarafının özlü müzakerelerin başlaması için girişim üstlenmesi gereğinin altını çizdi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin tekrarladığı raporlarında kalınan noktadan ilerlenmesi gereğine işaret ettiğini hatırlattı. Masalardan birinde güvenlik ve garantiler diğerinde ise sorunun iç yanlarının tartışılmasıyla Guteres çerçevesi, bugüne kadar sağlanan görüş birlikleri ve çözümün uygulanması için mekanizma yaratılmasını öngören gayri resmi belgenin müzakereler için temel olacağı görüşünü savundu.

ALİTİA gazetesinin de bugünkü ana haberi “Uf. Onaylandı” başlığı altında mali kredi sistemiyle ilgili dün Meclis’te yaşanan gelişmeler. Gazeteye göre Hükümet dün Meclis çoğunluğunun Kooperatifin Helenik Banka satılmasını yani geri dönmeyen krediler ve Helenik Banka devlet garantisi verilmesini onaylayan beş yasa tasarısına onay vermesini memnuniyetle karşıladı. Bu gelişmeyle ülke için trajik sonuçları olacak mevduatlarda yeni bir tıraşlamadan kaçınılmış olundu. Kooperatifte var olan 10 milyar avroluk mevduat güvence altına alındı. Kooperatif çalışanlarının büyük bir istihdamı sağlandı. Mali kredi sisteminde genelde istikrar güvence altına alındı. Bugün Kıbrıs’ta iki büyük sağlıklı banka var: Kıbrıs Bankası ve Helenik Bank.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
- Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guteres Barış Gücü’nün Kıbrıs’ta 50 yıldan fazla bir süreden beridir oynadığı trole sıcak destek ifade etti. Guteres Kıbrıs’ın tüm bu yıllar boyunca büyük oranda Barış Gücü’nün kesintisiz varlığı nedeniyle sakinliğini ve istikrarını koruduğunu not etti. Barış Gücü’nin adadaki görev süresinin altı aylık bir süre daha uzatılmasını önerdi. Güvenlik Konseyi üyelerine verilen gayri resmi raporda Barış Gücü 50 yıldan fazladır Kıbrıs’ta çatışmaların tekrarlanmasını engelleyerek, düzenin ve hukukun hakim olmasına katkı sağlayarak normal koşullara dönüşülmesi için barışa hizmet etmekte olduğuna dikkat çekti. Kıbrıs’ta Barış Gücü’nün görev süresinin uzatılması kararı Güvenlik Konseyi’nin 26 Temmuz tarihli açık toplantısında karara bağlanacak. Bundan önce 17 Temmuzda kapalı oturumda ise Genel Sekreterin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar üyelere Barış Gücüyle ve Genel Sekreterin iyi niyet greviyle ilgili bilgi verecek. Barış Gücü ile ilgili raporda Kıbrıs sorununa özel bir atıfta bulunulmadı ve bunun da temel nedeni 14 Haziran’daki raporda bunun üzerinde özel olarak durulması oldu.

Son Güncelleme: 05 Şubat 2021 - 13:32

Son Haberler

29 Eylül
Colin Stewart: Kıbrıs sorununa üzerinde anlaşmaya varılan bir çözüm bulunma olasılığı daha zayıf hale geliyor.
15:58
Sağlık Bakanlığı: Bazı hastalıkları bulaştırma potansiyeline sahip az sayıda yetişkin sivrisinek tespit edildi
15:56
Cumhurbaşkanı, MED-9 Zirvesi'nde Doğu Akdeniz'deki istikrarı tehdit edenlerin ele alınması ihtiyacını dile getirecek.
15:54
Her kazada 2. acil servis departmanının faaliyet göstermesi için SSK ve özel hastaneler arasındaki istişareler sürüyor.
15:51
Amerika'daki üst düzey yetkili: Amerika’nın Nord Strean doğal gaz boru hatlarıyla ilgili olayda kesinlikle hiçbir ilgisi yok.
15:49
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı: Yunanistan, gerekirse meşru çıkarlarını ve haklarını savunacak.
15:48
Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı: Yunanistan'ın Ege adalarındaki egemenliği tartışmaya açık değil.
15:47
basın özetleri 29.09.22
12:59
28 Eylül
basın özetleri 28.09.22
15:24
Kasulidis: Yunanistan ve Türkiye arasında çatışma olasılığı, en uzak olası senaryo ancak göz ardı edilmemesi gerek
15:00
Türkiye Milli Güvenlik Kurulu bugün Ege ve Kıbrıs sorunundaki gelişmeler gündemiyle toplantı yapıyor.
14:40
Maliye Bakanlığı Genel Müdürü’nün açıklamaları Sayıştay’ın sert tepkisine neden oldu.
14:38
Tüm haberler

Video on Demand