31/7/18

FİLELEFTEROS gazetesinin bugünkü ana geri Afrodit alanından doğal gaz satımı konusuyla ilgili devam eden tartışmalar. Gazeteye göre “Afrodit” alanından sağlanacak gelirle ilgili çetin pazarlık ve Noble-Delek-Şhell ortaklığının Kıbrıs Cumhuriyeti ile yaptığı anlaşmada değişiklik talepleri dün Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda gerçekleştirilen siyasi parti liderleri konseyi toplantısında ele alındı. Liderlere konuya ilişkin gelişmeler hakkında bilgi verildi. Konu dün Kıbrıs sorunundan sonra ele alınan ikinci konu oldu. Anlaşmada değişiklik konusunda önceleri bir nota şeklinde gündeme getirilen öneri kabul edilirse bu Kıbrıs Münhasır Ekonomik Bölgesi’nde ikinci ve üçüncü tur izinlerde yapılan diğer anlaşmalara göre en kötü anlaşma olacak. Dün Cumhurbaşkanlığında Enerji Bakanı ile siyasi liderler Noble ve ortaklarının bu kez yükümlülüklerini yerine getireceklerini ve rezervin gelişimine yatırım yapacaklarını taahhüt ettikleri takdirde ortaya çıkacak durumu ele aldılar. Var olan sözleşmede temel değişiklik nesnesi uluslararası alanda petrol fiyatları düşük olduğunda ekonomik olarak işin içinden çıkamayacaklarını ifade eden şirketlere ve petrol fiyatları da Afrodit’ten doğal gaz satıldığında 15-20 yıllık süre yüksek olduğunda devlete gelirden daha fazla pay sağlayan paylaşım yolu oldu. Şirketler sondaj çalışmaları ve rezervin geliştirilmesi için harcadıkları paraları aldıkları zaman devletin payı da önemli oranda artacak. Bugünkü anlaşma temelinde petrolün bugünkü fiyattan satılmaya devam edilmesi dahil petrol fiyatları üzerinde çeşitli değişiklik senaryoları baz alınarak yapılan çalışmalara göre Kıbrıs Devleti bundan 19 milyar avro kazanacak. Ancak şirketler bugünkü anlaşma temelinde rezervlerin geliştirilmesi için yatırım yapamayacaklarını söylüyorlar. Kıbrıs Hükümeti anlaşmada değişiklerle %10 kayba uğramayı kabul ediyor, ancak Noble- Delek- Shell ortaklığı devletin gelirlerini %20 oranında azaltacak bir değişiklik istiyor. Dünkü toplantıda siyasi partilerin daha detay bilgilendirme için kendi uzmanlarını Enerji Bakanlığına göndermeleri kararı alındı. Bu arada dün Cumhurbaşkanlığında diğer parsellere sadece Total şirketinden değil Exxon -Mobil şirketinden de ilgi olduğu ifade edildi.

POLİTİS gazetesinin bugünkü ana haberi Kıbrıs sorunu. Gazeteye göre Kıbrıs sorununda yön değiştirileceği söylentilerine son verildi. Cumhurbaşkanı Anastasiadis iki bölgeli iki toplumlu federasyon çözümüne bağlı kalmaya devam ettiğini bir kez daha net olarak ortaya koydu. Görüşmelerin yeniden başlaması durumunda Guteres Çerçevesi bir veri. Cumhurbaşkanı Anastasiadis Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Görevlisi Jein Hall Lut ile görüşmesinde Kıbrıs sorununda B Planı ile ilgili haberler ile dedikodular soruldupunda Kıbrısrum tarafı için iki bölgeli iki toplumlu federasyon dışında bir çerçeve olmadığı mesajı verdi. Cumhurbaşkanı bu tezini dünkü Siyasi Parti Liderleri Konseyi toplantısında da tekrarladı. Özel olarak Genel Sekreteri’nin Geçici Kıbrıs Özel Görevlisi Jein Hall Lut ile görüşmesinde Kıbrısrum tarafının hedefinin görüşmelerin kesildiği noktadan devam etmesi olduğunu söyledi ve Guteres Çerçevesinin de bir veri olduğunu belirtti. DİSİ Başkanı Averof Neofitu da dünkü Liderler Konseyi toplantısında tartışılanları yorumlarken Kıbrıs B olmadığını söyledi. AKEL Genel Sekreteri Andros Kipriyanu hedeflerin değişmesinin bir seçenek olmadığına vurgu yaptı.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
- 1974’de Türk ordusu 70 Aşşalı’yı yani Paşaköylüyü soğukkanlı bir biçimde öldürerek en büyük savaş suçlarından birini işledi. Söz konusu 70 kişi işgalin ikinci evresinde köylerinde silahsız bir biçimde yakalanmıştı. Türkiye'nin bu suçun izlerini ortadan kaldırmak için 1990'ların başlarından beridir Paşaköylülerin toplu mezarlarının yerlerini organize bir biçimde değiştirme operasyonunun da hesaba katılması durumunda somut suçun boyutu daha da büyür. 1974 Ağustos’un orduda görev yapan ve bölgede bulunan bir Türk askerine göre öldürme emri üstten “ Onları trene bindirin” kotu ile verildi. Kört kökenli yazar Roni Alasor da buna kitabında yer verdi.

HARAVGİ gazetesinin bugünkü ana haberi dünkü liderler zirvesi. Gazeteye göre Cumhurbaşkanı Anastasiadis dünkü toplantıda kendi kendini tekrarladı. Partiler ise süreçteki gelişmeleri farklı yorumladı. Bu arada Kıbrıs sorununun çözüm temelinin değiştirilmesi yönünde var olan seslerin taşıdığı tehlike konusunda endişe belirtildi ve uyarılarda bulunuldu.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
- AKEL Genel Sekreteri Andros Kipriyanu dünkü Liderler Konseyi Zirvesi sonrası yaptığı açıklamada görüşmelerin devamı için üzerinde anlaşmaya varılan bir çerçeve olduğunu söyledi ve “ Bizim taraftan geliştirilecek her uğraşı bunun tarafından yönlendirilmelidir” dedi. Kipriyanu müzakerelerin Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin istediği gibi görüşmelerin Guteres Çerçevesi temelinde, çözümün uygulanması için mekanizma gayri resmi belgesi ve bugüne kadar sağlanan görüş birlikleri temelinde devam etmesi gerektiğini de belirtti. Kipriyanu yöntemle ilgili olarak da, Guteres’in iki masada devam edilmesi, bunlardan birinde güvenlik ve somut bir sentezle garantiler ve diğerinde de farklı bir yapıyla iç yanların tartışılmasını netleştirdiğini söyledi. Guteres’in siyasi iradenin var olduğu ve bu kez müzakerelerin sadece başlamayacağını, bunun yanı sıra olumlu bir sonuca ulaşılacağı konusunda ikna edilmek istediğine dikkat çekti. AKEL Genel Sekreteri, Cumhurbaşkanı’nın Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin raporlarında birçok kez tekrarladığı gibi bu çerçevede hareket edeceği konusunda ikna etmesi gereğinin altını çizdi. Kipriyanu bu arada hedeflenen iki bölgeli iki toplumlu federal çözümün değiştirilmesi yönünde her öneriyi kesin bir biçimde reddetti ve bunun taksime götüreceği uyarısında bulundu. AKEL’in, Lut’un temaslarını tamamlamasını beklediğini ve Cumhurbaşkanı’nın tezleriyle ilgili olarak da bütünsel tavrını o zaman ortaya koyacağını da duyurdu.


ALİTİA gazetesinin bugünkü ana haberi “Pazl tamamlandı” başlığı altında Kıbrıs sorunu. Gazeteye göre Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kıbrıs Özel Görevlisi Jein Hall Lut ile Kıbrıs sorununda özünde pazlın büyük kısmı tamamlandı. Lut dün ani bir biçimde Ankara’ya gitti ve büyük bir gizlilik içinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştü. Şimdi önünde resmi Türk görüşü de var. Kıbrıs sorununda yeni bir uğraşının yaşama geçip geçmeyeceğine yönelik gerçek de saati de yaklaşıyor. Lut şimdi Atina, Londra ve Brüksel’de önümüzdeki haftalarda gerçekleştireceği görüşmelerle pazlı tamamlayacak. Bu görüşmelerinde herhangi bir sürprizle karşılaşması beklenmiyor. Bu arada Lut’un Ankara’da bulunduğu saatlerde Lefkoşa’da Cumhurbaşkanı Anastasiadis siyasi liderlere Lut ile geçen hafta gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin detaylı bilgi verdi. Bu arada DİSİ Başkanı Averof Neofitu ve Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis iki farklı durumda müzakerelerin Krans Montana’da kesildiği noktadan Genel Sekreterin çerçevesinde devam etmesi için hazır olduklarına dair mesajlar verdiler. Her ikisi de Kıbrıs sorununda B Planının olasılık dışı olduğunu söyledi. Tek hedefin ve seçeneğin Kıbrıs sorununda yeni girişimin başarısı olduğuna vurgu yaptılar. Hristodulidis bu arada “ Başarısız kalma lüksümüz yoktur” dedi.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
-Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu dünkü Liderler Konseyi toplantısı sonrası yaptığı açıklamada Kıbrısrum tarafının tezinin müzakerelerin Birleşmiş Milletler sürecinde varılan çerçeveden yeniden başlaması için Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin girişim üstlenmesi olduğunu ve bunu isteyip beklediğini söyledi. Prodromos Kıbrıs sorununda uzun yıllardan beridir üzerinde anlaşmaya varılan bir yöntem olduğunu da belirtti. Bir soruyu yanıtlarken de Genel Sekreterin Kıbrıs Özel Görevlisi Lut’a somut sorular sorarak tarafların tezlerini kayda geçirme görevi verdiğini belirtti. “ Yöntemle ilgili tartışma yapılmıyor. Görüşme, ilgili tüm tarafların müzakerelerin başlamasına yardımcı olmak için durumlarını ve konumlarını öğrenmeyi amaçlıyordu” dedi. Prodromu, Cumhurbaşkanı’nın parti liderlerine, Lut’a Kıbrıs Rum tarafının görüşlerini nasıl anlattığı konusunda bilgi verdiğini, Kıbrıs Rum tarafının Krans-Montana’da tamamlanmayan Kıbrıs Konferansı’nda kalınan yerden müzakerelere başlamaya hazır olduğunu anlattığını belirtti.
Kıbrıs sorunuyla ilgili bir soruyu yanıtlayan Prodromu, Lut’nun Cumhurbaşkanı’na, Genel Sekreterin yazılı olarak söylediği gibi, “temsilcinin, Genel Sekreterin gelecek adımlara karar verebilmesi için tarafların görüşlerini tespit etmeye ve ortaya çıkarmaya çalıştığını söylediğini de ifade etti. Dolayısıyla Lute’nin, Kıbrıs Rum tarafının görüşlerinin ne olduğunu sorduğunu anlatan Sözcü, Cumhurbaşkanı’nın cevabının da bilindiğini, yani hazır olduğunu, müzakerelerin Guterres çerçevesi esasında başlamasını istediğini ve her zaman Birleşmiş Milletler kararları esasında, iki toplumlu, iki bölgeli bir federasyona dayalı olması gerektiğini vurguladığını belirtti

Son Güncelleme: 05 Şubat 2021 - 13:32

Son Haberler

21 Haziran
Yunanistan Başbakanı Mitsotkis, Kahire’de Mısır Cumhurbaşkanı ile görüşme gerçekleştirdi.
15:49
Baf: Su şişeleme ve dağıtım şirketine ait bir araç dün gece geç saatlerde kundaklandı.
15:48
Yarın sabah 10'da Meclis Seçim Komitesi toplanıyor.
15:46
Şiddetli yağışlar nedeniyle yollardaki görüş mesafesi kısıtlandı, Lefkoşa-Larnaka yolunda sorunlar yaşandı.
15:44
BM Genel Sekreteri’nin özel görevlisi Lute, bu akşam Kıbrıs’a geliyor
15:29
Meteoroloji Dairesi, bu akşam saat 6’ya kadar geçerli olacak sarı alarm yayınladı.
15:27
22 Mayıs’ta Liopetri’de yaşanan trafik kazasında ağır yaralanan 74 yaşındaki Stella Panayi hayatını kaybetti.
15:21
Sağlık Bakanlığı, ülkelerin Covid-19’la ilgili epidemiyolojik tablolarını yeniden değerlendirdi.
15:18
Basın Özetleri 21.06.2021
14:04
20 Haziran
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komiseri Babalar gününü kutladı
14:12
Kyprianou: Türkiye kabul edilemez taleplerden vazgeçmezse Kıbrıs'ın nihai bölünmesi an meselesi
14:10
Mitsotakis Mısır'da temaslarda bulunacak
11:31
Tüm haberler

Video on Demand