27/7/18

FİLELEFTEROS gazetesinin bugünkü ana haberi Yunanistan’da Attikki bölgesinde yaşanan yangın faciasına ilişkin ileri sürülen şok verilerin varlığı. Gazeteye göre Attiki’nin doğusunda çıkan yangında ölenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Rakam dün 84 olarak açıklandı. Bu arada Yurttaşı Koruma Bakan Vekili Nikos Toskas dün düzenledği basın toplantısında “ kundakçılığı ilgilendiren suç faaliyetlerine ilişkşn ciddi göstergelere sahibiz” dedi. Birçok uydudan yangın birçok noktada aynı anda başladığını gösteren veriler sundu. "Yangın 13 noktada eş zamanlı başladı" dedi. Yunan Polisi tarafından tutulan verilere dayanarak, bunun organize bir kundaklama planı olup olmadığı araştırdığını duyurdu.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
-Kıbrıs’ta görev yapan Barış Gücü’nün görev süresinin altı aylık bir süre daha uzatılması dün, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin açık toplantısında herhangi bir konuşma yapılmaksızın engellerle onaylandı. Uluslararası örgütün merkezindeki diplomatik kaynaklara göre Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri raporunda Gücün stratejik olarak değerlendirilmesi için (geçen Kasım ayındaki raporu temelinde) önerilerinin %94’ü hayata geçmiş olduğunu ifade etmiş olsa da Amerikalılar Genel Sekretere Barış Gücü’nün “bütünsel değerlendirmede” bulunması ve Baruış Gücü ile Kıbrıs sorunundaki siyasi süreç ve olası yaptırımlar arasında bağ kurulması yönünde yeni bir ifade girmesinde ısrar ettiler. Dün onaylanan kararda bu yönde net bir ifade yer almasa da yapılan değerlendirmelere göre “kötü bir örnek” yaratıldı ve Ocak 2019 tarihinde gündeme gelecek bundan sonraki kararda Kıbrıs sorunundaki siyasi süreçte yaşanacak gelişmelerle bağlantılı Barış Gücünün görev koşullarının yenilenmesi hedefinin gündeme gelmesi artık bir olasılık. Güvenlik Konseyine dün önerilen karar taslağı Britanya’nın geçen Pazartesi günü taslağı sunması ve Kıbrıs ve Amerika Birleşik Devletleri’nin Birleşmiş Milletler’deki Daimi Temsilcileri büyükelçiler Korniliyu Korniliyu ile Niki Hili’nin Çarşamba günü öğleden sonra bir araya gelmesi sonrası uzun müzakerelerden sonra şekillendi. Dün sabah da Güvenlik Konseyi’nin toplanması öncesi Korniliyu Konseyin Temmuz ayı Başkanı İsveçli yetkili ile görüştü ve kendisine Barış Gücünün görev süresinin 31 Ocak 2019 tarihine kadar uzatılmasına ilişkin Kıbrıs Cumhuriyeti’nin onayını verdi. Dün onayladığı karara göre Güvenlik Konseyi Genel Sekreter’den iyi niyet göreviyle ve Jein Hall Lut’un müzakerelerinin temaslarının sonuçlarıyla ilgili 15 Ekim’e kadar rapor sunmasını istedi. Aynı zamanda Genel Sekreter’den güven artırıcı önlemlerde sağlanan ilerlemeler dahil onaylanan kararın uygulamasına yönelik10 Ocak 2019 tarihine kadar rapor sunmasını ve gerek duyması halinde gelişmelerle ilgili Güvenlik Konseyi’ni bilgilendirmesini de da istedi. Güvenlik Konseyi yeni kararında 2017 yılında almış olduğu ve Genel Sekreter’den 2378 sayılı kararını da hatırlattı. Güvenlik Konseyi yeni kararında Barış Gücünün etkinliği ve etkinliği sağlamak için Genel Sekreter’den görev analizi ve değerlendirmesini iyileştirerek açık ve iyi tanımlanmış ölçütler temelinde sonuç alıcılığı dahil barışı koruma operasyonlarının sonuç alıcılığı performansını artırması gereğini öngören 2017 yılında aldığı 2378 sayılı kararını da hatırlattı. Güvenlik Konseyi pratikte yaşanacak gelişmeler ve tarafların görüşleri alınarak Barış Gücü’nün görev koşullarında zorunlu olarak görülen uyumlaştırma düşünceleri, Gücün bileşeni ve diğer kaynakları ile operasyonlarının özü dahil yönetim referanslarının planlanmasına ilişkin önemi de not etti.

POLİTİS gazetesinin bugünkü ana haberi 1974 yazında Türklerin Sisklipos köyünde sivil Kıbrıslırumlara yönelik gerçekleştirdikleri kıyım. Gazeteye göre Türklerin 1974 yazında sivil Kıbrıslırumlara yönelik gerçekleştirdikleri hayal edilemez barbarlıktan biri de Girne kazasının Sisklipos köyünde yaşandı. Bir ifadeye göre köyden kaçmayı başaramayan çoğu yaşlı kadın ve erkeklerden oluşan 14 ve bir başka ifadeye göre 20 kişi burada 3 Ağustos günü öldürüldü. Öldürülenlerin hepsi tek bir evde toplanmıştı. Gerçekleştirilen 20 kazıya rağmen bu kişilerin kemiklerine ulaşılamadı. Yayınlanan bir Türk subayın günlüğünde yazdığına göre Türkiye bu olayı biliyor. Buna karşı mahkemeye olaya karılanların tümü değil sadece Kıbrıslıtürk bir kişi çıkartıldı.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
-Sendikaların Kooperatif Merkez Bankası ile vardıkları anlaşma temelinde işten gönüllü olarak ayrılacak olanlara verilecek tazminat üç taksitte ödenecek. İlk taksit 30 Eylülde ödenecek ve en az 20 bin avro olacak. İkinci taksit ise 1 Haziran 2019’da ödenirken son taksit tarihi de 31 Aralık 2019. Taraflar arasında varılan anlaşamaya göre işten gönüllü olarak ayrılacak olanların tedavilerinin karşılanmasına da devam edilecek. Kişisel kredileri de yeniden düzenlenecek. Ödeyecekleri faizlerin karşılanmasına devam edilecek.

HARAVGİ gazetesinin bugünkü ana haberi Kooperatif Merkez Bankası’nın varlığına 3 Eylül günü son verecek olması. Gazeteye göre Kooperatif Merkez Bankası 3 Eylül günü çalışma iznini geri sunacak ve 110 yıllık varlığı ile ülkeye hizmetlerini sonlandırarak kepenklerini indirecek. O güne kadar Banka’dan 900 çalışan ayrılmış olacak. Çalışanalrdan 1.100’ü Helenik Banka transfer olacak. 600’ü de kurulacak olan Geri Dönmeyen Krediler Kurumu’nda görev alacak.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
- AKEL Genel Sekreteri Andros Kipriyanu Güvenlik Konseyi’nin Kıbrıs’ta görev yapan Barış Gücü’nün görev süresini uzatma kararını Kıbrıs sorununda müzakere sürecine bağlamasını olumsuz bir gelişme olarak niteledi. Kipriyanu bu gelişmenin çanları çaldırması ve uluslararası toplumun neden bu tavrı takındığının nedenlerinin ciddi olarak analiz edilmesi gereğine dikkat çekti. Uluslararası toplumun daha çok istek ve Kıbrıs sorununun çözümü uğraşılarında daha fazla çaba gösterilmesi gerektiği görüşünde olduğunu ifade etti. Kıbrıs sorununda müzakerelerin başlamaması lüksü olmadığını da belirtti ve Genel Sekreterin ikna edilememesi durumunda müzakerelerin yeniden başlamasının çok zor olduğunu not etti. Müzakerelere bu kez salt müzakere etmek için gidilmemesi ve başlayacak ve zamanın derinliğinde değil kısa sürede sona erecek bir tartışmanın yapılması gereğine vurgu yaptı. AKEL’in, Cumhurbaşkanı’na tutarlı ve Kıbrıs sorununun çözümü için net hedefler doğrultusunda girişim üstlenmesi çağrısında bulunduğunu da hatırlattı ve böylesi bir durumda “Ya sorun çözülecek ya da Türkiye köşeye sıkışacak” dedi.


ALİTİA gazetesinin bugünkü ana haberi “Son yenileme” başlığı altında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin dün Kıbrıs’ta görev yapan Barış Gücünün görev süresini altı ay daha uzatma kararı almış olması. Gazeteye göre Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kıbrıs’ta görev yapan Barış Gücünün görev süresini altı ay daha uzatırken önümüzdeki Aralık ayı sonuna dek içinden geçilecek dönemin son 40 yıldan beridir bildiğimiz şekliyle Kıbrıs sorunu açısından son olacağı ve Kıbrıslırumlar ve Kıbrıslıtürkler olarak değerlendirmediğimiz takdirde Guteres çerçevesinin son fırsat penceresi olacağı ve belirsiz bir ertesi gün ile yeni bir döneme gireceğimiz mesajı verdi. Barış Gücünün görev süresini altı ay daha uzatan karar sert müzakereler sonrası son anda başarıldı ve bunun şu anki koşulları ve statüsü ile son karar olduğu net olarak belirtildi. Var olan çekincelere rağmen Güvenlik Konseyi Antonio Gutteres’e Kıbrıs sorununda yeni uğraşısında zaman tanımak için Barış Gücü’nün şu anda var olan statüsünde bir değişikliğe gitmedi. Bununla birlikte Kıbrıs sorununa dahil olan çevrelere altı aylık bir süreleri olduğu mesajı verdi. Farklı bir durumda Barış Gücü’nde ciddi değişikliklere gidilecek. Kıbrıslırum müzakereci Andreas Mavroyannis de dün katıldığı bir radyo programında “Bir dönemin sonuna şahitlik etme olasılığı bulunan” bugünkü dönemecin kritikliğine işaret etti. Mavroyannis, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin geçen yıl açtığı küçük fırsat penceresine vurgu yaptı ve başarılı olmak için bunun mümkün olduğuna ilişkin Genel Sekreteri ve kendimizi ikna etmemiz gerektiğine dikkat çekti. Başarısız kalınması durumunda ciddi sorunlar yaşanacağını da kabul etti.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
-Yurt Dışında Yaşayan Kıbrıslılar ve Kıbrıs için Mücadele Koordinasyon Kurulu Kongresinde Kıbrıs sorunundaki son gelişmeler ana gündem maddesi oldu. Kongreye katılan siyasetçiler Kıbrıs sorunu ve görüşmeler sürecine ilişkin sorulara muattab oldular. DİSİ Başkanı Averof Neofitu kongrede yaptığı konuşmada yurt dışında yaşayan Kıbrıslıların tek ses olduklarını ancak bunun Kıbrıs’ta başarılamadığını ve sonra da uluslararası topluluktan anlayış istendiğini söyledi. Neofitu günlük Kıbrıs sorunun olası çözümüyle ilgili olası sorunları dinlediğini ve sorunlara çözüm bulmak için siyasette bulunduklarını ifade etti. Kıbrıs’ın küçük coğrafi boyutuna karşı insanlarının ve yurt dışında yaşayan Kıbrıslıarın gücüyle çok daha büyük bir etkinliğe sahip olduğuna dikkat çekti. Waşington’da, Londra’da ve daha az düzeyde de olsa Paris’te geleneksel olarak rol oynadıklarını dile getirdi.

Son Güncelleme: 05 Şubat 2021 - 13:32

Son Haberler

15 Haziran
DIPA da hükümete katılma önerisine olumsuz cevap verdi
13:37
DIKO'nun Hükümete katılıma yanıtı olumsuz oldu
13:36
Hristodoulidis ve Dendias telefon görüşmesi gerçekleştirdi
13:35
Ekoloji Hareketinden de Cumhurbaşkanı Anastasiadis'e olumsuz yanıt geldi
13:34
Sizopoulos: EDEK muhalefette kalacak
13:33
Hristodoulidis: Yaklaşan Avrupa Konseyi'nin sonucu, Ankara'nın Kıbrıs sorununa ilişkin tutumuna göre değerlendirilecek
13:32
Erdoğan: Yunanistan-Türkiye ilişkileri için sakin bir yıl olacak
09:49
ABD: Kıbrıs'ta iki devletli bir çözüm söz konusu değil
09:48
Dün 1 can kaybı ve 57 yeni vaka kaydedildi
09:47
14 Haziran
Sizopoulos: Geniş kabul gören bir hükümete katılma konusundaki kararı EDEK'in kolektif organları verecek
13:48
Hristou: ELAM geniş çapta kabul gören bir hükümetin parçası olmayacak
13:47
Kyprianou: AKEL'in geniş çapta kabul gören bir hükümete katılımı söz konusu değil
13:46
Tüm haberler

Video on Demand