20/6/18

FİLELEFTEROS gazetesinin bugünkü ana haberi Kooperatif Merkez Bankası’nın Helenik Bank tarafından satın alınması sonrası çözülmesi gereken sorunlar. Gazeteye göre Helenik Bank ile Kooperatif arasında varılan anlaşmanın ertesi günü artık büyük iddia anlaşma koşullarının tamamlanmasıdır. Helenik ile Kooperatifin anlaşmayı önümüzdeki 24 saat içerisinde imzalaması ve Helenik Bank’ın 150 milyon euroluk sermaye artımı kararı alması için olağan üstü genel kurul toplaması gerekiyor. Devamında da Kooperatifin çalışmalarının Helenik Bank tarafından entegre edilmesi için tüm süreç yaz bitmeden tamamlanacak. Kesin anlaşma diğer unsurlarının yanı sıra 4,6 milyar krediyi, 4,1 milyar devlet tahvilini, 1,6 milyar nakti ve 9,7 milyar mevduatı Helenik Bank’ın kendi bünyesine almasını da öngörüyor. Bu arada Kooperatif Merkez Bankası’na 74 milyon ödeme yapacak. Anlaşma taslağı 2,6 milyar euroluk kredi portföyünün bir kısmını kapsayan mal varlığının korunmasını da öngörüyor. Helenik Bank mevduatların %30’una sahip bir banka olacak, Kooperatifin 400 bin müşterisinin aktarılmasıyla bankacılık sektöründe müşteri portföyünü önemli oranda genişletecek. Bu arada geri dönmeyen krediler oranını da yarı yarıya azaltacak ve %25 oranına düşürecek. Helenik Bank’ın sermaye artışı 70 sent hisse başı olacak. Yeni sermaye artışında 100 milyon euroluk kısım eski hissedarlara sunulurken 50 milyon da yeni yatırımcılar çekmek için açık olacak. Bankanın hissedarlarından Dimitra Yatırım Fonu diğer ortakların ilgi göstermemesi durumunda 72,28 milyona kadar hisse senedi alma taahhüdünde bulundu. Dimitra Yatırım Fonu’na göre üstlendiği taahhüdü yerine getirmesi için Logicom da Fona 20 milyona kadar kredi verecek.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
- Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar bu dönemde her iki tarafta da gerçekleştireceği temaslarla Kıbrıs sorununa ilişkin görüşleri topluyor. Temasların ve tartışmaların odağında Barış Gücü ve adadaki geleceği konusu var. Spehar bugün DİKO Başkanı Papadopulos ile bir araya gelecek. Barış Gücü Sözcüsü Alim Sıdık Kıbrıs Haber Ajansına yaptığı açıklamada Spehar’ın Kıbrıs’ta her iki tarafta da temaslarına devam edeceğini, partilerle görüşmelerinde endişe konularını dinleyeceğini söyledi. Spehar’ın görüşmelerinde Genel Sekreterin son Kıbrıs raporu da var. Sıdık söz konusu raporu yorumlaması istendiğinde “Genel Sekreterin bir raporudur ve çok nettir. Raporun ifade ettiklerine bizim ekleyeceğimiz bir şey yoktur” dedi. Sıdık raporun Güvenlik Konseyi üyelerine verildiğini ve şimdi içeriğiyle ilgili onların görüşlerinin beklendiğini de ifade etti. Bu arada Spehar’ın Temmuz ayında New-York’a gitmesi ve bir olasılık 17 Temmuz’da Konsey üyelerine bilgi vermesi bekleniyor.
POLİTİS gazetesinin bugünkü ana haberi Avrupa Komisyonu’nun Kooperatif Merkez Bankası’nın Helenik Bank tarafından satın alınması anlaşmasına onay vermesi. Gazeteye göre Helenik Bank ile Kooperatif Merkez Bankası arasında anlaşmada devlet desteğine dün onay veren Avrupa Komisyonu siyasi sistemi Kooperatifçilikte ertesi günün derinlikleri ile karşı karşıya getirdi. Bu arada tüm ilgili taraflara pozisyonlarıyla ilgili bazı argümanlar verdi. Komisyon Kooperatiçiliğin başarısız kalmasının sorumlusunun bir yandan Kooperatif Merkez Bankasının kendisini kötü yönetimi olduğunu belirtirken diğer yandan da geri dönmeyen krediler sorununu düzenleyen yasal çerçevede yaratılan engellere vurgu yaptı. Bu arada Hükümet de süreci yönetimine ilişkin muhalefet partilerinin sert eleştirileriyle karşı karşıya. Kooperatifçilik tartışılırken Meclis de, Maliye Bakanlığının iflas ve ipotekli malların satışı konusunda yasal çerçeveyi yeniden düzenleme amacıyla hazırladığı yasa tasarısını görüşmeye çağrılacak. Komisyon da, ipotekli malların satışı konusunda yasal alanda ve yargıda değişim konusunda Kıbrıs’ın ciddi taahhütler üstlendiğine vurgu yaptı.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
- Cumhurbaşkanı Anastasiadis Meclis’in turizm bakanlığı müsteşarlığına onay vereceğinden emin. Bu konuda yaptıkları işbirliği için siyasi partilere de teşekkür etti. Bu arada Turizmciler Birliği Başkanı Loizidis bu yılı ve gelecek yılı turizmde bir geçiş dönemi olarak niteledi ve bu dönemde büyük alt yapı yatırımlarının tamamlanmasına, turizm sezonunun uzatılmasına ve reformların gerçekleştirilmesine odaklanılması gereğine vurgu yaptı.

HARAVGİ gazetesinin bugünkü ana haberi muhalefet partilerinin Kooperatif Merkez Bankası’nın satılmasına yönelik tepkileri. Gazeteye göre partiler Hükümete Kooperatifi “devlet finansmanı ile satma” suçlamasında bulundular. Konuyla ilgili araştırma yapılmasını istediler. AKEL Genel Sekreteri Andros Kipriyanu da konuda Başsavcı’ya bir mektup gönderdi. Bu arada Avrupa Komisyonu Kooperatifçiliğin sürdürülebilirliğinin istikrar altına alınması uğraşılarına karşı bunun “kötü yönetim” nedeniyle başarılamadığına vurgu yaptı.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
-Kooperatif Merkez Bankası ile sendikalar arasında özellikle düşük maaş alan memurlara ödenecek tazminat konusunda ciddi görüş ayrılığı var. Elde edilen bilgilere göre PEO, Sek, PASİDİ ve ETİK Banka yönetimiyle gerçekleştirdikleri görüşmede 900 çalışanın işten ayrılmasını öngören planı ele aldılar. Plan işten gönüllü ayrılacaklara 150 bin tavan olmak üzere tazminat ödenmesini öngörüyor. Bu planının uygulanmasını toplam bedeli de 105 milyon. Ancak sendikalar bu planı reddettiler ve Banka yönetiminde iki senaryo üzerinde çalışılmasını istediler. Dünkü görüşmede taraflar arasında en ciddi görüş ayrılığı düşük maaş alanlara verilecek tazminat miktarında çıktı. Sendikalara göre bu gruba yönelik öneri çekici değil. Sendikalar bu arada plana minimum beş maaşlık tazminat konmasını ve rakamın da yaşa, hizmet süresine ve emekli olana kadar geçecek süreye bağlı artırılmasını talep ediyorlar. Banka yönetimi şimdi yeni bir öneri ile gelecek. Bu arada Kooperatifte çalışanların %60’ı 45 yaş altında ve %35’i de yıllık 20 bin euronun altında maaş alıyor.

ALİTİA gazetesinin bugünkü ana haberi “Cumhurbaşkanı Kooperatif konusunda karşı saldırıya geçiyor. Araştırma zamanı” başlığı altında. Gazeteye göre partilerin Kooperatif Merkez Bankası’nın Helenik Banka satılmasına yol açan nedenlerin araştırılması talebine Cumhurbaşkanı Anastasiadis olumlu yanıt verdi. Cumhurbaşkanı bir adım daha da ileri atacak. Elde edilen bilgilere göre Cumhurbaşkanı bir yabancı uzman kuruluştan bu konuda araştırma yapmasını isteyecek ve böylece araştırmanın objektif olmasını ve sonuçlarının tartışılır olmamasını sağlayacak. Cumhurbaşkanının bu yöndeki hareketinin bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısında açıklanması olasılık dışı değil. AKEL dün Başsavcılığa çağrıda bulunarak Kooperatifle ilgili araştırma yapmasını istemişti. AKEL’e yanıt veren Kosta Kliridis ise yetkilerini bildiklerini ve yetkilerini kullanıp kullanmayacaklarını ve kullanacaklarsa nasıl ve kullanacakları konusunda kimseden teşvik ve tavsiye beklemediklerini söyledi.


Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
- Fransız TOTAL’in Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölge sorumlusu Başkan Yardımcısı Stefan Mişel dün Cumhurbaşkanı Anastasiadis ile görüşmesinde şirketinin Kıbrıs Münhasır Ekonomik Bölgesi’nde faaliyetlerini genişletme arzusunu ifade etti. Stefan Mişel adaya TOTAL’in bölgedeki çalışmaları hakkında bilgi vermek için geldi. Mişel’in Cumhurbaşkanı ile görüşmesine Enerji Bakanı Lakkotrpis de katıldı. Görüşme sonrası açıklamalarda bulunan görüşmede ağırlığın Lakkotrpis TOTAL’in farklı yollarla Kıbrıs Münhasır Ekonomik Bölgesindeki faaliyetlerini genişletmeye verildiğini söyledi. Farklı yollar ifadesine açıklık getirmekten kaçındı. “ Şirketin çalışmalarını genişletmek istedği farklı yollar vardır” dedi. Şirketin 8. Parsele yönelik ortaya koyduğu ilgisiyle ilgili Bakanlar Kurulu karar verecek. Bu arada TOTAL’in son günlerde 6. Ve 11. Parsellerden öte özellikle 8. Parselde işbirliği için ENİ şirketiyle temasta olduğu biliniyor. 8.parsel için Hükümetin rutin onay vermesi gerekiyor. Bu arada Türkiye’nin 4 ay önce sondaj çalışmasını engellediği 3. parsel de TOTAL’in hedefleri arasında. Somut parsel için anlaşmanın sağlanması durumunda Kıbrıs Münhasır Ekonomik Bölgesi’nde siyasi güçler değişecek. Fransız şirketinin bugün ENİ ve KOGAS’ın hak sahibi oldukları 9. parsele de olumlu bir gözle baktığı biliniyor. Bu parsel Afrodit’ten birkaç yüz mil uzaklıkta. Lakkotripis dünkü açıklamasında 6. Parselde bulguların da gündeme geldiğini ve büyüklüğün belirlenmesi için yapılan çalışmalara değinildiği de ifade etti. Bu gelişmenin Hükümeti mutlak bir biçimde “memnun” ettiğini dile getirdi. Bakan bu arada TOTAL’in sondaj çalışmaları ötesinde doğal gazın sıvılaştırılmasına da ilgi duyup duymadığı sorusuna yanıt verirken kaynakların değerlendirilme yolunun konuşulmadığını çünkü önce kesin bir rakamın ortaya çıkması gerektiğini söyledi. Ancak geçmişte yaptıkları konuşmalardan şirketin zorunlu yatırımları yapmaya hazır olduğunu bildiğini de ifade etti.

Son Güncelleme: 05 Şubat 2021 - 13:32

Son Haberler

06 Ekim
Tayland'da kreşe silahlı saldırı!
14:24
Huzurevlerindeki kötü yaşam koşulları ile ilgili şikayetler geliyor
14:24
Trafik kazasında yaralanan çocuğun durumu kritik
14:23
Israil açıklarında yeni bir doğal gaz sahası keşfedildi
14:22
Maliye Bakanı: Önümüzdeki dönem zor ve ekonomik olarak belirsiz
14:21
Ege'de göçmen taşıyan iki tekne batması sonucu birçok kişi hayatını kaybetti
14:20
basın özetleri 06.10.22
13:59
Rus nükleer denizaltısı Kuzey Kutbu'nda
07:01
Neofitu, Mavroyannis ve Hristodoulidis kurumumuzda gerçekleşen tartışmaya katıldı
07:00
Dendias: Yunanistan topraklarını, egemenliğini ve varlığını savunmaya hazır
06:59
Akar provokatif açıklamalarına devam ediyor
06:58
05 Ekim
Polis, Latsia ve Strovolos bölgesindeki sağanak yağışlar nedeniyle sürücülere özel dikkatli olmaları için çağrı yaptı.
15:59
Tüm haberler

Video on Demand