1/6/18

FİLELEFTEROS gazetesinin bugünkü ana haberi Guteres Çerçevesi ve Kran Montana’da durumun nasıl geliştiğine yönelik alan netleşmeye başladı. Gazeteye göre veriler Guteres Çerçevesinin tek olması olgusunun ötesinde bugün konuyla ilgili yaşanan karşıtlığın büyük kısmı Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin o dönemki Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eida’nın süreçte oynadığı rolle ilgili. Verilere göre Eida kendi notları temelinde iki tarafa -Guteres Çerçevesi- olarak bir metin sundu. Ancak bu metin iki tarafın hazırlamış olduğu metne bağlı değildi ve bunu Kıbrıslırum Müzakereci Andreas Mavroyannis’e mesajında kendisi de kabul etti. 2 Temmuz 2017 tarihinde iki taraf arasında görüş ayrılıkları arasında köprü oluşturmaya çalışarak Genel Sekreterin ifade ettiği tezlerle ilgili bir metin sundu. Cumhurbaşkanı söz konusu metni okuyarak Müzakereci Andreas Mavroyannis’e konualrı bir bir netleştirme görevi verdi. Aynı anda Özel Danışmana da konunun netleşmemesi durumunda Kıbrısrum tarafının Genel Sekreterin metninin geçerli olmadığı değerlendirmesi yapacağı mesajı verdi. Kıbrısrum tarafı Eida’ya Birleşmiş Mlletler Genel Sekreteri’nin çok net olduğunu ve çözümün uygulanmasıyla garanti ve müdahale hakkı olamayacağı konusunda tezlerinde herhangi bir gölge bırakmadığını gösterdi. Toprak ve mülkiyet konularında ise, Kıbrısrum tarafına göre, Espen Barth Eida Birleşmiş Milletler Çerçevesinde kendi ölçülerinde kesip biçme operasyonu yaptı. Eida, Kıbrıslırum müzakereci Andreas Mavroyannis’e verdiği yanıtta tarafların tümünün aynı şeyleri anlamalarının güvence altına alınacağını ve önemli olanın Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin yemekte söyledikleri olduğunu söyledi.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
- Son beş yıl içerisinde hidro karbon konusunda eğitim için 5 milyon euroluk bir yatırım yapıldı. Bu yıl da 28 milyon euroluk bir fon daha öngörülüyor. Bu da önemli bir rakam ve Meclisin ilgili komisyonunda milletvekilleri Enerji Bakanlığından şimdiye dek yatırımların nasıl yapıldığını görmek için isimlerin yer aldığı listelerin özel ve kamuda hangi memurların yurt içinde ve dışında bu fonlardan burs kullandıklarının kendilerine sunulmasını istediler. Benzer bir araştırma Lefkoşa, Atina, Selanik, Londra, Dubai, Teksas ve İspanya ile İtalya’nın farklı kentilerinde kurslara katılan özel sektör ve kamu sektörü memurları için de yapılacak. Bu arada Komisyon Başkanı Averof Neofitu Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis’e gönderdiği bir mektupta söz konusu eğitim fonlarında kamu çıkarları yerine kişisel çıkar ve beklentilerin karşılanması olasılığına yönelik olasılıklar olabileceğini belirtti. Neofitu mektubunda bu olgunun bu önemli alanda ulusal yeteneğin gelişmesi için mutlak bir biçimde kamu çıkarına olması gerekliliğine de vurgu yaptı.
POLİTİS gazetesinin bugünkü ana haberi Kıbrısrum tarafının Eida’nın yazılı olarak taraflara sunduğu Guteres Belgesi’nin özetiyle görüş ayrılıkları tutanakları. Gazete 30 Haziran akşam yemeği sonrası konuyla ilgili Kıbrısrum tarafının görüş ayrılıkları tutanaklarını açıklıyor. Cumhurbaşkanlığının kayıtlarına göre hem Kıbrısrum hem de Kıbrıstürk tarafı Eide’nın metnine yönelik yorumlarda bulundular. Mavroyannis, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kıbrıs Özel Danışmanı Eida’ya verdiği ve notlarda yer alan mesajında Guteres’in diğer konuların yanı sıra garantilerin kaldırılması gerektiği konusundaki atfının de metinde yer alması mesajını verdi. Her iki taraftan da gelen tepkilerin sonucu Eida, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ile telefon görüşmesi sonrasında 4 Temmuz tarihinde iki tarafa sözlü izahlarda bulundu. Tutulan tutanaklara göre çerçevenin analitik son belgesi Guteres tarafından taraflara verilmedi.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
-Bu yılın Temmuz ayıyla birlikte Kamuda maaşların ve emekli maaşlarının tesisine başlanıyor. SEK ve PEO bu konuda Hükümet ile anlaşmaya vardı. Varılan anlaşmaya göre maaşların tam tesisi 2022 yılı sonunda tamamlanacak. İlk geri verişlere 2000 euroya kadar olan maaşlarda başlanacak.
HARAVGİ gazetesinin bugünkü ana haberi Maliye Bakanlığının torba yasası içerisinde kredilerin hızlı bir şekilde satılmasını kolaylaştıracak düzenlemeler yapma arzusunu ortaya koyması. Gazeteye göre Hükümet söz konusu paketi Meclis’ten geçirmek için müttefik arayışında. Bu arada geri dönmeyen Krediler 22,1 milyar euro büyüklüğünde ve bunun 11,5 milyarı yerli hane halkının, 10, 2 milyarı da yerli işletmelerin.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
-Guteres çerçevesi ve Cumhurbaşkanı Anastasaidis’in çelişkileriyle ilgili Hükümet Sözcüsü toparlanamayacakları toparlamaya çalışıyor. Bu koşulalrda AKEL Polit Bürosu dün toplanarak durumu değerlendirdi Cumhurbaşkanına yönelik eletirlerinde herhangi bir değişliğe gerek olmadığı sonucuna vardı. AKEL Merkez Komitesi Politbürosu’nun dünkü toplantısı sonrası yaptığı açıklamada Kıbrıs sorununa ilişkin bazı tespitlerde bulundu. Açıklamada ilk olarak Cumhurbaşkanı’nın ortaya koyduğu tutumlara ilişkin eleştirel yaklaşımlarının adil ve objektif olduğu vurgulandı. İkinci olarak müzakerelerin yeniden başlaması için Mustafa Akıncı tarafından yapılan tek yanlı hareketin ve Cumhurbaşkanı’nın buna aynı şekilde yanıt verme konusunda devam eden isteksizliğinin ardından endişelerin artmakta olduğuna vurgu yaptı. “ Süregiden çıkmaz Türkiye’nin Kıbrıs aleyhine planlarını öne çıkarmasını kolaylaştırmaktadır” görüşünü savundu. Üçüncü olarak da Cumhurbaşkanı’nın iddia ettiği gibi Türkiye’nin hedeflerine hizmet edenin AKEL’in belgelere dayanan eleştirileri değil, bizzat Cumhurbaşkanı’nın kendisinin sürekli şartlar ve önkoşullar koyma taktiği olduğuna vurgu yapıldı. Cumhurbaşkanı’nın ortaya koyduğu tutumların Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin geçen Eylül ayındaki raporunda Türkiye’nin aklanmasına yol açtığı ve bunun Türkiye’nin tahrikler ve Taksim’ci statükonun kalıcılaşması yönünde hareket etmesine izin vermekte olduğu belirtildi. AKEL’in açıklamasında dördüncü olarak da AKEL’in hiç kimseden yurtseverlik dersleri almaya ihtiyacı yoktur. AKEL siyasi bedel ödemeyi göze alarak müzakere sürecini destekleyerek yurtseverliğini pek çok kez pratikte kanıtladı. Böyle yaptık çünkü yurdumuzun ve halkımızın sadece çözüm, kurtuluş ve yeniden birleşmeyle güvence altına alınacak çıkarlarını her şeyin üstünde tuttuk ve tutmaya devam ediyoruz. Buna karşın, en kritik anda yurdun çıkarı yerine iktidar koltuğunu tercih eden Sayın Anastasiadis oldu.” Denildi.


ALİTİA gazetesinin bugünkü ana haberi işgal bölgesinde “Tazminat Komisyonu’nun” Kıbrıslırum Nikolas’ın başvurusu sonrası köyündeki arazisinin kendisine geri verilmesi kararı almış olması. Gazeteye göre Nikolas 44 yıl sonra işgal bölgesindeki köyüne dönecek ilk Kıbrıslırum olacak. 78 yaşındaki Nikolas Skuridis Larnaka’ya bağlı Lapitos köyünde evini yeniden inşaya başlıyor. Bunun için işgal yetkililerinden gerekli izni almış durumda. Komisyonun kararına bazı Kıbrıslıtürkler itiraz ettiler ve bunun geri alınmasını istediler. Nikolas konuyla ilgili olarak Alitiyaya yaptığı açıklamada “Ben köyüme gideceğim. Eşim ise karar almak için düşünüyor” dedi.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
- Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu “Bazılarının Genel Sekreteri’nin çerçevesini anlamamazlıktan geldiklerini” söyledi. Prodromu bir gazetecinin bu tür konularda sürekli izahat verilmesi olgusunun var olan büyük belirsizlikten kaynaklanıp kaynaklanmadığı sorusuna bu konuda izahsa gerek olmadığı yanıtını verdi. Guteres Çerçevesinin bilindiğini söyledi. “ Herhangi biri bunu anlamamazlıktan gelirse bunu sonsuza dek yapar.” dedi. Prodromu, kendisinin öneri koymaması ve hakemliğin de bulunmaması nedeniyle Genel Sekreterin Kran Montana’daki çıkmazla ilgili sorumluluk vermediğini belirtti. Genel Sekreterin “ Ucu açık bir süreçtir” diyerek bunun devam etmesi olasılığına dikkat çektiğini ifade etti. Bu arada Guteres Çerçevesiyle ilgili karşıtlığa dün DİSİ Başkanı Averof Neofitu da dahil oldu. Neofitu diyaloğun yeniden başlamamasının sorumluğunu Cumhurbaşkanında gören AKEL’in bu tavrının gerçeği yansıtmadığını söyledi. Neofitu, diyalogun yeniden başlamasına yönelik Cumhurbaşkanı’nın isteğini çok iyi bildiğini de ifade ederken “Genel Sekreterin tarafların ve garantör güçlerin diyaloğun yeniden başlaması niyetlerini araştırması için Lute’nin özel görevlisi olarak atanması davetine onay verilmesi çağrısına Cumhurbaşkanı’nın anında onay verdiğini Ben ve Kıbrıs toplumu biliyoruz.” dedi. Türkiye ve Kıbrıstürk tarafının buna henüz yanıt vermediğini de belirtti. “Bunu sadece diyaloğun başlamasına tam olarak hazır olan bizim tarafın bunun başlamamasında herhangi bir sorumluluğu olmadığını göstermek için söylüyorum” dedi. Neofitu Kıbrısrum tarafının hangi belge temelinde müzakerelere başlamayı istediği sorusuna yanıt verirken de basit şeylerin karmaşık hale getirildiğini, tercümeler içinde kaybolunduğunu ifade etti. Guteres Çerçevesinin taraflara Genel Sekreteri Kran Montan’ya ilk gelişinde 30 Haziran gecesi yemeğinde anlatıldığını söyledi. Ancak yazılı metin olmadığından Guteres’in ne dediğine ilişkin karşılıklı tarafların farklı yorumları olduğunu ve tartışmalar sonrası Eida’nın, Genel Sekreter ile telefon görüşmesi sonrası 4 Temmuz tarihinde iki liderin önünde tarafla Genel Sekreterin 30 Haziran yemeğinde ne söylediğini netleştirdiğini ifade etti.

Son Güncelleme: 05 Şubat 2021 - 13:32

Son Haberler

26 Eylül
Hükümet Sözcüsü: New York'tan sonra Kıbrıs sorununda yeni dönüm noktası Aralık ayındaki Avrupa Konseyi olacak
16:07
Letimbiotis: Komodromu'nun fazla ek mesai yapmasıyla ortaya çıkan sorun bir hatadır kötü niyet söz konusu değildir.
16:06
Çok sayıda Suriyeli mültecinin Kıbrıs'a gelmeye hazırlandığı bilgisi üzerine Kıbrıs Cumhuriyeti yetkilileri harekete geçti.
16:03
Tüketiciyi Koruma Derneği, yapılan sanal alışverişin ardından, ürün fiyatlarında büyük dalgalanmalar tespit etti.
16:01
Yunanistan: Dünden bu yana ülkeyi etkisi altına alan yeni kötü hava dalgası nedeniyle bazı bölgeler alarma geçirildi.
15:44
Bakanlar Kurulu, Sosyal Refah Müsteşarı'nın engellı bireylere yönelik 5binanın satın alınmasına ilişkin teklifini onayladı.
15:31
basın özetleri
15:10
25 Eylül
5’inci hafta Omonia - Aris Limasol karşılaşmasıyla sona erecek
13:06
DSÖ, sağlık koşullarının yetersiz olduğu ülkelerde kolera vakalarında tehlikeli bir artış olduğu konusunda uyardı
13:04
Yüzlerce Ermeni mülteci Dağlık Karabağ'dan Ermenistan'a kaçıyor
13:02
Aşırı hava olaylarının Yunanistan'ın çeşitli bölgelerini etkilemesi bekleniyor
13:00
Vergi beyannamelerinin sunulması 31 Ekim'e kadar uzatıldı
12:58
Tüm haberler

Video on Demand