31/5/18

FİLELEFTEROS gazetesinin bugünkü ana haberi Kıbrıs bankalarının kara para aklamasına karşı uygulamaya koydukları önlemler. Gazeteye göre büyük Kıbrıs bankaları son 3-4 yıl içerisinde kendi girişimleriyle yasadışı faaliyetlerden elde edilen gelirlerin yasallaştırılması olasılığına karşı çok sayıda önlem alıp uygulamaya koymuştur. Bu önlemlerin uluslararası örgütlerin talep ettiklerinden çok daha yüksek olduğu da belirtiliyor. Çok daha somut olarak Kıbrıs Bankası 5395 Rus ve Ukraynalı müşterisinin hesabını kapatmış ve bunun sonucu bilançocusunda iş hacmi 3,6 milyar euro azalmış ve geliri ile karı da buna paralel düşmüştür. Banka yeni müşteri getiren çalışma yaptığı kişi sayısını 1,601'den 324'e ve aynı zamanda 2015-2017 yıllarında 2.373 potansiyel yeni müşteriyi dışarıda bırakan aracı ortaklarını azaltmıştır. Aynı dönemde Rusya ve Ukrayna’dan müşteri sayısı %60 azalmış ve söz konusu ülkelerden mevduatlar 2017 yılı sonunda Banka mevduatlarının toplamının sadece %8,34’ü oranında olmuştur. Benzer hareketleri Helenik Bankası da yapmıştır. Tehlikeleri azaltmak amacıyla kara para aklama ve suç faaliyetleri sonucu kazanılan para ile ilgili riskleri minimuma indirme uğraşı içerisine girmiş ve uyum kültürünü geliştirecek yöntemleri ve süreçleri iyileştirmişti. Diğer çalışmaların yanı sıra 2014 yılından sonra yüksek tehlike taşıyan ülkelerden mevduatları yaklaşık %45 oranında azaltmış ve bugün bunların tüm mevduatlar içerisindeki payını %15’in altına indirmiştir. Söz konusu ülkelerden ödemeleri 2014 yılından sonra %50’nin üzerinde azaltmış ve bugün toplamın %3’ünün altına indirmiştir. Ayrıca uluslararası tüzel kişileri de %55 civarında azaltmıştır. Kıbrıs’ta faaliyet gösteren Rusya Ticaret Bankası da önlemler almıştır. Kıbrıs’ta ve Avrupa Birliğine üye diğer ülkelerde yaşayan müşterilerinin oranı %85’e yükselmiş ve Kıbrıs ve Avrupa Birliğine üye olmayan ülkelerdeki müşteri oranı %15’e gerilemiştir. 2015 yılından sonra bu bankanın Rusya ve Bağımsız Devletler Topluluğuna üye ülkelerden müşteri sayısı %12’den %5’e düşmüştür.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
-Meclis’in 56. Üyesinin belirlenmesine yönelik perde gerisi temaslar devam ediyor. Amaç Meclis’in yaz tatiline girmesi öncesi bu soruna çözüm bulunması. Meclis Başkanı’nın yurt dışından dönmesiyle birlikte soruna çözüm arayışlarının hızlanması bekleniyor. Yüksek Mahkeme’nin almış olduğu bir karar sonrası Limasol’un bir sandalyesi boş. Bu sandalye Dayanışma Hareketi Başkanı Eleni Theoharu’ya aitti ancak onun Avrupa Parlamentosu üyeliğini tercih etmesi sonrası partisinden bir başka kişiye geçmiş ancak Anayasa Mahkemesi bir ay önce bunu geçersiz kılmış ve bu konuda anayasal değişikliğe gerek olduğunu belirtmişti.
POLİTİS gazetesinin bugünkü ana haberi Dışişleri Bakanlığının bundan böyle Kıbrıs sorununda devre dışı tutulacak olunması. Gazeteye göre Dışişleri Bakanının arzusu, rolünün Kıbrıs sorununda ve Avrupa Birliği fonlarında dahi sınırlandırılması. Hükümet ilk kez iki toplumlu Teknik Komitelerin çalışmaları hakkında parametreleri yazılı olarak gündeme getirdi. İki toplumlu Teknik Komitelerin çalışma parametrelerini bürokratik engellerin üstesinden gelmek, statükonun etkilerini yönetmek ve hafifletmek için gerekli olduğu bir zamanda yazılı olarak masaya koydu. Her ne kadar Cumhurbaşkanı Anastasiadis'in çözümlerin müzakerecinin ve Teknik Komitelerin koordinatörü tarafından getirileceğine ilişkin taahhüdü olsa da, birkaç gün önce Avrupa Komisyonu Başkanı'na gönderilen ön taslakta, bugüne kadar geçerli olan gayri resmi kuralları kodlandı. Komite faaliyetlerinin ilgili devlet kurumları tarafından kabulü için prosedürü belirten kurallara atıfta bulunuldu. Elde edilen bilgilere göre Dışişleri Bakanı’nın arzusu artık Avrupa Birliği fonlarında rolünü sınırlamak. Hükümetin teknik komitelerin sorumluluğunu müzakerecinin bürosuna devrederek çözüm sağlama çabasına rağmen, sadece Cumhurbaşkanının üstesinden gelebileceği bürokratik sorunlarla ilgili zorluklar ise varlığını korumaya devam etmektedir.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
- Meclis Enerji Komisyonunun geçen gün gerçekleştirilen toplantısı sonrası TOTAL şirketinin bugün ENİ’ye ait olan 2, 3 v3 9. Parselleri değerlendirme hakkı elde etmesinin söz konusu olduğu izlenimin yanlış olduğu belirtildi. Bu yönde verilen bilgilerin gerçeği yansıtmadığını ifade edildi. Enerji Bakanı’na göre TOTAL’in ilgisi sadece 8. Parselle sınırlı.

ALİTİA gazetesinin bugünkü ana haberi Kıbrıs sorunuyla ilgili olarak iç cephede yaşanan şiddetli karşıtlık. Gazeteye göre Cumhurbaşkanı Anastasiadis’in beş yıllık iktidar döneminde Cumhurbaşkanlığı ile AKEL ilişkileri en kötü noktasında bulunuyor. Taraflar arasında her tür temas kalktı ve güven de kalmadı. Cumhurbaşkanı Anastasiadis’in AKEL Genel Sekreteri Andros Kipriyanu’nun Kran Montana’daki sürci yönetimiyle ilgili olarak son günlerdeki sert eleştirilerine dünkü yanıtı bunun bir göstergesi. Anastasiadis dün AKEL’i muhalefet yapma uğruna Türk uzlaşmazlığını güçlendirmek ve Türk taleplerine destek vermekle suçladı. AKEL Genel Sekreteri ise bu ağır ithamı reddetti ve Cumhurbaşkanının yalan söyleyerek halkın kafasını karıştırmaya çalıştığını söyledi. Cumhurbaşkanı Anastasiadis AKEL’in eleştirilerine yanıt vermek için Kamu Memurları Sendikası PASİDİ’nin kongre kürsüsünü kullandı. Anastasiadis Kran Montana’da yaşanançıkmazın sorumluluğunun Kıbrısrum tarafına atılmasını kabul etmesinin söz konusu olmadığını ifade etti. “Hiçbir siyasi güçlü karşıtlık içine girmek istemem” diyen Anastasiadis “ancak ulusal davadan bahsederken Hükümete muhalefet etme için Türk uzlaşmazlığının güçlendirilmesini görmek beni üzüyor. Partilerimiz değil de vatanımız her şeyin üstünde olmalı ve Kıbrısrum tarafı Çavuşoğlu’nun önerdiği garantileri kabul etmediği için, müdahale haklarını kabul etmediği için, Kıbrısrum tarafı askeri üssü ve kalıcı Türk askeri varlığını kabul etmediği için, merkezi hükümetin her kararında olumlu bir Kıbrıstürk oyunu kabul etmediği için sorumlu görülemez” dedi. Cumhurbaşkanı devamla da Türk tezlerinin desteklenmesinin üzüntü verici olduğunu ifade etti. Buna sert bir şekilde yanıt vermenin de kendisini üzdüğünü ifade etti ve herkesin yabancıların kendilerini izlediği olgusunu bilince çıkarmasını istedi. “Türk tarafından ne duydukları değil Kıbrısrum tarafı aleyhine görüş oluşturmada Kıbrıstürk tarafının maaleesef Türkiye’ye bağımlı Kıbrıstürk tarafının ifade ettiklerini Kıbrısrum tarafından duyduklarıdır” dedi. Cumhurbaşkanı Kran Montana’daki tavrını savunurken de diyalog masasına dönmeye hazır olduğunu ifade etti. Genel Sekreterin 30 Haziran’da koyduğu ve daha doğrusu Eida’nın koyduğu gayri resmi belgenin her iki tarafın da reddi sonrası Genel Sekreterinin direktifi ile 4 Temmuz’da yeniden belirlenen çerçevede çok erken bir zamanda, geçen Temmuz ayında ortaya koyduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı bu arada Kıbrıs’taki bugünkü durumun hiçbir koşulda ülkede hiçbir kimse ve toplumlar için çözüm olamayacağına da dikkat çekti. Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Ankara’nın bir protektorasına dönüştürmeyecek bir çözüm için Kıbrısrum tarafının iradesinin var olduğunu ve aynı iradenin Kıbrıstürk toplumunda da olmasını istediklerini dile getirdi

HARAVGİ gazetesinin de bugünkü ana haberi Cumhurbaşkanı Anastasiadis’in dün AKEL’e yönelik eleştirileri ve AKEL’in buna yanıtı. Gazeteye göre Cumhurbaşkanı Anastasaidis dün AKEL’e dayanılmaz, tahrik edici ve hakaret içeren eletirler yöneltti. AKEL de bunlara anında yanıt verdi. AKEL, Anastasiadis’e yanıtında Kıbrıs sorununu ve ülkeyi kayalara bindireme konusundaki artan tehlikeler içeren çelişkilerini ve taktiklerini gözden kaçırmaya devam etmekle suçladı. AKEL Genel Sekreteri Andros Kipriyanu partisinin Anastasiadis’ten yurtseverlik dersi almayı kabul etmediğini, Anastasaidis’in hatırı için değil Kıbrıs ve Kıbrıs halkı için partinin siyasi bedelinden bağımsız çözüm uğraşılarına destek verdiğini söyledi. Anastasaidis’în bunun için AKEL’e teşekkür edecek yerde partiyi Türk uzlaşmazlığını güçlendirmekle suçladığına dikkat çekerek alay ettiğini söyledi. Anastasiadis’in müzakere masasına dönmeye hazır olduğunu birçok kez söylediğini ancak bunu Genel Sekreterin raporunda belirttiği şekilde yapmadığını ifade etti. Anastasiadis’,n 18 Temmuz 2017 tarihinde Genel Sekreter’e gönderdiği mektubunda 30 Haziran’a atıfta bulunurken içte 4 Temmuz’u kullandığına dikkat çekti. Genel Sekreterin raporunda 30 Haziran çerçevesinden bahsederken yanlış yaptıysa Cumhurbaşkanı’nın bunun düzeltilmesi için neden girişimde bulunmadığını sorusunu sordu. AKEL’in Cumhurbaşkanını Türk garantilerini , müdahale hakkını ve Türk askeri varlığını reddettiği için değil ya bunları başarma ya da Türkiye’yi zorda bırakma olanağını değerlendiremediği için eleştirdiğini belirtti. Cumhurbaşkanının çarpıtmalara gitmeden bunlara yanıt vermesi gereği üzerinde durdu.

 

Son Güncelleme: 05 Şubat 2021 - 13:32

Son Haberler

03 Ekim
2005 yılında askerlik görevini yaptığı dönemde ölü bulunan Thanasis Nikolaou'nun cinayet davası yeniden açıliyor
15:57
Helen Amerikan Enstitüsü, Biden’a mektup göndererek Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarını kınamasını istedi.
15:31
Dışişleri Bakanı, bugün çalışma ziyareti yapmak üzere Katar'ın Doha kentine gidiyor.
15:29
Savunma Bakanı: ‘State Partnership’ programı, Kıbrıs'ın bölgede istikrar faktörü rolü oynadığının bir başka kanıtıdır.
14:30
APOEL ve AEL arasında oynanan maçın ardından taraftarlar arasında çıkan olaylarda, 25 yaşındaki bir kişi yaralandı.
13:37
Basın Özetleri 03.10.2022
13:16
Nuris, Birleşmiş Milletler'in ara bölgeden gelen düzensiz göçmenlerle ilgili fiili desteğini talep etti.
08:28
Zelensky: Ukrayna ordusunun başarısı, liman kenti Liman'ın geri alınmasıyla sınırlı değil.
08:27
Endonezya: Futbol maçının bitmesinin ardından yaşanan trajedi üzerine ülkede yas ve öfke hüküm sürüyor.
08:25
Menelaou: Kıbrıs Rum tarafı Rosemary di Carlo ile yapacağı görüşmeler konusunda hazırlık aşamasında bulunuyor..
08:22
02 Ekim
Cumhurbaşkanı gelecek hafta Avrupa Konseyi’nin gayrı resmi zirve toplantısına katılmak için Prag’a gidecek.
16:06
Amerika Savunma Bakanlığı, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin "State Partnership" programına dahil edilmesine karar verdi.
16:01
Tüm haberler

Video on Demand