3/5/18

FİLELEFTEROS gazetesinin bugünkü ana haberi Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis’in Kıbrıslıtürk lider Mustafa Akıncı’nın Guteres Çerçevesiyle ilgili çağrısına verdiği yanıt. Gazeteye göre Mustafa Akıncı’nın iletişim oyunu Cumhurbaşkanı Anastasiadis’i pazarlığa çekemedi. Akıncıya dün yanıt veren Cumhurbaşkanı, Akıncı’yı kaçmak istediği baskının altına daha da fazla koydu. Cumhurbaşkanı Anastasiadis dünkü yazılı yanıtında Kıbrıslıtürk lidere ve Türkiye’ye, Guteres çerçevesinde güvenlik, garantiler ve askerlerin ayrılmaları konularını ilgilendiren temel konularda tavır almaları çağrısında bulundu. Cumhurbaşkanı Anastasiadis açıklamasında Mustafa Akıncı’ya 4 Temmuz 2017 tarihinde biçimlenen Guteres çerçevesini benimseyip benimsemediğini netleştirmesini istedi ve durumun bu olması halinde bunun olumlu bir gelişme olacağını not etti. Buna paralel Akıncı ve özellikle de Türkiye’nin Çerçevenin bu konulardaki maddelerini benimsemeye hazır olduklarına açıklık kazandırmaları gereğine vurgu yaptı. Mustafa Akıncı ise dün işgal bölgesinde Anastasiadis’in yanıtı öncesi yaptığı açıklamada Guteres çerçevesinden kast ettiğinin 4 Temmuz 2017 metni olmadığını söyledi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin 30 Haziran’da sunduğu ve Guteres çerçevesinin devamını teşkil eden Eida’nın 4 Temmuz’da verdiği izahların istendiği belgesi olduğunu belirtti. Buna ilaveten Akıncı kendi tezlerini ve yorumlarını da kayda geçirdi ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin de bunları böyle yorumladığı görüşünü ileri sürdü. İşgal bölgesinde de Akıncı’nın bu tavrının bir iletişim oyunu olarak yorumlanması dikkat çekti. Akıncı’nın bu girişimiyle Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun son ziyareti sırasında masaya koyduğu konfederasyon ve iki devletli çözüm konularını görüşmekten kaçınma girişiminde bulunduğu değerlendirmesi yapıldı. Bu arada Anastasiadis’in dünkü açıklamasına özgür bölgede tepkiler oldu. Özellikle de AKEL bu açıklamayı eleştirdi ve izahat istedi.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
- Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Amerikalı Jein Hol Lute’nin Genel Sekreterin Kıbrıs özel görevlisi olacağı öğrenildi. Bu görevi ne zaman üstleneceği ve Kıbrıs’a ne zaman geleceği ise daha sonra açıklanacak. Jein Hol Lute geçmişte de Birleşmiş Milletler’de çeşitli düzeylerde görev yapmıştı.

ALİTİA gazetesinin de bugünkü ana haberi Cumhurbaşkanı Anastasiadis’in dün Mustafa Akıncı’nın Guteres Çerçevesiyle ilgili çağrısına verdiği yanıtı. Gazeteye göre Hükümet, Mustafa Akıncı’nın geçen Pazartesi günü gündeme getirdiği Guteres çerçevesinde stratejik anlaşma önerisine ilk anda çekinceli bir yaklaşım gösterdi. Ancak dün Cumhurbaşkanı Anastasiadis yaptığı açıklama ile Akıncı’nın önerisinin olumlu bir gelişme olduğu değerlendirmesinde bulundu. Ancak Guteres çerçevesinin bazı maddelerine yönelik açıklamalar istedi. Cumhurbaşkanının bu açıklaması İsviçre’deki görüşmelerin çökmesi sonrası içine girilen çıkmazdan çıkış için koşullar yarattı. DİSİ Başkanı Averof Neofitu da Cumhurbaşkanı ile ayni yönde tavır ortaya koydu. AKEL ise Guteres çerçevesinin kabulünü isterken Cumhurbaşkanı’nı çelişkili ve keyfi davranmakla suçladı. Diğer partiler ise Guteres çerçevesine karşı çıktılar. Cumhurbaşkanı dünkü açıklamasında Akıncı’nın “Stratejik Anlaşma” imzalanması önerisine herhangi bir atıfta bulunmadı. Bu da dolaylı ancak net bir biçimde bu öneri ile uyuşmadığını gösteriyor. Cumhurbaşkanı dikkati Guteres çerçevesiyle ilgili ortak anlayış olmasına ve bunun kabulüne vermiş durumda. Akıncı’nın önerisine resmi yanıtı teşkil eden yazılı açıklamasında Cumhurbaşkanı “Kıbrıslıtürk lider Sayın Akıncı’nın Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guteres’in çerçevesini bir çerçeve anlaşması olarak kabulü yönünde açıklamasıyla ilgili şunları ifade etmek istiyorum.
1. Sayın Akıncı Guteres çerçevesini 4 Temmuz 2017’de biçimlenen şekliyle kabul ediyorsa bu olumlu bir gelişmedir.
2. Sayın Akıncı’nın, ancak herkesten once de Türkiye’nin (Gutderes Çerçevesindeki) aşağıdakileri içeren maddelerini benimseyip benimsemediklerini açıklamaları gerekmektedir.
(a) Güvenlik ve Garantiler konusunda (Çerçevede) kelimesi kelimesine şöyle deniyor: «Eskinin devamı değil, yeni bir güvenlik sistemine gerek vardır. Müdahale hakkı ve garanti antlaşmasını sonlandırması gerekmektedir. Mevcut durum, sorunun uluslararası boyutunda (BM/katılımlı- uluslararası çerçeve/dost ülkeler) her iki toplumdan Kıbrıslıların tümünün kendilerini güvenlikte hissedeceği çözmün uygulama, izleme ve denetleme konusunda güçlü mekanizmasıyla değişmelidir. Mevcut garantörler hem çözümü uygulayıp hem de kendi kendilerini denetleyemezler.”
(b) Yabancı askerler konusunda (Çerçevede) kelimesi kelimesine şöyle deniyor: « Çözümün uygulanmasının ilk gününden itibaren asker sayısında hızlı bir şekilde indirime gidilmeli ve devamında güçlerin sayısı 1960 düzeyinde azaltılmalıdır. Bu askerlerin belli bir süre sonra adadan temelli olarak ayrılmaları veya durumun gözden geçirilmesi üç garantör ülkenin Başbakanlarının katılımıyla görüşülmelidir” dedi.

POLİTİS gazetesinin bugünkü ana haberi “Çerçeveye Evet ancak ne dediği konusunda anlaşamıyorlar” başlığı altında Kıbrıs sorunu. Gazeteye göre Kıbrıs’ta taraflar garantiler ve askerlerin geri çekilmesi konularında Guteres Çerçevesi’nin yorumunda anlaşamıyorlar. Cumhurbaşkanı Anastasiadis’in Kıbrıslıtürk liderin önerisine ilişkin yanıtı bu durumu netleştirdi. Cumhurbaşkanı 4 Temmuz 2017 tarihinde biçimlenen metne atıfta bulunurken Mustafa Akıncı dün yaptığı açıklamada temel olarak 30 Haziran’daki metni temel olarak ileri sürdü ve dönüşümlü başkanlığa vurgu yaptı.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
-Kıbrıs Münhasır Ekonomik Bölgesinde Afrodit ve İsrail Münhasır Ekonomik Bölgesinde İsiai bitişik yataklarında hak sahibi şirketler önümüzdeki dönemdeki müzakerelerindeki gelişmelerden bağımsız olarak Afrodit’teki doğal gazın Mısır’daki doğal gaz sıvışlaştırma terminaline taşınmasına yönelik müzakereler devam edecek ve her şey yolunda giderse taraflar anlaşma imzalayacak. Politis’in elde ettiği bilgilere göre Kıbrıs Hükümetinin tezi Afrodit’ten doğal gazın yabancı alıcılarla ticareti ile Kıbrıs ile İsrail arasında ya da ilgili şirketler arasında Afrodit ile İsiai alanlarındaki doğal gazın paylaşımı yöntemi arasında bağ yoktur. Kıbrıs Hükümeti bu arada İsrail ile ortak işletme anlaşmasında yaşanan gecikme Afrodit alanındaki doğal gazın değerlendirilmesi için ticari bir anlaşmanın ertelenmesini de meşru kılmaz. Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis dün İsrail’deki bazı internet sayfalarında konuya ilişkin olarak çıkan haberleri ve İsrail Enerji Bakanı’nın Kıbrıs ile İsrail’in konuyu hakemlik makamına götürme yönünde anlaştıkları açıklamasını
değerlendirirken doğrudan hakemliğe başvurma konusunda anlaşma olmadığını söyledi. Anlaşmaya varılan konunun bu bölgelerden çıkarı şirketlerden kendi aralarında çözüm bulma uğraşısı içine girmeleri olduğunu ifade etti. Bu noktada da anlaşma sağlanamazsa hakemlik makamına başvuruda bulunulacağını duyurdu. Bu arada elde edilen bilgilere göre İsrail Afrodit parselindeki doğal gazın %7 ile 10’u arasında bir oranı talep ederken Kıbrıs bu oranın sadece %2 olduğu görüşünde.

HARAVGİ gazetesinin ana haberi “Müzakereler keyfi tavırlarla başlayamaz” başlığı altında Cumhurbaşkanı Anastasiadis’in dün Kıbrıslıtürk lider Mustafa Akıncı’nın Guteres çerçevesinde stratejik anlaşma önerisine yanıtı.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
-AKEL dün bir açıklama yaparak Guteres Çerçevesinin bir paket olarak altı temel konuyu içerirken Sayın Anastasiadis Sayın Akıncı’dan seçerek Güvenlik-Garantiler-Askerler konularında Çerçevenin öngördüğü maddeleri kabule dip etmediğinin izahını yapmasını istediğine dikkat çekti. AKEL’e göre bu tür yaklaşımlar ve keyfiliklerle müzakere sürecinin yeniden başlama hedefine ulaşılması çok şüphelidir. AKEL bu arada açıklamasında uyarıda da bulundu ve “Eğer Sayın Anastasiadis Akıncı’nın açıklamasına olumlu yanıt vermemeye devam ederse sonuç Kıbrıstürk tarafı suçsuz olacak ve tüm sorumluluk artık mutlak olarak Kıbrıslırum lidere yüklenecektir. Ve eğer Türkiye’nin ve Kı brıstürk tarafının tavrına ilişkin soru işaretleri varsa bunlar sadece müzakere masasında yanıtlanabilir. Eğer Akıncı’nın deklere ettiklerini söylemek istemediği orada kanıtlanırsa sorumluluk kendisinin ve Türkiye’nin olacaktır.” görüşünü savundu. AKEL açıklamasında son olarak da “Sonuç olarak, Sayın Anastasiadis'in, Genel Sekreterin belirleyeceği şekilde müzakerelere geri dönmeye hazır olduğunu açıkça belirtmesinin vatanseverlik borcu olduğu görüşündeyiz. Herhangi bir politik bedelden korkup korkmadığını bilmiyoruz, ama gerçekten korkmamız gereken şey, kesin taksimin bedelidir.” vurgusu yaptı.

Son Güncelleme: 05 Şubat 2021 - 13:32

Son Haberler

04 Ekim
Yunanistan Başbakanı: "Sınırlarımız gri değil açık mavidir"
16:42
Türkiye Dışişleri Bakanlığı: Yunanistan'ın Türkiye-Libya anlaşmasına dair açıklamaları, hiçbir anlam ve değer taşımıyor.
16:40
Avrupa Komisyonu'ndan iki üst düzey yetkili, enerji fiyatlarındaki krizle başa çıkmak için, ortak borçlanmaya çağırdı
16:27
Rusya'da ülkenin Alt Meclisi'nden sonra, Üst Meclis de, Ukrayna'nın dört bölgesinin Rusya’ya ilhakını onayladı.
16:26
Ukrayna: Yunanca öğretmeni, Ukrayna yanlısı tavrı nedeniyle Ruslar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
16:25
Basın Özetleri 04.10.2022
13:28
03 Ekim
2005 yılında askerlik görevini yaptığı dönemde ölü bulunan Thanasis Nikolaou'nun cinayet davası yeniden açıliyor
15:57
Helen Amerikan Enstitüsü, Biden’a mektup göndererek Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarını kınamasını istedi.
15:31
Dışişleri Bakanı, bugün çalışma ziyareti yapmak üzere Katar'ın Doha kentine gidiyor.
15:29
Savunma Bakanı: ‘State Partnership’ programı, Kıbrıs'ın bölgede istikrar faktörü rolü oynadığının bir başka kanıtıdır.
14:30
APOEL ve AEL arasında oynanan maçın ardından taraftarlar arasında çıkan olaylarda, 25 yaşındaki bir kişi yaralandı.
13:37
Basın Özetleri 03.10.2022
13:16
Tüm haberler

Video on Demand