13/4/18

FİLELEFTEROS gazetesinin bugünkü ana haberi Kooperatif Merkez Bankası’nda yaşanan gelişmeler. Gazeteye göre Sayıştay Başkanı dün Başsavcıdan kooperatifçilikle ilgili araştırma komisyonu kurmasını istedi. Kooperatife verişen 1.7 milyon euronun doğru kullanılıp kullanılmadığının ve Dimitra Yatırım Şirketi’nin 2017 Eylül-Aralık döneminde Kooperatif Merkez Bankası’ndan 25 milyon euroluk mevduatını çekme olgusunun araştırılması gereğine işaret etti. Belki de bu paranın çekilmesi gerektiğini belirtirken ancak bunun da yine araştırılması gereği üzerinde durdu. Bu arada Meclis Ekonomi ve Denetleme Komisyonları dünkü toplantıları sırasında milletvekilleri Maliye Bakanı ile Merkez Bankası Başkanı’na kooperatiflerle ilgili birçok soru yönelttiler. Söz konusu sorulara yanıtların önümüzdeki hafta verilmesi bekleniyor. Bakan önemli ilerlemeler sağlandığını söyleyerek kooperatiflerin son dört yıldaki yönetimi konusunu savundu. Geri Dönmeyen Krediler için bir kuruluş oluşturulması ile ilgili olarak ise bu alanda kimseye bağışta bulunmayacaklarını ve kuruluşun kesin koşullara bağlı çalışacağını ifade etti. Merkez Bankası’nın üst düzey müdürlerinden Yangos Dimitriu Kıbrıs’ın, geri dönmeyen krediler konusunu göğüslemede Birleşik Denetleme Mekanizması’ndan yoğun ve büyük baskılar gördüğünü söyledi. Milletvekilleri ise süreçte yapılan değişikliklerin nedenlerini öğrenmek istediler. Ne kadar yeniden yapılanmaya gidildiğini ve Merkez Bankası ile Birleşik Denetleme Mekanizması arasında yazışmaların verilmesini talep ettiler. Kooperatif Merkez bankası Genel Müdürü Nikolas Hacıyanni de 1 Haziran 2014 tarihinde sonra 3,32 milyar euroluk yeniden yapılanmaya gidildiği bilgisini verdi. DİSİ Başkanı Averof Neofitu 2013 yılında Merkez Bankası Başkanı Panikos Dimitriadis’e bir mektup göndererek bankanın yeniden sermayelendirilmesi için 2 ile 2,5 milyar euro arası bir sermayeye gerek duyacağı uyarısında bulunduğunu açıkladı.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
- Rusya’nın Lefkoşa Büyükelçisi Stanislav Osatçi liderlerin Pazartesi akşamki ortak yemeklerinde gelecekte izleyecekleri yolu bulacakları umudu taşıdıklarını söyledi. Kıbrıs Haber Ajansına açıklamalarda bulunan Osatçi “Biz Kıbrıs’ın yanındayız. Her zaman yardım ettik ve edeceğiz. Kıbrıslıların çıkarına olan ve Kıbrıslıların kendilerinin istedikleri her formatta sürece katılmaya arzuluyuz. Uzmanlarımızla ve diğer özel uzmanlarla yardıma her zaman hazırız” dedi. Osatçi Kıbrıs sorununun çözümünü ve adada barışın hakim kılınmasını gerçekten arzuladıklarını ifade etti. Kıbrıs’ın bir savaş üssü olmaması gereğine işaret etti. “Barışçıl bir Kıbrıs istiyoruz ve bu iki toplumun nasıl anlaşacakları ve gelecekte düşmanca faaliyetlerin olmayacağı yolları bulmak Kıbrıslılara bağlıdır” dedi.
POLİTİS gazetesinin de bugünkü ana haberi Kooperatiflerle ilgili gelişmeler. Gazeteye göre kooperatiflerde en hakim senaryo bölünme. Eğer bu senaryo gerçekleşirse ve Kooperatif Merkez Bankası’nın sağlıklı parçası yani geri ödenen krediler ve tasarruflar ayrılırsa ve kötü kısım bir başka kuruluşa dönüştürülürse bu yeni kuruluş devlet tarafından denetlenmeyecek. Geri dönmeyen kredileri yönetecek kuruluşun kurulması için Avrupalı yetkililerden onay istenecek. Maliye Bakanı Haris Yeorgiyadis devletin bu kuruluşun yönetiminden uzak durmasının isteneceğini söyledi. “Eğer devlet kuruluşu oluşturulursa bu kredi kullanıcılarının bakana ya da milletvekiline telefon ederek kredisini ayarlamasını isteyeceği anlamına gelmeyecek” dedi. Devamında da “Devletin, siyasetin ve yönetimin her tür müdahalesi devre dışı bırakılarak çok kesin kuralları olacak. Profesyonel yönetim koşulları olacak” dedi. Bu arada siyasi kişilerin de 160 milyon euronun üstünde geri dönmeyen kredi kullandıkları belirtiliyor.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
- DİKO ve küçük partiler Pazartesi akşamki Anastasiadis-Akıncı yemeğine yönelik görüş ayrılığı içinde ve endişeliler. DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos Türkiye ve Kıbrıslıtürk siyasetçilerin kamuoyuna yaptıkları açıklamalar ışığında araştırma yemeğine yönelik hiçbir kimsenin iyimser olamayacağı değerlendirmesinde bulundu. Liderler Konseyinde Cumhurbaşkanına görüşmelerin başlamasına ilişkin partisinin görüş ayrılığı içinde olmadığı ancak müzakerelerin temelinin belirlenmesi gerektiği mesajını verdi. Papadopulos’a göre Ulusal Konsey kararlarını ihlal eden Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin son raporuna özel olarak vurgu yaptı. EDEK Başkanı Marinos Şizopulos ise Kıbrıs sorununa çözümün sadece diyalog yoluyla gelebileceğini ancak Kıbrıs Cumhuriyeti’nin de Kıbrıs sorununu yalnız başına çözemeyeceğinin net olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanına ortak yemek sırasında herhangi bir yükümlülük üstlenmemesi tavsiyesinde bulundu. Tartışmanın daha çok Kıbrısrum tarafının çıkarına olan konulara, somut olarak da sorunun uluslararası yanı ile güvenlik sorununa yönelmesi gerektiği görüşünü de dile getirdi. Yurttaşlar İttifakı Başkanı Yorgos Lillikas ise Liderler Konseyi toplantısında yemek öncesi iyi bir tartışma yapıldığına dikkat çekti. Liderlerin görüşlerinde bir çakışma olmadığını ifade ederken partisine göre müzakerelerin yeniden başlaması için de gerekli koşullar yok.

HARAVGİ gazetesinin de bugünkü ana haberi “Haris ikna edemedi ve araştırma isteniyor” başlığı altında Meclis’in ilgili komisyonlarında dün kooperatiflerle ilgili olarak gerçekleştirilen tartışmalar. Gazeteye göre kooperatiflerin içine düştüğü durumun en ağır sorumluluğunu Hükümet taşıyor. Gelişim halinde olan satış süreci de soru işaretleriyle dolu. AKEL Sayıştay Başkanına bir mektup göndererek konuyla ilgili araştırma yapılmasını talep etti. Kooperatifin kar getiren büyük değere sahip parçası ucuza elden çıkartılacak. Dünkü toplantı sonrası açıklamalarda bulunan AKEL Basın Sözcüsü Stefanos Stefanu izlenen yöntemin birçok soruyu da gündeme getirdiğini söyledi. Bugün yaşanmakta olanların 2013’ten 2017’ye kadarki dönemde yapılan ve kooperatiflerin yurttaşlara geri iade edileceği açıklamalarıyla da hiç uyuşmadığına vurgu yaptı. Stefanu zararı sürekli olarak yurttaşların ödediğine, bankalara destek için 6 milyar ödediklerine, tıraşlama aracılığıyla da milyonların verildiğini ancak sorunların hala daha var olmaya devam ettiğine dikkat çekti. Hükümetin kredilerini ödeyemeyen yurttaşların ipotekli mallarını satışını düzenleyen yasal çerçevede de bankalar lehine değişiklikler yapmayı arzuladığını ifade etti.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
-Cumhurbaşkanı Anastasiadis dünkü Liderler Konseyi toplantısı sonrası Pazartesi akşamı Akıncı ile yiyeceği ortak yemekle ilgili beklentilerine ilişkin gazetecilerin sorularına “nefes aldığım sürece umut ederim” anlamına gelen Latince “dum spiro spero” yanıtını verdi. Parti liderleri de yemekten sonra şimdiye kadarki bilinen tezleri temelinde görüş açıkladılar. AKEL Genel Sekrteri Andros Kipriyanu görüşmelerin yeniden başlaması için Türkiye’nin tahriklerini sonlandırması gerektiğini söyledi. Görüşmelerin Kran Montana’da olanlar ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin verdiği yönelim temelinde başlamasını istedi. Gazetecilerin sorularını yanıtlarken de tahriklerin sona ermesinin görüşmelerin başlamasının koşulu olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Anastasiadis’in sorunun iç yanlarının tartışılması ve uluslararası yanlarına hazırlık yapılması görüşünün kendilerine göre Genel Sekreterin koyduğu çerçevenin dışına kaçmak olduğunu ifade etti. Kipriyanu iki lidere yemeğe görüşmelerin yeniden başlaması ortak iradesiyle gelmeleri çağrısında bulundu ve yemeğin görüşmelerin başlamasına, başlangıç noktasını teşkil etmesi dileğinde bulundu.


ALİTİA gazetesinin bugünkü ana haberi Kıbrıs turizmi. Gazeteye göre Kıbrıs turizminde gelecek on yıl altın madeni değerinde. Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi raporuna göre 2018 yılına ilişkin tüm göstergeler buna işaret ediyor. Bu rapordaki bazı verilere göre 2017 yılında turizmin Kıbrıs ekonomisine katkısı 4,1 milyar euro oldu. Bunun da Gayri Safi Yurt İçi Hasıla’ya oranı %22.3. 2028 yılında ise Kıbrıs’ın turizm gelirleri 6,43 milyara ve bunun da Gayri Safi Yurt İçi Hasıla’ya oranı %29’a ulaşacak. Raporda bir diğer veri de turizmin sağladığı istihdam. 2017 yılında 85 bin kişi turizm sektöründe çalışıyordu. Bu rakam 2028 yılında 118 bine ulaşacak. 2017 yılında turizm alanına toplam yatırım 374,8 milyon oldu. Bu rakam 2028’de ise 522 milyona çıkacak. Kıbrıs’a gelen turist sayısı da 2028’de 5.22 milyon olacak.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
- Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu Cumhurbaşkanı Anastasiadis’in hedefinin görüşmelerin kesildiği noktadan yeniden başlamasını sağlamak olduğunu söyledi. Sözcüye göre Cumhurbaşkanı dünkü Liderler Konseyi toplantısında liderlere Akıncı ile yiyeceği ortak yemek ve genelde yaşanan gelişmeler hakkında bilgi verdi. Liderlerden görüş istedi. Prodromu gazetecilerin yemeğin bir gündemi olmamakla birlikte Akıncı’nın kendi gündemini koyacağını ve Cumhurbaşkanı’ndan farklı konularda izahatlar isteyeceğini söylemeleri üzerine de “ yemeğin gündemi yoktur, çünkü müzakerelerin bir parçası değildir. Müzakerelerin başlatılmasını hedefi vardır. Bu en azından bizim okumamızdır. Yemeğin gündemi yoktur ve olmayınca da her konu serbestçe gündeme getirilebilir. Cumhurbaşkanı da bazı konuları gündeme getirecektir. En öncelikli konu müzakerelerin kaldığımız yerden ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin verdiği yönde başlamasıdır.” dedi

Son Güncelleme: 05 Şubat 2021 - 13:31

Son Haberler

28 Eylül
basın özetleri 28.09.22
15:24
Kasulidis: Yunanistan ve Türkiye arasında çatışma olasılığı, en uzak olası senaryo ancak göz ardı edilmemesi gerek
15:00
Türkiye Milli Güvenlik Kurulu bugün Ege ve Kıbrıs sorunundaki gelişmeler gündemiyle toplantı yapıyor.
14:40
Maliye Bakanlığı Genel Müdürü’nün açıklamaları Sayıştay’ın sert tepkisine neden oldu.
14:38
Maliye Bakanlığı Genel Müdürü: Havaalanlarının yönetimiyle ilgili sözleşmenin yenilenmesi prosedürü yasal ve şeffaftı.
14:34
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg: Rusya'nın nükleer silah kullanması kabul edilemez
14:31
Britanya'nın Kıbrıs sorununu Birleşmiş Milletler himayesinde çözme çabalarına olan bağlılığı devam ediyor.
14:22
Amerika hükümetinden Ukrayna’ya yönelik 1 milyar dolar değerinde yeni yardım paketi
14:18
Baltık Denizi'ndeki Nord Stream doğalgaz boru sisteminin 3 denizaltı hattı büyük hasar gördü.
14:16
Rus yanlısı ayrılıkçılar referandumların sonucunda Rusya'ya katılım lehinde çok büyük yüzdelikler açıkladı.
14:14
27 Eylül
Ekim ayının ilk on günü içinde mevsimlik grip aşısı aile hekimleri tarafından yapılmaya başlanacak
13:51
Petridis: Şu anda havaalanı yönetim anlaşmasının uzatılmaması gerekiyor
13:50
Tüm haberler

Video on Demand