24/3/18

FİLELEFTEROS gazetesinin bugünkü ana haberi Türkiye ve Avrupa Birliğine üye bazı ülkelerin Kıbrıs ve Yunanistan lehine olan ortak deklarasyon sonuçlarını son anda engelleme uğraşılarının boşlukta kalmış olması. Gazeteye göre Kıbrıs ve Yunanistan lehine olan ortak deklarasyon sonuçlarını son anda engelleme amacıyla Ankara’nın şantajları ve Birlik üyesi bazı ülkelerin oyunları sonuç vermedi. Zirve Sonuç Bildirgesi Türkiye’nin Kıbrıs Münhasır Ekonomik Bölgesi ve Ege’deki tahriklerine yönelik atıflarda herhangi bir değişikliğe uğramadan onaylandı. Sonuç bildirgesini ters yüz edecek formül Türk baskıları ve şantajları temelinde Birlik üyesi bir ülke tarafından hazırlandı. Ancak Avrupa Konseyi tüm taraflara Doğu Akdeniz’deki doğal kaynakların herkesin yararına sonuç alıcı bir biçimde değerlendirilmesi için işbirliği yapmaları tavsiyesinde bulundu. Somut bir ülke tarafından Sonuç Bildirgesi sonuna eklenmeye çalışılan tahrik edici ve kabul edilemez formül Cumhurbaşkanı Anastasiadis’in şiddetli tepkisine neden oldu. Anastasiadis Sonuç Bildirgesinde herhangi bir değişikliğe gidilme yönünde her tür düşünceye karşı çıktı. Kıbrıs’ın Brüksel’deki Daimi Delegasyonu da diplomatik düzeyde yoğun bir çalışma içerisinde girdi ve Bildirge Taslağı olduğu şekliyle onaylandı. Ankara bu süreçte “şiddetli bir biçimde mahkum” le “yasadışı faaliyetler” ifadelerinden ve Avrupa Birliği’nin süreci izlemeye almasından rahatsızlığını gizlemeden Varna toplantının şüpheli bir duruma düşeceği şantajını kullandı. Cumhurbaşkanı Anastasiadis zirvede elde edilen sonuçlardan ve Konsey Başkanı Donald Tusk’un söz konusu sonuçları Varna’da gerçekleştirilecek Avrupa Birliği-Türkiye buluşmasına götürme taahhüdünden memnun olduğunu açıkladı. Bu arada Türk tahrikleri de Avrupa merceğinde gözlem altına alınmış durumda. Tüm bunlara karşı Ankara’nın tepkisi şiddetli oldu ve Avrupa Birliği’ni Kıbrıslırum ve Yunan tezlerine hizmet eden bir metin benimseyerek objektifliğini yitirmekle suçladı. Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü “kabul edilemez” ifadeler kullanıldığını belirterek Kıbrıs Hükümetini uluslararası hukuka aykırı hareket etmekle suçladı. Türkiye bu arada iki Yunanlı askerin serbest bırakılması açıklamasından da rahatsız oldu. Tüm bu gelişmelere karşı Türk basın haberlerine göre Erdoğan Varna zirvesine katılacak.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
-Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk, Cumhurbaşkanı Anastasiadis’e karşı üstlendiği taahhüdü yerine getirecek ve Türkiye’nin yasadışı faaliyetlerini Pazartesi günü Varna’da bir araya geleceği Türkiye Cumhurbaşkanı’nın önüne koyacağını söyledi. Tusk bununla beraber Varna görüşmesinin kolay bir görüşme olmayacağını da ifade etti.

ALİTİA gazetesinin bugünkü ana haberi “Ne istediysek aldık” başlığı altında Avrupa Birliği Zirvesi. Gazeteye göre Avrupa Birliği Zirvesi Sonuç Bildirgesi Yunan ve Türk taraflarında tamamı ile karşıt duygular uyandırdı. Atina ve Lefkoşa sonuç bildirgesi ve Avrupa Birliği’nin Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de ve Ege’de oynadığı ve oynamak istediği oyunlarla ilgili kulağını çeken kolektif kararıyla ilgili memnun. Lefkoşa ortaya çıkan sonuçtan özel bir memnuniyet içinde, çünkü Hükümet Sözcüsüne göre Avrupalı ortaklarından ne istediyse aldı. Diğer taraftan Zirve kararı Ankara için acı bir tat bıraktı. Ankara dün Avrupa Birliği’nin güvenirliliğini yitirdiğini açıklayarak duyduğu hayal kırıklığını ortaya koydu. Şimdi Tusk ile Juncker’in Avrupa Birliği Türkiye ilişkilerinin iyileşmesi için Varna’da Türk tahriklerini durdurması gereği olgusunu doğrudan Erdoğan’ın önüne koymaları bekleniyor.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
- Meclis’te temsil edilen siyasi partiler dün Avrupa Konseyi Sonuç Bildirgesini değerlendirdiler. DİSİ konuyla ilgili açıklamasında sonuçları selamladı ve Avrupalı ortakların oy birliği ile verdikleri destekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. DİSİ açıklamasında “ Ankara’yı sorumlulukları ile karşı karşıya getiren sert bir tavır. Türkiye üye bir devlete ve bunun bir sonucu olarak Birliğe karşı tavrı nedeniyle özünde Avrupa gözetimine giriyor” değerlendirmesinde bulundu. DİSİ açıklamasında hedefin sadece Ankara’ya karşı bir ceza olmadığını bunun yanı sıra Kıbrıs’ın yaşayabilir ve işler bir çözümle yeniden birleşmesine müsaade edecek Türk tavrında değişiklik sağlanması olduğuna da vurgu yaptı. AKEL Genel Sekreteri Andros Kipriyanu da partisinin Türkiye’nin Doğu Akdeniz ve Ege’de yasadışı faaliyetlerini mahkum eden ve Kıbrıs ile Yunanistan’a dayanışma ifade eden Konsey kararını selamladığını söyledi. Kararda Türkiye’ye bu faaliyetlerini sonlandırma ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nin doğal kaynaklarını arama ve değerlendirmede egemenlik haklarına saygı göstermesi çağrısının önem taşıdığına dikkat çekti. Kipriyanu bununla birlikte Konseyin Türkiye’yi genel ve belirsiz bir biçimde mahkûm etme yolunu seçtiğini de ifade ederek bunu bir eksiklik olarak değerlendirdi. EDEK ise konuyla ilgili açıklamasında kararın gerekli planlama, hareketlilik ve çakışan çıkarların değerlendirilmesi olduğunda çok şeyin başarılabilineceğini gösterdiğini belirtti.

POLİTİS gazetesinin bugünkü ana haberi bazı cezaları sildirdiğine ilişkin haberlere ilişkin Başsavcı Kostas Kliridis’in tavrı. Gazeteye göre Başsavcı Kostas Kliridis 2014 yılında Griva Dienni caddesinde hız sınırını aşan vatandaşlardan bazılarını seçerek cezalarını bağışlamasını dün gerekçelendirmeye çalıştı. Cezalarını ödeyenlerin ise şikayet edemeyeceklerini çünkü yasaların uygulandığını ifade etti. Başsavcı yapılan şikayetler sonrası tek tek inceleyerek yaklaşık 3 bin cezayı kaldırdığını söyledi. Bu arada bir şirketin odacısının arabayı kullanan kişi o olduğu kesinleşmese de ceza puanında indirime gitmeyi reddettiği ileri sürüldü. Başsavcı cezalarının silindiğini belirttiği 3 bin durumla ilgili olarak ise veri vermeyi reddetti.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
- Kıbrıs’ın uluslararası kreditörleri hükümet, siyasi partiler ve bankalara net bir mesaj geçerek geri dönmeyen kredilerin azaltılması için gereken her şeyi yapmalarını istediler. Kooperatif Merkez Bankasına yatırımcı bulunması dileğinde de bulundular ve bu sürecin şeffaf bir biçimde ileri götürülmesini istediler. Memorandum sonrası program denetimleri için Kıbrıs’ta bulunan Avrupa Komisyonu, Avrupa Merkez bankası ve Uluslararası Para Fonu troykası ortak açıklamasında “bankaların tümünde ama özellikle de bu süreçte geri kalanlarda geri dönmeyen kredilerin azaltılması sürecinin hızlandırılmasının bir gereklilik olduğuna” vurgu yapıldı. Troyka, bu çerçevede kullanılan kredilerin ödenmesi kültürünün iyileştirilmesinin büyük önem taşıdığını da belirtti. Troyka basit bir biçimde Kıbrıs’a Hükümetin geri dönmeyen kredileri yönetim formülünün kimseyi rahatlatmaması gereğine işaret etti.

HARAVGİ gazetesinin bugünkü ana haberi Avrupa Konseyi zirvesi sonrası şimdi dikkatlerin Varna’daki Avrupa-Türkiye buluşmasına çevrilmiş olunması. Gazeteye göre hafta başında Lefkoşa’nın talep ettiği Varna buluşmasının iptali tartışılırken şimdi dikkatler bu zirveye odaklanmış durumda. Tayip Erdoğan’ın Avrupalı liderlerle gerçekleştireceği bu buluşmada takınacağı tavır belirsiz.Tusk ve Juncker söz konusu buluşmanın kolay bir buluşma olmayacağı görüşünde. Buluşmada Kıbrıs’la ilgili olgu gerginliğin aşılması ve Kıbrıs sorununa çözüm bulma amacıyla görüşmelerin yeniden başlamasına olanak sağlayacak koşulların yaratılması.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
-AKEL Genel Sekreteri Andros Kipriyanu dün düzenlediği basın toplantısında topluma geniş açılım ve örgütsel yapısını ve işleyişini yeniden düzenleme ve politika üretme amacıyla partisinin son Merkez Komitesi toplantısında belirlediği AKEL’in aktif program akslarını açıkladı. Kipriyanu bu çerçevede AKEL’in ideolojik yapısında ve karakterinde bir değişimin tartışılmadığına vurgu yaptı. Polit Büroda ve Merkez Komitesi düzeyinde gerçekleştirilen tartışmalar sonrası partiye dinamik bir biçimde ileri gitmesi olanağı vermek amacıyla bir dizi konuda çalışma yapma kararı aldıklarını belirtti. Bu çalışmaların üç eksende ilerleyeceğini ifade etti. Bunlardan ilki partinin işleyişinin iyileştirilmesi, sonuç alıcı ve daha güncel olması. Kıbrıs toplumunu meşgul eden konuların tümünde somut ve bütünsel politikalar üretmesi. Ve partinin topluma açılması. Bu üç eksende Yeni Güçlerin rolü ve örgütsel yapısı da yeniden biçimlendirilecek. AKEL bu noktada işbirliği yaptığı çevrelere tartışmalara ve önemli kararların alımına daha çok katılım olanağı sağlamayı arzuluyor. Kipriyanu bu konuda bazı soruları yanıtlarken bu yapının adının değişip değişmeyeceği konusunda bağlayıcı olmak istemediğini ifade etti. Bu alandan gelen kişilerin parti karar organlarına katılıp katılmayacakları sorusuna da parti karar organlarına sadece parti üyelerinin katıldığını, parti dışı olanların katılamayacağını belirtti. Bununla birlikte bazı merkez komitesi toplantılarına tartışılan konuda derin bilgi sahibi kişilerin ya da milletvekillerinin çağrılmakta olduklarını da hatırlattı.

Son Güncelleme: 05 Şubat 2021 - 13:31

Son Haberler

27 Eylül
Ekim ayının ilk on günü içinde mevsimlik grip aşısı aile hekimleri tarafından yapılmaya başlanacak
13:51
Petridis: Şu anda havaalanı yönetim anlaşmasının uzatılmaması gerekiyor
13:50
Karousos: Havaalanı işletme anlaşmasının uzatılmasına ilişkin tartışma teknokratik düzeyde
13:49
AB Ruysa'ya yeni yaptırımlar uygulayacak
13:48
Türkiye Milli Güvenlik Kurulu yarın toplanıyor
13:47
basın özetleri 27.09.22
13:08
ABD Dışişleri Bakanlığı: Yunanistan'ın adalar üzerindeki egemenliği tartışılamaz
06:53
Kasoulidis: Türkiye'nin Yunanistan tarafından tehdit edildiği yönündeki iddialar saçma ve gülünç
06:52
Erdoğan: Atina Ankara'ya meydan okuyor
06:50
26 Eylül
Sterlin dolar karşısında tarihi bir düşük seviyeye geriledi
14:00
Ukrayna'da iki toplu mezar daha bulundu
13:59
Pantelidis: Kayıp Şahıslar Komitesi'nin çalışmaları zor, tehlikeli ve maliyetli
13:58
Tüm haberler

Video on Demand