4/9/17

FİLELEFTEROS gazetesinin bugünkü ana haberi Kıbrıs sorunuyla ilgili gelişmeler. Gazeteye göre Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Kıbrıs sorununda iyi niyet görevi çerçevesindeki raporu geciktiği oranda içeriğiyle ilgili endişeler de yoğunlaşıyor. Bu gelişme tüm ilgili tarafları ateş üstünde tutuyor. Krans Montana müzakereleriyle ilgili raporda ne yazacağı ve sorumluluk yükleyip yüklemeyeceği de bilinmiyor. Söz konusu raporu kaleme alacak olan kişi de Espen Barth Eida. bu da ek endişe yaratacak bir durum. Genel Sekreterin söz konusu raporu Güvenlik Konseyi'ne götürüp götürmeyeceği de henüz bilinmiyor. İyi haber alan kaynaklara göre Genel Sekreter raporla ilgili ne yapacağı konusunda henüz bir karar almadı. Kararını ancak raporu inceledikten sonra verecek. Cumhurbaşkanı Anastasiadis'in, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin kendisine göndermiş olduğu mektuba henüz yanıt vermeme nedenlerinden birinin de bu olduğu belirtiliyor. Cumhurbaşkanı bu süreçte nelerin yaşanacağını görme ve gelişmelerin tümü üzerine tavır alma arzusunda. Yani raporun içeriğini ve Güvenlik Konseyine götürülüp götürülmeyeceği görmek istiyor. Lefkoşa buna paralel "Guteres çerçevesinin" kaderinin ne olacağını da görmek istiyor. bu çerçeve Krans Montana'da sunulduğu şekliyle gayri resmi düzeyde mi kalacak, yoksa Güvenlik konseyine sunulacak rapor ve organ tarafından benimsenmesi aracılığıyla resmi bir içerik mi kazanacak? Bu arada Lefkoşa'da muhalefet Guteres çerçevesinin gündemde kalmasına karşı.
Hükümet ekim ayında Lefkoşa'da toplanacak Güney Avrupa ülkeleri toplantısına özel bir önem veriyor. Hükümet Sözcüsü Nikos Hristodulidis bu toplantının Aralık ayında gerçekleştirilecek Avrupa Birliği zirvesi öncesine denk gelmesi nedeniyle de özel bir önemde olacağı görüşünde. Güney Avrupa ülkeleri toplantısına ilişkin açıklamada bulunan Hristodulidis bu olayın Kıbrıs Hükümeti'nin çok somut sonuçlar getiren çok boyutlu dış politikasının bir yansıması olduğunu söyledi. Toplantının 7 Akdeniz ülkesinin katılımıyla 10 Ekim'de gerçekleşeceğini belirtti. Toplantının çok geniş bir gündemle başbakanlar düzeyinde olacağına da dikkat çekti. Avrupa Birliği zirvesinin aralık ayında toplanacak olması nedeniyle iki zirvenin gündemlerinin bağlantılı olacağı değerlendirmesinde de bulundu.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
- Hükümet Sözcüsü Nikos Hristodulidis Kıbrıs'ın yeniden birleşmesini isteyen Kıbrıslıtürklere Türkiye'nin faaliyetlerine tepki göstermeleri gerektiği mesajı verdi. Türkiye'nin işgal bölgesine ve müzakere sürecine yönelik tahrik edici tavırlarının sorulması üzerine Sözcü bunların "Türk tarafının müzakerelerin devamı konusunda içinde bulunduğu zor durumun göstergeleri olduğunu" söyledi. Sözcü devamla da " Krans Montana'da ortaya çıkan sonuca Türk tarafının müzakere masasına koymuş olduğu tezler sonucudur. sonuç olarak da şu anda müzakerelerin devamı sadece ve sadece Türkiye'nin tavrına bağlıdır" dedi. İşgal bölgesindeki gelişmelerle ilgili olarak da " söz konusu gelişmeleri çok yakından izliyoruz, herhangi bir açıklama yapmaksızın günlük olarak değerlendiriyoruz. Bu gelişmelerin izlenmesi ve değerlendirilmesi çok ciddi bir iştir ve bu çerçevede hareket ediyoruz. Vatanımızın yeniden birleşmesini arzulana Kıbrıslıtürk güçlere işgal bölgesindeki Kıbrıslırumlar ile Kıbrıslıtrkleri uzaklaştırma amacı taşıyan Aziz mama kilisesindeki törenin yasaklanması gibi faaliyetlere tepki gösterme saatinin geldiği mesajını gönderiyoruz." dedi.

POLİTİS gazetesinin bugünkü ana haberi dini ibadet yerlerine ulaşım konusunda Birleşmiş Milletlerin Kıbrıslıtürklere ve Kıbrıs Cumhuriyeti'ne tavsiyeleri. Gazeteye göre Birleşmiş Milletler'in Kıbrıs'ta Kültürel Haklar Raporu'na örgütün işgal bölgesinde dini ibadet yerlerinin açılmasına konan sınırlamayı yeniden incelemeleri için Kıbrıslıtürk "yetkililere" çağrı yer alıyor. Buna paralel Kıbrıs Cumhuriyeti'ne de dini ibadet yerlerine adaya yasadışı getirilen nüfusun da ziyaretlerine saygı göstermesi çağrısı var. Raporun yazıcısı bayan Menun başvuruda bulunan Kıbrıslırumların çektikleri eziyeti kayda geçirerek, Kıbrıslıtürklere güvenlik gerekçesi ileri sürülerek gündeme getirilen her kısıtlamanın en son çözüm olarak ele alınması gereğini ifade etti. Kıbrıs cumhuriyetine de Kıbrıs'ta doğan yerleşiklerin dini haklarının kullanılmasındaki yasaklamanın çok olumsuz sonuçlar yaratacağı uyarısında bulundu.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
- Hükümet ekim ayında Lefkoşa'da toplanacak Güney Avrupa ülkeleri toplantısına özel bir önem veriyor. Hükümet Sözcüsü Nikos Hristodulidis bu toplantının Aralık ayında gerçekleştirilecek Avrupa Birliği zirvesi öncesine denk gelmesi nedeniyle de özel bir önemde olacağı görüşünde. Güney Avrupa ülkeleri toplantısına ilişkin açıklamada bulunan Hristodulidis bu olayın Kıbrıs Hükümeti'nin çok somut sonuçlar getiren çok boyutlu dış politikasının bir yansıması olduğunu söyledi. Toplantının 7 Akdeniz ülkesinin katılımıyla 10 Ekim'de gerçekleşeceğini belirtti. Toplantının çok geniş bir gündemle başbakanlar düzeyinde olacağına da dikkat çekti. Avrupa Birliği zirvesinin aralık ayında toplanacak olması nedeniyle iki zirvenin gündemlerinin bağlantılı olacağı değerlendirmesinde de bulundu.

ALİTİA gazetesinin bugünkü ana haberi 2018 Şubat Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik kampanyaların başlamış olması. Gazeteye göre 2018 Şubat seçim kampanyasının cumhuriyet ilanı sonrası en sert kampanyası olacağı görüldü. Seçim kampanyası bu kez çok erken başladı. Nikolas Papadopulos aylar önce sahaya indi. Son olarak da Stavros Malas'ın adaylığını açıklamasıyla yoğunlaşma başladı. Üç aday için ilk kez partiler bu düzeyde seçim büroları örgütledi. Bürolar 24 saat çalışarak kendi adaylarının pozisyonlarına ilişkin açıklamalar yaparken diğer adayların görüşlerine de yanıt veriyorlar. Hükümet ne yaparsa ve hangi gün ve saatte yaparsa rekor bir zaman dilimi içinde seçim bürolarından yanıtlar anında veriliyor. Şu an itibarıyla tek hedef Nikos Anastasiadis. Diğer adaylar Anastasiadis'i Kıbrıs sorununda ve iç konularda başarısız olarak sunmaya çalışıyorlar. Bu arada yavaş yavaş Nikolas ile Malas arasında da bir çatışmanın yaşanması bekleniyor. Her ikisinin de hedefi ikinci tura geçmek. Bu süreçte Cumhurbaşkanı Anastasiadis ise Kıbrıs sorunuyla ilgili argümanlarla ilk kez Türkiye'yi müzakere masasına oturttuğu ve toprak ve güvenlik ile garantiler gibi yakıcı konularını tartıştığını ileri sürüyor. Ekonomide ise bir kaos alıp ülkeyi büyümeye geçirdiğini belirtiyor.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
- Hükümet Sözcüsü Nikolas Hristodulidis Kıbrıs sorununda müzakerelerin yapılmadığı bir anda Kıbrıslıtürklerin Avrupa müktesebatına uyumu için ad-hoc komitenin çalışmaya devam edemeyeceğini söyledi. Sözcü, Avrupa Komisyonu'nun da Kıbrıs'ın bu görüşünü tamamı ile paylaştığını ifade etti. Uyum konusunun Kıbrıstürk tarafının müzakere masasına dönmesinde bir teşvik olacağı görüşünü savundu.

HARAVGİ gazetesinin bugünkü ana haberi Kuzey Kore'nin son nükleer denemesi sonrası uluslararası alanda hakim olan gergin durum. Gazeteye göre Kuzey Kore'nin altıncı nükleer denmesini tüm dünya mahkum etti. Kuzey Kore denemesini yaptığı hidrojen bombasının balistik füze başlıklarına yerleştirmeye uyumlu olduğunu da açıkladı. Böylece artık nükleer silahlara sahip ülkeler kulübüne üye olduğu mesajı vermiş oldu. Kuzey Kore'nin bu tavrına karşı cephede de Donald trump bu ülkeye saldırıda bulunma olasılığını açık tutuyor.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
- AKEL Polit Büro üyesi Aristos Damyanu dün yaptığı yazılı açıklamada Cumhurbaşkanı Anastasiadis'in güvenilir olmadığının kanıtlanmış olduğunu belirtti. Damyanu, seçim döneminde mevduatların tıraşlanmayacağı konusunda taahhütte bulunan Cumhurbaşkanı'nın daha göreve gelişinin ilk ayında tıraşlamaya gittiğini ve bunun da kendisini siyasi açıdan güvenilir olmaktan çıkardığını ifade etti. Kâr getiren yarı resmi kamu kuruluşlarının özelleştirilmeyeceği konusunda taahhütte bulunan Cumhurbaşkanı'nın beş yıllık görev süresinde bu kuruluşları özelleştirme uğraşısı verdiğine vurgu yaptı. Cumhurbaşkanının Kıbrıs sorununun çözümü için çalışma taahhüdünde bulunurken, müzakerelerin kritik bir anında herkesin yararına olacak yerde bazı çevrelere iyi görünme niyetiyle hareket ettiğini ve bunun da kendisini güvenilir olmaktan çıkardığını belirtti. Aristos Damyanu, Cumhurbaşkanı'nın ülke için gizli ve önemli belgeleri dostlarına kolayca verirken Ulusal Konsey üyelerine vermeyi reddettiğini de ifade ederek bu tavırla sadece güvenilir olmaktan çıkmakla kalmayıp doğru siyasi kriterlere sahip olmadığını da ortaya koyduğunun altını çizdi. Bunun bir Cumhurbaşkanı için siyasi açıdan tehlikeli olduğu görüşünü savundu.

Τελευταία Ενημέρωση: 05 Şubat 2021 - 13:29

Son Haberler

19 Nisan
Silvestros: Ölümcül virüs artık toplumun her tarafına yayıldı
09:58
Dün 3 can kaybı ve 852 yeni vaka kaydedildi
09:57
18 Nisan
Tatar: Cenevre’ye iki devletin egemen eşitliği temelinde iş birliğini içeren yeni vizyonla gideceğim
16:45
Kusios: Önümüzdeki dönemde kısıtlayıcı tedbirlerde daha fazla gevşetme yapılmayacak.
16:44
Hristodulidis: Kıbrıs Rum tarafı olumlu bir sonuç için Cenevre’ye gidecek.
16:42
Kolyu: Paskalya bayramı için kısıtlamaların gevşetilmesi olasılığı konusunda çekinceler var.
16:40
Uluslararası diplomaside soğuk savaş atmosferi bulunmaya devam ediyor
14:11
Nuris: Milletvekili seçimlerinde partilerin oy pusulasındaki isimleriyle ilgili ortaya çıkan sorun çözülmeli
14:00
Aşılama portalı, teknik sorunlar nedeniyle aşı randevusu alamamış 64-67 yaş arası kişiler için açıldı.
13:57
Kıbrıs’ın özgür bölgelerinde son 24 saatte kaydedilen yeni vakaların sayısında patlama yaşandı
13:32
17 Nisan
Larnaka Belediye Başkanı: Larnaka kazasının Kıbrıs’ın çöplüğü değil.
16:58
Koronavirüse karşı nüfusun aşılanma çabaları, yoğun bir şekilde devam ediyor.
16:55
Tüm haberler

Video on Demand