22/9/17

FİLELEFTEROS gazetesinin bugünkü ana haberi Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis'in dün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşma. Gazeteye göre Cumhurbaşkanı söz konusu konuşmasında Türkiye'nin Kıbrıs sorunundaki sorumluluklarına ve özellikle de Krans Montana müzakerelerinin çökmesindeki atıfta bulunarak Ankara'ya seslendi. Türkiye Cumhurbaşkanı'nın Genel Kurula hitabı sırasında Kıbrısrum tarafı aleyhine yaratmaya çalıştığı havaya karşı sesini yükseltti. Yanıtlaması için Erdoğan'a sekiz soru yöneltti. Cumhurbaşkanı'nın soruları şöyle: 1: yabancı garantilerin, üçüncü ülkelerin müdahale hakkının olmayacağı ve işgal askerlerinin varlığından kurtulmuş bağımsız ve egemen bir devlet yaratmayı arzulamamız akıl dışı mıdır? 2: Yabancı bağımlılıklarının olmayacağı tüm kararların kendi yurttaşları tarafından alınacağı normal bir devlet istemek akıl dışı mı? 3: Avrupa Birliğine üye bir devletin Birliğin karar alış süreçlerine sonuç alıcı bir biçimde katılımı akıl dışı mı? 4: Çağdışı garantilerin sonlanmasını ve yerine Birleşmiş Milletler ana sözleşmesine, Avrupa Birliği ile Avrupa Konseyi Sözleşmelerine dayanacak güçlü bir güvenlik sistemi kurulmasını istemek dayanaksız mıdır? 5: Anlaşmanın maddelerinin normal ve güvenli bir biçimde uygulanmasını güvence altına alacak Birleşmiş Milletler ya da Avrupa Birliği Kurumsal organları için belirlenmiş herhangi bir ilkeyle ters midir? 6: Türkiye'nin somut bir rol üstlenmesindeki ısrarını reddetmemiz parakodoks mudur? 7: Acaba federal bir devletin anayasası federal düzeyde her karar için devlet üyelerinin en az bir olumlu oyunu mu öngörür? Özellikle de federasyonun üyelerinden biri bir başka ülke tarafından denetlendiğinde. Ve 8: Türkiye'nin önerileri temelinde bir çözümün işler ve yaşayabilir bir devlete götürebileceğini herhangi bir kişi destekleyebilir mi? Cumhurbaşkanı Anastasiadis konuşmasında bu soruları gündeme getirirken karşılıklı kabul edilebilir Güven Artırıcı Önlemler üzerinde de durdu ve Varoşa’nın yasal sakinlerine geri verilmesi gibi Birleşmiş Milletler kararlarına dayalı Güven Artırıcı Önlemler’in uygulanmasının süreci değiştireceğine ve Kıbrıs sorununa yaşayabilir bir çözüm bulunması hedefine katkı sağlayacağına vurgu yaptı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guteres ile görüşmesinde Guteres’in kendisinin koymuş olduğu çerçeve ve tabi ki her zaman Birleşmiş Milletler kararları temelinde müzakerelere oturmaya hazır olduğunu ifade edeceğini de dile getirdi. Kıbrıs’la ilgili yeni bir konferans toplanması için tüm taraflara gerekli olanın, güçlü bir siyasi irade ve kararlılıkla birlikte düzgün ve sağlam bir hazırlık olduğuna dikkat çekti

POLİTİS gazetesinin bugünkü ana haberi Baf- Poli yolunun yapımına karşı çıkan Sayıştay Başkanı Odisseas Mihayilidis'e gösterilen tepkiler. Gazeteye göre Sayıştay Başkanı'nın Baf- Poli yolunun yapımına karşı çıkmasına hem Baf hem de Poli şiddtli tepki gösterdi. Mihayilidis'in karşı çıkışı kabul edilemez olarak nitelendirildi ve her şeye muhasebe rakamlarıyla yaklaşılamayacağı belirtildi. Ya bu yolun yapımını bir gereklilik olarak gördükleri için ya da seçimler nedeniyle Sayıştay başkanına bu kez partilerin tümü de tavır aldı. Cumhurbaşkanı adayı Yorgos Lillikas bir adım fazla atarak Sayıştay Başkanı'nından Hükümetin kararlarına müdahale etmeksizin kendi rolüyle sınırlı hareket etmesini istedi. Tüm bunlara karşı Odisseas Mihayilidis dün de kendi görüşünde ısrar etti. Yakın bir geçmişte onaylanan bir yasaya dayanarak bu yatırımın sürdürülebilir olmadığına vurgu yaptı. Bu arda bu yol yapımı planı 20 yıldır elde tutuluyor ve yapım bedelinin 800 milyondan 80 milyona düşmüş olması da ilginç.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
- Cumhurbaşkanı Anastasiadis Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda yaptığı konuşmada Yunan Cuntası'nın darbesine ve Türk istila ve işgaline atıfta bulunarak Türkiye'nin Kıbrıs sorununda tarihi sorumluluğuna dikkat çekti. Türkiye'nin anayasal düzeni koruma açıklamasına karşı Kıbrıslırumların üçte birini yerinden ettiğini, binlerce kişinin öldüğünü ve kayıp olduğun ve hatta Kıbrıslıtürkleri de göçe zorladığını dile getirdi. Kıbrıs'ta güvenlik aracılığıyla uluslararası hukuka dayalı adil ve sonuç alıcı bir sistem kurulması gerektiğine vurgu yaptı. Krans Monta'ya atıfta bulunurken sorumluluk yükleme oyununa girmeyeceğini belirtti ve Türkiye gerçekten bağımsız, egemen ve normal bir devlet yaratılması için pozitif bir tavır göstereceği yerde Türkiye'nin uzlaşmaz tavrı ve önerileriyle Kıbrıs'ı protektorası yapmayı amaçladığını ortaya koyduğunu söyledi. Anastasidis bu arada Genel Sekreterin Kran Montanada bir taslak sunduğunu ve bu taslak çerçevesinde görüş birliği sağlansaydı stratejik bir anlaşmaya gidilecekti de dedi. Kendisinin bu çerçevede her iki tarafın da duyarlılıklarına saygı gösteren öneriler sunduğunu, buna karşı Türkiye'nin Garantiler anlaşmasının devamında ve adada Türk askeri varlığında ısrar ettiğine dikkat çekti.

ALİTİA gazetesinin bugünkü ana haberi Cumhurbaşkanı Anastasiadis'in Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşma. Gazetenin haber başlığı ise şöyle: Anastasiadis'ten Erdoğan'a yakıcı sorular. Yabancı garantilerin, müdahale hakkının ve işgal askerlerini olmayacağı bağımsız bir devlet yaratmak istememiz akıl almaz bir şey midir?"

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
- Çalışma Bakanlığı'nın dün yayınladığı bildirisine göre Devlet İstatistik Dairesi'nin yayınladığı son veriler işsizlikte düşüş ve istihdamda yükseliş sürecine girildiğini doğruluyor. Veriler işsizliğin göç nedeniyle düştüğü yönünde var olan her iddiayı da çürütüyor çünkü istihdamdaki artış işsizlikteki düşüşten daha fazla. Bakanlığa göre veriler Kıbrıs ekonomisinde iyileşme sürecine girildiğini de doğrular nitelikte. Hükümetin işsizlik sorununa karşı almış olduğu önlemler de doğru yönde alınmış önlemler olduğu için sonuç vermeye başladı.

HARAVGİ gazetesinin bugünkü ana haberi Hükümetin özelleştirme politikasındaki ısrarının vergi mükelleflerine milyonlarca euroya mal oluyor olması. Gazeteye göre hükümetin özelleştirmede ısrarı ve özelleştirilmesini hedeflediği yarı resmi kamu kuruluşları için gerekli çalışmaları yapmaları amacıyla danışmanlar ataması, sonuçta ciddi bir gideri gündeme getirdi. Danışmanlara 2,3 milyon euro ödendi.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
- Hükümet dün gerçeği söylemediği konusunda AKEL'i suçlayarak yeniden Guteres belgesinin önemini sıfırlamaya çalıştı. Buna karşı AKEL de konuya ilişkin Cumhurbaşkanının Krans Montana'da yaptıkları ya da daha doğrusu yapmadıklarıyla ilgili büyük sorumluluğunu ortaya koymaya devam etti. AKEL'e göre Cumhurbaşkanı Krans Montana'da ya garantileri ortadan kaldıracak bir anlaşamaya varma ya da Türkiye'yi mahkum etme konusunda büyük bir olasılığı tepti. AKEL, Montan'da kritik yemekte garantilerin kaldırılmasıyla çözümün uygulanmasına ilişkin Gutres'in belge sunduğunu ancak Anastasiadis'in bunun tartışılmasında ısrar etmediğine ve kendi ifadesiyle bunu var olan gerginlik nedeniyle yapmadığına vurgu yaptı. AKEL, Cumhurbaşkanı'nın garantilerin ve müdahale hakkının kaldırılmasını öngören Genel sekreterin bu belgesini değerlendiremeyerek Türkiye'ye Montana'dan herhangi bir sorumluluk üstlenmeden ayrılmasına olanak sağladığı değerlendirmesinde de bulundu. Tüm bunlara karşı DİSİ konuyu "siyasi gürültü" olarak niteleyerek olayı geçiştirmeye çalışıyor.

Son Güncelleme: 05 Şubat 2021 - 13:29

Son Haberler

14 Haziran
Sizopoulos: Geniş kabul gören bir hükümete katılma konusundaki kararı EDEK'in kolektif organları verecek
13:48
Hristou: ELAM geniş çapta kabul gören bir hükümetin parçası olmayacak
13:47
Kyprianou: AKEL'in geniş çapta kabul gören bir hükümete katılımı söz konusu değil
13:46
Anastasiadis, Yunanistan Başbakanı'nın Türkiye Cumhurbaşkanı ile görüşmesi çerçevesinde Mitsotakis ile görüştü
13:45
Tüm gözler Erdoğan - Biden görüşmesinde
08:14
NATO zirvesi bugün Brüksel'de başlıyor
08:13
Cumhurbaşkanı Anastasiadis siyasi parti liderleri ile temaslara başlıyor
08:12
Dün 33 yeni vaka kaydedildi
08:11
13 Haziran
Anastasiadis: Kıbrıs Rum tarafı AB'nin ilkelerine ve değerlerine saygı duyan bir devlet istiyor.
18:09
Cumhurbaşkanı: Siyasi parti liderleriyle Kıbrıs'ı ileriye taşıyacak uzlaşı ortamı yaratılması hedefleniyor.
18:07
Sayıştaylık, vatandaşlıklarla ilgili Araştırma Komitesi'ni görev tanımını aşmakla suçladı.
18:05
Kiprianu: Kıbrıs sorununda oluşan durum son derece zor ve tehlikeli
18:04
Tüm haberler

Video on Demand