28/7/17

FİLELEFTEROS gazetesinin bugünkü ana haberi Mustafa Akıncı'nın politikaları. Gazeteye göre Mustafa Akıncı önümüzdeki dönemde nasıl politika yapacağını net bir biçimde ortaya koydu ve Nikos Anastasiadis'e karşı sadece Kıbrıs sorunundaki gelişmelerle sınırlı tutmayacağı sorumluluk yükleme oyunu kurdu. Akıncı'nın tüm yaklaşımı, Anastasiadis'i kişisel olarak vurmak amacıyla Kıbrıs sorununda biçimlenmekte olan durumu değerlendirmek istediğini gösteriyor. Türklerin iyi planlanmış uğraşıları iki eksen üzerinden gelişecek: İlk olarak görüşmeler sürecine ve Cumhurbaşkanı Anastasiadis'in nasıl tavır aldığına atıfta bulunacaklar. Cumhurbaşkanına saldırıda bulunmak için Kıbrıslırum politikacıların suçlamalarına da dayanacaklar. Nitekim AKEL Genel Sekreteri'nin açıklamalarına gönderme yapıyor. İkinci olarak da, Kıbrısrum toplumu içerisinde zararını Nikos Anastasiadis'in kişisel olarak ödeyeceği zararlarla karşıtlık ortamı yaratacağına inandıkları Mağusa ve Maronitler konusunda almış olduğu kararlar gibi paralel hareketlenmelere girecek. Hükümet dün Akıncı'nın açıklamalarına tepki gösterirken, kendisine, Ankara'nın oyunlarını oynamak ve Türkiye'nin hedeflerine hizmet etmek yerine Kıbrıslıtürkleri dikkate alarak onların çıkarları doğrultusunda hareket etme çağrısında bulundu. Bu arada Kıbrıs'ta Kıbrıstürk tarafı Kıbrıs sorununda yaşanan çıkmazın sorumluluğunu Kıbrısrum tarafına yüklemeye çalışırken new-York'ta Mısır çok net bir tavır aldı. Mısır elçici Güvenlik Konseyi'nde konuşurken Cumhurbaşkanı Anastasiadis'in Krans Montana'daki önerilerini selamladı ve " açıklık ilkesine uyulmalı ve bu tüm Konsey üyelerini kapsamalıdır. Tüm ilgili kararlar temelinde müzakere etmeliyiz" vurgusu yaptı. Britanyalı elçi ise Barış Gücü'nün görev süresinin uzatılması kararının benimsendiğini not ederken Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin kişisel uğraşıları dahil tüm uğraşılara rağmen başarıya ulaşılamayan Krans Montana görüşmeleriyle ilgili hayal kırıklığı ifade etti.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
- Başkanlık Sarayından yapılan yazılı bir açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiades’e bir mektup gönderen Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Kıbrıs sorununa bulunacak olan herhangi bir çözümün Avrupalı bir çözüm olmasının önemine işaret ederek “çünkü Avrupa Birliği Kıbrıs’ta kalıcı bir barış ve her iki toplumun refahı ve aynı zamanda, bölgede istikrarın sağlanması için daha çok perspektifler yaratabilir” dedi. Juncker, çarşamba günü bir mektup gönderdi. Juncker mektubunda, “Avrupa Birliği’nin iki toplumun tarihi ilişkilerinin daha da güçlenmesi amacıyla güçlü bir çerçeve sağlıyor. Kıbrıs sorununa bulunacak her hangi bir çözüm Avrupalı bir çözüm olması gerekir” dedi.Avrupa Komisyonu Başkanı, hem şahsen hem de Avrupa Komisyonunun Kıbrıs sorununa bir çözüm bulunması amacıyla yapılan çalışmaları desteklediğini de vurguladı.

POLİTİS gazetesinin bugünkü ana haberi Hükümet'in Türklerin son hareketlenmelerini Birleşmiş Milletlere götürme hazırlığı içinde olması. Gazeteye göre Kıbrıs sorununda müzakerelerin çıkmaza girmesi sonrası Mustafa Akıncı sahte devletin yeniden yapılanmasını ve çağdaşlaştırılmasını gündeme getirdi. Süreçle ilgili olarak da Anastasiadis'i yapıcı olmamakla suçladı. Akıncı Anastasiadis'in Mont Kranada herkesin salondan ayrılmasını isteyip kendisine ileri adım atmaya hazır olmadığını söylediğini ileri sürdü. Kıbrıs sorununa çözüm istiyoruz diyen Akıncı yaşamın da devam ettiğine vurgu yaptı. Böylece sahte devletin Maronitlerin geri dönüşü ile ilgili kararın Mağusa'nın kapalı bölgesi için bir prova olduğu bilgileri yoğunlaşırken Kran Montana çıkmazı sonrası Türk tarafının B Planı'nı harekete geçirdiği izlenimini güçlendirdi. Dışişleri Bakanı Yuannis Kasulidis ise Kıbrıs Hükümeti'nin Türk girişimlerini Birleşmiş Milletler'e şikayet edeceğini söyledi. Mağusa'nın kapalı bölgesinin açılmasının işgalin genişletilmesi anlamına geleceğini yasal açıdan argümanlarla güçlendiren bir belge üzerinde çalışıldığını ifade etti. bu arada Türklerin hareketlenmesi iç cephede de karmaşa yarattı.
Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
- Eğer teşvik verilirse Maronitler dönecek. Türk tarafının köylerine geri dönmelerine müsaade edeceği haberleri sonrası Politis Maronitlerin yaşadığı bölgelere gitti. Sahte devletin Maronitlerin dönüşüyle ilgili almış olduğu karar mahsur durumda yaşayanlar arasında yoğun bir tartışmayı da beraberinde getirdi. Bu çevreler geri dönüş için başta ekonomik olmak üzere konut sahiplerine teşviklerin verilmesi gerektiği görüşünde. Evlerin ya yıllardan beridir terk edilmiş durumda olduklarını ya da askeri amaçlarla kullanıldıklarını belirttiler. Bunun yanı sıra dönüşün hangi koşullarda ve hangi perspektifle olacağı da belirsiz. Bu arada Kıbrıstürk basınında da Asomatos, Aya Marina ve Karpaşa köylerine yaklaşık 500 Maronitin döneceğine ilişkin değerlendirmeler var.

ALİTİA gazetesinin bugünkü ana haberi "Sinsi oyun" başlığı altında. Gazeteye göre Türk tarafının Mağusa'nın kapalı bölgesinin güya açılması ve bu bölgeye yaklaşık 16 bin 5 yüz Kıbrıslırum kent sakininin dönüşü konusunda hazırladığı oyuna karşı Hükümet karşı saldırıya geçme hazırlığı içerisinde. Hükümet böylesi bir planının hayata geçirilmesinin sadece "iyi niyet" olmamakla kalmayıp bunun işgalin genişletilmesi olduğunu Birleşmiş Milletler'e, Avrupa Birliği'ne ve diğer uluslararası kuruluşlara ve yabancı hükümetlere anlatma hazırlığı içerisinde. Hükümete göre söz konusu karar kentin koşulsuz bir biçimde yasal sakinlerine geri verilmesini öngörmüyor, sadece Kıbrıstürk yönetimi altında geri dönüşlerini öngörüyor. Hükümet aynı zamanda Türklerin parantez içinde işgal bölgesindeki köylerine geri dönüşleri hakkında Maronitlerle ilgili ani cömert kararlarının ve Mağusa'nın kapalı bölgesinin açılmasının gerçekte Türkiye'nin Kıbrıs'a yönelik B Planını yani iki toplumu ayırma planını örtmek amaçlı adımlar olduğunu da açığa çıkarmayı ve bu durumu suçlamayı hedefliyor. Kıbrıs Hükümeti Türklerin bu hareketlerinin, görüşmelerin çökmesi ve Konferansın başarısızlıkla sonuçlanması sonrası taşıdığı hayal kırıklığı yaşayan Kıbrıslırumlar ve Maronitleri kandırma tehlike nedeniyle de endişeli. Söndürülemeyen geri dönüş ateşiyle Türklerin tekliflerini kabul etme düşüncesine girilebileceğini ve böylesi bir gelişmenin de yeni gerginlikleri ateşleyip içte bölünmelere yol aşabileceği ve hepsinin de üstünde Kıbrıs sorununda yeni oldu bittiler yaratabileceği endişesi var. Dışişleri Bakanı Yuannis Kasulidis dün Türklerin bu oyunlarını suçlarken özellikle de Maronitler konusunda Hükümetin hiçbir kimseyi geri dönmek istemesi durumunda engelleyemeyeceğini kabul etti.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
- Kran Montana'da yaşananlarla ilgili taraflar arasında yeni tur bir suçlama süreci yaşanıyor. Akıncı, Anastasiadis'in kendisine baş başa kaldıklarında çözüm için hazır olmadığını söylediğini ileri sürdü. masaya toprak konusunda harita koyduğunda da şoke olduğunu iddia etti. Hükümet Söcüsü Nikos hristodulidis ise Akıncı'yı yanıtlarken Akıncı'nın Kıbrıs konferansında olanlarla ilgili gerçeği saptırdığını söyledi. Kıbrıslı Türk liderin girişimlerinin, aralarında, Garantiler Anlaşması’nın devamı, müdahale hakları ve Türk askerlerinin Kıbrıs’ta kalıcı varlığı gibi kendi taleplerinin de bulunduğu, Türkiye’nin uzlaşmaz görüşlerini haklı çıkarma girişimi olduğunun açık olduğuna işaret etti Christodoulides, Türk tarafının Morfou’nun bir bölümün geri verilmesi ve köy halkının karşı görüşüne rağmen Maronit köylerinin geri verilmesi olmadan, toprak ayarlamalarıyla ilgili açık olmayan görüşlerinin aynı çerçevede olduğunu kaydetti. Sözcü “Krans-Montana’daki önemli müzakereler sırasında ne olduğuna ilişkin Sayın Akıncı’nın rolünü veya var olmayan rolünü yorumlamak istemiyoruz. Sayın Akıncı bu asılsız bilgileri vermek yerine duruşunun Kıbrıs Türk toplumuna yardımcı olup olmayacağının ve Türkiye’nin görüşleriyle aynı çizgide yaklaşımlarının Kıbrıslı Türklerin geleceğini gerçekten koruyup korumayacağını aksettirmek onun tercihine kalmıştır.” dedi

HARAVGİ gazetesinin bugünkü ana haberi " Kıbrıs'ı mahkum ederek kendisini kurtarmaya çalışıyor" başlığı altında. Gazeteye göre Cumhurbaşkanı Anastasiadis'in kendi saygınlığını kurtarmak için Kıbrıs'ı mahkum etme kararı aldı. AKEL Genel Sekreteri Andros Kipriyanu'nun söz konusu tespiti Cumhurbaşkanının düşünmeden alınan kararlarla Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ile de çatışması ile doğrulanıyor. Andros Kipriyanu , Cumhurbaşkanı'nın Mavroyannis'in görüşme notlarını Güvenlik Konseyine gönderirken ve Genel Sekretere de bilgi verirken daha iyi düşünmesi gerektiğine işaret etti. Gutteres'in Kran Montana'da nelerin yaşandığına ilişkin Konsey üyelerine bilgi verdiğini unuttuğunu dile getirdi. Bu koşullarda Cumhurbaşkanı'nın söz konusu hareketinin Genel Sekreteri hakkında dolaylı bir biçimde şüphe belirtmek ve hareket edici olduğunu ifade etti. Genel Sekreterin söz konusu görüşmede var olduğunu ve nelerin yaşandığını bilmesi için Mavroyannis'in notlarına gereği olmadığının da altını çizdi. Cumhurbaşkanının bilgisi dahilinde diplomatik normların ihlali nedeniyle diplomasi dünyasında açığa düşüldüğüne vurgu yaptı. Andros Kipriyanu Türkiye'nin işgal bölgesindeki Maronit köylerini açma ve Maronitlere köylerine geri dönme olanağı verme kararını yorumlarken de zeminde yeni oldu bittiler yaratacak dönüşü teşvik edici tazminatlar gibi tartışılan çok daha endişe verici önlemler olduğunu söyledi. Olumsuz ortamın Türkiye'ye planlamalarını yaşama geçirme olanağı verdiğini belirtti. Kipriyanu , Kran Montana'da süreci, ele alış biçimi nedeniyle eleştirilerini tekrarladı. Çözüm yerine kafamızda sorumluluk yüklem oyunu vardı dedi.

Son Güncelleme: 05 Şubat 2021 - 13:28

Son Haberler

21 Eylül
86 yaş üstü vatandaşlara üçüncü doz aşılar yarın yapılmaya başlanacak
13:50
Dendias AB Dışişleri Bakanları toplantısında Türkiye'nin son suçları hakkında bilgi verdi
13:49
Ersin Tatar egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü politikasını açıklamak için New York'a gitti
13:48
basın özetleri 21.09.21
13:07
Dün 1 can kaybı ve 156 yeni vaka kaydedildi
08:35
Erdoğan ve Guteres bir araya geldi
08:34
Anastasiadis: İstediğim kadar iyimser değilim
08:33
20 Eylül
Kıbrıslı Rum gazetecilerden makaleler 20.09.21
14:08
Avgorou'da ölümlü kaza: 30 yaşındaki Panayotis Evangelou hayatını kaybetti
13:51
Atina Erdoğan'ın Mitsotakis ile bir araya geleceği yönündeki açıklamasını yalanladı
13:50
Stefanou: New York'ta yapılacak üçlü toplantı için beklentilerin yüksek değil
13:49
basın özetleri 20.09.21
13:20
Tüm haberler

Video on Demand