3/5/17

FİLELEFTEROS gazetesinin bugünkü ana haberi Kıbrıs soruna çözüm bulma amacıyla devam eden müzakereler. Gazeteye göre bir için taraftan iki lider anlaşırken diğer yandan Türkler masaya sürekli yeni taleplerle geliyor. Dünkü liderler görüşmesinde taraflar federal cumhuriyetin vatandaşları için yasal kalış kavramı ve dört özgürlüğün kullanımı konusunda anlaşmaya vardılar. Cumhurbaşkanı dört özgürlükle ilgili anlaşmanın sadece federal devlet vatandaşları için geçerli olduğunu ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını kapsamadığını net bir biçimde ortaya koydu. Cumhurbaşkanı'nın ifadelerine göre çalışma , yerleşme, mülk edinme v.s. konularda da ilerleme sağlandı. Ancak kimlerin kalıcı ikamet sahibi olma hakkına sahip olduğuna ilişkin farklı değerlendirme var. Vatandaşlık kazanma hakkının düzenlenmesi tartışmasında da görüş ayrılığı devam ediyor. Cumhurbaşkanı Anastasiadis anlaşmaya varılan %20'ye atıfta bulunurken bunun siyasi haklarla ilgili olduğunu belirtti ve " söylemiş olduğumuz serbest dolaşım, yerleşim, mesleği icra etme, mülkiyet v.s. hakların bölgede kalıcı oturma hakkını otomatik olarak doğurmayacağıdır. Herhangi birisinin kalıcı ikamete karar vermesi gerekecek. Bu rakam da %20'ye kadar ulaşabilir ya da bu oranı aşarsa yerel seçimlerde oy kullanımında ağırlıklı olarak hesaplanacak" izahında bulundu. Türk tarafı mülk edinme hakkı konusunda ise sürekli yen taleplerde bulundu. Bu konuda bazı taleplerini daha başka konuların ele alınması sırasında Cenevre'de gündeme getirmişti. Bu arada iki lider dün yeni anlaşmalara da sağladı. İlk kez Avrupa Komisyonu Başkanı Jan Klot Yunger ile görüşmelerinde işgal bölgesinin Avrupa müktesebatına uygumu konusunu ele alacaklar. İkinci olarak da gelecek hafta Kıbrıs^'ta toplanacak ve çözümün ekonomik yanlarını ele alacak Kalkınma ve Yeniden Yapılandırma Bankası ile ilgili anlaşma sağlandı. Mustafa Akıncı da dünkü görüşme sonrası yaptığı açıklamada bilinen taleplerini ve özellikle de Kıbrıslıtürklerin temsiliyeti ve güvenlik konusundaki talepleri üzerinde durdu.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
- Kıbrıs'ın Avrupa Birliği'ne sunduğu 2017-2020 İstikrar Programı'nda sağlıklı kamu ekonomisi, Gayri Safi Yurt içi Hasılasıyla ilgili kamu yatırım oranının azaltılması, sonuç getirmeyen yatırımların azaltılması ve ekonomide rekabetin güçlendirilmesi var. Bu programa göre kamu borçları Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın %88'ine düşürülecek ve 2020 yılında işsizlik %7'e düşürülecek.

SİMERİNİ gazetesinin de bugünkü ana haberi dünkü liderler görüşmesi. Gazeteye göre dün dört saat süren Anastasiadis- Akıncı görüşmesi sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Anastasiadis sorun olan yerin mülk edinme konusundaki düzenlemede Türk tarafının daha önce masada olmayan ve Cenevre'de gündeme getirdikleri olduğunu söyledi. Anastasaidis bu arada dünkü görüşme sırasında kalıcı oturma hakkıyla ilgili kavram üzerinde, adadaki gelecekteki federal devletin vatandaşlarının dört özgürlüğü anlaşma sağlandığını da söyledi. Ancak bu konularda detayların var olduğunu ve görüş ayrılığı yaşanan bu detaylarda da mutabakatların sağlanması gereğine de işaret etti. Anastasiadis görüşmede Kalkınma ve Yeniden Yapılandırma Bankası toplantısı sırasında çözüm sonrası ekonomiyle ilgili araştırmalarını sunacak olan çeşitli uluslararası kuruluşların katılımıyla özel bir oturum düzenlenmesi üzerinde anlaşma sağlandığını da ifade etti. "Cenevre 2" konferansı konusunda ise Cumhurbaşkanı, Mayıs ayı sonuna kadar tüm olanakların değerlendirilmesi ve buna gerek olduğu sonucuna varılması ve bunu haklı kılacak ilerleme olduğu tespiti yapılması halinde yeni bir Cenevre için karar alınacağını belirtti. Mustafa Akıncı ise dünkü görüşme sonrası yaptığı açıklamada tartışmalar yönteminin değiştirilmesi konusunda ısrarını sürdürdü ve hakemlik ve resmi öneriler olmadan Birleşmiş Milletler'in sürece daha aktif katılımını istedi. Akıncı bunun yanı sıra Anastasiadis'in enosis plebisiti yasasını Yüksek Mahkeme'ye götürmesi konusunda "ilginç bir izahta" bulunduğunu da söyledi.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
- Easy Jet'in güçlü adamı Stelyos Hacıyuannu'nun "AKEL'in yeni Vasiliyu mu" olacağı sorusuyla gündeme gelen senaryo daha başlamadan sona erdi. Hacıyuannu konuyla ilgili olarak yaptığı yazılı açıklamada söz konusu gazete haberinin tamamı ile gerçek dışı ve dayanaksız olduğunu belirtti. Kıbrıs'ta çalışmalar yapan Stelyos Vakfının taamı ile insani amaçlarla çalışan bir vakıf olduğuna dikkat çekti. Sör Stelyos Hacıyuannu iki toplumlu işbirliklerini ödüllendirme aracılığıyla adada kalıcı bir barış için çalışmalarına devam edeceğini de duyurdu. Bu çerçevede her birine 10 bin euro olmak üzere toplam 75 iki toplumlu çalışmaya finansman sağlandığı belirtiliyor. Bu arada AKEL'de bir çok yönetici Hacıyuannu haberini bir hümor olarak gördü. AKEL 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik tavrını Temmuz ayında belirleyecek. Yurttaşlar İttifakı Başkanı Yorgos Lillikas ise AKEL'e yönelik kapıyı açık tutmaya devam ediyor. Lillikas SİGMA'ya yaptığı açıklamada hem AKEL hem de Ekoloji Hareketi ile temaları olacağını söyledi. Lillikas bugüne kadar Kıbrıs Cumhuriyeti cumhurbaşkanlığı makamına seçilen hiçbir cumhurbaşkanının tek bir partinin oyları ile seçilmediğine dikkat çekti.

HARAVGİ gazetesinin bugünkü ana haberi "Dört özgürlük konusunda mutabakat sağlandı" başlığı altında dünkü liderler görüşmesi.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
- Kıbrıs işsizlik açısından Avrupa Birliği'nde üçüncü sırada. Yüksek işsizliğin yanı sıra Kıbrıs'ta kısmi çalışan sayısında da ciddi artış var. Avrupa İstatistik Dairesi tarafından dün yayınlanan verilere göre Kıbrıs'ta Mart ayında işsizlik %12,5 oranına yükseldi. 53 bin işsiz var. Avrupa Birliği'nde işsizlikte birinci sırada %23,5 oranı ile Yunanistan var. Onu %18,2 ile İspanya izliyor. Avrupa Birliği'nde işsizlik ortalaması %8. Euro Bölgesi'nde ise bu oran %9,5. 2016 yılında Kıbrıs'ta işsizlik oranı %13,3'tü ve oran düştü. 25 yaş altı grupta ise Kıbrıs'ta işsiz oranı %30,3. Kıbrıs gençler arasında da işsizlerde Avrupa'da üçüncü sırada. Bu arada Avrupa İstatistik Dairesi verilerine göre Kıbrıs'ta kısmi çalışan oranı %16,4'e yükseldi, yani 51 bin kişi kısmi istihdamla çalışıyor. Avrupa'da bu statüde çalışanların oranı ortalama %14,2. Kısmi çalışanlarda kadınların oranı %21 ve erkeklerde ise %11,8.

POLİTİS gazetesinin bugünkü ana haberi "Eide ve Guteres çıkış arıyor" başlığı altında Kıbrıs sorunu. Gazeteye göre Kıbrıs sorun sürecin çok yavaş ilerlemesi nedeniyle Eide, var olan endişelerini bu hafta sonu gideceği Birleşmiş Milletler genel merkezinde Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guteres'e iletecek. Elde edilen bilgilere göre Eide dünkü Anastasiadis- Akıncı görüşmesinde liderlere hafta sonu New-York'a giderek bir dizi görüşmede bulunacağını söyledi. Eide New-York'ta hem Genel Sekreter'le hem de Güvenli,k konseyi daimi üyesi ülkelerin temsilcileriyle görüşecek. Kendilerine Kıbrıs görüşmeleri hakkında bilgi verecek. Bu süreçte Birleşmiş Milletler'in rolünü ve kesin sonuca ulaşılamaması durumunda olası bir ara çözüm olasılığını ele alacak. Bu süreçte iyi niyet görev ve Barış Gücü'nün rolü de ele alınacak. Barış Gücü'nün sayısında azaltma da olasılık dahilinde. Bu arada diplomatik kaynaklara göre bazı konularda sağlanan sistemli ilerlemeye ve iki liderin hazır olduklarını söylemelerine rağmen iki liderin pratikte ilerleme arzusu içinde olduğu görülmüyor. İki lider de olası bir çöküş ve karşılıklı sorumluluk yükleme oyunu arifesinde savunma pozisyonunda bulunuyor. Aynı kaynaklara göre bu süreçte Guteres Kıbrıs Özel Danışmanı'nı değiştirme konusunda herhangi bir düşünce içerisinde değil.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
- Ankara, Kıbrıs Münhasır Ekonomik Bölgesi'nde 6. parsele ilişkin hem Lefkoşa'yı hem de bu parselde araştırma yapacak iki şirketi uyardı. Bu parselde haklarının ihlal edildiğine vurgu yaptı. Türkiye'nin Kıbrıs'a ve ENİ ile TOTAL şirketlerine yönelik tehditleri Birleşmiş Milletler resmi belgesi olarak yayınlandı. Türkiye'nin Birleşmiş Milletler'deki Büyükelçisi Feridun Sinirlioğlu Türkiye'nin mektubunu sundu ve bu mektup da resmi belge olarak yayınlandı.

Son Güncelleme: 05 Şubat 2021 - 13:23

Son Haberler

29 Eylül
Colin Stewart: Kıbrıs sorununa üzerinde anlaşmaya varılan bir çözüm bulunma olasılığı daha zayıf hale geliyor.
15:58
Sağlık Bakanlığı: Bazı hastalıkları bulaştırma potansiyeline sahip az sayıda yetişkin sivrisinek tespit edildi
15:56
Cumhurbaşkanı, MED-9 Zirvesi'nde Doğu Akdeniz'deki istikrarı tehdit edenlerin ele alınması ihtiyacını dile getirecek.
15:54
Her kazada 2. acil servis departmanının faaliyet göstermesi için SSK ve özel hastaneler arasındaki istişareler sürüyor.
15:51
Amerika'daki üst düzey yetkili: Amerika’nın Nord Strean doğal gaz boru hatlarıyla ilgili olayda kesinlikle hiçbir ilgisi yok.
15:49
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı: Yunanistan, gerekirse meşru çıkarlarını ve haklarını savunacak.
15:48
Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı: Yunanistan'ın Ege adalarındaki egemenliği tartışmaya açık değil.
15:47
basın özetleri 29.09.22
12:59
28 Eylül
basın özetleri 28.09.22
15:24
Kasulidis: Yunanistan ve Türkiye arasında çatışma olasılığı, en uzak olası senaryo ancak göz ardı edilmemesi gerek
15:00
Türkiye Milli Güvenlik Kurulu bugün Ege ve Kıbrıs sorunundaki gelişmeler gündemiyle toplantı yapıyor.
14:40
Maliye Bakanlığı Genel Müdürü’nün açıklamaları Sayıştay’ın sert tepkisine neden oldu.
14:38
Tüm haberler

Video on Demand