29/5/17

FİLELEFTEROS gazetesinin bugünkü ana haberi Kıbrıs Hükümeti'nin Kıbrıs sorununda bir çıkmazı engelleme amacıyla gündeme getirdiği çalışmalar. Gazeteye göre Lefkoşa Kıbrıs sorununda olası bir çıkmazı engellemek amacıyla yabancı hükümetleri ve örgütleri bilgilendirme kampanyasını yoğunlaştırıyor. Dışişleri Bakanı Yuannis Kasulidis'in Lefkoşa'da görev yapan Güvenlik Konseyi Daimi üyelerinin Büyükelçielrini bilgilendirmesi sonrası Cumhurbaşkanı Anastasiadis de gelişmelerle ilgili bilgilendirme amacıyla çeşitli ülke liderleriyle telefon görüşmelerinde bulunacak, onlardan sürecin çöküntüye gitmememsi için Ankara nezdinde girişimlerde bulunmalaırnı isteyecek. Bu çerçevede Dışişleri Bakanı bu hafta içerisinde Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin büyükelçilerine bilgi verecek. Lefkoşa bilgilendirme çalışmaları çerçevesinde üç noktaya odaklanacak. İlk olarak bugün için bir araya gelmeleri isteğine Akıncı'nın olumsuz yanıt vermiş olmasına dikkat çekecek. İkinci olarak Kıbrıslıtürk liderin yine Cumhurbaşkanı'nın önerdiği ortak basın toplantısı düzenlemesini reddettiğine vurgu yapıalcak. Üçüncü olarak da Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Eida'nın randevu talebine tarih vermemesi gündeme getirilecek. Hükümet sorumluluk yükleme oyununa girmeyi istemmekle birlikte sürecin bu evresinde Türk tarafının tavrını kayda geçirmek istiyor. Aynı anda iç cephede kendisine yöneltilen eleştirlerden ve siyasi güçlerin son gelişmelerle ilgili olarak eşit mesafeli yaklaşımalrından ciddi bir biçimde rahatsız olduğu görünümü veriyor. Dışarıya çıkan görüntünün Cumhurbaşkanı Anastasaidis'in de sorumlulukları olduğu yönünde olması nedeniyle bu tavrın Hükümetin diplomatik çalışmalarına olumsuz etki yapacağını düşünüyor. Bu arada AKEL Genel Sekreteri Andros Kipriyanu dün seçimleri öne çıkardığı suçlamasıyla Cumhurbaşkanına şiddetli eleştirlerde bulundu. Cumhurbaşkanı ise AKEL'e seçimler nedeniyle bu tavrı takındığı suçlamasında bulundu ve ortaya konan tavrın parti tabanını ifade edip etmediği sorusunu sordu. Lefkoşa'da bu gelişmeler yaşanırken Yunanistan Dışişleri Bakanı Nios Kocas bugün Atina'da Eida ile görüşecek. Bu görüşme sırasında Kocas'ın Eida'ya Yunanistan'ın güvenlik konusunda Türkiye ile ön hazırlık tartışmalarına başlamaya hazır olduğunu söyleyecek.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
- Volli Holding Şirketi hidro karbon sondajndan ve benzer çalışmalardan çıkacak katı atıkalrın işlenmesi için Ayıo Sila bölgesinde bir tesis kurmayı arzuluyor. Bu bölge söz konusu şirkete Kullanım Tarihi Geçmiş ürünler için tesis kurma amacıyla kiralanmıştı. Şirket şimdi ekonomideki genel durum nedeniyle faaliyet alanını değiştirmek istiyor. Buraya kurulacak tesis 3 bin metre kare üzerine oturacak ve ayda bin metre küplük bir artığı işleme kapasitesine sahip olacak. Kıbrıs'ta başka izinli tesislerde işlenebilecek sıvı ve aynı yerde işlenebilecek az miktara gaz atıklar üretecek. Şirketin talebi incelnmek üzere Çevre Dairesi'ne iletilmiş duurmda.

HARAVGİ gazetesinin bugünkü ana haberi AKEL Genel Sekreteri Andros Kipriyanu'nun partisinin Lefkoşa-Girne ilçe örgütü kongresindeki konuşmasında Kıbrıs sorununa ilişkin atıfları. Gazeteye göre Andros Kipriyanu Kıbrıs sorununda ilkelerde ısrar ederek, taktikte esnek davranarak ve ortak bir anlayış için her tür çabayı göstererek çözüme ulaşmak amacıyla tüm olanakları değerlendirmesi yönünde Cumhurbaşkanı Anastasiadis'e hem çağrıda hem de uyarıda bulundu. Kiriyanu bu arada Cumhurbaşkanı'nı 2018 cumhurbaşkanlığı seçimlerini kafasına takmakla da eleştirdi. Bunun bir sonucu olarak da Cumhurbaşkanı'nın aşt olduğu siyasi eğilimin bir kz daha kendi arzuları için Kıbrıs'ı feda etmeye hazır olduğuna vurgu yaptı. Bu siyasetin bunu 1993'te de yaptığını, 1998'de ve 2013'te de tekrarladığını dile getirdi. Kipriyanu ancak bu kez bunun kadere dönüşebileceğine, sürecin kesilmesi ve çökmesi tehlikesi bulunduğuna dikkat çekti. AKEL Genel Sekreteri bu arada Kıbrıs sorunu bugüne kadar çözüm bulunamamasının temel sorumlusunun uzlaşmaz ve kabul edilemez tezleriyle Türkiye olduğu görüşünü de tekrarladı. Çözümü isteyen Kıbrısrum tarafını nasıl bir tavır takındığı sorusunu sordu ve devamla da " koyduğuuz tavırla Türkiye'yinin işini ortaya amaçlarına ulaşmada kolaylaştırıyor muyuz? Türkiyeyii gerek sorunun özüne ilişkin gerekse yöntem konularında sadece çözüm hedefine tutarlı bağlılıkla sıkıştırabiliriz. Kıbrıs sorunun özüne ilişkin konularda Türkiye'yi tavır almaya zorlayabiliriz" dedi. Kipriaynu bu arada Cumhurbaşkanı ve çalışma arkadaşlarının dönüşümlerini haklı çıkarmak amacıyla AKEL'in daha da fazla taviz verilmesi baskısı yaptığı izlnimi yaratmaya çalıştıkları tespiti de yaptı " Bu bir yalandır ve bunu çok iyi biliyorlar. Kıbrıs sorununun özüne yönelik söyleyeceklerimizi cesaretle ve açık bir biçimde söylüyoruz. Yöntem konusunda ise bizi ilgilendiren görüşmlerin kesilmemesi ve vatanın ve halkın yeniden birleşmesine yönelik umdun yitirilmemesidir. Ancak bu bizizor duruma sokacak kabul edilemez Türk taleplerinin kabulü anlamına gelmez" dedi.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
- AKEL Genel Sekreteri Andros Kipriyanu halkın AKEL'in cumhurbaş okanlığı seçimlerine ilişkin kararını bekliyor olmasının var olan adayların kendisini tatmin etmediğinin bir göstergesi olduğunu söyledi. Ne Anastasaidis'in ne Papadopulos'un ne de Lillikas'ın halkın beklentilerine yanıt vermedğine vurgu yaptı. AKEL'in geniş halk kesimlerini kucaklayacak bir adayı destekleyeceğini ifade etti.

ALİTİA gazetesinin bugünkü ana haberi "New-York'a gelin" başlığı altında Kıbrıs sorunu. Gazeteye göre Birleşmiş Milletler Kıbrıs sorununda görüşmelerin aldığı biçim nedeniyle hayal kırıklığı içinde olabilir, geçen hafta yaşandığıbiçimiyle Eida'ya mekik diplomamasini sonlandırma içi onay vermiş olabilir ancak bu en azından bu aşamada Birleşmiş Mileltler'in silahlarını bırakacağı anlamına gelmiyor. Alitiya'nın elde ettiği bilgilere göre Birleşmiş Milletler merkezinde iki lideri niyetlerini ve Kıbrıs sorununun geleceğine ilişkin düşünclerini ortaya koymaları için amacıylaGenel Sekreter Antonio Guteres ile görüşmek için ya New-York'a ya da bir başka yere davet konusunda çalışmalar yapılıyor. Bu görüşme doğal olarak taraflara sorumluluk yüklemeyi amaçlamıyor. Böylesi bir şey özünde müzakere uğraşıalrının "ölüm belgesi" anlamına gelir. Amaç suları dalgalandırmak ve sabırların tükenmekte olduğu mesajını vermek. Lefkoşa'da Birleşmiş Mileltler'den bir kaynağın son günlerde ortaya çıkan "sorumluluk oyunu" taktiğinin bir yere götürmediğini ve tarafların dikkatlerini görüşmelere nasıl yeniden doğru yla getireceklerine odaklamaları gerektiğini söylemesi bir gösterge. İfade edildiğine göre Birleşmiş Milletler sürece yardımcı olabilir ancak bunun yolunu liderler göstermeli. Aynı kaynağa göre bundan sonraki adımların ne olacağına ilişkin önümüzdeki günlerdeki gelişmeler belirleyici olacak.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
- DİSİ Başkanı Averof Neofitu yeni doğal gaz kaynaklarının bulunmasının Kıbrıs için çok büyük yeni perspektifler getireceğini söyledi. Neofitu'ya göre doğal gaz Kıbrıs sorununun çözümünün ekonomik yanına da yardımcı olabilir. Neofitu teyt edici sondaj sonrası tek parseldn bulunan doğal gazın getireceği ekonomik fayda dahi Kıbrıs'ta mülkiyet konusu için gerekli paranın on misli üstünde.
POLİTİS gazetesinin bugünkü ana haberi Sayıştay Başkanı ile ilgili tartışmalar. Gazeteye göre Sayıştay Başkanı'nın eşi 9 mayıs tarihinde Lefkoşa Kaymakamı'na bir mektup gönderek kokkonitrimitya'daki evlerine inşaasından yaklaşık 20 yıl sonra onay vermesini istedi. Sayıştay Başkanı kesin onay almadığı evde yaşarken hatırlanacağı üzere çok sık bir biçimde kesin oturum izni olmayan hükümet binalarıyla ilgili raporlar hazırlıyordu. Şimdi yasalara uymadığı için kendisi eleştiriliyor. Sayıştay Başkanı'nın yaşadığı ev eşinin üzerine ve inşaat izni kesin oturma iznine dönüştürülmedi. Politisin elde ettiği bilgilere göre bu durumda Kokkinotrimtya Konseyine de bu nedendn dolayı daha az vergi ödeniyor. Önünden geöen yaya yolu için de herhangi bir ödnk ödenmedi. Bu arada söz konusu konutun mimari planda değişikliklerle tamamlandığı da belirtiliyor. Sayıştay Başkanı Mihayilidis'e göre Kaymakamlık eşine gönderdiği cevabi mektupta alanlarının bir kısmının yeşil alan yaratılması amacıyla veilmesini istedi. Bu arada siyasilerin kendisine çamur atması için devlet mekanizmasını hareket geçirdiklerini de ileri sürdü.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
- Bugün referandum olsa Kıbrıslırumların %26'sı evet ve %29'u hayır oyu verir. %41 ise henüz kararını vermedi. Kıbrıstürk toplumunda ise % 48,8 evet ve %39,5 hayırdan yana. %10,1 ise kararsız. Her iki toplumda da gerçekleştirlen kamuoyu araştırması müzakerelerdeki durum nedeniyle hayal kırıklığı yaşanan bir döndemde yapıldı.

Son Güncelleme: 05 Şubat 2021 - 13:28

Son Haberler

06 Temmuz
PEO Genel Sekreteri, dün asgari ücretle ilgili yapılan toplantının sonuçları konusunda hayal kırıklığı ifade etti.
13:53
Kıbrıs Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri, asgari ücretle ilgili sendikal örgütlerle fikir ayrılığı yaşandığını teyit etti.
13:52
Dün açık kalp ameliyatı olan Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı'nın sağlık durumunun sabit olduğu bildirildi.
13:51
Bakanlar Kurulu, 8 Temmuz’dan itibaren kapalı alanlarda koruyucu maskenin yeniden zorunlu olmasına karar verdi.
13:49
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin taslak raporlarında, Kıbrıs sorunundaki esaslı diyalog eksikliğinden bahsedildi.
13:46
basın özetleri 06.07.22
13:20
Ukrayna Genelkurmay Başkanı'nın ülkeden çıkma yasağı açıklaması, sert tepkilere neden oldu.
09:48
Amerika hükümeti, F-16'ların Türkiye’ye satılmasıyla ilgili Senato’nun Dış İlişkiler Komitesi ile çatışma noktasına geldi.
09:47
Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Yunanistan-İtalya ilişkilerinde gerilim yaratmaya çalışıyor.
07:56
05 Temmuz
Polis, Oroklini’de yaşanan cinayete teşebbüs olayı hakkında soruşturma başlattı.
13:55
Polis dün gece saat 11 sularında Akaki’de meydana gelen 2’inci bir cinayete teşebbüs olayıyla ilgili soruşturma başlattı.
13:50
basın özetleri 05.07.22
13:46
Tüm haberler

Video on Demand