26/4/17

SİMERİNİ gazetesinin bugünkü ana haberi Maliye Bakanı Haris Yeorgiyadis'in kamuoyu ile paylaştığı ve kamuda üst düzeyde çalışan parti kadrosu isimlerin yer aldığı listeye ilişkin partilerin gösterdiği tepki. Gazeteye göre partilerde üst düzeyde makam sahibi olan ya da olmaya devam eden kişilerin isimlerinin ter aldığı liste siyasi sahnede fırtına yarattı. Sayıştay Başkanı ve bazıları şimdi milletvekili olan bazı şahsiyetler listeye şiddetli tepki gösterdi. Sayıştay Başkanı Odiseas Mihayilidis listenin amatörce ve siyasi maksatlarla hazırlandığını ileri sürdü. Konuyu görüşü beklenen Başsavcıya havale etti. Listede yer alan 39 isimden 30'unun bağlı olduğu DİKO da Bakan'ın bu hareketinin suları bulandırma ve kamuoyunun dikkatini bir DİSİ kadrosunu Avrupa Yatırım Bankası'na atama kararından başka yönlere çekme yönünde umutsuz bir vaka olduğunu ileri sürdü. DİKO konuyla ilgili açıklamasında sürekli medyada yer almalarına karşı listede yer almayan DİSİ'nin birinci sınıf kadrolarının varlığına da dikkat çekti. EDEK de Maliye Bakanı'na iki EDEK'linin ismini listeden çıkarması çağrısında bulundu. Bunlardan birinin Kamu Hizmetleri Komisyonu'na başvuruda bulunduğunu diğerinin ise kadrolu olmadığını belirtti. Maliye Bakanı ise bu tepkilere sert bir yanıt verdi ve "kamu memurlarının partilerde mevki sahibi olmaları konusuna iki yüzlü yaklaşım devam ediyor" dedi. Bakan bir tek kişinin yer aldığı liste bazıları için tatmin edici olurken buna diğer 38 kişinin eklenmesinin sorunlu olduğunu da ileri sürdü.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
- DİKO, EDEK ve Dayanışma Hareketinin Nikolas Papadopulos'un adaylığını destekleme kararı alması sonrası Yurttaşlar İttifakı hala daha alternatif senaryoları tartışıyor. AKEL de bu üç partinin kararını eleştirdi. Papadopulos'un adaylığını destekleme kararı alan üç parti lideri şimdi bu kararlarını partilerinin kolektif yönetim organlarında onaylatma süreci başlatıyor. EDEK sekreteryasının bu karara bugün yeşil ışık yakması bekleniyor.Yarında DİKO Merkez Komitesi toplanacak. DİKO çevrelerine göre Papadopulos'u destekleyen partiler listesine önümüzdeki Pazartesi günü bir parti daha eklenecek. Papadopulos'un henüz %100 aday olmadığı görüşüne karşı da "Papadoplos'un aday olmamamsı için üç partinin yetkili organlarının adaylığını onaylamaması gerekiyor" dediler. Aynı çevrelere göre Papadopulos'un adaylığından yana karar alınırken dört kamuoyu araştırma sonucu masaya kondu ve bunlar da Papadopulos'un ikinci tura geçeceğini ve karşısında Nikos Anastasiadis olması durumunda seçimi kazanacağını gösterdiğini de ifade ettiler. Bu arada Yurttaşlar İttifakı sekreteryası dünkü toplantısında merkezdeki partilerin seçimlere tek adayla gitmesi için son bir uğraşı verilmesi kararı aldı. Simu Angelidis'in önerisi üzerine alınan kararda merkez partilerinin başkanlarının tümünün adaylık için uygun olduğuna vurgu yapıldı. Bu arada adaylığın liderlerden tabana değil tabandan liderliğe belirlenmesi de kararda yer aldı.

HARAVGİ gazetesinin de bugünkü ana haberi Sayıştay Başkanı ile Maliye Bakanı arasında yaşanan çatışma. Gazeteye göre Sayıştay Başkanı Maliye Bakanı Yeorgiyadis'in Savias Orfanidu'yu Avrupa Kalkın Bankası'na ataması konusunda disiplin araştırması yapılmasında ısrarlı. Bu tavrı sonrası Maliye Bakanı'nın kamuda üst düzey yönetici olarak çalışan parti yetkilileri listes, yayınlamasını da maksatlı olarak niteledi.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
- AKEL Genel Sekreteri Andros Kipriyanu Kıbrıs sorunundaki tezleri nedeniyle partisine sorumluluk yüklemek isteyenlere sert tepki gösterdi. Kipriyanu Pazartesi günü gerçekleştirilen Ulusal Konsey toplantısında Cumhurbaşkanı Anastasaidis'in görüşmelerin çökmemesi için kabul edilemez tavizler vermesi için AKEL'in kendisine baskı yaptığı mesajını geçmeye çalıştığını belirtti ve AKEL'le ilgili olarak bazı çevrelerin uğraşılarının etik olmadığına vurgu yaptı. AKEL'in hiçbir zaman kabul edilemeyecek tavizler verilmesinden yana olmadığına dikkat çekti. Kipriyanu bunun yanı sıra AKEL'in Türk tarafını suçsuz çıkarma ve sorumluğunun Kıbrısrum tarafına yüklenmesi operasyonu yaptığının ileri sürüldüğünü de belirterek oysa pratikte olguların tamamı ile farklı olduğunu söyledi. AKEL'in hiçbir zaman Türkiye'nin görüşmelerde olumlu davrandığını söylemediğini, tersine Ankara'nın sürece sürekli zorluklar yarattığı görüşünü ortaya koyduğunu dile getirdi. Kıbrıs sorununda yaşanan durgunluğun birinci sorumlusunun Türkiye ve Kıbrıstürk liderliği olduğu görüşünü savundu. Akıncı'nın da tahrik edici, kabul edilemez ve üretken olmayan bir tavır içinde olduğunu belirtti. Kipriyanu ancak bunun Kıbrısrum tarafının Kıbrıs sorununu ele alışını haklı çıkarmadığının da altını çizdi. Kipriyanu son olarak da Cumhurbaşkanının seçimler nedeniyle Kıbrıs sorununda tavır değişikliği içine girdiğine dikkat çekti.

POLİTİS gazetesinin bugünkü ana haberi enosis plebisitinin yıldönümüyle ilgili yasa tasarısının Cumhurbaşkanı tarafından Yüksek Mahkemeye gönderilmesi kararına tepkiler. Gazeteye göre enosis plebisiti ile ilgili yasayı Cumhurbaşkanı'nın Yüksek Mahkemeye gönderme kararının arkasında siyasi maksat olduğu görüşü var ve bu görüş sadece AKEL'de değil DİSİ'de bazı çevrelerde de hakim. Eski başsavcı, Cumhurbaşkanı'nın Başsavcının tavsiyesine karşı yasayı imzalayabileceğine dikkat çekti. Cumhurbaşkanı bu şekilde ilk kez siyasi düşüncelerle hareket etmiş olmayacaktı. Bunun yanı sıra Cumhurbaşkanı Anastasiadis yasayı yeniden incelemesi için Meclis'e geri gönderme hakkına da sahipti. Bu adımı atsaydı Meclis'in yasayı tekrardan onaylaması ya da reddetmesi için 15 günlük bir süre gerekecekti.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
- Şizopulos'un Nkolas Papadopulos'un adaylığından yana girişimi seçim öncesi bir karşıtlık konusuna dönüşüyor. Diomidis Diomidus, Şizopulos'un kişisel seçimleri temelinde hareket ettiğini ve yükümlülük üstlendiğini söyledi. EDEK başkanlığına aday olan Diomidis Diomidus parti içi seçimlere on gün kala Şizopulos'un bu yükümlülüğü üstlenmesini yanlış olarak niteledi. Bu arada Yurttaşlar İttifakı Başkan Yardımcısı Stelyos Amerikanos da yaptığı bir açıklamada seçimlere yönelik son gelişmeler ışığında Lillikas'ın adaylığı konusunda ikinci bir kez düşünülmesi gerektiğini söyledi. Amacın Anastasiadis Hükümetinden kurtulmak ve iktidarı yeniden AKEL'e vermemek olması durumunda ortak bir adaya yönelinmesi gereğine işaret etti.

ALİTİA gazetesinin bugünkü ana haberi tıraşlanan İhtiyat sandıkları paralarının bir kısmının tazmin edilmesine yönelik olarak yapılan çalışmalar. Gazeteye göre Hükümet tıraşlanan İhtiyat Sandığı fonlarının tazmin edilmesi sürecinde son evreye girdi. Cumhurbaşkanı geçen Cuma günü bir araya geldiği ETİK heyetine bu konunun 2017 yılı içerisinde yasal açıdan düzenleneceği güvencesi verdi. Ödemelerin ise aşamalı bir biçimde 2018 ocak ayı itibarıyla başlaması bekleniyor. Konuya ilişkin Maliye bakanlığı Fonlarla müzakere halinde. Verilecek tazminatların belirlenmesi amacıyla veriler toplanıyor. Bilindiği üzere İhtiyat Sandığı Fonları tıraşlamadan %47,5 oranında zarara uğramıştı. Uğranılan zararın %52,5'lik kısmı daha sonra karşılanırken şimdi de %22,5'i karşılanacak ve böylece toplam zararın %75'i karşılanmış olacak. Bu da rakam olarak 300 milyon euroya denk geliyor.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
- SEK'e göre ekonomik krizin ağır yükü maaşların ve diğer hakların dondurulması ve önemli sayıda iş alanın yok olmasıyla sadece çalışanlara yüklendi. SEK yüksek işsizlik oranlarının kendilerini endişelendirdiğini ve ekonomide rekabet gücünün azalmasının Hayat Pahalılığı Ödeneği nedeniyle yaşanmadığına vurgu yaptı.

FİLELEFTEROS gazetesinin bugünkü ana haberi Genel Sağlık Planı uygulamasıyla ilgili gelişmeler. Gazeteye göre sağlık konusunda yeniden sıfırdan savaş var. En hakim senaryo olarak Genel Sağlık Planı uygulamasının yeniden ertelenmesi görünüyor. Ve bu konuda bugün yaşanan gecikmeler her şeyin partisel çıkarlar temelinde değerlendirileceği seçimlere yakın zamanda karar alınmasını getirecek. Şimdiye dek hem de Cumhurbaşkanlığında yapılan tüm toplantılara ve sağlanan görüş birliklerine ve ileri götürülmesi için Cumhurbaşkanı'nın kişisel olarak sorumluluk üstlenmesine rağmen bu noktaya gelindi. Somut olarak işveren örgütlerinin Sağlık Planı'nın niteliğine ilişkin çekinceleri ve fona yatırılacak prim oranları konusuna şimdi de hastahanelerin özerkleştirilmesi konusunda sendikaların ses tonlarını tehlikeli bir biçimde yükseltmesi eklendi. Doktorların örgütlü olduğu sendika da Meclis'e gönderdiği bir mektupla Çalışma İlişkileri Kodlarını ileri sürerek çalışma koşullarıyla ilgili yasaların tartışılmasının ertelenmesini talep etti. Bu konuda Çalışma Bakanlığı ile gerekli diyalogun gerçekleşmediğini ve herhangi bir anlaşmaya varılmadığını ifade etti. Hastabakıcıların örgütlü olduğu sendika da Sağlık Bakanlığı ile gerekli diyalog gerçekleşmediğinden söz konusu kanunların Meclis'te ele alınmaması gerektiğini açıkladı.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
- 20-64 yaş grubundan 2016 yılı içinde istihdam edilenlerin oranı Kıbrıs'ta %68,8. Avrupa Birliği'nde ise bu oran ortalama %71,1. Kıbrıs'ta bu yaş grubunda istihdam oranı geçen yıl %67,9'du. "Avrupa 2020" stratejik hedefi ise en az %75.

Son Güncelleme: 05 Şubat 2021 - 13:23

Son Haberler

29 Eylül
Colin Stewart: Kıbrıs sorununa üzerinde anlaşmaya varılan bir çözüm bulunma olasılığı daha zayıf hale geliyor.
15:58
Sağlık Bakanlığı: Bazı hastalıkları bulaştırma potansiyeline sahip az sayıda yetişkin sivrisinek tespit edildi
15:56
Cumhurbaşkanı, MED-9 Zirvesi'nde Doğu Akdeniz'deki istikrarı tehdit edenlerin ele alınması ihtiyacını dile getirecek.
15:54
Her kazada 2. acil servis departmanının faaliyet göstermesi için SSK ve özel hastaneler arasındaki istişareler sürüyor.
15:51
Amerika'daki üst düzey yetkili: Amerika’nın Nord Strean doğal gaz boru hatlarıyla ilgili olayda kesinlikle hiçbir ilgisi yok.
15:49
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı: Yunanistan, gerekirse meşru çıkarlarını ve haklarını savunacak.
15:48
Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı: Yunanistan'ın Ege adalarındaki egemenliği tartışmaya açık değil.
15:47
basın özetleri 29.09.22
12:59
28 Eylül
basın özetleri 28.09.22
15:24
Kasulidis: Yunanistan ve Türkiye arasında çatışma olasılığı, en uzak olası senaryo ancak göz ardı edilmemesi gerek
15:00
Türkiye Milli Güvenlik Kurulu bugün Ege ve Kıbrıs sorunundaki gelişmeler gündemiyle toplantı yapıyor.
14:40
Maliye Bakanlığı Genel Müdürü’nün açıklamaları Sayıştay’ın sert tepkisine neden oldu.
14:38
Tüm haberler

Video on Demand