28/2/17

FİLELEFTEROS gazetesinin bugünkü ana haberi Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis'in röportajının ikinci bölümü. Gazeteye göre Cumhurbaşkanı Anastasiadis görev süresi sonrası hedefinin mümkün olduğunca çok çağdaş, iyi örgütlenmiş bir ülke teslim etmek olduğunu söyledi. İç politika konularına atıfta bulunurken önceliklerini ortaya koysu ve Hükümetini bundan sonra atacağı adımları belirledi. Buna göre Bir: Reformların süreceğini net olarak ortaya koydu. Onay için Meclise götürüldüğünde Partiler tarafından yapılan farklı önerilerin reform paketlerine entegre edildiğine dikkat çekti. İki:Genel Sağlık Planı ile ilgili hedefinin en azından yasayı ve ilgili kanunları hazır hale getirmek olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı şu anda talep edilenin hastahanelerdeki yığılmayı önlemek olduğunu ifade etti Üç: Müsteşarlıklar kurulması önerisini ile ilgili olarak siyasi güçlerin 2018 seçimleri sonrası yaşama geçirilmesi koşuluyla da olsa üç müsteşarlığa onay vermesini istedi. Dört: Limasol Limanında yaratılan durumla ilgili olarak da daha önceden dikkate alınması gereken sorunların var olduğunu ifade etti. Konunun yetkili Ulaştırma Bakanı Marios Dimitriadis tarafından yönetilmesi konusuyla ilgili bir soruyu yanıtlarken de " Bakan'ın değerlendirilmesinde belirleyici olan sözleşmelerin, hazırlıkların yapılması ve yapması gerekenlerin tümünü yapıp yapmadığıdır" dedi. Beş: Bakanlar Kurulunda bir tazelemeye gerek olup olmadığı sorusunu yanıtlarken " takım iyi gidi,yor" dedi. Olasılık dışı tutmamakla birlikte Bu evrede bakanlar kurulunda herhangi bir değişiklik düşünmediği izlenimi verdi. Altı: Özelleştirmelerle ilgili konuşurken de ileri adım atılacak bazı alanların var olduğuna dikkat çekti. Buna örnek olarak Telekomünikasyon İdaresini gösterdi. Hedefin Kurumun çoğunluğu devlete ait olacak ancak yönetimi özel devredilecek hisse senetli bir şirkete dönüştürülmesi olduğunu ifade etti.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
- 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimleri merkez siyasi partiler açısından bir dönemeç DİSİ ve AKEL'e karşı bir üçüncü bir odak olup olmayacakları ortaya çıkacak. Merkez siyasi alanda şu ana kadar ortaya konan yaklaşımlar teori düzeyinde kaldı. Seçimler öncesi Merkez Siyasi güçleri birleştirecek bir temel yaratılamadı. Merkezin en büyük partisi olarak DİKO diğerlerinin kendisi ile işbirliği yapmalarını bekleyerek baş rol oynama arzusunda. Bu evrede EDEK'in yalnız başına adım atması beklenmiyor. Buna karşı Yurttaşlar İttifakı ve Dayanışma Hareketi seçimlere kendi adaylarıyla bağımsız olarak katılacakları görünümü veriyor. Birleşik ve güçlü bir merkez siyasi alan düşüncesini savunan Yurttaşlar İttifakı ve Dayanışma Hareketi içerisindeki çevreler kendi ana gruplarını oluşturmaya çalışıyorlar. Bu partilerde seçimler için aday belirleme zamanı geldiğinde harekete geçme arzusuyla somut tezlerini kaleme almaya başladıkları biliniyor. Merkezde adaylık için isimler henüz ortaya atılmadı ancak farklı siyasi güçlerde farklı gruplar DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos'un adaylığını destekler konumda. Ancak bu, bu grupların oluşumu ardında Papadopulos'un bulunduğu anlamına gelmiyor.

POLİTİS gazetesinin bugünkü ana haberi okullarda Yeni Yunanca ve tarih derslerimde Kıbrıslıtürk yazarların eserlerinden edebiyat parçaları okutulması konusunun da Meclis Eğitim Komisyonu gündemine getirilmesi. Gazeteye göre konu geçen Ekim ayında gündeme getirildi. Üç öneri sahibi DİKO"dan Panikos Leonidu,Yurttaşlar İttifakı'dan Pavlos Milonas ve ELAM'dan Linos Panayotis bu konuyu unuttular ancak öneri sırasını aldı ve geri çekilmemesi durumunda gündeme gelecek. Panikos Leonidas konuyla ilgili olarak Politis'e açıklamalarda bulunurken enosis plesibitiyle ilgili ortaya çıkan son kriz sonrası konunun ele alınmasında ısrar edip etmeme konusunda düşünceli olduğunu ifade etti. Kıbrıslıtürklere ait metinlerin içerikleri demokratik bir ruhta ve değerlerde olması koşuluyla okullarda okutulmasının kendisini rahatsız etmediğini belirtti. Kendisinin söz konusu öneriye imzasını bu anlamda koyduğunu belirtti. ELAM'lA çakıştığı iddialarını reddetti.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
- Kıbrıs Telekomünikasyon Kurumu pazarda tüm alanlarda en büyük paya sahip kurum. Kurumun bütçesinin tartışılması sırasında milletvekillerinin pazar payı ile ilgili sorularını yanıtlayan yöneticiler sektörün tüm hizmet alanlarında piyasada en büyük paya sahip olduklarını söylediler. CYTAVİSYON'da televizyon hizmetlerinin %43,7'sini Kurum veriyor. Onu %39,5 oranı ile Cablenet izliyor. İnternet hizmetlerinde ise kurumun pazar payı %59,6 oranında. Cep telefonunda ise %58,3 oranında pazar payına sahip. Normal telefon hizmetlerinde ise %77,8 oranında pazar payı var.

ALİTİA gazetesinin bugünkü ana haberi Kıbrıs sorunu. Gazeteye göre Kıbrıslıtürk lider Mustafa Akıncı, Cumhurbaşkanı Anastasiadis'in müzakerelere geri dönmesi çağrılarını boşlukta bırakmaya ve koşular ileri sürmeye devam ediyor. Bunun yanı sıra Cumhurbaşkanına yönelik kişisel saldırılarını da sürdürüyor. Cumhurbaşkanı'nın, Hükümet Sözcü Vekili aracılığıyla Akıncı ile görüşmeye hem de yarından başlamak üzere tam olarak hazır olduğunu belirttiği bir anda Akıncı Pakistan'a gitmek için dün adadan ayrıldı. Akıncı görüşmelerin önceliği olmadığını ortaya koyarak Cuma gününe kadar Pakistan'da kalacak. Akıncı ayrılırken de durumu daha da gerginleştirmeye çalıştı. Cumhurbaşkanı Anastasiadis'in kabul edilemez bir biçimde hareket ettiğini ve Kıbrıslıtürklerin tepkilerini dikkate almadığını, Kiliseyi ve retçileri tatmin edecek açıklamalarda bulunduğunu ileri sürdü. Görüşmelere gelmesi için Cumhurbaşkanı'nın Meclis'in enosis plesibit kararını düzeltmesi gerektiği şartını yineledi. Dolaylı bir biçimde tehditte bulunarak bu yanlışın düzeltilmemesi durumunda görüşmelerin başlamasının gecikeceğini ve 2017 yılının da kaybedileceği söyledi. Erdoğan'a arka çıkarak Türkiye'deki referandum nedeniyle Erdoğan'ın müzakerelerde herhangi bir gecikme yaşanmasını istemediğini belirtti.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
- Birleşik Kıbrıs Partisi, Toplumcu Kurtuluş Partisi, Yeni Kıbrıs Partisi ve sendikal örgüt KTÖS dün Mustafa Akıncı'ya müzakerelere geri dönmesi çağrısında bulundular. Parti temsilcileri işgal bölgesinde sözde Cumhurbaşkanlığı önünde pankart açıp Akıncı'dan müzakerelere geri dönmesini talep ettiler.

HARAVGİ gazetesinin bugünkü ana haberi Genel Sağlık Planı. Gazeteye göre Genel Sağlık Planı'nın tek sigortalı olması halkın genel bir talebi. Devlet ve siyasi sistemin topluma ve halka toplumun gereksinimlerine yanıt verecek tek sigortalı bir Genel Sağlık Planı sunması gerekiyor. Çağdaş sosyal bir devlette işler bir sistemle ilgili halkın taleplerini Sosyal İttifak bugün Cumhurbaşkanına sunacak.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
- AKEL Genel Sekreteri Andros Kipriyanu bugün Brüksel'e gidiyor. Kipriyanu Brüksel'de Avrupa Parlamentosu Sol Grubu'na Kıbrıs sorunundaki son gelişmelerle ilgili bilgi verecek. Brüksel'de kaldığı süre içerisinde ir dizi daha başka temasta da bulunacak. Avrupa Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu komiseri Johanna Hahn da görüşeceği kişiler arasında.

SİMERİNİ gazetesinin bugünkü ana haberi Kıbrıslı seçmenin Cumhurbaşkanı Anastasiadis'in dört yıllık Hükümet dönemini ilişkin değerlendirmeleri. Gazeteye göre Anastasiadis'in dört yıllık Hükümet dönemine ilişkin değerlendirmelerde halk ikiye bölünmüş durumda. %52'lik bir kesim genelde Hükümetin çalışmalarından memnun ancak %56'lık bir kesim Kıbrıs sorununu ele alış biçimini onaylamıyor. Seçimlere bir yıl kala IMR/Kıbrıs Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen büyük bir kamuoyu araştırma sonuçları Hükümetin geneline ilişkin değerlendirmede halkın ikiye bölündüğü yönünde. %53 genelde Hükümeti başarılı bulurken %47 başarısız buldu. %52'lik bir kesim Cumhurbaşkanı Anastasiadis'in kendisinden memnun olduğunu ifade etti. Bununla birlikte %56 oranında bir kesim Kıbrıs sorununu ele alış biçimiyle uyuşmuyor. Hükümetin en başarısız görüldüğü alan da Kıbrıs sorunu. Kıbrıs sorununda büyük yada yeterince ilerleme sağlandığını düşünenlerin oranı sadece %32. Yurttaşların yarısı Cumhurbaşkanı'nın Annan Planı'ndan daha kötü bir plan getireceği düşüncesinde. Aynı anda her beş kişiden üçü Cumhurbaşkanı'nın seçim vaatlerini yerine getirmediğini düşünüyor. Anastasiadis Hükümetinin en büyük başarısı memorandumdan çıkış olarak değerlendiriliyor. En büyük başarısızlık ise mevduatların tıraşlanması. İç yönetim konularında %66 oranında daha düşük düzeyde başarılı bulunuyor. Yurttaşların %65'sı Kıbrıs sorununda yönetimi başarısız buluyor. Yurttaşların %41'i ekonomiden memnun. Özel olarak rahatsızlık duydukları alan ise sağlık. Sağlıkta çok memnun olduğunu ifade edenler sadece %2 oranında. İşsizlikle mücadelede Hükümetin çok iyi yada yeterince iyi gittiği görüşünde olanlar halkın dörtte biri oranında. Bakanlardan en iyi puanı Savunma Bakanı Hristoforos Fokaidis alırken en kötü puanı ise Adalet Bakanı İonas Nikolau aldı. Bakanlar Kurulu'nun en popüler üyesi ise Hükümet Sözcüsü Nikos Hristodulidis.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
-

Son Güncelleme: 05 Şubat 2021 - 13:23

Son Haberler

18 Haziran
Sağlık Bakanı halkı aşı olmaya davet etti
13:49
Cumhurbaşkanı omurgasından küçük bir ameliyat geçirdi
13:48
Lefkoşa kritik Avrupa Birliği zirvesi öncesi yoğun diplomatik çalışmalar yürütüyor
13:47
Stefanou: Cumhurbaşkanı içerik değil imajla lgileniyor
13:46
Yorgiyadis: Her bakan ihtiyaç olduğu sürece görev yapar
13:44
Sağlık Bakanı Cumhurbaşkanı Anastasiadis'e Sağlık Bakanlığı görevinden ayrılma niyetini dile getirdi
13:43
Viktoras Papadopoulos: Cumhurbaşkanı önümüzdeki hafta hükümetin yeni yapısını açıklayacak
13:42
basın özetleri 18.06.21
13:08
Dendias: Yunanistan Kıbrıs'ta iki devletli bir çözümü reddediyor
09:27
Anastasiadis Yoliti'nin istifasını kabul etti
09:26
Yoliti Cumhurbaşkanı Anastasiadis'e istifa mektubunu sundu
09:25
Dün 65 yeni koronavirüs vakası kaydedildi
09:24
Tüm haberler

Video on Demand