15/2/17

FİLELEFTEROS gazetesinin bugünkü ana haberi Kıbrıs sorunuyla ilgili gelişmeler. Gazeteye göre Türk tarafı Meclis'in kamuda okulların işleyişi ve 1950 enosis referandumu kararını bahan yaparak Kıbrıs sorununda ipi gerip gerginlik sahnesi yaratıyor. Bu koşullarda Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide bugün Cumhurbaşkanı Anastasiadis ve Mustaf Akıncı ile ayrı ayrı görüşmelerde bulunacak. Eide'nın amacı Türk tarafının yapay olarak yarattığı krizi aşağı çekmek Gerginlik alanına dün Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasıyla Ankara da girdi. Ankara'nın kullandığı sert dil işgal bölgesindeki tepkileri de kendisinin yönelttiğini teyit etti. Türkiye Dışişleri Bakanlığı açıklamasında 1974 istilasını ve sahte devleti savundu. Aynı sert dille " Türk ordusunun barış harekatının Enosis sahte duygularından kaynaklanan bir düşüncenin gündeme getirdiği bir insanlık dramına son vermeyi" hedeflediğini ileri sürdü. Don yaşanan gelişmenin ve daha önceki benzerlerinin Kıbrıslıtürkleri adanın ortak sahipleri olarak kabul etmeyi reddeden Kıbrıslırumların temel düşüncelerinin değişmediğini net bir biçimde ortaya koyduğu görüşünü savundu ve bu durumda Kıbrıs sorununun çözüm uğraşılarından sonuç alınmasının zorluğuna dikkat çekti. Bu arada iç cephede de konuyla ilgili açıklamalar ve karşı açıklamalar dün de devam etti. 2018 cumhurbaşkanlığı seçim dönemine erken girildiği görüldü.
Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
- Sahte evlilikler fenomenine karşı başlatılan kampanya sonucu belediyelerin kıydığı medeni nikah sayısında azalma görüldü. Medeni nikah yapmak için başvuru süreçlerinde geçen Aralık ayında yapılan değişiklik sonucu bu olaya ilgi duyanlar belediyelere eskisi kadar çok gitmemeye başladı. Bu arda konuyla ilgili davaları üstlenen avukatlar da protesto mektupları göndererek yeni düzenlemenin anayasaya aykırı olduğunu ileri sürüp evlendirme işlemlerini hızlandırmaları için belediyeleri baskı altına almaya çalışıyorlar. Yeni düzenlemeye göre çiftlerin medeni nikah yapabilmeleri için önce Muhaceret Dairesi'nde mülakata girip gerekli belgeleri almaları gerekiyor. Bu belge olmadan belediyeler nikah kıyamaz. Elde edilen bilgilere göre belediyelerin büyük çoğunluğu bu karara uyarken çok az sayıda belediye hala daha eski yöntemle çalışmaya devam ediyor. Bu arada Muhaceret Dairesine izin için gidenlerin ortak dile sahip olmadıkları ve %90'nın da facebook üzerinde tanıştıklarını söyledikleri belirtiliyor.

ALİTİA gazetesinin bugünkü ana haberi "Eide yangın söndürücü" başlığı altında Kıbrıs sorunu. Gazeteye göre Espen Barth Eide bugün itfaiyeci rolüyle iki liderle ayrı ayrı görüşecek. Meclis'in enosis referandumunun kutlanması kararı sonrası Kıbrıslıtürklerin başlattığı yangını daha tehlikeli bir boyuta yükselmeden söndürmeye çalışacak. Kıbrıstürk tarafı tepkileri çerçevesinde Mckis kararının değişmesi için Cumhurbaşkanı Anastasiadis nezdinde girişimde bulunması için Eide'ya da çağrıda bulunmuş, dünkü Mavroyannis- Nami görüşmesini de iptal etmişti. Bu arada Hükümet Sözcüsü Nikos Hristodulidis Akıncı'nın dünkü görüşmeyi iptal kararını yanlış bir karar olarak niteledi. Hristodulidis, müzakere masasında tartışılan konuları etkilemeyecek olaylara bu boyutun verilmemesi gerektiği görüşünü savundu. Sözcü bu arada Türk tarafının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına dört özgürlük konusunu gündeme getirdiği anda Cumhurbaşkanı Anastasiadis’in de aynı biçimde davranabileceğine, bu tavır geri çekilinceye dek müzakere masasına oturmayacağını söyleyebileceğine de vurgu yaptı. Kıbrıstürk tarafının Meclis kararının enosis politikasını yeniden gündeme getirdiği tezini yorumlarken de Ulusal Konsey’in hedeflenen çözümün değişmediğini dün bir kez daha net bir biçimde ortaya koyduğunu söyledi. Bu arada DİSİ Başkanı Averof Neofitu da dün düzenlediği basın toplantısında Meclis'in kararını zamansız olarak niteledi. Okullarda kutlanacak yıldönümlerinin belirlemenin meclis'in işi olmadığı görüşünü savundu. Bununla birlikte Cumhurbaşkanı ve Meclis'e devlet ve meclis olarak ne yapmaları gerektiğini söyleyen Kıbrıslıtürklerin tepkilerini ve davranışlarını da kabul edilemez olarak niteledi. "Barışçıl tarihi bir olaya basit bir ifadeden rahasız olurlarken işgal bölgesinde her Temmuz ayında yapılan etkinliklere karşı Kıbrıslırumalrın duygularına anlayış göstermezler " dedi. Tarihi bir olayın okulalrda k-okunmasını Kıbrıs helenizminin ulusal politika ve strateji değişimi olarak yorumlanmasını da aşırı ve kabul edilemez olarak niteledi.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
-ELAM'ın önerisi ile yapılan değişiklik sonrası 1950 enosis referandumunun da okullardaki anılacak yıldönümleri listesine eklenmesi hem iç cephede hem de Kıbrıs'ta iki toplum arasında farklı tepkilere neden oldu. DİSİ başkanı Averof Neofitu'nun dünkü açıklamasına göre şimdi bu konuda ne yapılabilir ve DİSİ'nin de yapmak istediği şey ilgili yasada değişikliğe gitmek ve okullarda yıldönümleriyle ilgili genelge yayınlama yetkisinin Eğitim Bakanı'na verilmesini sağlamak. Neofitu Eğitim ve Kültür Bakanlığının genelgesini belirlemek Temsilciler Meclisi'nin yetkisi değildir" dedi.

HARAVGİ gazetesinin bugünkü ana haberi Limasol Limanı'nda var olan durum. Gazeteye göre Limasol Limanı ile ilgili olarak gerek Ulaştırma Bakanı'nın gerekse limanın işletmesinin verildiği özel şirketin hiçbir sözlerini yerine getirmedikleri görüldü. Bu durum da limanın işleyişine bağımlı olan mesleki kuruluşların öfkesine yol açtı . Limanda durum iyileşeceğine her geçen gün daha da kötüleşiyor ve ticaretle uğraşanlar yıkıma uğruyor. Sorunlu hizmet sunumu ve ödeneklerin sürekli artırılması ticaret ve genelde ekonomi için doğrudan bir yıkıma yol açacak. Denizcilik acenteleri, gümrük komisyoncuları, taşımacılar bir çıkmaz içerisinde. İthalat ve ihracatla uğraşanlar çabuk etkilenecek ürünlerinde uğradıkları zararın yanı sıra ürünlerinin nerede olduklarını dahi bilmiyorlar.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
- AKEL Enosis referandumuyla ilgili olarak Meclis’in çoğunluğu tarafından alınan kararın Kıbrıs sorununun çözümü için devam eden çabada ciddi soruna yol açtığı açıkça görülmekte olduğunu açıkladı. AKEL Basın Sözcüsü Stefanos Stefanu Söz konusu karar Kıbrıs sorununun İki Bölgeli iki Toplumlu Federasyon temelinde çözümüyle aynı fikirde olmayan Kıbrıstürk Sağı ve aşırı sağı tarafından istismar edileceğinin kesinlikle beklenen bir şey olduğunu belirtti. Meselenin yaratılan olumsuz ve nahoş duruma karşı koymak için bundan sonrasında ne yapılacağını olduğunu ifade etti. Bu hareketin zamansız olduğunu DİSİ Başkanı’nın kabul etmesinin yeterli olmadığını belirterek oylama sırasında DİSİ’nin çekimser kalmasının gerçekte bu öneriye lehte oy vermekle eşit güçte olduğu değerlendirmesinde bulundu. Hükümetteki partinin bu konuda sorumlulukları var çünkü ELAM’ın kuyruğu haline gelerek bu durumun yaratılmasına katkıda bulundu." dedi.
Bu kararın Kıbrısrum tarafına sorumluluk yüklemek hedefiyle kullanılmasına, istismar edilmesine izin vermeyeceğine dair Cumhurbaşkanı’nın sözleri de sorunu çözmeye yeterli olmadığını belirten Stefanu Cumhurbaşkanı’nın en azından yapması gereken şeyin bu karardan konumunu ayırması ve müzakere sürecinin devam etmesi için güçlüklerin aşılmasına yönelik inisiyatif üstlenmesi olduğunun altını çizdi. "Müzakere sürecinin korunması için Sayın Akıncı’nın da sorumluluğu vardır ve Sayın Akıncı’da buna uygun olarak bu yönde hareket etmelidir." dedi.

POLİTİS gazetesinin de bugünkü ana haberi Limasol Limanı'nda var olan durum. Gazeteye göre dün Limasol Limanında taşımacıların aldığı grev kararı ekonomiye daha fazla olumsuz etki yapmadan sona erdirildi. Ulaştırma Bakanı'nın girişimi sonrası taraflar arasında anlaşma sağlandı. Lİmanı işleten Eurogate şirketi boşaltma işlemlerini hızlandırma yükümlülüğü üstlendi.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
-Kıbrıs sorununda anlaşma umudu azaldığı oranda AKEL'de cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik düşünme süreci hızlanıyor. AKEL, Cumhurbaşkanlığı seçimleri için işbirliğine gitmenin zorluklarını biliyor. Bu konuda az da olsa bir umut besleyenlerin bu umutları enosis referandumu konusunda merkez siyasi partilerin takındıkları tavır ve ELAM'la çakışmaları sonucu tamamı ile yok oldu. DİSİ'de Nikos Anastasiadis'in adaylığı önde ve Hükümet partisi etkinliği olan kişilerle ittifaklar kurma uğralısında. Limasol Belediye Başkanı Nikos Nikolaidis bunlardan biri. Anastasiadis'in hedefi Kliridis'in 1998'de yaptığı gibi bir başka partinin desteği olmadan seçimleri kazanmak. Yatırımını Kıbrıs sorununun çözümüne yapan AKEL ise şimdi yeni bir planlama yapma zorunda. AKEL'de seçimelre dönük parti içi çalışmalar gayri resmi olarak başlamış durumda. AKEL'in hedefi partiyi ikinci tura taşıyacak ve ikinci turda kazanma perspektifi olacak bir aday bulma. Partiler arası ittifak eksikliğinde AKEL de dikkatini sosyal ittifaklara çevirecek. İkinci tura geçememenin AKEL için yıkıcı sonuçları olacağı partide bilinen bir olgu.

SİMERİNİ gazetesinin bugünkü ana haberi enosis referandumu ile ilgili olarak alınan kararın etkileri. Gazeteye göre enosis referandumu ile ilgili karar hem Kıbrıs sorunundaki müzakere sürecine hem de Cenevre Konferansı'na ilişkin yatay, düşey, çapraz bir dizi alt üstlük yarattı. Temelsiz Türk taleplerinin bir sonucu olarak dünkü müzakereciler görüşmesinin iptali görüşmelerde zaten huzursuz olan ortamı daha de derinleştirdi. Ve Eide krizi aşağı çekme niyetiyle acil olarak Kıbrıs'a geldi. Yarınki Anastasiadis-Akıncı görüşmesinin iptali de işgal bölgesinde gündemin ön sıralarında ve bu durum Eide ile temasların sonucu netleşecek. Bu arada Kıbrıs Hükümeti de Türk tarafının gerek tavrından gerek tepkisinden ve gerekse Akıncı'nın krize Birleşmiş Milletler'i de dahil etme uğraşısından rahatsız. Akıncı Perşembe günkü görüşmeyi bu konunun tartışılmasına ayıracağını açıklamış durumda. Ancak Cumhurbaşkanı Anastasiadis kendisinin bu görüşünü paylaşmıyor. Anastasiadis Türk tarafının bir izlenim yaratmak amacıyla bir iç meselenin kullanılmasına son verilmesini istiyor.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
-Maliye Bakanı Haris Yeorgiyadis ekonominin sağlıklı bir biçimde gelişmesi uğraşılarına istikrarlı bir biçimde bağlı kalınması için uyarılarda bulundu. Yakalanan ikinci fırsatı geçmişin hatalarından uzak sorumlu ve güvenilir bir şekilde kullanmalıyız dedi. Bakan, Devlet İstatistik Dairesi'nin %2,8 oranında büyüme oranını yorumlamak için düzenlediği basın toplantısında "tatmin edici ve sürdürülebilir bir büyüme oranı sağlamada en büyük tehlike bizim kendi kötü davranışımız olacaktır" dedi. Yeorgiyadis dün düzenlediği basın toplantısında 2017 yılında ekonomik büyümenin %2,5 ile 3 arasında olmasını beklediklerini söyledi. Yeorgiyadis Kıbrıs ekonomisinde geçici bir iyileşmenin değil, ekonomik faaliyetlerde gerçekten bir hareketlenme olduğunu not etti ve Kıbrıs ekonomisinin gelişiminden memnun olduklarını ifade etti. 2016 yılının son çeyreğine ilişkin Devlet İstatistik Dairesi verilerine göre yıllık bazda büyüme %2,8, işsizlik %13,3 olarak biçimlendi. Çalışan sayısı da %2,7 oranında arttı. Yeorgiyadis bu arada Hükümetin yaptığı ciddi vergi indirimlerine rağmen kamu ekonomisinde dengenin sağlandığını belirtti. Reel ekonominin büyümesinin istihdamı güçlendirdiğini ifade etti. Avrupa Birliği Komisyonu’nun Kıbrıs ekonomisinde dikkat çektiği sorunlarla ilgili olarak da Bakan, bunların yakından izlendiğini ve daha da ağırlaşmamalarının güvence altına alındığını söyledi. Yeorgiyadis bu arada Kıbrıs Borsası’nın özelleştirilmesinin, Kıbrıs Piyangosuna yatırımcı bulunmasının ve Trodos’taki devlet arazilerinin değerlendirilmesinin önemine de dikkat çekti.

Son Güncelleme: 05 Şubat 2021 - 13:22

Son Haberler

25 Eylül
Francois Hollande: Türkiye Cumhurbaşkanı saldırganlığa dayalı strateji belirleyen çelişkili bir kişilik.
15:59
Koronavirüs aşılarının 4. dozu yarından itibaren isteğe bağlı olarak 30 yaş ve üzeri kişilere yapılmaya başlanıyor.
15:55
Dendias: Revizyonizme ve gerçeklerin çarpıtılmasına karşı Yunanistan ilkeli bir duruş sergiliyor.
15:53
İçişleri Bakanı Kıbrıs’taki göç sorunu ve düzensiz göçmenlerin ara bölgeden geçişleriyle ilgili BM’ye bilgi verecek.
15:50
24 Eylül
Cumhurbaşkanı Anastasiadis, New York’ta Yurt Dışında Yaşayan Kıbrıslılar ile görüşme gerçekleştirdi.
16:03
Limasol’da yaşanan trafik kazasında ağır yaralanan 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü kritik durumda tedavi görüyor.
15:57
Mitsotakis, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Erdoğan'a da cevap verdi.
15:55
Avrupa Birliği üyesi olan Akdeniz Ülkeleri Zirvesi önümüzdeki Cuma günü yapılıyor.
15:54
İtfaiye ekipleri, Alassa bölgesindeki yangının tamamen söndürülmesi için çabalarını sürdürüyor.
15:40
Anastasiadis Genel Kurul’daki konuşmasında, Lefkoşa’nın müzakerelerin başlaması için aldığı inisiyatiflere değindi.
15:31
Anastasiadis- Guterres görüşmesinde, Kıbrıs sorununa temsilci veya uzman atanması konusu ele alındı.
15:29
23 Eylül
23.09.22
15:56
Tüm haberler

Video on Demand