14/2/17

FİLELEFTEROS gazetesinin bugünkü ana haberi müzakere sürecinde yaşanan sorunlar. Gazeteye göre Türk tarafı müzakere sürecinde krizi yaratacak oyunlar içerisinde. İşgalci lider Mustafa Akıncı sorunun özünden uzaklaşmak için krizi tetiklemek için bahane ararken Meclis'in geçtiğimiz gün almış olduğu enosis referandumu ile ilgili kararını büyük bir konu olarak ileri sürdü. Meclis'in kararı ile ilgili olayları çarpıtarak az çok Kıbrısrum tarafının yeniden enosis politikasına geri döndüğünü ileri sürdü. Kıbrıstürk tarafı buna tepki olarak da ilk adım olarak bugünkü müzakereciler görüşmesini iptal etti. Açıkladıklarına göre bu konuyu Perşembe günkü Anastasiadis- Akıncı görüşmesinin de güdneme getirecekler. Türk tarafı Birleşmiş Milletler'den de Cumhurbaşkanı Anastasaidis nezdinde girişimde bulunarak bu Meclis kararının geri çekilmesini istedi. Lefkoşa da Türk tarafının bu oyunlarına Ulusal Konsey açıklaması ve Cumhurbaşkanı Anastasiadis'in yazılı açıklaması ile tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı yazılı açıklamasında Akıncı'ya Kıbrıstürk tarafının istila ve işgali nasıl övdüğünü hatırlattı.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
- Türk tarafı hemen hemen üzerinde anlaşmaya varıldığı görülen konularda geri adım atıyor. Cenevre Konferansı'nın gerçekleşmesi konusunda koşul ileri sürerek şantaj yapıyor. Dünkü Ulusal Konsey toplantısının değerlendirmelerine göre mart ayındaki Konferansın gerçekleşecek olması bir veriyken Türk tarafı bunun olması için Lefkoşa'nın çözüm sonrası Kıbrıs'ta bulunacak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına Avrupa Birliği'nin dört özgürlüğün kabulünü istedi. Ancak Kıbrısrum tarafı bu şantajı kabul etmediğini net bir biçimde ortaya koydu. Bu arada Kıbrıstürk tarafının Yunan ve Türk vatandaşları için 4:1 oranına onayını da geri çekiyor ve eşit sayı istiyor. Filelefteros'un elde ettiği bilgilere göre Cumhurbaşkanı Anastasiadis dün Ulusal Konsey'i bilgilendirirken Türkiye'de 16 nisan arifesinde gerçekleştirilecek Cenevre Konferansından başarı beklentilerinin çok az olduğunu söyledi. Bu koşullarda konferans bir ara aşama olarak yöntemsel olarak gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı bu konferansın gerçekleştirilmesiyle Türklerin tartışmaktan kaçındıkları güvenlik konusunu gündemde tutmak istediğini belirtti. Cumhurbaşkanı Avrupa Birliği'nin de bu konuya ilgi duyduğunu ve sürece daha aktif dahil olacağını da ifade etti. Cumhurbaşkanının yaptığı bilgilendirmeye göre var olan bugünkü durum nedeniyle yeni bir üçlü yapı, yani görüş ayrılıklarının, görüş birliklerinin daha çok ve daha az boyutta kayda geçmesi seçimini yaptı. Bu Türk tarafının görüşlerinde ortaya çıkan farklılıkları da ortaya çıkaracak.

ALİTİA gazetesinin bugünkü ana haberi "Hiç neden yokken kriz" başlığı altında görüşme süreci. Gazeteye göre ELAM'ın yaptığı değişiklik önerisiyle Meclis çoğunluğu tarafından kabul edilen 1950 enosis referandumunun okullarda kutlanması kararı Kıbrıstürk tarafınca büyük bir soruna dönüştürüldü. Önemsiz bir konu müzakerelerde soruna dönüştürülerek Türkler tarafından kullanıldı. Bunun sonucu olarak Türk tarafının kararıyla bugünkü müzakereciler görüşmesi gerçekleştirilmeyecek.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
- Türkiye'nin Kıbrıs sorununda izlediği taktik nedeniyle müzakereler süreci zor ilerleyecek. Dün Ulusal Konsey'de duyulanlardan ortaya çıkan sonuç bu yönde. Hükümet de Türk taktiklerinin sürece yardımcı olmadığı görüşünde. Hükümet Sözcüsü Nikos Hristodulidis dünkü Konsey toplantısı sonrası yaptığı açıklamada Kıbrıs sorunuyla ilgili Cenevre konferansının devamı konusunda Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin dört özgürlüğünün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına uygulanması ve Kıbrıslıtürklerin karar organlarına sonuç alıcı bir biçimde katılması konusunun başarılı bir biçimde sonlandırılması olgularına bazı atıfları olduğunu ancak bunların koşul olarak masaya konmadığını söyledi. Hristodulidis böylesi bir koşulun olamayacağını ve olması durumunda Cenevre sürecinin devam etmemesinin sorumluluğunun Türk tarafında olacağını da söyledi. Sözcü "ama hiçbir durumda herhangi bir koşul olamaz" vurgusu yaptı. Sözcü Cenevre konferans tarihinin bu nedenle mi belirlenmediği sorusuna ise olumsuz yanıt verdi ve sürecin devam ettiğini ve çok tarafın var olduğuna dikkat çekti. Sözcü kesin olan olgunun Konferansın 13 Marttan önce toplanmayacak olması olduğunu söyledi.

-DİSİ Başkanı Averof Neofitu Meclis'in 1950 enosis referandum kararının okullarda kutlanması kararının zamansız olduğunu söyledi. Bu durumun kendilerini düşündürdüğünü ve bunun ele alınması için yollar bulacaklarını ifade etti. " Yanlış yorumlanan bir sorun var ve gerçeği yerine koymalıyız" dedi.

SİMERİNİ gazetesinin bugünkü ana haberi "4 özgürlük konusunda Akıncı'nın zalim şantajı" başlığı altında. Gazeteye göre Kıbrıs sorununa olası çözüm sonrası Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına Avrupa Birliği'nin dört özgürlüğünün a priori kabulünün Kıbrıs sorununun çözümü uğraşlarının mezar taşı olacağı görüşünde. B konudaki şantaj net bir biçimde güvenlik ve garantiler konularının tartışılmasını ve Cenevre konferansını ilgilendiriyor. Cumhurbaşkanı Anastasiadis 30 Ocak tarihinde konuyla ilgili olarak Avrupa Komisyonu başkanı Juncker'e gönderdiği mektubunda yeniden birleşme uğraşılarını ve Avrupa Birliği inşasının kendisini yaralayacak bir dizi nedenden dolayı kolektif tavır talebinde bulundu. Cumhurbaşkanı'nın mektubundan ortaya çıkan sonuca göre, Türkiye ve Kıbrıstürk tarafı Cumhurbaşkanının kendi ifadesiyle " altı çizili " bir biçimde dört özgürlük konusunu güvenlik ve garantiler konularının tartışılmasının bir ön koşulu olarak getiriyorlar. Bu olgu da Lefkoşa'da bazı bilinen çevrelerin tersi güvencesine ve Hükümetin konferans çalışmalarının uluslararası alanda normal bir biçimde seyrettiği ve resmi olarak herhangi bir koşul ileri sürülmediği açıklamalarına karşın Cenevre konferansının daha şimdiden havaya uçurulduğunun bir kanıtı. Simerini gazetesi bu haberinde Cumhurbaşkanı Anastasiadis'in mektubunun fotokopilerini de yayınladı.

POLİTİS gazetesinin bugünkü ana haberi 1950 enosos referandumu yıldönümünün okullarda kutlanması kararı sonrası ortaya çıkan durum. Gazeteye göre meclis'in ELAM'ın değişiklik önerisiyle enosis referandumu ile ilgili aldığı karar Kıbrıs'ta her iki toplumda da karmaşa yarattı. Dünkü Ulusal Konsey toplantısında bu karara yönelik işgal blgesinde ortaya konan şiddetli tepki ele alınıp tartışıldı. Sözde Kıbrıstürk Meclisinde oy birliği ile alınan kararda Enosis kararı Kıbrıslıtürklerin güvenlik duygusunu azaltan "tarihi yanlış" olarak nitelendirildi. Mustafa Akıncı da yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Anastasiadis'ten konuyu ele almasını istedi. Siyasi partiler de konunun çözümü için formül arayışında. Bir düşünce yasanın yeniden düzenlenmesi ve sınıflarda hangi yıldönümlerinden bahsedileceğinin düzenlenmemesi. Bu arada Ulusal Konsey dünkü kararında Kıbrıs Türk toplumu içerisinde bazı çevrelerin Yunanistan'la birleşme iddiasını 'kasıtlı' olarak gündeme getirerek Kıbrıs Rum pozisyonunu saptırma girişimlerini oybirliğiyle kınadı. Kararda “Böyle bir konu ne gündeme gelmiş, ne de gelecektir. Bölünmeye götürecek herhangi bir çözüm şekli kabul edilemez. Ulusal Konsey, takip edilmekte olan çözümün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve Genel Kurulu'nun ilgili kararları temelinde, ayrıca Ulusal Konsey'in daha önce de oybirliğiyle aldığı kararlar temelinde olduğunu tekrar eder.” dendi

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
- Siyasi partilerin Cenevre konferansından herhangi bir beklentileri yok ve çalışmalarında tüm ağırlığı 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine vermiş durumdalar. AKEL Hükümeti dikkatlerini seçimlere çevirmekle eleştirdi ve buna örnek olarak Meclis'te enosis referandumu ile ilgili kararı gösterdi. AKEL eleştiri oklarını DİKO'ya da yöneltti. DİSİ ise Kıbrıs sorununda AKEL ve ELAM'ı uçlarda göstererek ılımlı bir görünüm verme uğraşısı içerisinde. DİKO ise bu süreçte dikkatini artık seçimlere verdiğini gizlemiyor. DİKO Başkanı Nikolas Papapdopulos "Politis" radyo istasyonuna konuşurken Cenevre konferansı sonrası cumhurbaşkanı seçimleri için merkez siyasi alanda diyalogun başlangıcını yaptı. EDEK ise Cenevre öncesi niyetlerin belirlenmesinden ve ortaya konmasından yana. EDEK, Nikolas Papadopulos'un geçen Cumartesi günü parti Merkez Komitesi toplantısında yaptığı konuşmayı seçim çalışmalarının resmi olarak başlatılması olarak değerlendirdi.

HARAVGİ gazetesinin bugünkü ana haberi Kıbrıs sorunu. Gazeteye göre dünkü Ulusal Konsey toplantısında müzakere sürecinin çok yavaş ilerliyor olmasından endişe ifade edildi. Konsey toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan AKEL Genel Sekreteri Andros Kipriyanu müzakerelerdeki ritmin süreci çıkmaza sürükleme tehlikesi olduğunu söyledi. Bu durumun herkesi endişelendirmesi ve sorunun iç yanını oluşturan tüm konuların ve devamında da güvenlik konusunun özlü bir biçimde ele alınacağı formüler aranması gerektiğine vurgu yaptı. İzlenecek taktikle Türkiye'nin gerçek niyetinin ne olduğunun da saptanmasını istedi. Cumhurbaşkanın da almış olduğu kararla taktiğin değiştirilmesi gereği üzerinde durdu. Andros Kipriyanu kendilerinin Cumhurbaşkanına savaş açmadıklarını ve süreci desteklemeye devam ettiklerini de duyurdu. Cenevre Konferansının havaya uçup uçmadığı sorusunu yanıtlarken de yeni gelişmelerden ne sonuç çıkacağını bilemediğini söyledi. Çıkmaz durumunda sorumluluğun Türk tarafına yüklenip yüklenmeyeceği sorusuna da hiçbir şeyin olasılık dışı olmadığını belirtti.

Son Güncelleme: 05 Şubat 2021 - 13:22

Son Haberler

30 Eylül
basın özetleri 30.09.22
14:43
Baf'da bir fabrikada yangın çıktı
13:48
Son 1 haftada covid kaynaklı 2 ölüm
13:46
Koulias: Genel Sağlık Sistemi’nin doğrudan Sağlık Bakanlığı'na bağlı olacağı bir yasa tasarısı meclise sunulacak
13:46
Yunan hükümeti NATO ve AB'ye mektup gönderecek
13:45
Zelensky Rusları savaşı sona erdirmek için Vladimir Putin'e karşı ayaklanmaya çağırdı
07:01
BM güvenlik konseyi referandumları kınayan bir karar taslağını bugün oylayacak
07:00
AB'de kritik enerji toplantısı
06:59
29 Eylül
Colin Stewart: Kıbrıs sorununa üzerinde anlaşmaya varılan bir çözüm bulunma olasılığı daha zayıf hale geliyor.
15:58
Sağlık Bakanlığı: Bazı hastalıkları bulaştırma potansiyeline sahip az sayıda yetişkin sivrisinek tespit edildi
15:56
Cumhurbaşkanı, MED-9 Zirvesi'nde Doğu Akdeniz'deki istikrarı tehdit edenlerin ele alınması ihtiyacını dile getirecek.
15:54
Her kazada 2. acil servis departmanının faaliyet göstermesi için SSK ve özel hastaneler arasındaki istişareler sürüyor.
15:51
Tüm haberler

Video on Demand