13/2/17

FİLELEFTEROS gazetesinin bugünkü ana haberi Türklerin güvenlik konusuna yaklaşımları. Gazeteye göre Türkler savunma konusunda sonsuza dek adada kalacak tezler ileri sürüyor. Birleşmiş Milletler'den farklı tezlerin basına sızdırılmasına karşı Ankara süreç düzeyinde yıllara dayanan tezlerini değiştirmedi. Filelefterosun elde ettiği bilgilere göre Türkler'in Cenevre'de ve son Mont Pelerin teknokratlar buluşmasında masaya koyduğu tezler şöyle özetlenebilir:
Bir: Garantiler Türkiye Avrupa Birliği'ne girene dek kalacak. Yani hep kalacak.
İki: Garantiler rejiminin korunması adada yeni bir düzenin kurulması için zorunlu görülüyor. Türklerin ifadesine göre siyasi eşitliğin ve Kıbrıstürk toplumunun karar alma merkezlerindeki mevcudiyetinin korunması için bir "gereklilik".
Üç: Ankara konuyu " Federal Kıbrıs Cumhuriyeti'nin " normal işleyişiyle de bağlıyor. Bu da yeni düzene normal geçiş ve genelde durumun normalleşmesi.
Dört: Türk tarafı hiçbir uluslararası örgütün ve özellikle de Avrupa Birliği'nin garantörlüğünü kabul etmiyor. Bu Brüksel'e de net bir biçimde iletildi.
Beş: Tartışmalarda bir Türk askeri birliğinin Kıbrıs'a kalıcı temelde yerleşmesi görüşünü savunuyorlar. Ankara bu görüşünü dönemin Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Viktoria Nuland aracılığıyla Atina ve Lefkoşa'ya da iletti. Türkler, Britanya'nın Kıbrıs'taki üsleri tipinde bir askeri üs istiyor. Yani egemen üs istiyorlar. Var olan bilgiler temelinde yapışan değerlendirmelerde Türklerin bu üssü Kırmızı köyler bölgesinde istedikleri ortaya çıkıyor. Nitekim yakın bir geçmişte bu bölgede olan askeri tesislerini de geliştirdiler.
Türklerin bu talepleri varken yabancı diplomatik çevreler güvenlikte tüm tarafları tatmin edecek bir formülün bulunabileceğini ileri sürüyorlar. İyi haber alan kaynaklar da Türk garantileri ve askeri varlığı için bir geçiş dönemini ileri sürüyorlar.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
- Turizm sanayi iyi gidiyor ve ekonomiye katkısı 3,4 milyar euro oldu. Bu da 2016 yılı Kıbrıs Gayri safi Yurt İçi Hasılası'nın %19,3'üne denk geliyor. Öngörüler bu gelirin yıllık bazda %3,6 oranda artacağı ve uluslararası alanda turizme talebin daha da artmasıyla 2026 yılında 5 milyara, yani Gayri safi Yurt İçi Hasılası'nın %22'9'una ulaşacağı yönünde. Kıbrıs Turizm Pazarı Raporu'na göre turizm Kıbrıs ekonomisinin en önemli unsuru ve son beş yıl içerisinde ciddi bir büyüme gösterdi. 2016 yılında adaya gelen turist sayısı 3.2 milyon kişiye ulaşmış durumda.

POLİTİS gazetesinin bügünkü ana haberi Kıbrıs'ta yeni Cenevre Konferansı öncesi seçim havasına girilmiş olunması. Gazeteye göre Meclis'in Cuma günkü oturumunda ELAM'ın değişiklik önergesini kabul ederek 1950 enosis plesibitinin okullarda kutlanma kararı alması , DİKO başkanı Nikolas Papadopulos'un partisinin Merkez Komitesi toplantısında yaptığı konuşması iç siyasi cephede yeni yangınların başlaması için yetti. Bu durum Cenevre'de gerçekleştirilecek ikinci konferans ve beş başlıkta taraflar arasında köprü oluşturmak amacıyla liderler ve müzakereciler arasındaki görüşmeler öncesi 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerini de yakınlaştırdı.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
- Derinya ve Lefke Aplıç geçiş noktalarının açılmasında uzun süredir yaşanan macera şu anda kimin yaptığı net olarak tespit edilemeyen bir yanlış yüzünden daha da uzayacak. Hatırlanacağı üzere bu iki geçiş noktasının açılması konusunda Anastasiadis ve Akıncı daha ilk görüşmelerinde anlaşmışlardı. İşgal rejimi bu kapıların açılmasındaki gecikme konusunda Kıbrısrum tarafını suçluyor. Elde edilen bilgiler ve toplanan veriler doğruysa bu suçlama da haksız değil. Meclis'in 2017 yılı bütçesinde iki geçiş noktasının inşası için öngörülen 3,9 milyon euroyu kesmesi sorun yaratıyor. Ancak o günlerde Meclis Maliye Komisyonu'nda böylesi bir konu yoktu. Ancak elde edilen bilgilere göre EDEK ve ELAM bu yönde değişiklik önerdi. Bu öneri de 7^'ye karşı 43 oyla ret edildi. Ancak İmar Dairesi 25 Ocak 2015 tarihli bir mektubunda bu alanda ihaleye çıkılamayacağını çünkü Meclis'in bu fonu kaldırdığını bildirdi. Bu da bir yanlışlığının olduğunu gösteriyor. ya Ulaştırma Bakanlığında birileri Meclis'te neyin reddedildiğini yanlış okuyor ya da Meclis'ten birileri onlara doğru bilgileri iletmediler.

ALİTİA gazetesinin de bugünkü ana haberi " Seçim provası" başlığı altında son günlerde iç siyasi alanda partilerin açıklamaları. Gazeteye göre müzakerelerin ortasında, Cenevre görüşmelerine bir ay kalmışken ve Türkiye sürece katkı yapma niyeti olmadığını ortaya koymuşken muhalefet partileri artık seçim amaçlı bir hareketlenme içinde olduklarını her geçen gün daha net ortaya koyuyorlar. İlk adaylıklar masaya düşerken tartışma konuları ve kullanılan ifadeler de değişmeye başladı. Bunlar da yoğun seçim atmosferi kokuyor. Siyasi gündemin değişiminde Nikolas Papadopulos başrolde. papadopulos Cumartesi günkü parti merkez komitesi toplantısında "bugünkü Hükümetin değişmesi için "uzlaşmaz bir mücadele" başlattı. 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik olarak da merkez siyasi alanın adayı olarak kendisini tarif etti. Bu arada daha da örtülü olsa da AKEL de iç konularda Hükümet'e yönelik tavrını sertleştirmiş durumda. DİSİ Başkanı Averof Neofitu da dün bu durumu değerlendirdi ve Neofitu tarihte gelinen yol kavşağında, bazılarının ulusal sorumluluk yolunu seçecek yerde partisel çıkar yolunu seçmelerinin yazık olduğunu söyledi. DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos’un dün özünde seçim kampanyasını başlatarak Kıbrıs sorununu ele alış biçimi nedeniyle Hükümet’e ve Cumhurbaşkanı’na eleştirilerde bulunan Neofitu ulusal birliğin zorunlu olduğu bir anda bazıları için önceliğin siyasi ve kişisel planlamalar olmasını eleştirdi ve herkesi değerlendirecek olanın halk olduğuna vurgu yaptı. Türk işgalinden kurtulmak için mücadele verirken Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik planlamalar yapmanın da herkesin hakkı olduğunu belirtti. Neofitu kendilerinin birleşik bir Avrupa ülkesinde yaşama amacıyla işgalden, Türk askerlerinden ve 1960 garanti antlaşmalarından kurtulma uğraşılarında Cumhurbaşkanına destek vererek çıkmazın kırılması için ulusal göreve bağlı kalacaklarını ifade etti.
Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
-Barajlara su akışı tatmin edici bir noktaya ulaştı. Barajların genelde doluluk oranı da son günlerdeki yoğun yağmurlar nedeniyle tatmin edici bir boyuta geldi. Barajların genelde doluluk oranı %28,4'e ulaştı. Geçen yıl aynı dönemde bu oran %37,9'du. Ancak bu ay içerisine Trodos'taki karların erimesiyle birlikte barajların doluluk oranının daha da yüksleceği kesin.

HARAVGİ gazetesinin bugünkü ana haberi hastabakıcıların eylem hazırlığı içine girmeleri. Gazeteye göre . hastabakıcılar mücadele pozisyonu aldılar. Sendikaları PASİNO aktif eyleme geçmeden önce grev fonunu güçlendirmeye başladı. PASİNOS hastabakıcıların durumuyla ilgili Cumhurbaşkanı ve siyasi partiler birer mektup göndererek herkesten konuya ilişkin tezlerini netleştirmesini istedi.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
- Kıbrıs sorununda kritik bir evreden geçiliyor olunmasına karşı DİSİ ve Nikolas Papadopulos Cumhurbaşkanlığı seçim havasına girdiler. AKEL de bu iki partinin bu tavırlarını eleştirdi. AKEL Meclis Grup Sözcüsü Yorgos Lukaidis Nikolas Papadopluos’a, Hükümet’e ve DİSİ’ye şiddetli eleştiriler yöneltti. Lukaidis iktidara gelme sabırsızlığına ve partisel çıkarlar ile seçim hesaplarına dikkat çekerek Nikolas Papadopulos’un partisinin seçim kampanyasını başlattığını da gizlemediğine vurgu yaptı. Lukaidis diğer taraftan da Anastasiadis-DİSİ Hükümeti’nin buna, yine bir seçim kampanyası niteliğinde cevap verdiğine belirtti. Lukaidis bu arada DİSİ ve DİKO’yu Kıbrıs sorununa çözüm arayışlarını sabote edecek enosis referandumu gibi faaliyetlerinde ELAM’ı izlemekle suçladı.

SİMERİNİ gazetesinin de bugünkü ana haberi partilerin seçim ortamına girmiş olmaları. Gazeteye göre seçimlere daha bir yıl varken seçim yarış kadrosu dolmaya başladı. Bu alanda fonda Kıbrıs sorunundaki müzakereler var. DİKO Başkanı Nkolas Papapopulos'un merkez siyasi alanın cumhurbaşkanı adayı göstermesinin bir gereklilik olduğunu söylemesi DİSİ ve AKEL'in eleştirilerine neden oldu. AKEL DİKO'nun yanı sıra Hükümet partisini de hedefine aldı. Bu arada Dayanışma Hareketi Başkanı Eleni Theoharu bugünkü koşullarda kendi adaylığının veri olduğunu söyledi. Yurttaşlar İttifakı seçim senaryoları üzerinde çalışmaya başladı ve başkanları Yorgos Lillikas'ın adaylığı yönünde görüş var. Bu arada bu koşullarda Ulusal Kosney bugün toplanacak ve müzakere süreci hakkında Cumhurbaşkanından bilgi alacak.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
-2016 yılı için güvenlik, sağlık ve eğitimde önemli sayıda münhal ilanı sonrası Avrupa Komisyonu'nun devlet giderlerinde dikkat uyarıları ile seçim dönemine girilecek olması Hükümeti harekete geçirdi. Hükümet kamuda kadroları dondurma olgusunu yeniden gündeme getirdi.

Son Güncelleme: 05 Şubat 2021 - 13:22

Son Haberler

03 Ekim
2005 yılında askerlik görevini yaptığı dönemde ölü bulunan Thanasis Nikolaou'nun cinayet davası yeniden açıliyor
15:57
Helen Amerikan Enstitüsü, Biden’a mektup göndererek Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarını kınamasını istedi.
15:31
Dışişleri Bakanı, bugün çalışma ziyareti yapmak üzere Katar'ın Doha kentine gidiyor.
15:29
Savunma Bakanı: ‘State Partnership’ programı, Kıbrıs'ın bölgede istikrar faktörü rolü oynadığının bir başka kanıtıdır.
14:30
APOEL ve AEL arasında oynanan maçın ardından taraftarlar arasında çıkan olaylarda, 25 yaşındaki bir kişi yaralandı.
13:37
Basın Özetleri 03.10.2022
13:16
Nuris, Birleşmiş Milletler'in ara bölgeden gelen düzensiz göçmenlerle ilgili fiili desteğini talep etti.
08:28
Zelensky: Ukrayna ordusunun başarısı, liman kenti Liman'ın geri alınmasıyla sınırlı değil.
08:27
Endonezya: Futbol maçının bitmesinin ardından yaşanan trajedi üzerine ülkede yas ve öfke hüküm sürüyor.
08:25
Menelaou: Kıbrıs Rum tarafı Rosemary di Carlo ile yapacağı görüşmeler konusunda hazırlık aşamasında bulunuyor..
08:22
02 Ekim
Cumhurbaşkanı gelecek hafta Avrupa Konseyi’nin gayrı resmi zirve toplantısına katılmak için Prag’a gidecek.
16:06
Amerika Savunma Bakanlığı, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin "State Partnership" programına dahil edilmesine karar verdi.
16:01
Tüm haberler

Video on Demand