6/1/17

FİLELEFTEROS gazetesinin bugünkü ana haberi dünkü Ulusal Konsey toplantısı. Gazeteye göre Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis Cenevre'ye uzmanların Kıbrıs Cumhuriyeti ile ilgili olarak hazırladıkları raporla gidecek. Bunun yanı sıra Avrupa Birliği'ne de dağıtımını yaptığı bir mektubu da Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'ne gönderdi. Cumhurbaşkanı dün Ulusal Konsey üyelerine bilgi verirken Cenevre görüşmelerindeki statüsüne ilişkin Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'ne bir mektup gönderdiğini ve aynı mektubun dağıtımını Avrupa Birliği'ne de yaptığını söyledi. Elde edilen bilgilere göre söz konusu mektupta Kıbrıs Cumhuriyeti'nin 1960 anlaşmasının tarafı olduğu ve bu nedenle Cenevre Konferansında yer alımının bir veri olduğuna dikkat çekildi. Aynı kaynaklara göre Cumhurbaşkanı bu çerçevede Cenevre Konferansı'na katılmak için ne kendisinin ne de garantör güçlerin davet edilmesine gerek olmadığı ve 1 Aralık yemeğinde varılan anlaşmanın da bu yönde olduğu görüşünde. Cumhurbaşkanı Ulusal Konsey üyelerine bilgi verirken Kıbrıs Cumhuriyeti'ni temsil için elinde uzman raporu olacağını da belirtti. Somut olarak Yunanistan Dışişleri Bakanlığı için Hristo Rozaki'nin hazırladığı rapora ve Lefkoşa'nın talebi sonrası Von Low ve Pele'nin hazırladığı raporlara atıfta bulundu. Elde edilen bilgilere göre Cumhurbaşkanı Anastasiadis, Rozaki'nin söz konusu raporunda Cumhurbaşkanı'nın Kıbrısrum toplumunu temsil ederken Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olmaktan vazgeçmeyeceği görüşünü ortaya koyduğunu söyledi. Von Low ve Pele Hukuk Bürosu ise hazırladığı raporunda diğer olguların yanı sıra 1960 antlaşmasında sadece katılımcı taraflarca yani Kıbrıs Cumhuriyeti tarafınca düzenleme yapılabileceği görüşünü ileri sürdü. Ulusal Konsey üyelerinin dün bu raporları ve Cumhurbaşkanı'nın Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'ne gönderdiği mektubu okuma talepleri reddedildi. Bu arada Cumhurbaşkanı'nın Konsey'de Türk tarafının tavrına yönelik yaptığı değerlendirmelerde Erdoğan'ın milliyetçilerle yaptığı ittifak nedeniyle bir değişiklik beklemediğini söyledi ancak bazı sürprizler yaşanması olasılığına kapıyı kapatmadı. Erdoğan ise dün Ankara'da yaptığı bir konuşmada ülkesinin Kıbrıs'tan da tehdit gördüğünü söyledi. Güvenliğin Gaziantep’den değil Halep’ten, İskenderun’dan değil İdlip’ten, Mersin’den değil Kıbrıs’tan, Trakya’dan değil Balkanlar’dan başladığının akıldan çıkarılmadan Türkiye’ye yönelik tehditleri doğduğu yerlerde göğüsleme zorunda olduğuna vurgu yaptı.

SİMERİNİ gazetesinin de bugünkü ana haberi Kıbrıs sorunuyla ilgili gelişmeler. Gazeteye göre Cenevre görüşmeleri öncesi siyasi parti liderleri Ulusal Konsey toplantısı çerçevesinde dün son gelişmelere ilişkin Cumhurbaşkanı tarafından bilgilendirildiler. Cumhurbaşkanı Konsey'e gerek perde önünde gerekse perde arkasında yaşananlara ilişkin bilgi verdi. Aynı zamanda Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Cenevre Konferansı'na katılımını güvence altına alma amacıyla Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'ne gönderdiği mektup hakkında da üyeleri bilgilendirdi. Görüşme sonrası DİSİ ve AKEL Cumhurbaşkanı'na destek verilmesini isterken diğer partiler gelişmelere ilişkin düşünceli. Bu arada Kıbrıs sorunuyla ilgili olarak uluslararası düzeyde son yıllarda görüşmeyen bir hareketlilik yaşanıyor. Lefkoşa, Atina, Ankara, Londra, Brüksel ve New-York'ta temaslar gerçekleştiriliyor. Taraflar temasları ile hem tezlerini anlatmaya hem de bu tezlerine destek bulmaya çalışıyor. Cenevre'de masaya konacak haritalarda var olacak görüş birlikleri ya da görüş ayrılıklarının güvenlik ve garantilerle ilgili ortamı olumlu ya da olumsuz etkileyeceği belirtiliyor. Kıbrısrum tarafı kaynakları tarafların eş zamanlı olarak masaya harita koyacak olmasını önemli bir gelişme olarak görüyor.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
-Hükümet Sözcü Vekili Viktoras Papadopulos dünkü Ulusal Konsey toplantısı sonrası yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı'nın toplantıda var olan yapıcı ortamdan memnuniyet duyduğunu söyledi. Papadopulos, Cumhurbaşkanı’nın konuyla ilgili Konsey üyelerine bilgi verdiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı’nın birliğin koruyucusu olarak bazı politik liderlerin ortaya koydukları görüşlerle karşıtlık içine girmesinin söz konusu olmadığına vurgu yaptı. Cumhurbaşkanı'nın Cenevre'de kendisine eşlik edecek parti liderleriyle her gün görüş alış verişinde bulunacağını da ifade etti. Cumhurbaşkanı Anastasiadis Cenevre'ye 36 kişilik bir ekiple gidecek. Yakın çalışma arkadaşları ve müzakere heyeti yanı sıra ELAM dışındaki parti liderleri de kendisine eşlik edecek. Eski Cumhurbaşkanları Dimitris Hristofias ve Yorgos Vasiliyu da ekipte yer alacak. Ulusal Konsey'in Cenevre'de danışma rolü oynaması bekleniyor. BU arada DİSİ Başkanı Averof Neofitu toplantı sonrası yaptığı açıklamada Konsey toplantısına sunulan iki raporun büyük önem taşıdığını söyledi. Cenevre'ye 1960 garantilerinin kaldırılması için gidileceğini ifade etti. DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos da partisinin Cenevre'de Cumhurbaşkanına eşlik edeceğini söyledi. Konsey'de uluslararası Konferans konusunda tatmin olmadıklarını belirtti.

POLİTİS gazetesinin bugünkü ana haberi "Çok katılımlı konferansa yeterince güçlü gidiyoruz" başlığı altında. Gazeteye göre uluslararası ilişkilerde uzman Uluslararası Hukuk Bürolarından alınan raporlara Kıbrıs Cumhuriyeti'nin tanınmama diye bir tehlikesi yok. Cumhurbaşkanı Cenevre'ye bu raporlarla gidiyor. Cenevre'de Türk tarafının masaya ilk kez harita koyma zorunda olması da önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
-Hayat Pahalılığı Ödeneği ile ilgili Çalışma Bakanı'nın çağrısı Ticaret ve Sanayi Odası tarafından da kabul edildi. Bu konunun önümüzdeki Pazartesi günü görüşülmeye başlanması için şimdi herkes İşverenler Federasyonu'nun yanıtını bekliyor. Çalışma Bakanı sosyal ortaklara gönderdiği mektuplarla özünde konuya ilişkin tek taraflı adımlar atmamalarını, 2017 yılında Hayat Pahalılığı Ödeneği göstergelerinde olumsuz gelişmeler nedeniyle maaşlarda indirime gitmemelerini istemişti.

ALİTİA gazetesinin de bugünkü ana haberi "Uluslarası uzman görüşleri Kıbrıs Cumhuriyeti'ni güçlendirdi" başlığı altında dünkü Ulusal Konsey toplantısı .

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
-Kıbrıslıların %61i2'si Kıbrıs sorununda federal çözümden yana. %29,1', ise buna karşı çıkıyor ve bugünkü durumun devamından yana bir tavır içinde. ALPHA Televizyon Kanalı hesabına yapılan kamuoyu raştırma sonuçlarına göre federal çözüme en büyük destek %81,3 oranı ile AKEL seçmeninden. Onu %77,2 ile DİSİ, %55,6 ile DİKO ve %37,3 ile de diğer parti seçmenleri izliyor. Erkekler ve kadınlar arasında federal çözüme destek hemen hemen aynı. Erkeklerde destek %61,7 ve kadınlarda da %60.5. Yaş gruplarında ise büyük fark var. 45 yaş üstünde federal çözüme destek %66,8 iken 45 yaş altı grupta %50,6'ya düşüyor. Bu arada çözüme yakın olunduğuna inanların oranı %31,9 iken uzak olunduğunu belirtenler %61,9 oranında. Cenevre görüşmelerinden sonuç bekleyenlerin oranı ise daha da düşük ve orada çözüme ulaşılacağını söyleyenler %2,6 oranında. %29,2 oranında bir kesim ise Cenevre'de olumlu adımların atılacağını düşünüyor. %44,7 oranında bir kesim is Cenevre'de yeni engellerin çıkacağı görüşünde. %15,7 oranında bir eksim ise görüşmelerin mutlak bir biçimde kesileceğini düşünüyor. Olası bir çözümün işleyeceği konusunda da kuşku var. Çözümün işlemeyeceğini düşünenlerin oranı %50,3. Çözümün parametreleri ile ilgili olarak Türk ordusunun ayrılmasını isteyenler %95,6 iken bunu koşul olarak görmeyenler %3i8. %74,6 oranında bir kesim çözüm sonrası garantileri istemiyor. Sürpriz ise %21,4 oranında bir kesimin garantilerin kalabileceği görüşünde olması. Dönüşümlü başkanlığı kabul etmeyenler de %70,7 oranında. Kabul edebileceğini ifade edenlerin oranı ise %24. %40,7 oranında bir kesim çözümle toprakların geri verileceğini, %33 geri verileceğini ancak bunun yeterli oranda olmayacağını ve %22,1 oranında bir kesim ise geri verilmeyeceğini düşünüyor.

HARAVGİ gazetesinin de bugünkü ana haberi " Uzman görüşleri Cumhurbaşkanının valizinde" başlığı altında dünkü Ulusal Konsey toplantısı.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
-Ulusal Konsey toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan AKEL Genel Sekreteri Andros Kipriyanu Cumhurbaşkanı’nın Cenevre Konferansı’na Kıbrıs Cumhuriyeti’nin katılımını güvence altına alan uzman görüşü aldığını söyledi. Kipriyanu, Cumhurbaşkanı’nın Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’ne gönderdiği ve Cenevre Konferansı’na Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak katılacağını net bir biçimde ifade ettiği mektubunu Konsey üyelerine okuduğunu ifade etti. Kipriyanu bugünkü Konsey toplantısında, Konsey’in Cenevre’de sözü ve rolü olması konusunda karar alındığını da belirtti. Bu karar temelinde Ulusal Konsey somut konularda tez ve görüş ortaya koyacak. Kipriyanu bu arada Kıbrıs sorununun kritik ve belirleyici bir evreye girdiğini ve herkesin birlik içinde ve kolektif olarak hareket etmesinin zorunlu olduğuna dikkat çekti.

Son Güncelleme: 05 Şubat 2021 - 13:22

Son Haberler

14 Ağustos
Tsolakis "Helios" hava trajedisini hafızasında silinmeyecek travmatik bir deneyim olarak nitelendirdi
13:56
Hadjipantelas "Helios" uçak kazasının anma töreninde konuştu
13:55
Cumhurbaşkanı Anastasiadis Türk işgalinin ikinci aşamasını kınadı
13:54
Dendias Attila'nın işgalinin ikinci aşamasının kara yıldönümü için mesaj yayınladı
13:52
Truss Britanya Başbakanlığı için favori
13:51
Helios uçak kazasının üzerinden 17 yıl geçti
11:20
Bugün Türk işgalinni ikinci aşamasının 48. yıldönümü
11:19
13 Ağustos
Dünyaca ünlü yazar Salman Rüşdi, New York’ta gerçekleştirilen etkinlik sırasında bıçaklı saldırıya uğradı.
15:09
Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşları: Ukrayna'nın iflas riski bulunuyor.
15:07
Moskova'ya yönelik yaptırımlara rağmen Rus mallarının Almanya'ya ithalatında önemli artış kaydedildi.
15:06
Limasol’da 77 yaşındaki şahıs dolandırıcılara yaklaşık 7,000 euro kaptırdı.
15:04
Zelensky: Avrupa Birliği, parası olan Ruslar için bir süpermarket olmaması gerekir.
15:02
Tüm haberler

Video on Demand