5/1/17

FİLELEFTEROS gazetesinin bugünkü ana haberi Kıbrıs sorunu. Gazeteye göre 12 Ocak'ta açılışına Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin de katılacağı Cenevre'deki Kıbrıs Konferansı beşli olacak. Konferansın katılımcıları netleşmiş olsa da tarafların varlığına ilişkin iki farklı yorum var. Kıbrısrum tarafının tezine göre Kıbrıs Cumhuriyeti de konferansta ilgili taraf olarak Cumhurbaşkanı Anastasiadis tarafından temsil edilecek. Kıbrısrum tarafının yorumuna göre Cumhurbaşaknı konferansa ikili bir kimlikle katılacak. Diğer taraflar ise üç garantör güç olacak. Kıbrıstürk toplumu ise konferansa ilgili kesim olarak katılacak. karşı cephede ise Mustafa Akıncı Cumhurbaşkanı Anastasiadis'in kili kimliği konusunu yorumlarken mizahi bir biçimde "kimsenin ağzını kapatamayız" dedi. Akıncı konferansın katılımcıları konusunda 1 Aralık yemeğinde varılan anlaşmaya ve bunun izah edildiği açıklamaya göndermede bulundu. Bunun yanı sıra Avrupa Birliği'nin de konferansın açılış törenine Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri tarafından davet edileceğini ve temsilcisinin de tartışmalara ancak gerek duyulması halinde çağrılacağını söyledi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyelerinin konferansa dahiliyeti konusunda ise durum farklı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri 15 Konsey üyesini beşli konferansla ilgili bilgilendirecek ve isteyen törensel olarak buna katılacak. Bu arada dün bir araya gelen Anastasiadis ve Akıncı müzakerecilerden görüş ayrılıkları ve askıda kalan konularda bir listeme yapmalarını ve Cenevre'de Pazar akşamı kendilerine sunmalarını isteme kararı aldılar. Bu arada 9-11 Ocak tarihleri arasında Cenevre'de taraflar arasına gerçekleştirilecek görüşmelerin sonuçlarından bağımsız olarak 12 Ocak'ta konferans gerçekleştirilecek.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
-Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guteres bugün New-York'ta Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşecek. Yarın da Yunanistan Dışişleri Bakanı Kocas'ı kabul edecek. Genel Sekreterle görüşme ilk görüşme talebi Yunanistan Dışişleri Bakanı'ndan gelmişti. Türk tarafı ise daha sonra Çavuşoğlu'nun da Cenevre görüşmeleri öncesi Genel Sekreter ile bir araya gelmesi için her şeyi yaptı. Bu arada elde edilen bilgilere göre Yunanistan Başbakanı Tsipras ile Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cenevre görüşmesi öncesi bir araya gelmesi olasılığı yok. Buna karşı yarın New-Yorkta Çavuşoğlu ile Kocas görüşecek. Nikos Kocas dün Atina'da Birleşiş Milletler Genel Sekreteri Kıbrıs Özel Danışmanı Eide ile görüştü. Atina'dan Ankara'ya geçecek olan Eide bu programını değiştirdi ve New-York'a gitme kararı aldı. Yunanistan Dışişleri Bakanı dün Eide ile görüştükten sonra yaptığı açıklamada görüşmelerin başarısız kalma olasılığının bulunmadığını ancak ertelemelerin ve gecikmelerin olabileceğini söyledi. Eide'nin " eğer her şey Kıbrıslılara bağlı olsaydı bu sorun şimdiye kadar çözülürdü" görüşünün sorulması üzerine de Eide'nin bunu ilerlemeyi engelleyenler söylemesi gerektiği yorumunu yaptı. Kocas bu arada görüşmelerin "open ended" olması konusunda Birleşmiş Milletler'den güvence aldıklarını da duyurdu. Yani müzakereler dursa bile bu çöktü şeklinde yorumlanmayacak. Bunlara daha iyi bir hazırlıkla gelecekte de devam edilecek.

POLİTİS gazetesinin bugünkü ana haberi Kıbrıs sorunuyla ilgili gelişmeler. Gazeteye göre dünkü görüşmeleri sonrası ortaya çıkan duruma göre iki lider sonuçta Cenevre'ye önemli sayıda konu açık gidiyor. Dünkü görüşmeleri sonrası Pazar akşamı Cenevre'de de bir araya gelme kararı aldılar. Ortaya çıkan durum haritalarda tarafların anlaşma menziline girmeleri için tüm açık konular arasında bir pazarlık yapılması koşullarını yarattı. Uluslararası Konferansta güvenlik başlığında güçlü bir ilerleme sağlanması durumunda açık kalan konuların taraflarca kapatılması konusunda da yol açılacak. Bu arada güvenlik konusunda karşılıklı kabul edilebilir bir formülün bulunması için Eide temaslarına dün de Atina'da devam etti.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
-Cumhurbaşkanı Anastasiadis dün akşamki Azizler Konseyi toplantısında Kıbrıs sorunundaki son gelişmeler hakkında bilgi verdi. Hükümet Sözcüsüne göre bu toplantı yapıcı bir ortamda gerçekleşti. Cumhurbaşkanı toplantı sonrası din adamlarına teşekkür ederken Ulusal Kosney toplantılarındaki düzeyden daha ileri boyutta bir tartışma yaşadıklarını belirtti. Politisin elde ettiği bilgilere göre üç saati aşan toplantı sırasında Cumhurbaşkanı şimdiye kadar yapılan müzakerelere değindi. Kıbrısrum tarafının müzakereler masasındaki hedefinin Kıbrıs'ın kuzey bölgesinin sadece din adamları ve dinsel unsurların kaldığı İstanbul olmaması olduğunu ifade etti. İşgal bölgelerinde halkın ve Kıbrıs Helenizminin kalması için çalıştıklarına dikkat çekti. Bu noktada dolaylı bir biçimde Kıbrıslıalrın tümü için geçerli olacak olan serbest dolaşım ve yerleşim hakkına atıfta bulundu. Bu arada Kıbrıs Kilisesinin taşınmaz malları da gündeme geldi. Kıbrısrum tarafı bu mülkün çözüm öncesi dönemde dahi Kilise yetkililerince yönetilmesi için uğraş verdiği belirtildi.

HARAVGİ gazetesinin bugünkü ana haberi "içte ve dışta hummalı çalışma" başlığı altında Kıbrıs sorunu. Gazeteye göre Cumhurbaşkanı Anastasiadis ve Mustafa Akıncı dünkü görüşmelerinde Cenevre'de izlenecek yöntemi teyit ettiler. Görüşme sonrası Cumhurbaşkanı'nın beşli konferans ifadesi farklı tepkilere neden oldu.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
-PEO ve SEK'in dün Maliye Bakanı ile imzaladıkları çerçeve anlaşması ücretlerde ve diğer haklarda +3,9 oranına kadar bir artışın talep edilmesine zemin sağladı. Anlaşmaya göre artışlar Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'daki büyüme oranını geçmeyecek. Maliye bakanlığı yetkililerinin hesaplamalarına göre bu artış bu yıl %3,9 oranında olacak. Eğer bu verielr doğrulanırsa toplam maaş artışları bu orana kadar çıkabilecek. Maaşların hesaplanmasına beş parametre dikkate alınacak. Bunlar da barem içi artışlar, genel artışlar, kısmi haklar, Hayat Pahalılığı Ödeneği ve çalışanların sayısında görülecek artma ya da azalma. Hayat pahalığı Ödeneği uygulamasında ve çalışanların sayısında ciddi bir farklılık beklenmiyor. Bu durumda da %3,9'luk artış barem içi artışlar, yan haklar ve genel artışlardan sağlanacak. Bu arada taraflar çalışanların tümüne barem iç, artış verilmesi konusunda anlaşmaya vardı. Genel artışlar da toplu sözleşmeler çerçevesinde ele alınacak. Anlaşmanın imzalanması sonrası açıklamalarda bulunan PEO Genel Sekreteri Pambis Kritsis sendikal hareketin maaşlarda iyileşme mücadelesi vereceğini söyledi. Geçmiş yıllarda yapılan kesintilerin geri alınması ve eşitsizliği büyüten koşuları ortadan kaldırmak için mücadeleyi yükselteceklerini ifade etti.

ALİTİA gazetesinin de bugünkü ana haberi Cenevre görüşmeleri. Gazeteye göre 12 Ocak güvenlik ve garantiler konusunun ele alınacağı Konferans zirve olmak üzere Cenevre görüşmeleri olumlu koşullarda başlayacak. Kıbrıs sorununda tüm ilgili çevrelerin şimdiye dek görülmemiş bir hareketlilik içinde. Nitekim Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocas dün müzakerelerin başarısız olması olasılığının olmadığını sadece erteleme ve gecikme olabileceğini söyledi. Mustafa Akıncı da dün Cenevre'ye yapıcı bir atmosferde gideceklerini açıkladı. Bu arada Anastasiadis ve Akıncı 11 Ocak'ta müzakere masasına haritların konacağını açıkladılar. Toprak konusunda haritalar %28,2 ile 29,2 oranları arasında hareket edecek.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
-Kıbrıs Üniversitesi'ne göre Kıbrıs'ta ekonomik ortam Aralık ayında da iyileşmeye devam etti. Üniversite Ekonomik Araştırmalar Merkezi'nin verilerine göre Kıbrıs'ta ekonomik ortam 3,1 puan artarak117 puana yükseldi. Hizmetlerde, parekente ticarette ve daha düşük düzeyde de olsa imalatta iyileşme yaşandı.

SİMERİNİ gazetesinin de bugünkü ana haberi "Cumhurbaşkanı konferansın beşli olacağını kabul etti " başlığı altında . Gazeteye göre Ulusal Konsey Cenevre görüşmeleri öncesi bugün yoğun bir karşıtlık ortamında toplanıyor. Siyasi partiler dün Cumhurbaşkanına ağır eleştirilerde bulundular. Cumhurbaşkanı da siyasi partileri ciddiyete davet etti. Cumhurbaşkanı dün Mustafa Akıncı ile görüştükten sonra yaptığı açıklamada Kıbrıs konusundaki uluslararası konferansın beşli olacağını kabul etti. Bunu ifade ederken kendisinin Konferansa hem Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı hem de Kıbrısrum tarafı müzakerecisi olarak çifte kimlikle katılacağı izahında bulundu. Ancak Kıbrıstürk tarafı müzakerecisi, Cumhurbaşkanı'nın bu yaklaşımını reddetti. " Herkes istediğini söyler. Kimsenin ağzını kapatamayız" dedi. Konferansın üç garantör güç ve iki tarafın katılımıyla gerçekleştirileceğini ifade etti. Aynı anda Yunanistan Dışişleri bakanı Kocas Yunanistan ve Kıbrıs'ın ortak bir cephe oluşturduklarını söyledi.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
-Sendikalar Kıbrıs sorununun çözümünün Kıbrıslıarın tümünün refahını artıracak ve üretilen zenginliğin sosyal adalet çerçevesinde paylaşımını güvence altına alacak ortak bir ekonomi ve iş gücü piyasası olması için tüm koşulların sağlanmasından yana. SEK, PEO, PASİDİ, TÜRK-SEN, DEV-İŞ ve KTAMS dün düzenledikleri ortak basın toplantısında Pazartesi günü Pansendikal Formun toplanacağını açıklarken Kıbrıs sorununda müzakere sürecine de destek belirttiler.

Son Güncelleme: 05 Şubat 2021 - 13:22

Son Haberler

15 Ağustos
Dün Aşağı Baf bölgesinde 3 yaşındaki kız çocuğunun boğulma olayıyla ilgili polis araştırmaları devam ediyor.
14:38
İran hükümeti, Rüşdi’ye yapılan bıçaklı saldırının sorumlusunun Rüşdi’nin kendisi ve destekçileri olduğunu ifade etti.
14:32
Orman Dairesi: Yoğun bir kalabalığın ormanlık bölgelere gitmeye çalışması nedeniyle piknik alanları dolup taştı.
14:30
Polis, Mağusa kazasında bulunan konut sitesinde bir hırsızı suç üstü yakaladı.
14:29
Yunanistan’da ağır hava koşulları dün öğleden sonra Mağnisia bölgesindeki Volos ve Pilio’yu etkisi altına aldı.
14:28
Berlin, Avrupa Komisyonu'nu enerji sektöründeki KDV'yi ve vergileri azaltmaya ikna etmek için çalışıyor.
14:09
BM tarafından kiralanan ve 23 bin ton tahıl yüklü olan ilk gemi, Afrika'ya gitmek üzere Ukrayna'dan ayrıldı.
14:04
14 Ağustos
Tsolakis "Helios" hava trajedisini hafızasında silinmeyecek travmatik bir deneyim olarak nitelendirdi
13:56
Hadjipantelas "Helios" uçak kazasının anma töreninde konuştu
13:55
Cumhurbaşkanı Anastasiadis Türk işgalinin ikinci aşamasını kınadı
13:54
Dendias Attila'nın işgalinin ikinci aşamasının kara yıldönümü için mesaj yayınladı
13:52
Truss Britanya Başbakanlığı için favori
13:51
Tüm haberler

Video on Demand