25/1/17

FİLELEFTEROS gazetesinin bugünkü ana haberi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Kıbrıs sorunundaki rolü . Gazeteye göre Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Kıbrıs sorununda katalizör bir rol oynaması sürece dahil tüm çevrelerin tartışmalarının odak noktasına oturmuş durumda. Elde edilen bilgilere göre Espen Barth Eide geçen gün Güvenlik Konseyi üyelerini bilgilendirirken ortaya koyduğu tavır aracılığıyla Konsey'in hem bu evrede hem de devamında oynayacağı rolü kabul etti. Elde edilen bilgilere göre Eide Konsey'de kendisine yöneltilen sorulara verdiği yanıtlarda ortaya şu sonuçlar çıktı. Bir: görüşmeler ortaya çıkan sonuç ne olursa olsun Güvenlik Konseyi'ne götürülmesi gerekiyor. İki: Güvenlik Konseyi'nin Eide'nın yaklaşımına göre garantör güçler, Kıbrıs'taki iki taraf ve ilgili taraf olarak Avrupa Birliği arasında yapılmakta olunan tartışmalara doğrudan yer almasa dahi Kıbrıs'la ilgili hem Konferans öncesi hem de sorası sözü ve rolü var. Bu arada Güvenlik Konseyine üye ülkelerin daimi temsilcileri Güvenlik Konseyi'nin sürece daha aktif katılımı gereksinimini not ettiler olası olumsuz sonuçlara yol açacak acele adımlardan kaçınılması gerektiğini belirttiler. Cumhurbaşkanı Anastasiadis de dün Avrupa Konseyi Parlamenterler Asemblesinde konuşurken Güvenlik Konseyi'nin oynayabileceği bir diğer önemli parametreye dikkat çekti. Varılacak çözümün uygulanmasını ve üzerinde anlaşmaya varılanların normal bir biçimde hayata geçirilmesini Güvenlik Konseyi garanti altına alacak. Lefkoşa'nın hem önceden hem de şimdiki tavrı Güvenlik Konseyi'nin Kıbrıs'ın 7. madde temelinde garanti altına alması. u arada Güvenlik Konseyi daimi üyeleri de bir biri ardına Konsey'in artan rolünden bahsetmeye başladılar. Rusya ve Fransa büyükelçilerinden sonra dün de Amerika Birleşik Devletleri Lefkoşa Büyükelçisi Kıbrıs sorununa çözüm arayışlarında Güvenlik Konseyi'nin artan destekleyici rolünden yana tavır açıkladı. Güvenlik Konseyi'nin kendisi de Pazartesi günüNew-York'taki müzakereleri sonrası Kıbrıs sorunun çözüm uğraşılarına destek belirtti.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
- DİKO, TOTAL şirketinin sondaj çalışmalarını üçüncü kez arka arkaya ertelemesi sonrası konuyu gündeme getirdi. DİKO Basın Sözcüsü ertelemelerin maalesef mantıki soru işretleri ve Kıbrıs Cumhuriyeti'nin enerji politikasının Türk şantajlarına kurban edildiğine yönelik zemini var olan şüpheler yarattığını söyledi. DİKO'nun bu konuda Cumhurbaşkanı'na dördüncü kez soru yönelttiğini ancak bu ertelemelerle ilgili yanıt alamadığına dikkat çekti.


SİMERİNİ gazetesinin bugünkü ana haberi Birleşmiş Mlletler Genel Sekreteri Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide'nin güvenlik ve garantiler konusundaki arayışları. Gazeteye göre Eide güvenlik ve garantiler konusunda birşeyleri kımıldamakta olduğunu diplomatik bir biçimde göstermeye çalıştı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne yaptığı bilgilendirme sonrası açıklamalarda bulunurken yanına Konseyin İsveçli Başkan Olaf Skoogk ve Elizabeth Spehar'ı alarak Konseyin desteğin sahip olduğu görünümü vermek istedi. Buna paralel Eide Güvenlik Konseyi'nin Kıbrıs'la ilgili konferansta herhangi bir biçimde varlığını olasılık dışı tuttu. Garantiler konusunda ise "Şimdi içeriye yeni bir gözle baktığımızı söylemek istiyorum" dedi. Norveçli diplomat aylar ya yıllarca sürmeyecek ucu açık görüşmelerden bahsetti. Kıbrıs sorununda şu anki gelişmeler ve müzakerelerde hala daha açık olmaya devam eden sorunlarla ilgili Cumhurbaşkanı Anastasiadis de dün Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesini bilgilendirdi. Anastasiadis bu bilgilendirme sırasında güvenlik ve garantiler konusuna ağırlık verdi ve Kıbrısrum tarafının masaya koyduğu öneride her tarafın endişelerine yanıt verecek maddeler olduğuna vurgu yaptı. Cumhurbaşkanı bu çerçevede herhangi bir üçüncü ülkenin her tür askeri garantisinin yada müdahale hakkının talep edilir bir olgu olmamasının yanı sıra çağdışı olduğunun da altını çizdi. Bu arada AKEL Genel Sekreteri Andros Kipriyanu Cenevre türü bir Konferansın toplanması için neden olmadığını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Lefkoşa Büyükelçisi de Waşington'un yeni hükümetinin Kıbrıs'ta çözüm sürecini desteklediğini açıkladı.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
-EDİSİN şirketi Pazartesi günü Brüksel'de Avrupa Birliği Enerji Genel Müdürü ile Kıbrıs, Yunanistan, İsrail ve İtalya Enerji Bakanlıkları Genel Müdürlerine EastMed doğal gaz boru hattı ile ilgili olarak sunacağı araştırmada yaklaşık 6 milyar dolara mal olabilecek bu hattın hem ticari açıdan sürdürülebilir hem de teknik açıdan mümkün olduğunu belirtecek. Yetkili kaynaklara göre bu sunum sonrası dört ülke ve Komisyon temsilcileri konuyla ilgili bir tartışma yapacaklar. Bunun amacı konunun Mayıs ayında İsrail'de bakanlar düzeyinde gerçekleştirilecek toplantıya gerekli hazırlığı yapmak. EDİSON şirketine göre Kıbrıs ve israil doğal gazını taşıyacak hat Levatyan rezervlerinden hareket edecek deniz altından doğal gaz sıkıştırma istasyonu olacak Kıbrıs'a gelecek kave buradan da Girit'e, Pelononiso'ya ve karadan da İtalya'ya geçip İtalya Yunanistan İnterkonnoktörü hattı ile birleşecek.


HARAVGİ gazetesinin bugünkü ana haberi "hastahaneler için bardak taşmaya başladı" başlığı altında. Gazeteye göre doktorlar ve hastabakıcılar ortak bir cephe yaratıyorlar. Hastahanelerin çöktüğünü ve her geçen gün sorunların arttığını bunun hastalara etkisini görürlerken sağlıktaki profesyoneller duruma el koyma ve kamuda sağlık sisteminin kurtarılması için yollar aramaya başladılar.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
- AKEL Genel Sekreteri Andros Kipriyanu zemin iyice hazırlanmadan Cenevre tipi yeni bir Kıbrıs Konferansı toplanmasına gerek olmadığını söyledi. " Eğer olası başarı için zemin iyi hazırlanmazsa iyilik yerine daha fazla zarar yaşanacağından korkuyorum" dedi. Kipriyanu askıda olan ciddi çok sayıda sorunun olduğunu ve somut konuların çözümüyle ilgili farklı taraflardan kamuoyuna yapılan açıklamaların aşılması gereken engeller ve zorluklar olduğunu gösterdiğine dikkat çekti. Kipriyanu Cumhurbaşkanı Anastasiadis'e ve müzakere heyetine de bu somut konularla ciddi bir biçimde ilgilenmeleri ve Kıbrıs sorununun çözüm ilkelerinde ısrar ederek bu zorlukları aşma yollarını bulmaları çağrısında bulundu. Bu zorlukların aşılması için yollar bulununcaya dek yeni bir Konferans toplanması için neden olmadığına dikkat çekti.
ALİTİA gazetesinin bugünkü ana haberi Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis'in Avrupa Konseyi Parlamenterler Asemblesininde yaptığı konuşma. Gazeteye göre Cumhurbaşkanı Avrupalı politikacılara ve diğer ilgililere çok net mesajlar verdi. Kıbrıs sorununun çözümünün Avrupa ilke ve değerlerine saygı göstermesi gerektiğine dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Kıbrıs sorununun çözümü açısından önümüzdeki kısa dönemin belirleyici olacağına belirtti. Tüm ilgili tarafların ve özellikle de Türkiye'nin sürece yaratıcı ve uzlaşıcı bir yaklaşım göstermesi durumunda Kıbrıs sorununa Avrupa ilke ve değerleri temelinde çözüm bulunabileceğine dikkat çekti. Kendisinin Kıbrıs sorununa Kıbrıs Cumhuriyeti'ni yeniden birleştirecek ve Kıbrıslırum ve Kıbrıslıtürk tüm vatandaşları koruyacak çözümü için çalışmada kararlı olduğunu ifade etti. Avrupa Birliği üyeliği kimliğiyle uyumlu çağdaş bir devlete atıfta bulundu. Garantiler konusunda ise üçüncü ülkelerin askeri garantilerine ve daha da kötü müdahale hakkına karşı çıktı. Garantilerin Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi üyesi ülkenin bağımsız ve egemenliğini yaraladığını ifade etti. Bunun Bileşmiş Milletler ana sözleşmesine aykırı olduğu görüşünü de savundu. Bugün koşulların 1960'dan farklı olduğunu da belirtti.

POLİTİS gazetesinin bugünkü ana haberi Lefkoşa Kanalizasyon Konseyinde yaşandığı ileri sürülen yolsuzluklar. Gazeteye göre .Lefkoşa Kanalizasyon Konseyinde 2006-2011 döneminde Antopolis'de arıtma tesisi dahil çeşitli çalışmalarda farklı müteahhitlik firmalarının rüşvet verdiklerine yönelik iddialarla ilgili cezai soruşturma başladı. Antopli konusunda araştırma ileri bir aşamada bulunuyor. Elde edilen bilgilere göre Konsey üyesi bir kişinin banka hesaplarına 1 milyon euroluk bir para yatırıldı. Diğer iki üyeye de müteahhit firma tarafından bin ile 3 bin euro arası ödemeler yapıldığı belirtiliyor. Bu arada müteahhitlerin bu aşamada şüpheli görülmeyen iki siyasi partiye yaptığı ödemelerin tespiti için banka hesaplarına girilmesi için de polise izin verildi.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
-AKEL seçim süreci nedeniyle doğrudan değil ancak dolaylı bir biçimde Kıbrıs sorununa takvim koydu. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan AKEL Genel Sekreteri Andros Kipriyanu zamanın Kıbrıs sorununun çözümüyle ilgisi olmadığının,ortaya konan görüşlerle ilgisi olduğunu belirtip partisinin sürece takvim belirlemediğini söyledi. Bununla birlikte cumhurbaşkanlığı seçim döneminin geldiğini ve bunun da olguları karmaşıklaştıracağını bildiğini de ifade etti. O döneme kadar yönelimin belirlenmesini istedi.

Son Güncelleme: 05 Şubat 2021 - 13:22

Son Haberler

27 Mayıs
Basın Özetleri 27.05.2022
13:46
Duyarlı vatandaş bir kadının kaçırılmasını engelledi
13:26
20-26 Mayıs tarihleri arasında 2 can kaybı ve 1774 yeni vaka kaydedildi
13:25
Cumhurbaşkanı Anastasiadis, Ersin Tatar'a mektup gönderdi
13:23
Cumhurbaşkanı Ukrayna işgali ile Kıbrıs işgali arasında güçlü paralellikler ortaya koydu
13:22
ABD Putin'in Batı'nın uyguladığı yaptırımları kaldırma talebini reddetti
07:02
Rus ordusu ülkenin doğusunda Ukrayna güçlerinin kuşatılması hedefine yaklaşıyor
07:01
Lavrov: Zelensky Moskova ile müzakere etme niyetinde değil
07:01
26 Mayıs
Basın Özetleri 26.05.2022
13:47
Yüzleri maskeli bir grup Omonoia taraftarına saldırdı
13:29
Kadis: Çiftçileri desteklemek için Avrupa Birliği'nden beş milyon avroya kadar toplayabiliriz
13:28
Dünya Bankası Başkanı: Uluslararası bir resesyon tehlikesi var
13:28
Tüm haberler

Video on Demand