24/1/17

FİLELEFTEROS gazetesinin bugünkü ana haberi vergi mükelleflerinin devlete olan vergi borçları. Gazeteye göre toplamda özel kişi, kendi işinde çalışan ve şirket olarak 194 bin vergi mükellefinin devlete 1,7 milyar euroluk vergi borçları var. Bu rakamlar yenilenmiş rakamlar ve Vergi Dairesi tarafından Ocak ayı başında Meclis'e sunuldu. Bu sunum Meclis'in süresi geçen ödemelere yönelik vergi borçlarının taksitlendirilmesini öngören yasa tasarısının onaylanması öncesi yapıldı. Meclis'e sunulan veriler göre 126 bin ödemedikleri vergi borçları bir ile bin euro arası. Bu borçlar da toplamda 35.5 milyon euro. Az sayıda kişinin ise vergi borçları çok yüksek. Toplamda 828 kişinin toplam borcu 386 milyon. Yani 126 bin kişiden on kat daha fazla bir borca sahipler. Bu kişilerin her birinin vergi borcu bir milyonun üstünde. Diğer 2.594 vergi mükellefinin ise toplam borcu 661 milyon. Bu kişilerin borçları da 100 bin ile bir milyon euro arası değişiyor. Vergi Dairesi bu arada 32 kişi ile şirketin de ödemedikleri 126,6 milyon Katma Değer Vergi borcu olduğunu da belirtti. Meclis Cuma günkü genel kurulunda ödenmeyen borçların taksite bağlanarak ödenmesine olanak sağlayan yasa tasarısını onaylaması bekleniyor. 100 bin euroya kadar olan borçlar minimum 50 euro ödem ile 54 taksitlendirmeyi ve daha yüksek olanlar ise minimum 1.852 euro ödeme ile 60 taksitlendirmeyi öngörüyor.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
-Dışişleri Bakanı Yuannis Kasulidis Avrupa Konseyi Parlamenterler Asemblesi'nden Türkiye'ye mesajlar verdi. Kasulidis Türkiye'de 15 temmuz başarısız darbe girişimine atıfta bulunarak Asemblenin bunu ilk andan mahkum ettiğini belirtti ve Türkiye'nin şu anda karşı karşıya kaldığı sorunları aşmasında kendisine yardım etmeleri gereğine vurgu yaptı. Aynı anda insan hakları, demokrasi ve hukuk devleti ortak algısına da dikkat çekti. Bu zor anda İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesinin elde pusula olması gerektiği görüşünü savundu.

SİMERİNİ gazetesinin bugünkü ana haberi siyasi partilerin Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kıbrıs Özel Danışmanı Eide'ye yönelik tepkileri. Gazeteye göre partiler Eide'nın kellesini istiyorlar. Eide'nin Kıbrıs sorunundaki son gelişmelerle ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne bilgi verdiği bir anda muhalefet partilerinin kendisine yönelik sert eleştirileri devam etti. Partiler Eide'yi istenmeyen kişi olarak gördükleri izlenimi verdiler. Muhalefet partilerine göre Eide kendi gündemine göre hareket ediyor. Lefkoşa'daki siyasi çevreler Eide'nin Cenevre'de kendisini kurtarmak için bir sahne kurduğunu ve Genel Sekreter'in kendisini bile zora sokmaktan geri durmadıklarını belirtiyorlar. Herhangi bir sonuç alınmayacağını bildiği halde Genel Sekreteri Konferans'a sürüklediğini ifade ediyorlar. DİKO Eide'nın ortaya koyduğu davranışıyla güvenirlilik sorununu gündeme getirdiği görüşünde. DİKO yaptığı açıklamada Beşli Konferansın ortaya çıkardığı sonucun mutlak sorumlusu garantilerde ve adada çözüm sonrası da askeri varlığını sürdürmede ısrar Eden Türkiye iken Eide'nın gerçekliğe atıfta bulunmadığını, tersine sürecin sorumlusunun Yunanisatn Dışişleri Bakanı Kocas olduğu izlenimi verecek basına sızdırmalar yaptığına dikkat çekti. Bu arada gelinen noktada Kıbrıs sorununda bundan sonra atılacak adımlar ve yeni bir Konferans toplanmasına ilişkin belirsiz bir ortam var. Birinci Konferans sonrası yaratılan hava görüşmelerin derhal başlamasına fazla olanak bırakmıyor. Perde gerisinde duyulan senaryolardan biri sabırlı olunması gerektiği yönünde. Bu arada Dışişleri Bakanı Yuannis Kasulidis de dün yaptığı bir açıklamada Birleşmiş Milletler'den Cenevre'de yeni bir Konferans için tarih belirlemesini beklediğini söyledi. Hükümet Sözcüsü ise bir yazısında "yaşayabilir, işler ve çağdaş bir devlette üçüncü bir ülkenin garantisine hiçbir gereksinim olmadığını" görüşünü savundu ve bir çözümün mümkün olmasını belirleyecek şeyin toprak, güvenlik ve garantiler konularına verilecek yanıtlar olduğunun altını çizdi.

POLİTİS gazetesinin bugünkü ana haberi Kıbrıs sorunuyla ilgili gelişmeler. Gazeteye göre Kıbrıs Konferansında bundan sonraki evrede Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi de olacak. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeleri Kıbrıs sorununun bundan sonraki evresinde daha aktif rol oynama arzusunda ve bunu artık açık bir biçimde talep etmeye başladılar. Rusya'dan sonra Fransa da bu sürece katılma arzusunda olduğunu ifade etti ve bunun deneysel değil zorunluluk olduğu görüşünü savundu. Politis'in elde ettiği bilgilere göre Birleşmiş Milletler de varılan anlaşma ne olursa olsun Güvenlik Konseyi'nden geçme durumunda olduğu için Birleşmiş Milletler de daha fazla Konsey üyesini sürece dahil etmeyi hedefliyor. Ancak içinde bulunulan koşulların Cenevre'de yeni bir Konferans için uygun olmadığı görüşü var. Türkiye şu anda dikkatini iç meselelerine çevirmiş durumda ve niyeti konusunda herhangi bir işaret vermiyor. Lefkoşa'da ise AKEL Genel Sekreteri Kipriyanu Konferans öncesi askıda kalan konuların çözülmesi gerektiğini söyledi. Kıbrıs sorununda bundan sonra atılacak adım konusunda kararın perşembe günkü Anastasiadis-Akıncı görüşmesinde verilmesi bekleniyor.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
-Kıbrıs Turizm Örgütü Başkanı Angelos Loizu Meclis Maliye Komisyonunda 2016 yılında Kıbrıs'a 3.2 milyon turist gelişinin bölgede rekabet halinde olan ülkelerdeki savaştan kaynaklandığı yönünde var olan görüşleri yanıtladı.Loizu bir İspanyol kuruluşuna yaptırdıkları yeni turizm stratejisi verilerine dayanarak bu rakamın Örgüt'ün çok yanlı politikaları sonucu olduğunu ileri sürdü. Loizidu bu arada turizm politikasının bütünsel olarak uygulanması için Turizm Örgütü'nün acil olarak kaldırılması ve bir kurumsal çerçeve oluşturulması görüşünü de savundu.

HARAVGİ gazetesinin bugünkü ana haberi Mağusa Tapu Dairesi'le ilgili Ulaştırma Bakanlığının denetimden kaçıyor olması. Gazeteye göre Ulaştırma Bakanlığı, Mağusa Tapu Dairesiyle ilgili var olan sözleşmenin iptalinin hukuki açıdan incelenmesi için kendisine gönderilmesi konusunda Sayıştaylığın talebine olumsuz bir yaklaşım içinde. Sayıştay Başkanı bu konuda Bakanlığa ikinci bir mektup gönderdi.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
-AKEL Genel Sekreteri Andros Kipriyanu ile Fransa'nın Lefkoşa Büyükelçisi Rene Trokaz Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Kıbrıs sorununda rol oynaması gerektiği konusunda ortak görüşe sahipler. Kipriyanu ile Trokaz dün AKEL Genel Merkezi'nde bir araya geldiler. Görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Kipriyanu Güvenlik Konseyi'nin Kıbrıs sorununda önemli bir rol oynama konusunda ortak yaklaşım içinde olduklarını söyledi. "Güvenlik konusunu ilgilendiren konular Birleşmiş Milletler tarafından da kabul edilmelidir ve Güvenlik Konseyi de bu konularda daha ilk andan kendi görüşünü ifade etmelidir."dedi. Fransız Büyükelçi de Güvenlik Konseyi'nin saati geldiğinde oynaması gereken rolü ve bu rolün belirleyici olduğunu söyledi. Bu arada Eide ve Spehar dn akşam Kıbrıs sorunundaki son gelişmelerle ilgili Güvenlik Konseyi'ni kapalı oturumda bilgilendirdiler. Elde edilen bilgilere göre Eide bu bilgilendirme sırasında özel olarak dikkatli davrandı. Bundan sonraki gelişmelere yönelik değerlendirme yapmaktan kaçındı. Aynı haber kaynaklarına göre Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Gutteras özel danışmanı Eide'nin Cenevre'de Kıbrıs sorununda beşli Konferans gerçekleşmesine ilişkin oynadığı rolle ilgili bazı rahatsızlıkları var.

ALİTİA gazetesinin bugünkü ana haberi "Tüm yabancı askerler 29 ayda addan ayrılsın" başlığı altında Kıbrıs sorunu. Gazeteye göre yabancı askerlerin adadan ayrılması konusunda Kıbrıs ve Yunanistan tam bir işbirliği içinde. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocas geçen gün yaptığı bir açıklamada Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis'in de görüşünü olan "Geçici Durak Antlaşmasın"dan bahsetti. Bu görüşe göre askerlerin %75'i çözümün uygulanmaya konmasının ilk günü gidecek. Geri kalanlar ise aşamalı bir biçimde 29 aylık bir sürede ayrılacak. Yunanistan Dışişleri Bakanı'nın açıkladığı öneriye göre bu sürecin denetlenmesinde de Birleşmiş Milletler Örgütü ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Örgütü başrolde olacak. Oluşturulacak özel bir ekip askerlerin Kıbrıs'tan ayrılmalarını denetleyecek. Bu öneriye göre tam ayrılma gerçekleşene kadar adada kalacak askerlerin güvenlik konusunda herhangi bir görevleri olmayacak. Kocas geçen hafta sonu Alman Haber Ajansı'na konuşurken de takvim vermeksizin Türk askerlerinin adadan ayrılması gerektiği görüşünü savundu. Türkiye'ye herhangi bir müdahale hakkı verilemeyeceğine ve garantiler sisteminin kaldırılması gerektiğine vurgu yaptı. Kıbrıs siyasi partileri bu öneriyi yorumlamaktan kaçındılar. DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos Kocas'ın önerinin tartışma için iyi bir zemin olduğunu söyledi.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
-2015-2016 öğrenim yılında 784 lise ve teknik okul öğrencisi okul alanında sigara içerken tespit edildi. 435 öğrenci alkol, 27 öğrenci yasal olamayan maddeler kullanırken yakalandı. 97 öğrencinin de uyuşturucu kullanmasından şüphe ediliyor. Eğitim ve Sağlık Bakanlıkları endişe verici bu verileri Meclis'e sundular.

Son Güncelleme: 05 Şubat 2021 - 13:22

Son Haberler

01 Temmuz
Hükümet, tüketicilerin yararına olacak şekilde elektrik fiyatlarının azaltılmasının yollarını arıyor.
13:46
Sağlık Bakanlığı, 3 kişinin koronavirüs kaynaklı kompikasyonlardan dolayı hayatını kaybettiğini açıkladı.
13:43
Uyuşturucuyla Mücadele Ekipleri, Tersefanu’daki evlerde uyuşturucu, silah ve patlayıcı madde tespit etti.
13:42
Tatbikatta kaza sonucu yaşamını yitiren 27 yaşındaki sözleşmeli erin organları, başka kişilere hayat verecek.
13:40
Larnaka Ceza Mahkemesi, 11 yaşındaki torununa cinsel istismar uygulayan şahsa 20 yıllık hapis cezası verdi.
13:37
Kimliği belirsiz kişiler, elektronik dolandırıcılık yoluyla bir şirketten 156 bin euro’dan fazla para çaldı.
13:35
Sağlık Sigortası Kurumu: Doktorların sigorta kurumu tarafından değerlendirilmesi inceleniyor.
13:35
Dün ‘Hriso Psari’ bölgesinde yüzen erkek şahıs, Larnaka’nın Oroklini bölgesinde ölü bulundu.
13:33
basın özetleri 01.07.22
13:09
Ukrayna’da savaş uğruna dökülen kan bitmek bilmiyor.
09:08
Hükümet, tüketicilerin yararına olacak şekilde elektrik fiyatlarının azaltılmasının yollarını arıyor.
09:03
Dün öğleden sonra Poli Hrisofu’nun girişinde ve Hrisofu köyünün kuzeyinde bulunan bölgede yangın çıktı.
08:33
Tüm haberler

Video on Demand