5/9/16

FİLELEFTEROS gazetesinin bugünkü ana haber Kıbrıs sorununda dayanıklılık testi" başlığı altında Kıbrıs sorununa çözüm bulma amacıyla devam eden müzakereler. Gazeteye göre New-York'a gitmeleri öncesi alanı netleştirmek için Anastasiadis ve Akıncı bu hafta arka arkaya görüşmelerde bulunacaklar. İki lider 6, 7 ve 10 Eylül tarihlerinde bir araya gelecekler. Güvenilir kaynaklardan elde edilen bilgilere göre New-York'ta yaşanacaklar az çok belli olmuş olsa da süreç bu görüşmelerin sonucunda netleşecek. Liderlerin Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki Mun ile üçlü görüşmesi bir veri ancak bunun tarihi henüz kesinleştirilmedi. Uluslararası örgütte Genel Sekreter Ban Ki Mun görevinden ayrılması öncesi bazı adımların atılıp atılamayacağı düşünülüyor. Bu arada Lefkoşa'da Anastasiadis ile Akıncı'nın ardı ardına gerçekleştirecekleri görüşmeler müzakereciler tarafından da desteklenecek. Onlar da sürekli olarak bir araya gelecekler. Mavroyannis ve Nami'nin bu hafta günlük bazda görüşmesi büyük bir olasılık. Cumhurbaşkanı da yakın çalışma arkadaşları ile açık hat tutuyor. Nitekim bu hafta içerisinde ger.ekleştireceği görüşmelere hazırlık amacıyla müzakere ekibini dün akşam toplantıya çağırdı. Teknokratlar düzeyinde de müzakere belgeleri hazırlanıyor. Bu süreçte ekonomi ve Avrupa Birliği başlıkları daha kolay başlıklar olarak değerlendiriliyor. Ancak dikkatler çok fazla görüş ayrılığının olduğu ya da henüz tartışmaların başında bulunulan zor konulara çevrilmiş durumda. Toprak ve garanti başlıklarının yakınlaşmalar aranarak bu hafta gerçekleştirilecek görüşmelerde daha fazla tartışılması bekleniyor. Bir yabancı diplomatik kaynağa göre özellikle ilki daha da zor görülen toprak ve garantiler konuları çok katılımlı konferansın hemen arifesinde tartışılacak. Bu nedenle de liderlerin göğüslemek durumunda kalacakları görüş ayrılıklarına takılıp kalmaları beklenmiyor. Diğer yandan başta Türkiye Dışişleri Bakanı olmak üzere sürece dahil çevrelerin de ifade ettikleri gibi güvenlik konusundaki görüşmeler de gayri resmi olarak gerçekleştiriliyor. Bu arada Cumhurbaşkanı Anastasiadis gerek dün Politis gazetesinde yayınlanan röportajında gerekse Yeri köyünde bir anma toplantısında yaptığı konuşmasında ifade etmekten kaçınmakla birlikte iyimser bir görünüm verdi. Bu izlenim Lefkoşa'da görev yapan yabancı diplomatlarda da var. Ancak bu diplomatlar "en küçük bir hata başarısızlığa da götürebilir." diyerek kapıyı tüm olasılıklara açık tutuyorlar. Bu arada Cumhurbaşkanı Anastasiadis Perşembe ve Cuma günleri Atina'da gerçekleştirilecek uluslararası bir foruma katılacak ve bu çerçevede Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras'ı da gelişmelerle ilgili bilgilendirme olanağı bulacacak.

ALİTİA gazetesinin bugünkü ana haberi Cumhurbaşkanı Anastasiadis'in dün Kıbrıs sorunuyla ilgili olarak yaptığı açıklamalar. Gazeteye göre Cumhurbaşkanı Anastasiadis dün Kıbrıs sorununda ilk ve son söz hakkının halkta olduğu mesajı verdi ve kendi hedefinin Kıbrıs halkına "endişelerine ve beklentilerine, Kıbrıslırumlara ve Kıbrıslıtürkler umut yanıt verecek ve anlaşmanın ilk gününden uygulanmaya konacak bütünsel bir çözüm çerçevesi sunmak." olduğunu söyledi. Ancak beklentilere yanıt verdiğine inanmadığı bir çözümün de halkın önüne gelmesini kabul etmeyeceğini de duyurdu. Cumhurbaşkanı şimdiye kadar müzakerelerde Kıbrıs halkının geçmişte reddettiği planların parametrelerini önemli bir biçimde iyileştirdiklerini belirtti. Yeri köyünde düzenlenen bir anma toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Avrupa Birliği'nin sürece dahil olması, tüm Kıbrıs sathında dört temel özgürlüğün uygulanması, dörde bir nüfus oranında anlaşılarak adaya yasadışı nüfus taşınmasının sonlandırılması konularına atıfta bulundu. "Burada söylemek istiyorum ki 4 Yunanlı Kıbrıs vatandaşı olmazsa hiçbir Türkiye vatandaşı Kıbrıs vatandaşı olamayacaktır" dedi. Cumhurbaşkanı ekonomik istikrarın sağlanmasından, büyümden, beş terapi seçeneğiyle mülkiyet sahibinin hakkına saygının pratik olarak kabulünden,çıkmazların olmayacağı ve kriz tehlikesinin minimuma indirildiği yönetim sistemine atıfta bulundu. "Avrupa müktesebatını devletimizin tüm sathında uygulamada anlaştık." dedi. Bir ve tek uluslararası kimliğe, bir ve tek egemenliğe ve bir ve tek vatandaşlığı da gündeme getirdi. Avrupa Birliği bünyesinde birleşik bir Kıbrıs'ta ortak geleceği güvence altına alarak her görüş birliği noktasında demokratik ilkelere, insan haklarına saygıyı teyit ettiklerini ifade etti. Son olarak da Kıbrıstürk tarafının geçiş dönemlerinin ciddi bir biçimde kısaltılmasının kabulünün de özel bir önemi olduğuna dikkat çekti. Çözümün uygulanmasının daha ilk gününden Kıbrıslırumlar ile Kıbrıslıtürklerin elle tutulur yararlar sağlayacaklarını ifade etti. Cumhurbaşkanı konuşmasında zaman faktörüne de atıfta bulundu. Kendi inancına göre gerginlikler ve güvensizliklerin yaşandığı zamanlara son verme zamanının geldiğini dile getirdi. El verip Kıbrıs'ı barışa, güven ortamına, istikrara, refaha götürme zamanının geldiğine vurgu yaptı. İşgalden en kısa sürede kurtulmak ve vatanı yeniden birleştirmek için yoğun uğraşıya devam etmekten başka bir seçeneğin olmadığına vurgu yaptı. Kıbrıs sorununun çözüm sürecinde dönüm noktasında bulunulduğunu işaret etti. "Eğer Kıbrıslıtürk lider Mustafa Akıncı ile önümüzdeki görüşmeler beklentilerimizi karşılarsa ve umut ederiz ki karşılayacaktır, o zaman uzun yıllar süren bu müzakere sürecinin olumlu bir biçimde sonuçlanacağından daha emin konuşabileceğiz" dedi.

SİMERİNİ gazetesinin bugünkü ana haberi "Akıncı ve Ankara'nın ağına düştük" başlığı altında Kıbrıs sorunu. Gazeteye göre güvenlik ve garantiler konusunun beşli konferansta mülkiyet ve geri verilecek toprakla bağlanması yönünde Ankara ve Akıncı'nın planı çok sayıda Kıbrıslırum göçmenin dönme avantajını sonuçta bir dezavantaja dönüştürebilir. Türkiye'nin niyeti Birleşmiş Milletler'e ve sürece dahil diğer çevrelere iletildi. Türkiye'nin amacı güvenlik ve garantiler konusunda olası reddi durumunda Kıbrıs Hükümetini suçlu konumuna sokmak. Cumhurbaşkanı Anastasiadis'in Akıncı ile Cuma günü gerçekleştirdiği görüşme sonrası yaptığı açıklamada garantiler konusunda Türk tavrında sözde değişiklik ifadesi tatmin edici değil ve özünde Türk tarafının bu konuda taviz verdiği görünümü yaratmayı amaçlıyor. Bu arada Kıbrıs Hükümeti'nin süreçte Avrupa Birliği'nin rolünü garantör pozisyonuna ve güvenlik faktörüne yükseltme uğraşısına rağmen Mustafa Akıncı bu beklentileri boşa çıkardı Akıncı Kıbrıslıtürklerin uluslararası güçlerin değil Türkiye'nin garantisini istediklerini söyledi.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
-AKEL haricinde muhalefet partileri Cumhurbaşkanını Kıbrıs sorunu nedeniyle sert bir biçimde eleştirdiler. DİKO, Cumhurbaşkanını, Kıbrıs sorununda vatandaşları şüphe duyulacak bir biçimde karanlıkta tutmakla suçladı. Cumhurbaşkanının, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin ve Kıbrıs Helenizmi'nin geleceğini belirleyecek çok önemli bir konuda gizli diplomasi yürüttüğüne vurgu yaptı. Cumhurbaşkanına güvensizlik ifade etti. EDEK ise gündeme değiştirilmiş yeni bir Annan Planı getirildiğine atıfta bulundu ve Kıbrıslırumlar ile Kıbrıslıtürklerin devletin önemli kurumlarında aritmetik olarak eşitlendiği suçlamasında bulundu. Çıkmazların giderilmesi kurumunda Kıbrıslırumların azınlık konumuna düşürüldüğünü de ileri sürdü. Yeni devletin işler, demokratik ve yaşayabilir olmayacağı görüşünü savundu. Yurttaşlar İttifakı ise yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı'nın son Ulusal Konsey toplantısında yargıda çıkmazların kura ile belirlenecek bir hakimin katılımıyla çözüleceğini söylerken şimdi bunun Avrupa Kurumalrından atanacak bir yargıçla çözüleceğini söylediğine dikkat çekti ve bu çelişkili açıklamalar varken Cumhurbaşkanına nasıl güvenecekleri sorusunu sordu.

HARAVGİ gazetesinin bugünkü ana haberi "Son düzlüğe girildi. Herkes sorumluluğunu üstlenmeli" başlığı altında. Gazeteye göre Cumhurbaşkanı Kıbrıs sorununda adımlar atıldığına vurgu yaptı ve ihtiyatlı bir iyimserlik ifade etti. Müzakere süreci belirleyici bir aşamaya geldi.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
-AKEL Kıbrıs sorununda müzakerelerin kritik bir aşamaya geldiği görüşünde ve Eylül ayında yapılacak görüşmelerle durumun netleşeceğini düşünüyor. AKEL dün bir açıklama yaparak Cumhurbaşkanı'na üzerinde anlaşmaya varılan temelde bir çözüm için tutarlı olmasını istedi. İlkelere dayalı bir gerçekçilik göstermesini ve Kıbrıs sorununa ilkelere dayalı bir çözümü hedeflemesi çağrısında bulundu. Diğer yandan da siyasi güçlere de aşırılıktan, fanatizmden ve karşılıklı suçlamalardan uzak durma ve yapıcı bir tavır takınma çağrısı yaptı. AKEL'in kendisinin de Kıbrıs sorununda yurtsever, ciddi ve sorumlu bir biçimde hareket edeceğini dile getirdi.

POLİTİS gazetesinin bugünkü ana haberi Cumhurbaşkanı Anastasiadis'in Baş Denetçiye verdiği mesajlar. Gazeteye göre Cumhurbaşkanı Politis'e verdiği röportajın ikinci bölümünde kuvvetler ayrılığına vurgu yaptı. Cumhurbaşkanı Baş Denetçi'nin kendi yetki alanında olmayan bazı işlere müdahalede bulunduğuna inanıyor. Seçilmiş Cumhurbaşkanını yetki alanı içinde olan konularda hiçbir kimsenin politika belirleyemeyeceğine vurgu yaptı. Baş savcı yardımcısı atamasına atıfta bulunurken de bu konuda Başsavcıdan onay istemediğini söyledi. Bakanlar Kurulunda değişiklik konusunda ise seçim programının %80'nin uygulanmaya konduğunu ve şu anda bu yönde bir düşünce taşımadığını belirtti.

Son Güncelleme: 05 Şubat 2021 - 13:20

Son Haberler

22 Haziran
Bugün Cumhurbaşkanı Anastasiadis tarafından hükümet değişikliğine gidilmesi bekleniyor.
11:51
Jane Holl Lute, yeni bir temas turu gerçekleştirmek için Kıbrıs'ta bulunuyor.
11:49
Aşı Portalı Kıbrıs çapında faaliyet gösteren Aşı Merkezlerindeki mevcut randevular bitene kadar açık kalacak.
11:37
Kıbrıs’ın özgür bölgelerinde son 24 saatte 67 yeni vaka açıklandı
11:32
21 Haziran
Yunanistan Başbakanı Mitsotkis, Kahire’de Mısır Cumhurbaşkanı ile görüşme gerçekleştirdi.
15:49
Baf: Su şişeleme ve dağıtım şirketine ait bir araç dün gece geç saatlerde kundaklandı.
15:48
Yarın sabah 10'da Meclis Seçim Komitesi toplanıyor.
15:46
Şiddetli yağışlar nedeniyle yollardaki görüş mesafesi kısıtlandı, Lefkoşa-Larnaka yolunda sorunlar yaşandı.
15:44
BM Genel Sekreteri’nin özel görevlisi Lute, bu akşam Kıbrıs’a geliyor
15:29
Meteoroloji Dairesi, bu akşam saat 6’ya kadar geçerli olacak sarı alarm yayınladı.
15:27
22 Mayıs’ta Liopetri’de yaşanan trafik kazasında ağır yaralanan 74 yaşındaki Stella Panayi hayatını kaybetti.
15:21
Sağlık Bakanlığı, ülkelerin Covid-19’la ilgili epidemiyolojik tablolarını yeniden değerlendirdi.
15:18
Tüm haberler

Video on Demand