15/9/16

FİLELEFTEROS gazetesinin bugünkü ana haberi Kıbrıs sorununa çözüm amaçlı yoğunlaştırmış müzakerelerin ikinci evresinin dün sona ermiş olması. Gazeteye göre ne ara anlaşma olacak ne de takvim belirlenecek. Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis dün yoğun müzakerelerin sona ermesi sonrası Kıbrıs sorunundaki son gelişmelere ilişkin siyasi parti liderlerini bilgilendirirken bunları net bir biçimde ifade etti. New-York'ta 45 dakika sürecek olan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri be Mustafa Akıncı ile gerçekleştireceği görüşmede de metne görüş birlikleri kaydedilmeyecek. Cumhurbaşkanı Anastasiadis ve Mustafa Akıncı arasında dünkü görüşme sonrası yapılan ortak açıklamada 2016 yılı içerisinde Kıbrıs sorununa çözüm bulunması hedefinin zor da olsa gerçekleşebilir olduğu izlenimi verilmiş olunmasına karşı Cumhurbaşkanı siyasi parti liderlerini bilgilendirirken bunun uzak bir olasılık olduğunu düşündüğünü belirtti. Bunun temel nedeni de taraflar arasında görüş ayrılıklarının hala daha çok fazla olması. Toplamda 103 açık konunun var olduğuna atıfta bulunuldu. Cumhurbaşkanı liderleri her başlıkta görüş birliklerinin ve görüş ayrılıklarının yer aldığı 50 sayfalık bir metin temelinde bilgilendirdi. Ekonomi konularında Türk tarafının ve somut olarak da sahte devletin ekonomik verilerini çözümün maliyetiyle ilgili araştırma yapan Kurumlara vermediği belirtildi. Bu da çözümün maliyetinin hesaplanmasını ve ertesi gününü zorlaştıran bir olgu olarak ortaya çıktı. Cumhurbaşkanının dün liderlere bilgilendirme toplantısında havanın iyi olduğu ancak partiler arasında bilinen görüş ayrılıklarının da devam ettiği öğrenildi.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
- Yabancı yatırımcılara Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığı verme kriterleri değişiyor. Bakanlar kurulu bu değişikliklere onay verdi. Maliye Bakanı Haris Yeorgiadis, yeniden gözden geçirilen hükümlerle yatırımların teşvik edilmesi ve Kıbrıs ekonomisinin bundan yararlanmasının hedeflendiğini açıkladı. Bakan, devletin, ikamet etmek ve ekonomik faaliyetleri için Kıbrıs`ı merkez olarak seçen yatırımcıları bu yönde teşvik etmek istediğini söyledi. Yapılan en önemli değişikliğin, kolektif yatırım için 12 milyonluk euro kriterin sonlandırılarak yerine 2 milyon bireysel yatırımın ve en az 500.000 euro değerinde bir ev satın alınması konusunda olduğu açıklandı.

SİMERİNİ gazetesinin bugünkü ana haberi " Muhalefet Cumhurbaşkanı'nın bilgilendirmesinden tatmin olmadı. Görüş birliği olmadan New-York'a gidiyor" başlığı altında Kıbrıs sorunuyla ilgili gelişmeler. Gazeteye göre Cumhurbaşkanı Anastasiadis dün 53 sayfalık bir belge temelinde Kıbrıs sorunundaki son gelişmelere ilişkin Ulusal Konsey'i bilgilendirdi ancak muhalefeti ikna edemedi, endişelerini gideremedi. Cumhurbaşkanı şimdi Kıbrıs sorununu ele alışıyla, izlediği metotla ve son çözüm amacıyla ilgili görüş birliği olmadığı bir ortamda New-York'a gidiyor. Cumhurbaşkanı sürece ilişkin açık çek olmamakla birlikte AKEL'den ve Hükümet partisi DİSİ'den destek alıyor. Bu arada Mustafa Akıncı'nın dün yaptığı açıklamalar sonrası sürece ilişkin endişeler daha da arttı. Akıncı dün "Eğer Kıbrıslırumalr garantilere hayır demeye devam ederlerse yada mülkiyet konusunda gerekli kararlılığı göstermezlerse toprak konusu tartışılamaz" dedi. Gerçekte Akıncı bu somut konularda ilerleme sağlanamamasının sorumluluğunu Cumhurbaşkanı'nın omuzlarına yıktı. Bu yaklaşımıyla garantiler ve toprak konusu arasında bağ kurduğunu da doğruladı. Akıncı bu arada hiç bir koşulda Kıbrıslıtürklerin Kıbrıslırumlar lehine haksızlığa uğratılmayacaklarını da ifade etti. Mülkiyette öncelik hakkını kullanıcıya verirken nüfusta ve mülkiyette Kıbrıstürk oluşturucu devlette çoğunluk olunacağını belirtti.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
-Cumhurbaşkanı Anastasiadis dün akşam Ulusal Konsey üyelerine siyasi partilerin müzakerelere daha aktif katılacaklarını söyledi. Cumhurbaşkanı'nın New-York'tan dönüşü sonrası altı ana başlıkta uzmanların da katılımıyla ayrı ayrı toplantılar yapılacak. Böylece daha analitik görüş alış verişi yapılmasına olanak sağlanacak. Cumhurbaşkanı akşamki Konsey toplantısında 16 aylık müzakere sonuçlarını 53 sayfalık bir belge üzerinden anlattı. Hükümet Sözcü Konsey toplantısı sonrası yaptığı açıklamada üyelere detay bilgi veren Cumhurbaşkanı'nın bir çok soruyu da yanıtladığını söyledi. Üretken bir tartışma gerçekleştirildiğini ve New-York öncesi görüş alış verişinde bulunulduğunu belirtti. Sözcünün açıklamasından çıkan sonuca göre iki liste hazırlandı. Bunlardan birinde iki taraf arasındaki farklılıklar yer aldı ve bunların sayısı da 183. Bir diğer listede ise 103 konu var ve çözümün ilk uygulanma gününe kadar çözülmeleri için Birleşmiş Milletler'e çağrı yapılıyor. Sözcü bu listeyle ilgili iki de örnek verdi. Buna göre Kıbrısrum tarafı çözümün birinci günü Kıbrısrum yönetimi altına girecek toprakların geri verilmesini istiyor. Herhangi birinin çıkıp bu bölgelerde mayın olduğunu ileri sürüp geri verilemeyeceğini söylemesini kabul etmiyor. Bunun yaşanmamamsı için çalışmalara şimdi başlanmasını istiyor. Mayınlardan temizleme de Birleşmiş Milletler gözetiminde olacak. Sözcünün ikinci örneği de anayasayla ilgili oldu. Bu arada elde edilen bilgilere göre Cumhurbaşkanı 25 Eylül'de gerçekleştirilecek üçlü görüşmeyle ilgili parti liderlerine bazı sözler verdi. Bunlardan bazılsrı da şöyle: - Görüşmede iki lider herhangi bir taahhüt üstlenmeyecek. - Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin görev koşulları değişmeyecek. - Sorunun iç yanları tamamlanmadan beşli bir konferans kabul edilmeyecek. - Bir ara çözüm açıklaması yapılmayacak.

ALİTİA gazetesinin bugünkü ana haberi "Çözüm hedefiyle ilerliyoruz" başlığı altında. Gazeteye göre yoğun görüşmelerin bu evresinin de kapanması sonrası Ekim ayında görüşmelere yeniden yoğun biçimde devam edilecek. Cumhurbaşkanı Anastasiadis New-York dönüşü bir basın toplantısı düzenleyerek sürece ilişkin halkı detayına bilgilendireceğini söyledi. Dün yayınlanan Basın Bülteni'nde de ekonomi, Avrupa Birliği, mülkiyet konularında önemli ilerlemeler sağlandığına dikkat çekildi. Buna karşı güvenlik, garantiler ve toprak konularında görüş ayrılıklarının devam ettiği belirtildi. Bu arada Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis Ulusal Konsey toplantısı sonrası açıklamalarda bulunurken süreçte nerede bulunulduğuna ilişkin Konsey üyelerine net bir görüntü verdiğini söyledi. Bu noktada endişesini gidermenin herkesin iyi niyetine kalmış bir şey olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı bu süreçte New-York’ta Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban ki Mun ve Mustafa Akıncı ile gerçekleştireceği görüşme arifesinde gerek yabancılardan gerekse iç cepheden herhangi bir baskı hissetmediğini belirtti. Siyasi parti liderlerinin Ulusal Konsey’de ortaya koydukları görüşlerle ilgili olarak da her görüşün yararlı olduğuna dikkat çekti ve “yeter ki bazıları daha fazla imtiyaza sahip olmadıklarını anlasın ve bunu anlayan anladı” dedi.

POLİTİS gazetesinin bugünkü ana haberi "Bundan sonraki evre Genel Sekreter'in katılımıyla " başlığı altında Kıbrıs sorunu. Gazeteye göre Kıbrıs sorununa çözüm bulma amacıyla devam eden müzakerelerde yeni bir aşamaya giriliyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki Mun da sürece kişisel olarak dahil olacak. İki liderin yoğun müzakerelerin son gününde gerçekleştirdikleri görüşmede ilerlemeler sağlandı ve Genel Sekretere sürece kişisel olarak katılma çağrısında bulunma kararı alındı. Bu arada Cumhurbaşkanı Anastasiadis dün akşam liderleri bilgilendirirken iki tarafın çok katılımlı konferansa yönelmeleri durumunda bunun Burgentock modelinde olacağını söyledi. Böylesi bir toplantıya iki liderin yanı sıra garantör güçlerin liderleri, Avrupa Birliği temsilcisi ve Kıbrıs Cumhuriyeti temsilcisinin katılacağını ifade etti.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
-Hukuk Dairesi dün yaptığı açıklamada Andreas Vgenopulos ve çalışma arkadaşlarının Yatırımcılar Görüş Ayrılığı Çözüm Merkezi'nin Vgenopulos'un Kıbrıs Cumhuriyeti'nden Laiki bankası nedeniyle talep ettiği 1,2 milyar euroluk dava sonuçlanıncaya dek Kıbrıs'ta yargılanamayacağını belirtti.

HARAVGİ gazetesinin bugünkü ana haberi "Ban Ki Mun sürece daha aktif katılıyor" başlığı altında. Gazeteye göre Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis dün Akıncı ile yaptığı görüşme sonrası amacın herkesin sürece daha aktif katılımını sağlamak olduğunu söyledi. Bu arada AKEL Genel Sekreteri Andros Kipriyanu müzakerelerde ilerleme sağlandığını ancak bazılarının ileri sürdükleri gibi 2016 yılı içinde çözüme ulaşmanın çok zor olduğunu söyledi. Andros Kipriyanu bu arada Cumhurbaşkanı Anastasiadis’in müzakerelerde kırmızı çizgileri aşmadığını ve bunun için de endişe etmeye gerek olmadığı değerlendirmesinde bulundu. Kipriyanu hala daha askıda kalan önemli sorunların var olduğu bir ortamda siyasi liderlik arasında bu kadar gerginliğe gerek olmadığını da belirtti.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
-Maliye Bakanı ile görüşen PEO ve SEK temsilcileri 1.500 euya kadar düşük gelirlilerden geçen yıllarda yapışan kesintileri gündeme getirdiler. Maliye Bakanı Haris Yeorgiyadis bu yaklaşımı reddetmemekle birlikte yeni maaş artışları için zeminin olmadığını söyledi. Bunun daha sonraya bırakılmasını önerdi. Bu arada 2017 yılı bütçesi kamuda barem için artışların yapılmamasını öngörüyor.

Son Güncelleme: 05 Şubat 2021 - 13:20

Son Haberler

13 Ağustos
Dünyaca ünlü yazar Salman Rüşdi, New York’ta gerçekleştirilen etkinlik sırasında bıçaklı saldırıya uğradı.
15:09
Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşları: Ukrayna'nın iflas riski bulunuyor.
15:07
Moskova'ya yönelik yaptırımlara rağmen Rus mallarının Almanya'ya ithalatında önemli artış kaydedildi.
15:06
Limasol’da 77 yaşındaki şahıs dolandırıcılara yaklaşık 7,000 euro kaptırdı.
15:04
Zelensky: Avrupa Birliği, parası olan Ruslar için bir süpermarket olmaması gerekir.
15:02
Moskova: ABD Rusya'yı terör destekçisi devletler listesine dahil ederse, ikili diplomatik ilişkiler zarar görecek.
15:00
Petsas: Atina’nın Ankara’nın açıklamalar aracılığıyla yarattığı sürekli çatışma durumunu takip etmesi söz konusu değil.
14:59
12 Ağustos
Taliban'ın dini lideri IŞİD'in üstlendiği intihar saldırısında öldürüldü
14:01
İnternet dolandırıcılığı soruşturması kapsamında 55 yaşındaki bir şahıs tutuklandı
14:00
Son 1 haftada koronavirüsten 6 kişi öldü ve 3,611 yeni vaka kaydedildi
13:59
Baf'da film gibi polis kovalamacası
13:58
Cumhurbaşkanı KDV'nin indirilmesini öngören iki yasa tasarısı konusunu Yüksek Mahkemeye taşıdı
13:57
Tüm haberler

Video on Demand