9/8/16

ALİTİA gazetesinin bugünkü ana haberi polis teşkilatında yozlaşma ile ilgili gündeme gelen çalışmalar. Gazeteye göre Başsavcının polis teşkilatında polislerin yer altı dünyası ile ilişkilerini derinliğine araştırmak için bugün üç cezai araştırma görevlisi ataması bekleniyor. Fanos Kalopsiodiotis'in öldürülmesi olayında Sırbistan interpolünden gelen bilginin dışarı sızdırılması konusunda yaşanan skandal Kıbrıs polisini uluslararası alanda da zor bir durumda bıraktı. Bu olaya bazı gardiyanların da katıldığı iddiası var ve atanacak araştırma görevlilerinin görev koşulları içinde tüm bu olguları açığa çıkarma da var. Bu araştırmada cezai bir suç unsuru tespit edilmesi durumunda Başsavcılık gerekli işlemleri başlatması için Polis Komutanı'na bilgi verecek. Bu arada Adalet Bakanı İonas Nikolau da dün Polis Komutanı ile birlikte Başsavcıyı ziyaret etti ve kendisiyle cezai soruşturma görevlisi ataması konusunu görüştü. Bu arada Polis Komutanı da İnterpol konusunda yaşananların Filelefteros gazetesine sızdırılması konusunda gerekli araştırma için üst düzeyden bir araştırma görevlisi aradı. Konuya ilişkin gelişmeler bu şekildeyken başta AKEL olmak üzere muhalefet partilerinin Adalet Bakanı'na yönelik eleştirileri devam ediyor. Bakandan olayın siyasi sorumluluğunu üstlenmesini talep ediyorlar. DİSİ de dün absın sözcüsü aracılığıyla İnterpolün gizli bilgilerini,n yönetimi konusunun ciddi bir konu olduğunu açıkladı ancak bu konuda başlatılan cezai soruşturma sonuçlarının ortaya çıkmasının beklenmesi tavsiyesinde bulundu.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
-Kooperatif Merkez Bankası ile Helenik Bankası'nın açık artırma ile satışa çıkardığı ilk ipotekli taşınmaz mallara hiç ilgi olmadı. Kooperatifin satışa çıkardığı taşınmazlardan sadece biri satıldı. Kooperatif Bankasının bir yetkilisi olaya yatırımcıların ilgisinin var olduğunu ancak bunun eyleme dönüşmediğini söyledi. Açık artırma ile satışın yeni bir metot olduğunu belirtip herkesin bekleme içinde olduğuna dikkat çekti. Bu arada bazı son dakika müdahaleleriyle bazı taşınmazların satıştan çıkarıldığını da ifade etti. Helenik Bankasının açık artırma ile satışa çıkardığı 23 milyon avro değerinde taşınmazına da kimse ilgi göstermedi.

FİLELEFTEROS gazetesinin de bugünkü ana haberi " Adalet Bakanı'nın kellesini istiyorlar başlığı altında poliste teşkilatında yaşanan gelişmeler.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
-Var olan konjonktürde Vladimir Putin ile Tayip Erdoğan bugünkü görüşmelerinde ağırlığı ilişkilerinin yeniden canlandırılmasına verecekler. İlişkilerinin geliştirilmesinden her iki ülkenin de ekonomik alanda ciddi kazanımlar sağlayacakları açık. Siyasi açıdan da bu "yeniden başlama" hem Ankara'nın hem de Moskova'nın çıkarına. Her ikisi de bugün batıya bazı mesajlar verecek. Yapılan bazı analizlere göre "iki ülke seçimleriyle değil zorunlulukları ile ortaklar". Erdoğan bir kez daha Rusya faktörünü kullanarak Avrupa Birliği ile Birleşik Devletlere baskı uygulamayı hedefliyor. Erdoğan'ın son dönemde batıya karşı söyleminde ses tonunu yükseltmesi bir rastlantı değil. Buna karşı son günlerde verdiği röportajlarda "Dostu Putin" için güzel ifadeler kullanıyor. Erdoğan Tass Ajansına verdiği röportajda da batının çifte standarta sahip olduğunu ve Türkiye'ye belli çekincelerle yaklaştığını söyledi. Kimsenin Türkiye'ye çekincelerle yaklaşmaması gerektiğine dikkat çekerken "Avrupa toplumunda olanların Türkiye içinde de geçerli olduğunu" belirtti.

- Hem Hükümet hem Meclis hem de kreditörler düzeyinde Eylül ayına ekonomi ve reformlar dikkat merkezinde girilecek. Kamuda memurların maaşlarının belirlenmesi yöntemi ve kamu alanında genelde reformların yaşama geçirilmesi konusunda Hükümet yükümlülük almış durumda. Hükümetin maaş politikasını belirlemek için hazırladığı yasa tasarısındaki eksiklikler konuya ilişkin siyasi alanda karşılaşacağı sorunlarla kıyaslandığında hiçbir şey. Hükümet kreditörlerini ve uluslararası derecelendirme kuruluşlarını dikkatli bir kamu ekonomisi politikası uygulayacağı konusunda ikna etmek için yasa tasarısına büyük önem veriyor. Maaşlarda artış konusunda 2 milyar avro üst sınırı koymuş ve bunu gayri safi yurt içi hasılanın büyüme oranına bağlamış durumda. Büyüme bu yıl %2 oranında öngörülüyor ancak enflasyon nedeniyle gerçekte bu oran daha düşük olacak. Bu arada Hükümet Komisyona karşı memurlara tazminatı 2016 yılı sonuna dek düzenleyecek bir mekanizma getirme yükümlülüğü de üstlendi. Bu süreçte Kıbrıs Telekomünikasyon Kurumunun özelleştirilmesi konusu da var. Bu süreçte Hükümetin memorandumdan çıkıştan üç ay sonra kamu ekonomisine 185 milyon avroluk bir yük getirdiği görüldü.

HARAVGİ gazetesinin de bugünkü ana haberi polis teşkilatında yaşananlar ve Adalet Bakanına yönelik eleştirile. Gazeteye göre AKEL Polit Büro üyesi Aristos Damyanos dün polis teşkilatında yaşanan son gelişmeler sonrası kurumun siyasi sorumlusu olan Adalet Bakanı'nın istifa etmesi gereğine dikkat çekti. Adalet Bakanı İonas Nikolau döneminde Merkezi Hapishanede birçok mahkumun intihar ettiğini, Bakan'ın yetkilerini aşarak Haber Alma Teşkilatının işleyişine müdahalelerde bulunduğunu, Baf'ta tutuklu bulunan bir kişiye karşı kötü muamelenin gizlenmesi için uğraştığını, eski polis komutanın Bakan'ın teşkilata müdahaleleri konusunda birçok şikayette bulunduğunu ve ciddi suç eylemlerinde de ciddi artış olduğunu belirterek AKEL'in Bakanın istifasını istediğini belirtti. üstlenilmeyen sorumlulukların Cumhurbaşanı tarafından üstlenilmesi gerekeceği görüşünü de savundu.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
-AKEL ve Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin Kıbrıs sorununda oluşturdukları ortak komite dün toplandı. Toplantı sonrası Kıbrıs sorununa mümkün olan en kısa sürede çözüm bulunmasının bir gereklilik olduğu görüşünü savunuldu.. AKEL tarafından yapılan açıklamaya göre iki parti gelişmekte olan müzakere sürecinden elle tutulur sonuçlar bekliyor. AKEL ile Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin müzakerelerde her yapıcı gelişmeyi destekledikleri belirtilirken doğrudan görüşmelerin olumlu bir sonuca, yani üzerinde anlaşmaya varılan çerçevede karşılıklı olarak kabul edilir bir çözüme yol açması dileğinde bulundukları da ifade edildi.

SİMERİNİ gazetesinin bugünkü ana haberi "Polisin işlediği gafı cezai araştırma ekibi netleştirecek" başlığı altında.
Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
-Adaya iki elektrik jeneratörü yakıt deposunda getirilen ve Limaol'da bir depoda yakalanan 156 kilo kokain ile ilgili olarak bu jeneratörleri getiren şirketin 44 yaşındaki sahibi ve müdürü dün tutuklandı. Daimi ikametgahı yurt dışında olan bu kişi Cumartesi gecesi adaya girişinde yakalandı ve dün de Mahkemeye çıkartılarak hakkında sekiz gün tutukluluk kararı alındı. Bu kişi Mahkemede tutukluluk kararına itiraz etmedi ve gerçeğin ortaya çıkması için adaya geldiğini söyledi. Kendisinin uyuşturucu ile bir ilgisi olmadığını ifade etti. Bu arada Rus ortağının Latin Amerikandan gelen ve uyuşturucu karteli olduklarından şüphe ettiği bazı kişilerce tehdit edildiğini kendisine telefonla bildirmesi sonrası bazı şüpheler içine girdiğini de belirtti. Bu kişinin polise konuyla ilgili önemli bilgiler ve isimler verdiği öğrenildi. 156 kilo kokainle ilgili yeni tutuklamalrın olabileceği ifade ediliyor.

POLİTİS gazetesinin de bugünkü ana haberi poliste yozlaşma tartışmaları. Gazeteye göre Polis Komutanı Zaharias Hrisostomu yozlaşmaya karşı verdikleri mücadeleye gerek teşkilat içinde gerekse teşkilat dışından engeller çıkarıldığı düşüncesi taşıyor. Polis Komutanı'nın bu uğraşıda siyasi partilerin işbirliğinin önemime vurgu yapmak için Cumhurbaşkanı'ndan görüşme talep edeceği de belirtiliyor. Bu arada Adalet Bakanı ile Polis Komutanı dün birlikte Başsavcıya giderek resmi bir mektupla Sırp İnterpolünden gelen bilgiyle ilgili süreci araştıracak bağımsız bir cezai araştırma ekibi oluşturmasını istediler.

Son Güncelleme: 05 Şubat 2021 - 13:20

Son Haberler

17 Eylül
Nouris: Yerel seçimlerin ertelenmesi son derece önemli bir karar
13:38
Pelekanos: Guterres'in amacı iki tarafın niyetlerini araştırmak
13:37
Cumhurbaşkanı Anastasiadis: Denizcilik sektörü Kıbrıs için gerçekten değerli bir varlık olduğunu kanıtladı
09:01
Dün 1 can kaybı ve 124 yeni vaka kaydedildi
09:00
Meclis Genel Kurulu yerel seçimlerin ertelenmesini kararlaştırdı
08:59
New York'da Kıbrıs sorunu ile ilgili üçlü görüşme gerçekleştirilecek
08:59
EU MED zirvesi bugün Atina'da gerçekleştiriliyor
08:56
16 Eylül
Fransa'da sağlık sektöründe aşı zorunluğuna uymayan çalışanlar uzaklaştırıldı
12:59
Elektrik fiyatlarında indirime ilişkin açıklamalar bekleniyor
12:58
Yerel seçimleri erteleme konusu Meclis'de görüşülüyor
12:57
New York'da üçlü görüşme olasılığı artıyor
12:56
basın özetleri 15.09.21
12:07
Tüm haberler

Video on Demand