22/8/16

SİMERİNİ gazetesinin bugünkü ana haberi Türkiye'nin Antep kentinde meydana gelen kanlı İslamcı saldırı. Gazeteye göre Türkiye'deki yeni kanlı saldırıda İslamcılar 12-14 yaş arası "eylemci" intihar bombacısı kullandılar. Bir düğün için eğlencilerin yapıldığı bir alanda intihar bombacısı çocuğun üzerindeki bombaları patlatması sonucu 51 kişi yaşamını yitirirken 65 kişi de yaralandı. Saldırı ağırlıklı olarak Kürt nüfusun yaşadığı bölgede gerçekleşti. Kurban yakınları Kürt toplumuna gerekli korumayı vermediğini ifade Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik öfke ifade ettiler. Erdoğan ise kendisine yönelik ağır eleştirileri yanıtlarken saldırının sorumlusunun İslam Devleti olduğunu söyledi. Erdoğan aynı açıklamasında Kürt gerilla örgütü PKK, İslam Devleti ve Gülen Hareketi arasında hiçbir fark olmadığı görüşünü de ileri sürdü.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
- Yaz tatili sonrası ve somut olarak Eylül ayı başlarında Çalışma Bakanı Zeta Emilyanidu ile sendikaların gündemi çok yoğun olacak. Hayat Pahalılığı Ödeneiği, Toplu Sözleşmeler ve tıraşlanmış İhtiyat Sandıkları'nın zararlarının karşılanması amacıyla diyalog tarafların ele alıp tartışacağı konulardan birkaçı. Hayat Pahalılığı ödeneğinde ciddi tartışma özel sektörde bu uygulamanın 1 Ocak 2017 tarihi itibarıyla yeniden uygulanması. Bunun için taraflar arasında Çalışma Bakanlığı'nın gözetiminde diyalog başlayacak. SEK Genel Sekreteri Andreas Matsas'ın açıklamasına göre çalışanların tüketimleri ile ekonomik büyümeye katkı sağlamsı açısından alım güçlerinin korunması açısından Hayat Pahalığı Ödeneği'nin uygulanmaya konması büyük önem taşıyor. Matsas'a göre Hayat Pahalılığı Ödeneği belli bir oranda ücretlerin alım gücünü koruduğundan dolayı da uzun yıllar Toplu Sözleşmeler'in normal bir biçimde yenilenmesine de olanak sapladı. Matsas bu koşullarda Hayat Pahalığı Ödeneği'nin 1 Ocak 2017 tarihi itibarıyla sosyal ortakların üzerinde anlaşacakları bir çerçevede yeniden uygulanmaya konmasını istedi. Bu arda Ödeneğin hesaplanma biçiminin genelde kamuda düzenlendiğini ancak özel sektörde bunun müzakereye açık olduğunu duyurdu. Sürekli ekonomik durgunluk koşullarında bu ödenekte düşüş yaşandığını hatırlatarak maaşlarda ciddi düşüşler yaşanması sonrası şimdi bir de bu nedenle ek düşüş yapılamayacağına vurgu yaptı.

HARAVGİ gazetesinin bugünkü ana haberi sağlık sektöründe var olan kazanımların sıkı tasarruf politikaları sonucu bir bir ortadan kalkmış olması. Gazeteye göre eski pratiklere dönülmesi konusunda ciddi baskı gördüğüne ilişkin şikayetlerde bulunan Maliye Bakanı haris Yeorgiyadis aslında dönüp bir aynaya bakmalı. Bakan toplumun genelinde kemer sıkma politikaları nedeniyle işsizlik ve ücretler üzerinde yaratılan baskı ile nefes alamda zorlanırken , Bakanlar Kurulu'nun daha dünkü toplantısında zaten üst gelir grubuna ait yarı resmi kamu kuruluşları yönetim kurulu üyeleri ödeneklerini artırdığını unutmuş durumda. Hükümetin uyguladığı ekonomik politikaların bir sonucu olarak sağlık sistemi çökmüş durumda Eğitimde de devlet okulları çöküşün eşiğinde bulunuyor. İstatistiklere göre Avrupa Birliği bünyesinde en çok maaş düşüşü Kıbrıs'ta yaşandı. Uzun süreli işsizler sayısı da sürekli olarak artıyor. Genç işsizlerin önemli bir kesimi göçü tercih eder duruma geldi. Rakamlara göre son dört yıl içerisinde kamuda çalışan sayısı 3.560 azaldı. Kadrosuz çalışan sayısı artıyor ve bu da çalışanların kazanımlarının budanmasında bir baskı unsuru olarak kullanılıyor. En büyük kayıp da sağlık ve eğitim alanında yaşandı. Kamuda sağlık alanında çalışan sayısı 1.730 azaldı. Eğitimde de kadrolu çalışan sayısı 504 düştü.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
- Kıbrıs'ta gerçekleştirilecek görüşmelerde sağlanacak ilerleme iki liderin Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ile randevularını da belirleyecek. İki liderin Genel Sekreterle görüşmesi olacaksa bu genel kurul çalışmaları sonrası yani 26 Eylül sonrası olacak. İki lider yoğun müzakereler çerçevesinde 7 görüşme yapacak. Elde edilen bilgilere göre yarın başlayacak yoğun müzakereler çerçevesinde taraflar Birleşmiş Milletler'den bazı konuların sadece iki lider arasında ele alınmasını isteyecek. Bu olgunun bugün netleşmesi bekleniyor. Bu arada AKEL Genel Sekreteri Andros Kipriyanu Cumhurbaşkanı Anastasiadis'e sorunun özüne yönelmesi çağrısında bulundu. Kipriyanu hem Cumhurbaşkanı'nın hem de siyasi liderliğin tümünün kendilerini değerlendirecek olan olgunun önümüzdeki seçimler değil gelecek kuşaklar olduğunu bilince çıkarmaları gerektiğine vurgu yaptı. Cumhurbaşkanı Anastasiadis'in tutarlı, kararlı olması ve stratejik hedefe bağlılık göstermesini istedi. Hayal kırıklıklarının, ilgisizliğin umudu öldürdüğünün altını çizdi.

POLİTİS gazetesinin bugünkü ana haberi Kıbrıs yasalarının elektrik enerjisi ve doğal gaz konularında Avrupa hukukuna uyumlaştırılması. Gazeteye göre Avrupa Komisyonu Kıbrıs' yasalarının elektrik enerjisi ve doğal gaz konularında Avrupa hukukuna uyumlaştırılması konusunda 22 soru sordu. Hukuk Dairesi ve Enerji bakanlığı Kıbrıs Enerji Düzenleme Kurulu, Kıbrıs Elektrik Kurumu ve Elektirk Taşıma Sistemi Yöneticisine çağrıda bulunarak bu sorulara yanıt vermesini istediler Politis'in elde ettiği bilgilere göre Brüksel kendi içinde yaptığı bir araştırma çerçevesinde yasaların uyumlaştırılması konusuyla ilgili belgeyi Hukuk Dairesi'ne gönderdi. Birlik Enerji Dairesi bu alanlarda 22 noktada uyumun doğru ve tam yapılmadığı düşüncesinde.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
-DİSİ, DİKO, Yurttaşlar İttifakı ve EDEK arasında bir uzlaşma sonucu Kıbrıs Telekomünikasyon Kurumu'nun hisseli şirkete dönüştürülerek özelleştirilmesini öngören bir yasa tasarısının kısa bir süre içerisinde Meclis'e gelmesi olasılığı var. Kurumun %25-30'nun bu biçimde özel sektöre devri hedefleniyor. Aynı anda sendikalar ise partiler ve diğer yığın örgütleriyle görüşmelerde bulunarak bu olasılığın önünü kapatmaya çalışıyorlar. Seçim dönemi öncesi gerekli çoğunluğun sağlanması olasılığı olmadığından beş yasa tasarısının Meclis'ten geri çekilmesi sonrası bu konunun gündeme gelmeyeceği düşüncesi hakimdi. Hükümet seçim sonrası bu konuda özellikle DİKO ile nazik dengeyi bulma amacını ortaya koydu ve ilk önersinde yapısal değişikliğe gitse de bunda başarılı oldu. Hükümetin ilk önerisinde kurumun %70'ninözel sektöre devri öngörülürken bu şimdi %30'a çekildi.

ALİTİA gazetesinin bugünkü ana haberi Kıbrıs sorunu. Gazeteye göre Kıbrıs'ta iki lider için tatil sona erdi ve bugün itibarıyla yeniden işe başlıyorlar. Önümüzdeki üç hafta içerisinde yedi kritik görüşme gerçekleştirecekler. Bu müzakerelerin sonuçları yeni müzakerelerin kaderini belirleyecek. Liderler yarın itibarıyla müzakerelerde özlü konulara girecekler ve askıda kalan konuların tümünü de ele alacaklar. Toprak, mülkiyet başlıklarında kamuoyuna neler söylendiğinden bağımsız elle tutulur bir sonuç almayı hedefleyecekler. Daha önce tüm kriterler konuşulduğundan ve bilindiğinden özünde son al-ver başlıyor. buna karşı Türk tarafı gerçekleşmeyeceğini biliyor olmasına rağmen toprak konusunda oranların ve haritaların New-York'ta bir zirve görüşmesinde ele alınmasından yana olduğu mesajları veriyor. New-York'ta görüşme ancak iki lider arasında özlü ilerleme sağlanması durumunda gerçekleştirilebilir.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
-Kıbrıs ve Mısır önümüzdeki Perşembe günü Kıbrıs doğal gazının Mısır'a satılması konusunda devletler arası anlaşma imzalayacak. Önümüzdeki dönemde taraflar arasında bu gazın değerlendirme koşullarının belirleneceği iki anlaşma imzalanması daha gündeme gelecek.

FİLELEFTEROS gazetesinin bugünkü ana haberi sahte devlette yeni vatandaşlıklar verilmesi. Gazeteye göre Kıbrıs sorununda yarından itibaren kritik bir evreye girilecek olunmasına karşı işgal rejimi Erdoğan'ın talimatıyla yeni vatandaşlıklar veriyor. Adaya yasadışı getirilen nüfus konusunda son dönemde yaşanan hareketlilik Erdoğan'nın bu yılın başında Mustafa Akıncı'dan talep ettiklerinin yaşama geçirilmesi olarak görülüyor. Erdoğan, Akıncı'dan 26.500 Türk'e sahte devletin vatandaşlığının verilmesini istemişti. O dönem bu yıl sonuna kadar Kıbrıs sorununda anlaşmaya varılamaması durumunda yığınsal vatandaşlıkların verilmesi olgusunu gündeme getirmişti. Ankara şimdi ise daha önce var olan taktiklerini güncelleyerek şimdi sahte Hükümet aracılığıyla yaşama geçiriyor. Kamuoyu bilgisine gelen verilere göre basında çıkan rakamlar çok daha az olsa da her ay 500 Türk'e vatandaşlık veriliyor. Türk tarafı bu pratikle yeni oldu bittiler yaratmayı ve yarın başlayacak müzakerelerin yeni evresinde Kıbrısrum tarafı üzerinde baskı kurmayı hedefliyor.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
- Cumhurbaşkanlığı Reform Birimi hesabına ulusal turizm stratejisi konusunda gerçekleştirilen bir incelemeye göre Kıbrıs'ta turizm sektörü doğru stratejilerle doğru bir biçimde gelişirse 2030 yılına kadar Gayri Safi Yurt içi Hasıla'nın%30'nu teşkil edebilir. Böylesi bir durumda 70 bin ek istihdam alanı yaratabilir. Bu incelemeye göre Kıbrıs'a gelen turist sayısı 2,5 milyondan 5 milyona ulaşabilir. Yönetim düzeyinde yapılması düşünülen değişiklikler içinde Turizm müsteşarlığının ve alanın denetiminin bu kuruma devredilmesi de var.

Son Güncelleme: 05 Şubat 2021 - 13:20

Son Haberler

15 Ağustos
Dün Aşağı Baf bölgesinde 3 yaşındaki kız çocuğunun boğulma olayıyla ilgili polis araştırmaları devam ediyor.
14:38
İran hükümeti, Rüşdi’ye yapılan bıçaklı saldırının sorumlusunun Rüşdi’nin kendisi ve destekçileri olduğunu ifade etti.
14:32
Orman Dairesi: Yoğun bir kalabalığın ormanlık bölgelere gitmeye çalışması nedeniyle piknik alanları dolup taştı.
14:30
Polis, Mağusa kazasında bulunan konut sitesinde bir hırsızı suç üstü yakaladı.
14:29
Yunanistan’da ağır hava koşulları dün öğleden sonra Mağnisia bölgesindeki Volos ve Pilio’yu etkisi altına aldı.
14:28
Berlin, Avrupa Komisyonu'nu enerji sektöründeki KDV'yi ve vergileri azaltmaya ikna etmek için çalışıyor.
14:09
BM tarafından kiralanan ve 23 bin ton tahıl yüklü olan ilk gemi, Afrika'ya gitmek üzere Ukrayna'dan ayrıldı.
14:04
14 Ağustos
Tsolakis "Helios" hava trajedisini hafızasında silinmeyecek travmatik bir deneyim olarak nitelendirdi
13:56
Hadjipantelas "Helios" uçak kazasının anma töreninde konuştu
13:55
Cumhurbaşkanı Anastasiadis Türk işgalinin ikinci aşamasını kınadı
13:54
Dendias Attila'nın işgalinin ikinci aşamasının kara yıldönümü için mesaj yayınladı
13:52
Truss Britanya Başbakanlığı için favori
13:51
Tüm haberler

Video on Demand