5/7/16

FİLELEFTEROS gazetesinin bugünkü ana haberi Cumhurbaşkanı Anastasiadis'in Ulusal Konsey'in işleyişiyle ilgili önerileri ve buna tepkiler. Gazeteye göre Cumhurbaşkanı Anastasiadis'in Ulusal Konsey'in işleyişine yönelik partilere gönderdiği önerileri olumlu karşılanmadı. Cumhurbaşkanının, partilerden konuya ilişkin Pazartesi gününe kadar öneri beklediğini belirtmiş olmasına rağmen tepkiler çok net ve bu konuda siper savaşları yaşanması bekleniyor. Partilerin gizlilik ve genelde Konsey'in işleyişine ilişkin ortak bir metin imzalamaları düşüncesinin geçmesi beklenmiyor. Hükümet bunun yanı sıra Konsey toplantılarının daha sonuç alıcı olması için sadece belirlenen konuların görüşülmesinden yana. Cumhurbaşkanı önerilerinin yer aldığı mektubu Meclis'te temsile dilen sekiz parti liderine gönderdi. Konsey'de her partinin bir üye ile temsili de gündeme getirildi. Cumhurbaşkanının önerine göre Konsey her iki ayda bir toplanacak. Bu arada Kıbrıs sorunu dışında sosyal, ekonomik v.s konuları ele almak için Liderler Konseyi de çalışmalarına devam edecek. Elde edilen bilgilere göre Cumhurbaşkanı'nın mektubunda doruk antlaşmalarına, Birleşmiş Milletler kararlarına ve Ulusal Konsey'in ortak açıklamalarına atıfta bulunularak arzulanan çözüme de değiniliyor. Cumhurbaşkanı ile partilerin önerileri önümüzdeki günlerde belirlenecek bir toplantıda ele alınacak. Bu arada Cumhurbaşkanının talep ettiği gizlilik belgesinin imzalanmaması ya da birkaç parti tarafından imzalanması durumunda ne olacağı soru işareti. Hükümet Sözcüsü Nikos Hristodulidis de yaptığı açıklamada önerilen çerçevenin daha sonuç alıcı bir Ulusal Konsey'i hedeflediğini belirtti.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
-Omorfo'nun geri verilmeyeceği bir çözüm olamaz. Cumhurbaşkanı Anastasiadis dün kabul ettiği Belediye Başkanı Haralambos Pittas başkanlığındaki, Omorfo Belediyesi'nden bir heyete bu yönde güvence verdi. Elde edilen bilgilere göre Cumhurbaşkanı heyete Kıbrıs sorunundaki görüşmeler hakkında bilgi verdi. Omorfo'nun geri verilmesini öngörmeyecek bir çözümü kabul etmesinin söz konusu olmayacağını Kıbrıslıtürk lider Mustafa Akıncı'ya da aktardığını söyledi. Omorfolular ise işgal rejiminin ve Ankara'nın Omorfo'ya yönelik imar çalışmalarını gündeme getirdiler ve müzakere süreci devame derken yeni oldu bittiler yaratma uğraşılarına dikkat çektiler.

ALİTİA gazetesinin de bugünkü ana haberi "Hedef yeni bir Ulusal Konsey" başlığı altında Cumhurbaşkanı Anastasiadis'in Ulusal Konsey'in işleyişiyle ilgili partilere yaptığı yeni öneriler. Gazeteye göre Cumhurbaşkanı Konsey'in işleyişiyle ilgili önerilerini dün partilere sundu ve şimdi resmi yanıt bekliyor. Partilerin verecekleri yanıta bağlı olarak da Konsey'in kısa bir süre içerisinde toplantıya çağrılıp çağrılmayacağı belli olacak. Cumhurbaşkanının arzusu partilerden yanıtları bu hafta içinde almak ve böylece Konseyi gelecek hafta toplantıya çağırmak.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
-Demokratik Seferberlik partisi 40. kuruluş yıldönümünü kutluyor. Partinin kadroları, üyeleri ve seçmenleri dün akşam bu tarihi yıldönümünü kutladılar. Akropolis parkında gerçekleştirilen kutlama etkinliğinde Parti Başkanı Averof Neofitu, partinin eski başkanı Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis ile kuruluş yıldönümü pastasını birlikte kestiler. İkili yaptıkları konuşmalarda gün nedeniyle heyecanlarını gizlemediler. Partinin kurucu Başkanı Glafkos Kliridis'i de unutmadılar. Averof ile Anastasaidis konuşmalarında Hükümetin uyguladığı ekonomi politikasına değindiler ve bu politikanın her biçimde devam etmesi gereğinin altını çizdiler. Bu arada Cumhurbaşkanı içe yönelik birlik ve beraberlik mesajı verdi. "Hepimizin popülizmi , taktikleri, küçük siyasi hesapları ve bizi ayıran olguları bir kenara bırakmamız gerekmektedir" dedi. Kritik anlar yaşandığını, Kıbrıs'ın yeniden birleşmesi için ciddi bir diyalogun yaşandığını ve bu nedenle de tüm verilerin doğru bir biçimde değerlendirilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Cumhurbaşkanı Kıbrıslıtürklere seslenirken de kendilerinin hakları etkilenmeksizin karşılanması gereken Kıbrıslırumların da endişeleri olduğunu anlamaya çağırdı.

SİMERİNİ gazetesinin bugünkü ana haberi taşınmaz malların vergilendirilmesiyle ilgili olarak dün Meclis'in ilgili komisyonlarında gerçekleştirilen tartışmalar. Gazeteye göre Hükümet partisi Başkanı Averof Neofitu dün Mclis Maliye ve İçişleri komisyonlarının fırtınalı taşınmaz malların vergilendirilmesi tartışmaları sırasında bomba etkisi yapan bir öneride bulundu. Taşınmaz mallara uygulanan verginin tamamı ile kaldırılmasını teklif etti. Hükümetin tek vergi oranına karşı diğer partiler vergilendirmenin basamaklı olması yönünde kendi önerilerini gündeme getirdikleri bir anda Neofitu bu verginin kaldırılmasını istedi. Buna karşı esnek olamayan devlet giderlerinden 44 milyon euroluk azaltılmaya gidilmesi istedi. Neofitu bu konuda Cuma gününe kadar somut öneri yapma yükümlülüğü üstlendi. Neofitu'nun çoklu emekliliklerde ve kamuda tahrik edici haklarda azaltmaya gidilmesini önermesi bekleniyor. Neofitu önerileri arasında sosyal haklardan bir tek sent dahi indirim olmayacağının da güvencesini verdi. Neofitu'nun bu önerisine karşı AKEL Eleni Mavru aracılığıyla şiddetli tepki gösterdi. Eleni Mavru, DİSİ'nin diğer partielrin önerilerini bu eşkilde ele alışının tahrik edici olduğunu belirtti ve DİSİ'yi popülizm yapmakla suçladı.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
-Merkez siyasi alanda dört parti, DİKO, EDEK, Yurttaşlar İttifakı ve Ekoloji, Hareketi 19 temmuz günü ortak işgal karşıtı etkinlik düzenleme konusunda teknik detayları görüşmek için bugün bir araya gelecekler. Bugünkü toplantı bu partilerin son 96 saat içerisinde gerçekleştirecekleri ikinci toplantı olacak. Dört partinin etkinlikteki ana konuşmacının etkinliği olan bir akademisyen olması konusunda görüş birliği içinde oldukları belirtiliyor. Ancak konuşmacının medya alanından seçilmesinin de sürpriz olmayacağı görüşü var. Dört partinin işbirliği arzusu kadroları arasında olumlu bir atmosfer yarattı. merkez siyasi alanın gelişmelerde yeniden belirleyici bir rol kazanabileceği düşüncesi var. Bu arada dört partinin eşit katılımıyla bir Koordinasyon Komisyonu oluşturulması da olumlu bir gelişme olarak değerlendirildi. Dört partinin işbirliğinin Kıbrıs sorununu da kapsayacak bir biçimde genişletilmesi bir dönüm noktasını teşkil edecek. Merkezde en güçlü parti konumunda olan DİKO dört partinin işbirliğinde daha ilk andan büyük adımlar atmaya hazır olduğunu ortaya koydu. Nikolas Papadopulos EDEK başkanı Şizopulos'a bir mektup göndererek iki partili sistemin keyfiliğine karşı merkez alandaki partilerle işbirliğini sürdürmeye hazır olduğunu belirtti.


HARAVGİ gazetesinin bugünkü ana haberi DİSİ Başkanı Averof Neofitu'nun taşınmaz mallarla ilgili yaklaşımı. Gazeteye göre muhalefet partilerinin taşınmaz mallarda vergilerin basamaklandırılmasına yönelik baskılar altında Neofitu suları bulandırmaya çalıştı. Bu vergilerin kaldırılmasını ve buna karşı devlet giderlerinde 45 milyon euroluk azaltmaya gidilmesini gündeme getirdi. Ancak bu konuda hazırlık aşamasında olduğunu söyleyip somut bir öneride bulunmadı. Neofidu'nun bu tavrı Maliye Bakanı için dahi sürpriz oldu ve o da "ucuz kahramanlıktan" bahsetti.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
-Dünya kooperatifçilik günü nedeniyle bir basın toplantısı düzenleyen AKEL Genel Sekreteri Andros Kipriyanu, Kıbrıs’ta kooperatifçiliğin küçümsenmesi eğilimi içine girildiği görüşünü savundu. Kooperatifçilik felsefesinin ortadan kaldırılmasına yönelik her uğraşının özünde kooperatifçiliğin ilkelerine yönelik bir tavır olacağını belirtti. Kipriyanu partisinin, kooperatifçiliğin ticaret alanında kooperatifçilerin elinde kalması ve özel sektöre devredilmemesi gerektiği görüşünde olduğuna dikkat çekti. Bu konuda 15 Haziran günü Cumhurbaşkanı’na bir mektup yazdığını ancak cevap alamadığını duyurdu. Hükümete yönelik olarak da bu alanda bugüne kadar hiçbir uğraşı ortaya koymama eleştirisinde bulundu. Hükümetin ortaya koyduğu önemli geciktirici tavırlarla ticari alanda önemli kâr getiren kuruluşları özel çıkarlara de devredecek alt yapıyı hazırladığına vurgu yaptı. Bu konuya kesin bir çözüm getirmek için Hükümet’e girişim üstlenme çağrısında bulundu.

POLİTİS gazetesinin bugünkü ana haberi taşınmaz mallara vergi tartışmaları.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
-SEK yeni liderliğinin taleplerine Cumhurbaşkanı olumlu bir açıdan baktı. Dün Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda SEK sekreteryasını kabule den Cumhurbaşkanı tıraşlanan ihtiyat sandıklarında zararı %25 ile sınırlama güvencesi verdi. SEK Genel Sekreteri Hayat Pahalığı Ödeneğini de gündeme getirdi ve bu konuda diyalog istedi. Ekonomi Danışma Konseyi'nin toplanmasını ve ekonomi konularını, Britanya'nın Avrupa Birliği'nden çıkış kararı sonrası oluşan durumu değerlendirmesini de talep etti.

Son Güncelleme: 05 Şubat 2021 - 13:19

Son Haberler

01 Temmuz
Hükümet, tüketicilerin yararına olacak şekilde elektrik fiyatlarının azaltılmasının yollarını arıyor.
13:46
Sağlık Bakanlığı, 3 kişinin koronavirüs kaynaklı kompikasyonlardan dolayı hayatını kaybettiğini açıkladı.
13:43
Uyuşturucuyla Mücadele Ekipleri, Tersefanu’daki evlerde uyuşturucu, silah ve patlayıcı madde tespit etti.
13:42
Tatbikatta kaza sonucu yaşamını yitiren 27 yaşındaki sözleşmeli erin organları, başka kişilere hayat verecek.
13:40
Larnaka Ceza Mahkemesi, 11 yaşındaki torununa cinsel istismar uygulayan şahsa 20 yıllık hapis cezası verdi.
13:37
Kimliği belirsiz kişiler, elektronik dolandırıcılık yoluyla bir şirketten 156 bin euro’dan fazla para çaldı.
13:35
Sağlık Sigortası Kurumu: Doktorların sigorta kurumu tarafından değerlendirilmesi inceleniyor.
13:35
Dün ‘Hriso Psari’ bölgesinde yüzen erkek şahıs, Larnaka’nın Oroklini bölgesinde ölü bulundu.
13:33
basın özetleri 01.07.22
13:09
Ukrayna’da savaş uğruna dökülen kan bitmek bilmiyor.
09:08
Hükümet, tüketicilerin yararına olacak şekilde elektrik fiyatlarının azaltılmasının yollarını arıyor.
09:03
Dün öğleden sonra Poli Hrisofu’nun girişinde ve Hrisofu köyünün kuzeyinde bulunan bölgede yangın çıktı.
08:33
Tüm haberler

Video on Demand