12/7/16

ALİTİA gazetesinin bugünkü ana haberi Kıbrıs sorunu. Gazeteye göre Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis yoğun müzakereler çerçevesinde bugün Mustafa Akıncı ile bir kez daha bir araya gelecek. Bugünkü görüşmeye ekonomi konusunda çalışma grupları da katılacak. Bugünkü görüşme öncesi Uluslararası Para Fonu ile Dünya Bankası'nın Kıbrıs sorununda arzulanan çözümün ertesi gününe ilişkin araştırma çalışmalarının ilk verilerinin liderlerin bilgisine geldiğine kesin gözüyle bakılıyor. Kıbrıs Haber Ajansına konuşan Kıbrıs Hükümet kaynakları vergilendirme gibi konularda "ekonomik konuların birlikte ve koordineli bir yönetimi olmalı" görüşünü savundular. "Biz Kıbrıslırumlar olarak vergilendirme konusunda kendi aramızda çözüm bulmada zorlanırken çözüm sonrası ekonominin ilerliği için ortak politikada anlaşma sağlanması bir zorunluluktur görüşünü" de dile getirdiler. Yapılan inceleme sonuçlarıyla ilgili bilgisi olan Hükümet kaynağı Katma Değer Vergisi konusunda iki taraf arasındaki farkı gündeme getirdi.Katma Değer Vergisi özgür bölgede %19 işgal bölgesinde %16 oranında uygulanıyor. Bazı hizmet ve metalarda fark daha da büyük. Devletin gelirlerinde sorun yaratacağı için bu farklılığın kısa sürede giderilmesi gerektiği görüşü hakim. Bu arada hem Uluslararsı Para Fonu hem de Dünya Bankası çözümün ertesi günü adanın tümünde euro uygulanmasına geçilmesi gerektiği görüşünde. Avrupa Merkez Bankası'nın talebinin bu yönde olduğu ve Banka bunun altı ay içinde başarılabileceğini düşünüyor. Müzakerelerde bugünü kadar ele alınan başlıklarda mülkiyet konusu dışında ciddi ilerlemeler var. Toprak ve güvenlik başlıkları ise en son ele alınacak.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
-Hükümet Sözcüsü Nikos Hristodulidis adada görev yapan Barış Gücü’nün görev süresinin uzatılması amacıyla Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan raporda gerçeği yansıtmadıkları için değişmesi ya da silinmesi gereken atıflar bulunduğuna dikkat çekti. Kurumumuza açıklamalarda bulunan Hristodulidis, son yangın ve Kıbrıstürk tarafının yangının söndürülmesine yardım tekliflerinin reddiyle yitirilen fırsatlara ilişkin ifadeler için Lefkoşa ve New-York’ta bazı girişimlerin yapıldığını duyurdu. Sözcüye göre yangınlar Birleşmiş Milletler’in yetki alanı içinde olan konular değildir ve öyle olsa dahi diğer tarafın görüşü alınmaksızın sadece bir tarafın tek yanlı yorumları temelinde ele alınamaz. Hristodulidis raporla ilgili değerlendirme için kesinleşmesinin beklenmesi gereğine de dikkat çekti. AKEL Genel Sekreteri Andros Kipriyanu da Cumhurbaşkanı’nın Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’ni bilgilendirenlerin daha dikkatli ve daha objektif olmaları gerektiği yönündeki değerlendirmesini paylaştığını söyledi.
SİMERİNİ gazetesinin de bugünkü ana haberi müzakereler. Gazeteye göre Anastasiadis ve Akıncı'nın bugün ekonomi konularını ele almaları bekleniyor. Uluslararası Para Fonu ile Dünya Bankası'nın Kıbrıs için hazırladıkları rapora göre çözümün ekonomik açıdan yaşayabilir olması için özgür bölge ile işgal bölgesinin vergi politikaları uyumlaştırılmalı. Bu iki kuruluşa göre kara delikleri kapatması için işgal bölgesinin çözümün ilk gününde ekonomik açıdan desteklenmesi gerekecek. İki kuruluş Kıbrıs'ın komşu devletlere göre avantajlı olduğu denizcilik, enerji, turizm ve eğitim alanları iyi değerlendirilmeli. Uluslararası Para Fonu teknokratlarına göre merkezi devletin daireleri iki oluşturucu devletin memurları tarafından kadrolanmalı ve yeni işe alımlara gidilmemeli. Böylesi bir durum federal devletin bütçesine ek yük getirebilir. Daha önce yapılan yayınlara göre Kıbrıs sorununda çözümün bedeli 25 milyar euroyu aşacak ve bu para ya bağışlar ya da kredilerden sağlanacak.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
-Limasol Limanında kılavuz kaptanların süresiz grevinin sonlandırılması için yoğun çaba harcanıyor. Ulaştırma Bakanı dün ilgili taraflara birer mektup gönderdi. Amaç Limanın yeni yöneticileri ile çalışanlar arasında bir uzlaşı sağlamak. Kaptanların örgütlü oldukları sendikası başkanı dün Bakanlıkta bazı temaslarda bulundu ve Ulaştırma Bakanlığının taraflara vardıkları anlaşma ruhunda bir mektup göndermesi konusunda görüş birliği sağladı.

FİLELEFTEROS gazetesinin bugünkü ana haberi taşınmaz mallara uygulanacak vergi konusunda partilerin dün de bir uzlaşma sağlayamaması. Gazeteye göre dün vergi konusunda sesler yine yükseldi, görüş ayrılıkları bir kez daha ortaya çıktı ve günün sonunda geçici olarak görülen uzlaşma ve ittifaklar da dağıldı. Gelinen aşamada Perşembe günkü Meclis Genel Kurulu önüne üç teklif ve birçok değişiklik önerisi konacak. Öneriler oylanacak ve günün sonunda yasalaşacak tasarının bir oy farkla yasalaşması olasılığı var. DİSİ'nin önerisi bu yıl da vergilendirmenin 1980 fiyatlarıyla ve %75 indirimle uygulanması. Bu teklife 17 oyluk destek var. AKEL ise 200 bin euroya kadar vergi verilmemesi ve vergilendirmelerin basamaklandırılmasınını öneriyor. Bu teklife destek 16. DİKO, Dayanışma ve Ekologlar ise taşınmaz malların 100 bin euroya kadar vergi dışı tutulmasını ve dört basamaklandırmanın yapılmasını öneriyor. Bu teklife destek ise 14 oy. Yurttaşlar İttifakı kabul etmesi durumunda belli koşullarla AKEL'in önerisini destekleyecek. EDEK ise farklı bir konumda ve verginin bu yıldan kaldırılmasını talep ediyor. Devletin kayıplarının ise vergi kaçağına karşı verilecek mücadele sonrası giderilmesini öneriyor. ELAM ise hem verginin kaldırılmasından hem de basamaklandırılmasından yana.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
-Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis Moğolistan'da Avrupa Birliği ile Asya ülkeleri devlet ve hükümet başkanları zirve toplantısında Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev ile görüşecek. Bu görüşmenin ana gündem maddesinin enerji konusu olması bekleniyor. Bu görüşme Rus tarafının girişimi sonrası gündeme geldi ve yapılan değerlendirmelere göre görüşmenin gündemi zengin olacak. Enerji konusu ele alınırken Kıbrıs Münhasır Ekonomik Bölgesinde üçüncü tur izinler konusu da tartışılacak. Bilindiği gibi ilgili şirketlerin bu konuda 22 Temmuz tarihine kadar başvuruda bulunmaları gerekiyor. Rusya Kıbrıs Münhasır Ekonomik Bölgesinde faaliyet gösterme arzusunda. Görüşmede ele alınacak bir diğer konu da Kıbrıs sorunu. Cumhurbaşkanı Kıbrıs sorunundaki gelişmelere ilişkin Medvedev'i bilgilendirecek ve Rusya'nın sürece dahil olması konusu ele alınacak. Rusya, Kıbrıs'ın Birleşmiş Milletler'deki temel destekçisi pozisyonunda. Görüşmede Rusyanın da Ankara ile ilişkilerinde var olan iyileşmeye ilişkin Lefkoşa'yı bilgilendirmesi bekleniyor.


HARAVGİ gazetesinin de bugünkü ana haberi taşınmaz malların vergilendirilmesi konusu. Gazeteye göre patiler bu konuda dün de bir uzlaşma sağlayamadılar ve konuya ilişkin temaslarını Meclis genel kurulunun gerçekleştireceği Perşembe gününe kadar sürdürme kararı aldılar.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
-AKEL Genel Sekreteri Andros Kipriyanu 2013 yılının Mart ayında tıraşlanan İhtiyat sandıkları konusunu yeniden gündeme getirdi. Hükümete, kayıpların %75'ine kadar olan kısmını tazmin edeceği taahhüdünü yerine getirmesi çağrısında bulundu. Kipriyanu Kıbrıs ekonomisine güven olgusunun sadece uluslararası kreditörlerin ve yabancı uzmanların tatmin edilmesiyle sağlanamayacağını, Kıbrıslı çalışanların da tatmin edilmelerini istedi.

POLİTİS gazetesinin bugünkü ana haberi Yarı Resmi kamu Kuruluşları yönetim kurullarına atamalar. Gazeteye göre Yarı Resmi kamu Kuruluşları yönetim kurulları için önerilen isimlere yönelik araştırmalar devam ediyor. Bu kişilerin vergi borçlarının ve yargıda askıda olan herhangi bir davalarının olmaması bir koşul. Atanma kararı alınan bazı üyelerin vergi borçları tespiti sonrası Bakanlar Kurulunun dünkü atama kararını ertelediği ifade edildi. Somut bir durumda atanacak bir kişinin 2009 yılından beridir vergi bildiriminde dahi bulunmadığı görüldü. Bu arada kurullara atanacak yeni isimlerin 40-45 yalını geçmemesi üzerinde de duruluyor.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
-Dün akşam Birleşik Arap Emirlikleri Lefkoşa Büyükelçiliğinin açılışını yapan Cumhurbaşkanı Anastasiadis ve Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Abdalla Bin Zayed El Nagan Kıbrıs- Birleşik Arap Emirlikleri ilişkilerinin yeni bir evreye girdiğine vurgu yaptılar. Cumhurbaşkanı Anastasiadis açılışta yaptığı konuşmada, Elçiliğin çalışmaya başlamasının iki ülke arasındaki ilişkilerin daha ileri boyutta güçlenmesi ve işbirliklerinin kolaylaşması için bir dönüm noktasını teşkil edeceğini söyledi. Limasol Limanı’da hizmetlerin yönetiminin, açılan ihale sonucu Birleşik Arap Emirlikleri’nden bir şirketin üstlenmesinin iş dünyası, turizm sektörü ve ticaret gibi alanlarda iki ülke arasında daha yakın işbirliğinin bir göstergesi olduğuna dikkat çekti. Cumhurbaşkanı iki ülkenin kabul edilen köprü kurucu rolleriyle bölgede istikrar kaynağı olabileceklerine dikkat çekti. Geniş bölgedeki gelişmelerin daha yakın işbirliklerini zorunlu kıldığı görüşünü savundu. Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Abdalla Bin Zayed Lefkoşa büyükelçiliğinin devreye girmesinin Kıbrıs’a verdikleri önemin bir göstergesi olduğunu söyledi. Şeyh Nagan, Cumhurbaşkanı Anastasiadis’in bir umut yaratabileceğini ve Kıbrıs halkının yıllardır çektiği acıyı sonlandırabileceğini ve daha iyi bir gelecek için farklı inançlara ve kültürlere sahip insanların birlikte yaşayıp birlikte üretebileceklerini gösterebileceğini belirtti.

Son Güncelleme: 05 Şubat 2021 - 13:19

Son Haberler

11 Ağustos
Suriye hükümeti IŞİD liderlerinden Ebu Salem El-Iraki'nin öldüğünü duyurdu
14:00
Devlet Sağlık Hizmetleri Kurumu ambulans görevlisine yapılan saldırıyı kınadı
14:00
Uluslararası Atom Enerjisi Komisyonu Zaporijya nükleer santrali hakkında alarm zillerini çalıyor
13:59
Dendias Isaak ve Solomou'yu unutmadı
13:58
Dışişleri Bakanlığı Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın Tatar ile görüşmesinden duyduğu memnuniyetsizliğini dile getirdi.
13:57
basın özetleri 11.08.22
13:46
Ukrayna: Savaş kış gelmeden sona ermeli
08:15
Truss ve Sunak'dan Kıbrıs sorununun çözümüne destek
08:14
Abdülhamit Han Yörükler-1'e ulaştı
08:13
10 Ağustos
Stefanou: Kıbrıs sorunu şimdiye kadarki en kötü aşamada
13:55
Lefkoşa genel Hastanesi'nin telefon hatlarındaki arıza ciddi gecikmelere neden oluyor
13:54
Fransa yangın kabusunu yaşamaya devam ediyor
13:53
Tüm haberler

Video on Demand