3/6/16

FİLELEFTEROS gazetesinin bugünkü ana haberi Dimitris Şilluris'in Meclis Başkanlığına seçilmesi. Gazeteye göre dün Meclis Başkanlığı seçiminde katalizör rolü Cumhurbaşkanlığı oynadı. "Üçüncü bir çözüm" arayışında var olan tüm olanakları değerlendiren Hükümet kanadı sonuçta Şilluris seçimine yöneldi. Meclis Başkanlığı seçimi için son günlerde yapılan temaslarda doruk noktası Cumhurbaşkanı Anastasiadis'in de katılımıyla bakanların tümünün ve DİSİ Yürütme Kurulu üyelerinin de yer aldığı Saray'daki toplantı oldu. Bu toplantıda tüm veriler değerlendirildi ve sonuçta Şilluris'in desteklenmesi kararı alındı. Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanlığı devlet protokolünde ikinci sırada gelen Meclis Başkanlığına hiçbir koşulda EDEK Başkanı Marinos Şizopulos'un seçilmemesi gerektiği görüşünü ortaya koydu. Ulusal Konsey tutanaklarını yayınlaması sonrası Şizopulos Cumhurbaşkanı Anastasiadis için istenmeyen kişi konumunda. Bu arada gündeme parti liderlerinin adaylıklarını geri çekmesi ve AKEL'den Adamos Adamu, DİSİ'den Stellas Kiryakidu ve DİKO'dan Angelos Votsis gibi milletvekillerinin aday olması gibi formüller de geldi. Ekoloji Hareketi milletvekili Haralambus Theopepmptu'nun adı da masaya konanlar arasındaydı. Bu konuda yapılan zemin yoklaması partilerin tümünün söz konusu öneriye olumsuz yaklaştıklarını gösterdi. Bu süreçte en rahtsız edici olanı da Şilluris'in Meclis Başkanı seçilmesi sonrası AKEL'in Adamu için öneri yapıldığını yalanlaması oldu. Şilluris de adaylığı sırasında kendilerini merkez siyasi alanda konumlandıran partilere mesafeli bir yaklaşım göstermesi de dikkat çekici oldu.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
-Kıbrıs Bankası Britanya'nın Avrupa Birliği'nden olası çıkışının Bankanın stratejisini ve gelecek perspektifini olumsuz olarak etkileyeceği düşüncesinde. Kıbrıs Bankası tarafından hazırlanan " Tehlikelerin bildirimi ve sermaye yönetimi" belgesinde Yunanistan'dan ve Britanya'nın Avrupa Birliği'nden olası çıkışından gelebilecek tehlikelere dikkat çekiliyor. Britanya'nın Avrupa Birliği'nden çıkışı genelde Kıbrıs'ı olumsuz olarak etkilemesi bekleniyor. Kıbrıs Bankası'na göre Britanya Kıbrıs turizminin yaklaşık %40'ı temsil ediyor. Bunun yanı sıra Kıbrıs'ın en önde gelen ticari ortaklarından da biri. Britanya'nın Avrupa Birliği'nden çıkışı de Kıbrıs'ın hem turizmini hem de ticaretini etkileyebilir. Bunun yanı sıra Banka'ya göre bu çıkışın uzun vadede Avrupa Birliği'nin devamlılığına da etkileri olabilir. Bu arada Bankaya göre bu süreçte Britanya'nın Avrupa Birliği ile gerçekleştirdiği müzakere de diğer üye ülkelere ulusal çıkarlarını daha iyi korumada bir örnek oluşturabilir ve bu da parçalanmış bir Avrupa görünümü yaratabilir.


ALİTİA gazetesinin bugünkü ana haberi Dimitris Şilluris'in Meclis Başkanı seçilmesi. Gazeteye göre DİSİ'nin dünkü belirleyici olan üçüncü oylamada Dimitris Şilluris'e oy vermesi süreci belirledi. DİSİ Şilluris'e oy vererek Kıbrıs sorununda federal çözüm karşıtı olan EDEK Başkanı Şizopulos'un Meclis Başkanlığına seçilmesi yolunu kapattı. Bunun yanı sıra son dönemlerde ciddi bir karşıtlık yaşadığı kendisine akraba siyasi bir oluşumla iletişim yolu da açtı. DİSİ Şilluris'i destekleyerek Hükümet politikalarını ileri götürmede Meclis'te bir müttefik de bulmuş oldu.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
- Cumhurbaşkanı Anastasiadis ve Mustafa Akıncı İstanbul'un getirdiği bulutları dağıttılar ve dün iki toplumdan çocukların organize ettiği etkinliği değerlendirerek kaybolan zemini yeniden kazanma kararı aldılar. İki lider dünkü etkinlik sırasında yaklaşık 40 dakika baş başa kalma olanağı buldu. Daha sonra da 8 Haziran'da bundan sonra daha yoğun devam edecek müzakere çerçevesini belirlemek için bir araya gelme kararı aldıklarını duyurdular. Çeşitli sanat atölyesine katılan iki toplumdan 100 çocuk arasında işbirliği olgusunun kendilerini etkilediğini de saklamadılar. Cumhurbaşkanı Anastasiadis " Çocukların bu güzel etkinliği müzakerelerin yeniden başlamasını başardı" dedi. Cumhurbaşkanı Anastasiadis, “Sayın Akıncı'yla bu etkinlik dolayısıyla konuşma ve ortak bir zemin olursa veya olduğu zaman herkesin arzuladığı bir çözüme en kısa zamanda ulaşmaya yönelik yoğun müzakerelere başlamak için yeni bir tarih belirleme fırsatı bulduk. Belirlenen tarih 8 Haziran'dır” dedi. Mustafa Akıncı da çocuklarla bir araya gelmenin iyi olduğunu, müzakereleri de başlatmayı kotardıklarını ifade etti. Kıbrıslı Türk gazetecilerin, Kıbrıs Cumhuriyeti hükümetinin Türkiye'nin 'Cyprus v. Turkey' davasında yerlerinden edilmiş kişilerin mülkiyet haklarıyla ilgili mahkeme kararını tam olarak uygulamasını amaçlayan Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'ne bir dizi tedbir sunmasını yorumlaması istenen Akıncı, müzakereler devam ederken bunun doğru olmadığını söyledi. Kıbrıs sorununa çözümün mahkemelerde değil müzakere masasında bulunacağını ifade eden Mustafa Akıncı, bu nedenle iki liderin 15 Mayıs'taki ortak açıklamalarında da belirttikleri gibi Kıbrıs sorununa başarılı bir çözüm bulma çabalarına tamamlayabileceklerini, bu sorunların geçmişte kalacağını vurguladı. Kıbrıs sorunu çözülmediği sürece sorunların her gün gündeme geleceğine dikkat çeken Akıncı, “Biz iki taraf arasında iyi ilişkilerin gelişmesini, işbirliği olasılıklarının artmasını istiyoruz” şeklinde konuştu. Mustafa Akıncı, “Bu ilerisi için makul bir yoldur ve bu nedenle en kısa sürede bir çözüme varmak için müzakerelere başlamamız gerekir. Bu kararı bugün çocukların bu etkinliğinde aldık çünkü bu çocukların bu adada bizim yaşadıklarımızı yaşamalarını istemiyoruz. Dinleri, dilleri ve kültürleri ne olursa olsun onlara barışı, refahı, güvenliği ve eşitliği sağlayacak bir gelecek yaratmamız gerekmektedir” dedi.

POLİTİS gazetesinin bugünkü ana haberi "Dayanışma olmaksızın Şilluris'e oy verdiler" başlığı altında Meclis Başkanlığı seçimleri. Gazeteye göre Dimitris Şilluris dün kendi partisinin üç ve DİSİ'nin de 18 oyuyla Meclis Başkanı seçildi. Şilluris DİSİ'nin kendisine oy vermememsi durumunda üçüncü turda Şizopulos'a oy vereceği baskıyla DİSİ'nin desteğini sağladı. Şilluris bu arada partisinin Hükümetin ekonomi konularında farklı yasa tasarılarına destek vereceği taahhüdünde de bulundu. Bu arada Dayanışma Hareketinde kazan kaynıyor. Elen Theoharu taraftarları EVROKO'nun eski kadrolarının kendilerini dışladıkları görüşündeler. Bu arada Dayanışma Hareketi Başkanı Eleni Theoharu Şilluris'in Meclis Başkanlığını selamlamakla birlikte bu gelişmenin kendisini oyun dışına ittiğini de anlaşmış durumda.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
- Cumhurbaşkanlığının Dimitris Şilluris'e destek verilmesine yönelik kesin tavrına karşı DİSİ'de son ana kadar farklı çözüm arayışları devam etti. İkinci oylamadan sonra verilen yirmi dakikalık arada DİSİ Meclis Grubu kısa bir toplantı yaptı. Averof Neofitu burada yaptığı konuşmada Kıbrıs sorununu temel alırsa ödenecek bedelden bağımsız olarak AKEL Genel Sekreteri Andros Kipriyanu'ya oy vermesi gerektiği görüşünü savundu. Ancak Kıbrıs sorununda çözüme götürecek gelişmeler olmadığını kabul ederek Cumhurbaşkanlığının seçimine yöneldi. Bu arada DİSİ'nin son ana kadar Averof Neofitu'nun adaylığında ısrar ederek risk alması görüşü de gündeme geldi. Ancak sonuçta Cumhurbaşkanlığının ne pahasına olursa olsun Şizopulos'un seçilmemesi gerektiği görüşü hakim oldu. DİSİ Şilluris'e destek verirken bundan böyle Meclis'te Hükümet'in yasa önerilerinde DİKO'nun desteğini de risk altına atmış oldu. Bu arada Averof Neofitu partisinin seçimiyle ilgili görüş ayrılığının öylesine olmadığını netleştirdi.Yeni dönemde Hükümet ile DİSİ merkezi ilişkileri de merakla izlenecek.

HARAVGİ gazetesinin de bugünkü ana haberi dünkü Meclis Başkanlığı seçimleri. Gazeteye göre DİSİ Meclis Başkanlığı seçimleri için belirlediği ilkeleri ve kriterleri günün sonunda belli amaçlar uğruna halının altına süpürdü. yeni Meclis Başkanı'nın Kıbrıs sorununun çözümüne yardımcı olması gerektiği ilkesinden ayrılarak Kıbrıs sorununda iki bölgeli iki toplumlu federasyona karşı çıkarak uniter devletten yana tavır alan Dimitris Şilluris'e oy verdi.
Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
- PEO, Çalışma Bakanına, Bakanlığı'nın bugün Garanti Edilmiş Asgari Gelir'den maaş alan genç işsizleri işe ya da meslek edinme programlarına yönlendirme faaliyetleriyle ilgili öneriler sundu. PEO'nun önerileri 30 Mayıs tarihinde Bakan'a gönderdiği mektupta yer aldı. PEO'ya göre bu süreçte fırsatlar sunan ve insan gücünü değerlendiren toplumun hedefi onurlu ve iyi bir yaşam standarttı sağlayacak düzenlenmiş koşullarda iş bulma olmalı. PEO'ya göre Edilmiş Asgari Gelir'den maş alarak yaşamak onurlu bir standarda yaşama amacına hizmet etmiyor. PEO bu arada devletten aldıkları katkıyı kaybedecekleri korkusuyla bugünkü koşullarda bu kişilere çok düşük maaşlarla iş önermek de bir yine bu kişiler üzerinde ciddi bir baskı unsuru olacak. PEO bu koşullarda Bakanlık tarafından ileri götürülecek programlarla birlikte iş kollarında toplu sözleşmelerin uygulanmasını ve ek mesai ödeneği, 13. maaş gibi minimum çalışma koşullarının sağlanmasını zorunlu kılacak yasal düzenlemelerin yapılmasını da önerdi. PEO'ya göre bu önlemler dikkate alınmadan uygulanacak programlar ekonomiye yeni bir ucuz iş gücü sunulması kanalı açmaktan başka ir işlev görmeyecek.


SİMERİNİ gazetesinin bugünkü ana haberi "Üçüncü oylamada DİSİ'nin oylarıyla seçildi. Şilluris Cumhurbaşkanı'nın hayır duasıyla Meclis Başkanı oldu" başlığı altında.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
-Sendikalar, uçak alanlarında iş uyuşmazlığında işverenin sorumluluğu sendikalara ve çalışanlara atma uğraşısı içinde olduklarına dikkat çekip bu tavrın soruna kesin bir çözüm bulunmasına yardımcı olmayacağı uyarısında bulundular.

Son Güncelleme: 05 Şubat 2021 - 13:19

Son Haberler

01 Ekim
Cumhurbaşkanı Anastasidis: Kıbrıs Cumhuriyeti'nin amacı caydırıcı gücünü güçlendirmek.
16:53
Yunanistan Milli Savunma Bakanı: Kıbrıs sorununa adil ve sürdürülebilir bir çözüm bulunması hedefleniyor.
16:52
Savunma Bakani: Ülkenin kurtuluş mücadelesi sürerken, savunma zırhının güçlendirilmesi devam ediyor.
16:50
14 mültecinin bulunduğu yeni bir tekne, bugün sabaha karşı Mağusa kazasındaki deniz bölgesine yanaştı.
16:49
9 adet tek kullanımlık plastik ürünün satışı bugünden itibaren yasaklanıyor.
16:48
Mitsotakis: Devlet bütçeleri tek başına enerji konusundaki belirsizliğin yükünü taşıyamayacak
16:46
Birleşmiş Milletler, Kıbrıs'a göç sorunuyla ilgili yardım sağlama olasılığını değerlendirecek.
16:45
30 Eylül
basın özetleri 30.09.22
14:43
Baf'da bir fabrikada yangın çıktı
13:48
Son 1 haftada covid kaynaklı 2 ölüm
13:46
Koulias: Genel Sağlık Sistemi’nin doğrudan Sağlık Bakanlığı'na bağlı olacağı bir yasa tasarısı meclise sunulacak
13:46
Yunan hükümeti NATO ve AB'ye mektup gönderecek
13:45
Tüm haberler

Video on Demand