11/6/16

SİMERİNİ gazetesinin bugünkü ana haberi Maliye Bakanı haris Yeorgiyadis'in DİKO'nun çoklu emeklilik hakkının ortadan kaldırılmasını öngören yasa tekline yeşil ışık yakması. Gazeteye göre Hükümet ile Meclis birden çok emeklilik hakkı ile hem maş hem de emekli maaşı alınması olgusunu sonlandıracak. Yetkili Bakanlık söz konusu yasa tasarısının Meclis Ekonomi Komisyon'da tartışılmasına öncelik verecek. Elde edilen bilgiler göre Maliye Bakanı Haris Yeorgiyadis ve DİKO ekonomi ekibi son haftalarda bu konuda açık bir iletişim hattı oluşturdular ve konuyu hukukçu danışmanlarla da ele alıp bir sonuca vardılar. Maliye Bakanı'nın kısa bir süre içerisinde Meclis Ekonomi Komisyonu'na gidecek ve konuyu gündeme getirecek.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
- PSEKA Konferansı sırasında, Kıbrıs müzakerelerinin başarılı olması amacıyla dört güven artırıcı önlem ve Türk işgal ordusunun Kıbrıs`tan ayrılması amacıyla Ankara`ya karşı hemen ve önemli bir şekilde baskı kullanılmasını içeren bir karar oybirliğiyle onaylandı. Kararda ayrıca, Türk işgali altındaki bölgelerde bulunan Varoşa kapalı bölgesi hakkında Varoşa`nın yeni bir birleşik Kıbrıs`ın sembolü olabileceği belirtildi. Kararda, “Mağusa/ Varoşa ile ilgili araştırma yapılması önerisi hemen uygulanmalıdır ve araştırmaya her iki toplumdan ve yabancı uzmanlar katılmalıdır. Böylece, Türkiye adanın yeniden birleşmesini desteklediğini ispat edebilir. Uzmanlardan oluşan heyetin Varoşa bölgesine girmesi ve Kıbrıs sorununa bir çözüm bulunması amacıyla yapılan müzakereler ışığında iyi niyetli bir eylem olacak bunun yanı sıra, uluslararası ve ada çapında son derece pratik ve sembolik olacak" denildi. Karara göre, Kayıp Kişiler ile ilgili konunun çözümlenmesi için da yoğun çalışmalar yapılması önemlidir. Kararda, “Türkiye`nin kayıp kişiler ile ilgili sözde askeri bölgelerde araştırma yapılmasına izin vermesi ve askeri arşivlerine erişim sağlanması dâhil uyguladığı erişim engellerini ortadan kaldırması gerekir” diye vurgulandı. İşgal rejiminin Kıbrıslı Rumlara Türk işgali altındaki bölgelerde bulunan üç kilise hariç diğer kiliselerde yılda sadece bir kez ayin yapma izni vereceği yönündeki son karar hakkında Amerika Birleşik Devletleri`nde yaşayan Kıbrıslılar, söz konusu kısıtlamanın kaldırılmasını talep ettiler. Amerika Birleşik Devletleri`nde ikamet eden Kıbrıslılar işgal rejiminin kararının Amerika Birleşik Devletleri`nin Uluslararası Din Özgürlüğü Komisyonunca şiddetle kınamasını talep edecekler.

FİLELEFTEROS gazetesinin bugünkü ana haberi Avrupa Konseyi'nin Türkiye'yi cezalandırmaması için Britanya'nın ortaya koyduğu çaba . Gazeteye göre Britanya Kıbrıs sorununda gelişim halinde olan müzakere sürecini gerekçe olarak ileri sürerek Kıbrıslı göçmenlerin ve mahzur durumda yaşayanların mülkiyet haklarıyla ilgili dördüncü devletler arası başvurunun buzdolabına kaldırılması görüşünü ileri sürdü ve bunda da başarılı oldu. Britanya'nın bu görüşünü Konsey'de diğer ülkeler de benimsediler. Müzakere sürecini olumsuz olarak etkileyecek herhangi bir kararın alınmaması gerektiğinin altını çizdiler ve Avrupa Konseyi'nin Türkiye'yi cezalandıracak bir karar almaması gerektiği görüşünü savundular. Hatırlanacağı üzere Türkiye geçen hafta konuyla ilgili olarak Konsey'e gönderdiği mektubunda alınacak kararın Kıbrıs sorunundaki müzakere sürecine olumsuz etki yapabileceği konusunda uyarıda bulunmuştu.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
- Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Joe Biden, Kıbrıs sorunuyla ilgili iyimserliğini ifade etti. ABD'de ikamet eden Kıbrıslılar örgütlerinin temsilcileriyle görüşen Biden, temsilcilerden Kıbrıs sorununa çözüm bulunması amacıyla yapılan çalışmaları desteklemelerini talep etti. ABD Başkan Yardımcısı, heyetin 2016 yılında Kıbrıs sorununa bir çözüm bulunması konusunda yaratılan “gerçekçi olmayan iyimserlik” yanı sıra bir çözümün bulunamamasından önce Türkiye`nin dört güven artırıcı önlemi uygulamayı kabul etmesi ile ilgili sunulan mektubu okuduğunu söyledi. PSEKA Başkanı Filip Kristofer, görüşmenin ardından açıklamada bulunarak, Biden`in Kıbrıs sorununa bir çözüm bulunması konusunda “yoğun kişisel ilgi” gösterdiğini ifade ederek, ancak Türkiye hükümetinin Kıbrıs sorununa çözüm bulunması yönündeki destekleyici açıklamalarda bulunmadığını söyledi. Kristofer, Kıbrıs sorununun çözümlenmesi için Türkiye`nin katkısının önemli olduğuna işaret etti. Biden ile yapılan görüşme hakkında Kristofer, ABD Başkan Yardımcısı`nın görevinin tamamlanmasına kadar Kıbrıs sorunundaki çabalarına devam edeceği taahhüdünü ifade ettiğini belirtti. ABD`de yaşayan Kıbrıslıların, Kıbrıs sorununa bulunacak olan çözümünün prensiplerine saygı duyan bir çözümü destekleyeceğini belirten Kristofer, söz konusu prensipler ise: insan hakları ve özgürlükler bunun yanı sıra Avrupa topluluk müktesebatına saygılı bir çözüm olduğunu söyledi.

POLİTİS gazetesinin bugünkü ana haberi sağlık alanında yaşanan gelişmeler. Gazeteye göre Cumhurbaşkanı dün Cumhurbaşkanlığı müsteşarı Konstantinu Petridis aracılığıyla sağlık sektöründe var olan durumla ilgili Sağlık Bakanlığına sert uyarıda bulundu. Elde edilen bilgilere göre iki sayfalık mektup Cumhurbaşkanı'nın direktifi ile kaleme alındı ve bir dizi soru soruldu. Cumhurbaşkanı kamuya ait hastahanelerde gerekli iyileştirmenin yapılması, hastahanelerin örgütsel yapısının yeniden düzenlenmesi ve Genel Sağlık Planı ile ilgili planlama hakkında doğrudan bilgi talep etti. Sağlık Bakanı'ndan tüm bu konularda somut öneri yapılmasını talep etti.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
- Merkez siyasi alanda aşk güçleniyor. Meclis Başkanlığı seçimlerinde işbirliği yapan dört parti arasında işbirliğinin derinleştirilmesi amacıyla birlikte çalışma önerisi içeren EDEK Başkanı Marinos Şizopulos'un mektubu sonrası bayrağı şimdi de Yurttaşlar İttifakı devraldı ortak bir koordinasyon kurulu aracılığıyla işbirliğini kalıcılaştırmak için ortak toplantı önerdi. DİKO da Yurttaşlar İttifakı'nın toplantı önerisine olumlu yanıt verdi.


ALİTİA gazeFutbol Şampiyonasının dün başlamış olması. Gazeteye göre Şampiyona korku ve terör tehdidi altında başladı. Bu arada Şampiyonaya ev sahipliği yapan Fransa grevlerle karşı karşıya ve başkent Paris dahil ülkenin bir çok kenti dev çöp yığınları ile dolu.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
- Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis`in, Temsilciler Meclisi`nde temsil edilen siyasi partilere Ulusal Konsey`in yeniden yapılandırılması konusunda öneriler sunma niyetinde olduğu açıklandı. Siyasi partiler Cumhurbaşkanı`nı Birleşmiş Milletler himayesinde devam edilen Kıbrıs müzakereleri hakkında Ulusal Konsey`i toplantıya çağırmadığı için eleştiriyordu. Cumhurbaşkanı yapılan eleştirileri yanıtlarken gizli diplomasi yapmayacağını, üzerinde anlaşmaya varılanları gizlemeyeceğini vurguladı. Hükümet Sözcü Yardımcısı Viktoras Papadopulos, dün yaptığı yazılı açıklamada, Anastasiadis`in gelecek hafta Ulusal Konsey`in danışmanlık rolünü korumanın yanı sıra etkinliğini ve gizliliğini korumak amacıyla Ulusal Konsey`in yeniden yapılandırılması için öneriler sunacağını söyledi. Anastasiadis, Kıbrıs sorununun çözümünün sadece iki liderin konusu olmadığını, öncelikle bir anlaşmayı kabul veya ret etmeye davet edilecek olan halkın konusu olduğunu ifade etti. Anastasiadis, Kıbrıslı Rumların endişelerini göz önünde bulundurmayan bir çözümü referanduma götürmeyeceğini vurguladı. Anastasiadis, 8 Haziran tarihinde Kıbrıs Türk toplumu lideri Mustafa Akıncı ile müzakerelerin yoğunlaştırılması kararına değinerek, yoğun görüşmeler yoluyla, Kıbrıslı Rumların endişelerini karşılayan ve Kıbrıslı Türklerin endişelerini atlamayan bir çözüme 2016 yılında ulaşılması dileğini ifade etti. Anastasiadis, bulunacak olan çözümün kabul edilen her şeye saygı duyarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları ve AB prensipleri temelinde olacağını teyit etti. Anastasiadis, son olarak, tüm partilere Kıbrıs sorunu açısından olumsuz imaj yaratan sonuçlara varmamaları çağrısında bulundu.


HARAVGİ gazetesinin bugünkü ana haberi "Sağlık yoğun bakımda" başlığı altında. Gazeteye göre kadrosuzluk ve örgütsüzlük kamu sağlığını öldürüyor. Baf hastahanesinde kadın doğum bölümü buna örnek. AKEL kamu hasthanelerinde gelinen durumun ele alınması için Cumhurbaşkanı'ndan siyasi güçleri toplantıya çağırmasını istedi.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
- Otelcilerin turizm sektöründe başlattığı yangını söndürmek için Çalışma Bakanı harekete geçti. Otel sahipleri toplu sözleşmeleri dikkate almadan kişisel sözleşme ile iş kolunda personel çalıştırma çabası içinde. Sendikalar da buna tepki göstererek grev uyarısında bulunmuştu. Çalışma Bakanı bu gelişme sonrası dün taraflarla ayrı ayrı görüşmelerde bulundu. Sendikalar dünkü toplantıda çok net bir tavır ortaya koydu: İş barışının devamı için kişisel sözleşmelerle personel çalıştırlmasına son verilecek. Bu arada Çalışma Bakanı da işverenlerden yasalara saygılı olmalarını istedi.

Son Güncelleme: 05 Şubat 2021 - 13:19

Son Haberler

29 Eylül
Colin Stewart: Kıbrıs sorununa üzerinde anlaşmaya varılan bir çözüm bulunma olasılığı daha zayıf hale geliyor.
15:58
Sağlık Bakanlığı: Bazı hastalıkları bulaştırma potansiyeline sahip az sayıda yetişkin sivrisinek tespit edildi
15:56
Cumhurbaşkanı, MED-9 Zirvesi'nde Doğu Akdeniz'deki istikrarı tehdit edenlerin ele alınması ihtiyacını dile getirecek.
15:54
Her kazada 2. acil servis departmanının faaliyet göstermesi için SSK ve özel hastaneler arasındaki istişareler sürüyor.
15:51
Amerika'daki üst düzey yetkili: Amerika’nın Nord Strean doğal gaz boru hatlarıyla ilgili olayda kesinlikle hiçbir ilgisi yok.
15:49
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı: Yunanistan, gerekirse meşru çıkarlarını ve haklarını savunacak.
15:48
Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı: Yunanistan'ın Ege adalarındaki egemenliği tartışmaya açık değil.
15:47
basın özetleri 29.09.22
12:59
28 Eylül
basın özetleri 28.09.22
15:24
Kasulidis: Yunanistan ve Türkiye arasında çatışma olasılığı, en uzak olası senaryo ancak göz ardı edilmemesi gerek
15:00
Türkiye Milli Güvenlik Kurulu bugün Ege ve Kıbrıs sorunundaki gelişmeler gündemiyle toplantı yapıyor.
14:40
Maliye Bakanlığı Genel Müdürü’nün açıklamaları Sayıştay’ın sert tepkisine neden oldu.
14:38
Tüm haberler

Video on Demand