27/4/16

SİMERİNİ gazetesinin bugünkü ana haberi hellim menşeinin tescil edilmesi sürecinde yaşanan sorunlar. Gazeteye göre Ticaret Bakanlığının Avrupa Komisyonu'nda hellimin menşeini tescil girişimi sürecini durdurmak için işgal bölgesinden profesyonel gruplar harekete geçti ve konuyu Avrupa Mahkemesi'ne taşıdı. Bu gruplar başvuru gerekçesi olarak süreçten dışlanmayı ileri sürdüler. Komisyonu'nun bu konudaki ilk kararının eşit yaklaşımı öngördüğünü de başvurularına dayanak yaptılar. Bu başvuru 18 mart'ta yapıldı ve 13 Nisan'da da ileri götürülmesi kararı alındı. Eğer Ticaret Bakanı başvurusuna Türkçe "Hellim" kelimesini de katmasaydı hukuki sorun yaşanmayacaktı. Yüksek Mahkeme de 2008 yılında bu yöndeki kararı gereksiz olarak nitelemişti. Türkçe ismin başvuruya dahil edilmesi Hristofias döneminde gündeme gelmiş ve bugünkü Hükümet de Kıbrıslıtürk üreticilerin itirazlarından kaçınılacağı gerekçesiyle aynı taktiği izlemişti. Kıbrıs Cumhuriyeti tarafından konuya ilişkin olarak sunulan dosyayla ilgili daha başka konuların da gündeme gelmesi ve Kıbrıslı üreticilere sorunlar çıkarması bekleniyor.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
- 2015 verilerine göre Kıbrıs'ta 20-64 yaş grubu arası insanların %68'i çalışıyor. Bu oran 2014 yılında %67,6'ydı. Erkeklerde bu oran %72,2 ve kadınlarda da %64,1. 2020 yılına yönelik ulusal hedef ise Kıbrıs'ta 20-64 yaş grubu arasında çalışanların oranını %75'e yükseltmek. Eurostat verilerine göre 55-64 yaş grubunda çalışanların oranı 2014'te %46,9 iken 2015'te %48,2'ye yükseldi. . Bu yaş grubunda da erkek ve kadın çalışanların oranı arasında ciddi fark var. Bu grupta çalışan erkeklerin oranı %57,5'iken kadınlarda %39,2. Avrupa Birliği'nde is 2015'te 20-64 yaş grubunda çalışanların oranı %70,1. Bu oran en yüksek noktasına 2008 yılında %70,3'le çıkmıştı.

FİLELEFTEROS gazetesinin bugünkü ana haberi Kıbrıs'ta Sosyal Sigortaların geleceğine ilişkin gerçekleştirilen araştırmanın sonuçları. Gazeteye göre Sosyal Sigortaların geleceğine ilişkin gerçekleştirilen araştırma memnuniyet verici sonuçlar ortaya koydu. En muhafazakar kabullerde dahi Sigorta Fonu'nun geleceği 2080 yılına kadar güvence altında. Çalışma Bakanı Zeta Emilyanidu bu araştırma sonuçlarıyla ilgili olarak dün bilgilendirildi. Bu bilgilendirme sonrası da Filelefteros'a yaptığı açıklamada Fon'un uzun süreli sürdürülebilirliliğin, emekli maaşlarının ve diğer sosyal katkıların güvence altında olduğuna vurgu yaptı. Sosyal Sigorta Fonlarına ödenen primlerde herhangi bir artışa gerek olmadığına dikkat çekti. Bu araştırma Uluslararası Çalışma Örgütü tarafından 31 Aralık 2014 rakamları dikkate alınarak gerçekleştirildi. Kıbrıs''ta ekonomik krizin en üst noktasında olması nedeniyle bu tarih de büyük önem taşıyor. İnceleme sonuçlarıyla ilgili olarak sosyal ortaklar da önümüzdeki günlerde bilgilendirilecekler. Elde edilen bilgilere göre incelemede ekonomik kriz nedeniyle son yıllarda sürekli açık veren "İşsizlik Fonu" ayrı bir başlık altında incelendi. İnceleme sonucu konuya ilişkin gündeme gelen somut öneriler sosyal ortakların bilgisine getirilecek ve bugün Sosyal Sigortalar Fonu tarafından finanse edilen bu fonun finansmanı konusuna çözüm aranacak. Sosyal Sigortalar Fonu verilerine göre 2014 yılı sonu itibarıyla Fona aktif yatırım yapanların sayısı 412.387. Bunların ezici çoğunluğu, 332.266'sı özel sektör ve yarı resmi alan çalışanı.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
- Türkiye için vize serbestliği ancak Kıbrıs'la ilgili Ankara'nın yükümlülükleri dâhil bütün yasal 72 ön koşul yerine gelirse mümkün olabilecek. Avrupa Komisyonu Baş Sözcüsü Margaritis Schinas dün Brüksel'de yaptığı basın toplantısında bu konuya netlik kazandırdı ve birkaç günden beri bu konudaki anlam karmaşasına açıklık getirildi. Komisyon'dan bir kaynak Kıbrıs Haber Ajansı'na bilgi verirken “Türkiye için Kıbrıs'la ilgili yükümlülüklerini görmezden gelen bir yasa olmadığına, bütün bu konuların vize serbestliği raporunun çıkmasından sonra, dünden beri oldukça açık olduğuna dikkat çekti.


POLİTİS gazetesinin bugünkü ana haberi Meclis'in 22 Mayıs seçimleri için kendi kendini lav etmesi öncesi son toplantısında onayladığı yasalara ilişkin gelişmeler. Gazeteye göre Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis anayasaya aykırı olabilecekleri gerekçesiyle, Meclis'in son gün onayladığı yasaların ikisini 16 referansla geri gönderiyor. Meclis son günkü oturumunda 44 yasaya onay vermişti. Dün Cumhurbaşkanlığı'na ulaşan Başsavcılık görüşüne göre onaylanan yasalardan 16'sı Yüksek Mahkeme'ye götürülecek. İkisi de Meclis'e geri iade edilecek. Bu nedenle de Cumhurbaşkanı'nın geri göndereceği iki yasayı tekrardan görüşmek için Meclis'in 22 Mayıs öncesi tekrardan toplanması olasılığı ortaya çıktı. Geri gönderilecek yasalardan biri Sosyal Sigortalar Fonu'na olan borçların ödenmesini düzenleyen yasa. Diğeri ise memurların işten çıkarılmaları yasa tasarısı. Yüksek Mahkemeye götürülecek yasalar arasında nereden buldun yasası, yarı resmi kamu kuruluşları yönetim kurullarına atamalarda oranlar, özelleştirmelerin ertelenmesi, hisse senedi alımında kullanılan kredilerde ödeşme ve mevduatları tıraşlananların temsilcilerinin banka yönetim kurullarına katılımı yasaları da var

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
- Ulusal Konseyin işleyişiyle ilgili olarak gerekli kararları Cumhurbaşkanı'nın seçimler sonrası alması bekleniyor. Hükümet Sözcüsü Nikos Hristodulidis dün yaptığı açıklamada kurumun sonuç alıcılığının iyileştirilmesi için Cumhurbaşkanı'nın çeşitli formüller üzerinde çalıştığını söyledi. Seçim sürecinden sonra Cumhurbaşkanı'nın bu düşüncelerini parti liderlerine iletip onlarla paylaşacağını belirtti. " Ulusal Konsey kurumunun arzulanan sonuçları vermediği olgusunu kimse reddedemez ve bu konuda şüphe belirtemez. Bu nedenden dolayı Konsey'in üyelerinin hemen hemen tümü kamuoyu önünde Kurumun sonuç alıcı olmadığını belirtmişlerdir " dedi. Sözcü bu arada Konsey'in son toplantı tutanaklarının basına verilmesinin olumlu bir gelişme olmadığını herkesin anlar durumda olduğuna da vurgu yaptı. Konseyin bu nedenden dolayı halkın gözünde iyi bir görünüme sahip olmadığına dikkat çekti. Cumhurbaşkanı'nın amacının Kıbrıs sorununda bir gereklilik olan kolektif yaklaşımı, farklı yaklaşımlara tam bir saygı ile görüş alış verişinde bulunulmasına olanak sağlamak olduğunu da belirtti.

HARAVGİ gazetesinin bugünkü ana haberi AKEL'in Hükümetin sosyal politikalarına ilişkin eleştirileri . Gazeteye göre AKEL Hükümet'i sosyal politikalara sahip olmamakla suçladı. Bu politikalar sonucu üçüncü yaş kuşağının zor koşullarda yaşadığına vurgu yaptı. Güvence altına alınmış asgari gelir uygulamasının eksik kalmasının, Genel Sağlık Sigortası'nda geri gidilmesinin ve emekli maaşlarında kesintiler yaşanmasının bunun bazı örneklerini teşkil ettiğini dile getirdi.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
- Kıbrısrum ve Kıbrıstürk Sendikaları, İşçi Bayramı'nın, Lefkoşa'da Ledra Palas otelinin karşısında Pazar akşamı birlikte kutlanması çağrısında bulundu. Kıbrıs İşçi Sendikası Federasyonu Genel Sekreteri Pambis Kiritsis'in Rumca ve Dev-İş Genel Başkanı Hasan Felek'in Türkçe okuduğu ortak deklarasyonda, adadaki iki toplumun liderlerinden 'Kıbrıs müzakerelerinde yakınlaşma elde edilen bütün konularda iyi niyetle çalışılması istendi, böylelikle adil, iki tarafın kabul edebileceği, Birleşmiş Milletler kararları ve hükümlerince izah edildiği şekilde siyasi eşitliğe dayalı bir çözüme ulaşılabileceği belirtildi. Çözümün Kıbrıs'ı ve Kıbrıs halkını yeniden birleştireceği ifade edilen deklarasyonda, sendikaların, tek egemenliğe, tek vatandaşlığa, tek uluslararası kimliğe ve iki toplumun eşitliğine dayalı iki bölgeli, iki toplumlu bir federasyon için çalışma taahhütlerini sürdürdükleri kaydedildi. İki sendika lideri açıklamalarında, ortak faaliyetlerini artırdıklarını, şovenizm ve bölücülüğe karşı mücadele verdiklerini, Kıbrıslıtürklerin Türkiye tarafından sömürgeleştirilmesine, Troykaların emrivakilerine, çalışma koşullarının kuralsızlığına, özelleştirmelere, sosyal devleti bozan tasarruf tedbirlerine, kapitalist yönetime, çevrenin tahrip edilmesine ve ayrımcılığın her türüne 'hayır' dediklerini ifade ettiler. Bu arada Kiritsis 1 Mayıs'ın Paskalya günü olmasına karşı İşçi Bayramını birlikte kutlama geleneğini devam ettirmeyi seçtiklerini söyledi. Pambis Kiritsis, Kıbrıslırumların bu yılki katılımının geçen yıl kadar büyük olamayabileceğini, ancak gelecek yıl İşçi Bayramı'yla Kıbrıs'ın yeniden birleşmesini geniş kapsamlı etkinliklerle kutlamayı umut ettiklerini vurguladı. Dev-İş Genel Başkanı Hasan Felek de, Kıbrıs'ın, yeniden birleşmesinin ardından kendi ekonomik ihtiyaçlarını karşılayacağına inandığını, çözümün maliyetinden bahseden emperyalist çevrelerin Kıbrıs'ın zenginliğinden faydalanmak istediklerine dikkat çekti.

Son Güncelleme: 05 Şubat 2021 - 13:18

Son Haberler

30 Eylül
Zelensky Rusları savaşı sona erdirmek için Vladimir Putin'e karşı ayaklanmaya çağırdı
07:01
BM güvenlik konseyi referandumları kınayan bir karar taslağını bugün oylayacak
07:00
AB'de kritik enerji toplantısı
06:59
29 Eylül
Colin Stewart: Kıbrıs sorununa üzerinde anlaşmaya varılan bir çözüm bulunma olasılığı daha zayıf hale geliyor.
15:58
Sağlık Bakanlığı: Bazı hastalıkları bulaştırma potansiyeline sahip az sayıda yetişkin sivrisinek tespit edildi
15:56
Cumhurbaşkanı, MED-9 Zirvesi'nde Doğu Akdeniz'deki istikrarı tehdit edenlerin ele alınması ihtiyacını dile getirecek.
15:54
Her kazada 2. acil servis departmanının faaliyet göstermesi için SSK ve özel hastaneler arasındaki istişareler sürüyor.
15:51
Amerika'daki üst düzey yetkili: Amerika’nın Nord Strean doğal gaz boru hatlarıyla ilgili olayda kesinlikle hiçbir ilgisi yok.
15:49
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı: Yunanistan, gerekirse meşru çıkarlarını ve haklarını savunacak.
15:48
Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı: Yunanistan'ın Ege adalarındaki egemenliği tartışmaya açık değil.
15:47
basın özetleri 29.09.22
12:59
28 Eylül
basın özetleri 28.09.22
15:24
Tüm haberler

Video on Demand