4/3/16

FİLELEFTEROS gazetesinin bugünkü ana haberi devletin ilaç alımlarıyla ilgili gündeme gelen yeni konular. Gazeteye göre ilaç konusunda son günlerde gündeme gelen tartışma konularına bir yenisi daha eklendi: Sağlık Bakanlığı ilaç ithalatçılarına 3,1 milyon Euro ödüyor. Bu da sorunu yanlış yönetmenin bir başka sonucu.2015 yılında ilaç fiyatlarının aşağı çekilmesi kararı alındı ancak bu karar uygulamaya sokulurken ilaç ithalatçılarına depolarındaki ilaçları eski fiyatlardan elden çıkarma zamanı tanınmadı. Bunun sonucu olarak da ilaç ithalatçıları yargıya başvurarak devleti tazminat ödemeye mahkum ettirdiler. Maliye Bakanlığı şimdi yargının kararına uyarak bu tazminatı ödüyor. Bu çerçevede geçen Cuma günü ilaç ithalatçılarına 3,1milyon Euroluk ödeme yapıldı. İlaç ithalatçıları depolarındaki ilaçları tüketmek için o dönem devletten altı aylık bir süre talep etmişlerdi.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
-Hükümette üç yılını tamamlaması nedeniyle Bakanlar Kurulu'nda kısmi değişikliğe gidileceği senaryolarına dün son verildi. Savunma Bakanı Fokayidis ile Tarım Bakanı Kuyalis'in adları etrafında dönen senaryolar dün rafa kaldırıldı. Ancak bu göründüğü kadar normal olmadı. Savunma Bakanlığı için siyasetçiler arasında ping-pong oynandı. Cumhurbaşkanlığında hakim görüş Savunma Bakanı Fokadis'in siyasi yaşamına milletvekili pozisyonunda devam edeceği yönündeydi ve Cumhurbaşkanı Anastasiadis'in de yakın dostluk ilişkisi tuttuğu bir kişi nezdinde de bu bakanlığı üstlenmesi için zemin yoklaması yapıldı. Cevap için kesin tarih de alındı ancak Fokaidis'in bir bakanın sorumluluklarına sırt çevirmemesi ve Cumhurbaşkanı'nın kendisine duyduğu güveni boşa çıkarmaması gerektiği görüşü bu gelişmeyi durdurdu. Fokaidis'e görüşünü değiştirmesi için de ne Cumhurbaşkanlığı'ndan ne de DİSİ'den bir hareket geldi. Bu arada yeni Başsavcı yardımcısı atanması perspektifi de yarıda kaldı. AKEL'in konuya ilişkin Cumhurbaşkanı nezdindeci girişimiyle Başsavcının tepkisi bu atamayı da durdurdu. Bu arada Tarım Bakanı Nikos Kuyalis de seçim döneminde geldiği EVROKO'nun faaliyetlerine aktif olarak katılmayacak ve bakanlık görevine devam edecek. Daha önce de Fotis Fotiyu ve Kiryakos Kenevezos Hükümetteki görevlerine devam etmek için partileri DİKO'nun faaliyetlerine katılmayı askıya almışlardı.

SİMERİNİ gazetesinin bugünkü ana haberi Başsavcı eski yardımcısı Rikkos Erotokritu hakkında dava açılacak olunması. Gazeteye göre Lefkoşa Ceza Mahkemesi dün Rikkos Erotokritu dosyasını açtı ve ilk bakışta eski başsavcı Yardımcısı hakkında dava açacak bir konu olduğu sonucuna vardı. Erotokritu ile birlikte avukatlar Kıbrızlıoğlu ve Neokleus hakkında da dava açılacak. Mahkeme zanlılara 10 Mart'ta ilk savunmalarını yapmaya çağırdı. Zanlılar hakkında on farklı suçlama var ve suçlu bulunmaları durumunda yedi yıla kadar hapse mahkum edilebilirler.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
- Kıbrıs, Yunanistan -İsrail üçlü işbirliği bundan böyle Meclisler düzeyine de genişliyor. Üç ülke Meclislerinin Dış İlişkiler Komiteleri dün Kıbrıs Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu başkanı Averof Neofitu'nun girişimi sonrası Lefkoşa'da bir araya geldiler. Burada bir platform oluşturdular ve belli aralarla bir araya gelerek bunu kurumsallaştırma kararı aldılar. Buna gelecekte diğer komşu ülke komisyonlarının katılması için de kapı açık bırakıldı. Bu yeni girişimde Kıbrıs, üç ülke parlamentolarını eşitleyerek ve bu düzeyde ilişkilerini derinleştirerek öncü rolüne aday. Meclis bu şekilde dış politikada daha büyük bir rol üstlenmiş olacak ve bölgesel düzeyde bir başka işbirliği alanı yaratacak. Dünkü toplantıda konuşan Meclis Dış ilişkiler komisyonu Başkanı Averof Neofitu, hükümetlerin erişemediği alanlarda bazen parlamenter diplomasinin işleyebileceğini söyledi. Neofitou, “Yunanistan ve İsrail parlamentolarındaki mevkidaşlarımla müşterek görüşümüz, bu işbirliğinin önemi ve artı değerinin, parlamentolarımızın hükümet düzeyinde yasaya dönüşecek kararları nakletmeyi istemesi olacaktır ve bu ortak kabul edilen unsurdur. Hükümetlerin erişemediği alanlarda parlamenter diplomasi işleyebilir” dedi. Averof Neofitou, ilk açılış toplantısının, bu çabaların etkinliğini ve sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla bu toplantılara sağlam bir zemin oluşturmak için çoğunlukla bu yeni üçlü işbirliği formun pratik yönleriyle ilgili konuları inceleme üzerinde yoğunlaşacağını söyledi. Neofitu, gelecek toplantılar süresince görüşülecek olası konuların uzun listesinin güvenlik ve çeşitli yönleri, göç, barış ekonomi, enerji, ticaret ve turizm, kendi başına parlamentolar arası işbirliği ve çevrenin korunmasını içereceğini duyurdu ve bunun bu Üçlü Parlamenter İşbirliği olasılığını ispatı olduğunu vurguladı. Neofitu devamla da “Bu yeni üçlü parlamenter işbirliği formunun kuruluşu, çalkantılı bölgemizde istikrarı koruma yönünde olumlu bir adımdır ve öyle olacaktır. Bu oluşumun sadece temsil ettiğimiz halkımız için değil bütün bölge için faydalı olacağından çok umutluyum. Bu oluşumun ortak hedeflere yönelik ortak çalışmalar yapıldığında neler elde edebileceğimizin bir ispatı olduğuna inanıyorum. Üç devletin en üst düzeyde yarattıkları yakın bağlara paralel aynı ilgiyle parlamenter işbirliğini cesaretlendirmek sadece dileğimiz ve isteğimiz değil, görevimizdir de.” dedi Neofitu, üç ülke arasında parlamento düzeyinde kurulan ilişkilerin büyümesinin, işbirliğinin hali hazırda kurulduğu ve devam etmekte olduğu sektörlerde yürütülen çalışmalara da fazladan hız katacağını ifade etti.

HARAVGİ gazetesinin bugünkü ana haberi "Rikkos nedeniyle Hükümet tokat yedi" başlığı altında Başsavcı eski yardımcısı hakkında ceza davası açılma kararı verilmesi. Gazeteye göre Cumhurbaşkanı Anastasiadis gerek Rikkos Erotokritu'yu Başsavcı yardımcılığı görevine ataması gerekse ona verdiği destek nedeniyle şimdi siyasi açıdan zorda kaldı.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
-Devlet İstatistik dairesi verilerine göre Kıbrıs'ta kayıtlı işsiz sayısı Şubat ayında da Ocak ayı düzeyinde kaldı.Şubat 2016 sonunda kayıtlı işsizlerin sayı 45961 olarak belirlendi. Bu rakam, geçen ay 45969'du. Ancak bazen rakamlar gerçek durumu yansıtmıyor. Herşeyden önce bu rakam sadece kayıt yaptıran işsizleri gösteriyor. Birçok işsiz işsizlik parası alma gibi hakları sona erince kayıt yaptırmaktan vazgeçiyor. Bu arda bir diğer önemli olgu da uzun süreli işsiz sayında görülen yükselme. 45.961 işsizden 18.837 uzun süreli işsiz. Bu da oran olarak %41'e denk geliyor.

-8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle PEO Kadın Bürosu ile Kadın örgütü POGO yarın ekonomik krizin sonuçlarının kadınların durumunu daha da olumsuzlaştırmasını protesto edecekler. "Neo Liberal Politikalara karşı çıkıyoruz. Eşitlik istiyoruz" ana sloganı altında aktif eylem gerçekleştirecekler.

ALİTİA gazetesinin bugünkü ana haberi milletvekilliği dokunulmazlıklarına ilişkin gelişmeler. Gazeteye göre milletvekilliği dokunulmazlığını sınırlama amacıyla Anayasa'nın 83. maddesinde yeni düzenlemelere gidilmesini öngören bir yasa önerisi Meclis'e sunuldu. Meclis Hukuk Komisyonu Başkanı Sotiris Samson bu tasarının Meclis'in milletvekilliği seçimleri öncesi ele alınacağını açıkladı. Tasarıyı Başsavcı Kostas Kleridis ile birlikte hazırlayan Adalet Bakanlığı sundu. Elde edilen bilgilere göre milletvekilliği dokunulmazlığı milletvekilliği döneminde ifade özgürlüğü ve oy hakkı ile sınırlı kalacak.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
- Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki Mun Güvenlik Konseyi’ne bir mektup göndererek Elizabeth Spehar’ı Kıbrıs Özel Temsilciliği ve Kıbrıs’ta görev yapan Barış Gücü liderliğine atadığını ilişkin resmen bilgi verdi. Elizabeth Spehar aynı zamanda Kıbrıs sorununda Özel Danışman Yardımcılığı görevini de yürütecek. Ban Ki Mun bu arada Kıbrıs Özel Temsilciliği görevinden ayrılan Liza Batenhaym’ın bundan böyle Genel Sekreter Yardımcılığı görevini yürüteceği bilgisi de Güvenlik Konseyi’ne verdi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, Liza Batenhaym da bir mektup göndererek Kıbrıs’ta Barış Gücü sorumlusu olarak gerçekleştirdiği sonuç alıcı görev nedeniyle teşekkürlerini iletti. Genel Sekreterin her iki mektubu da Birleşmiş Milletler resmi belgesi olarak dağıtıldı.

POLİTİS gazetesinin bugünkü ana haberi "gri bölgeler olmaksızın memoranduma son" başlığı altında. Gazeteye göre Kıbrıs Telekomünikasyon Kurumu nedeniyle askıda kalan son değerlendirmeye rağmen dün Avrupa Komisyonu ile Euro Grup'tan Kıbrıs ekonomisinin olumlu sürecini ve memorandumun normal seyrinde sona erişini teyit eden iki mesaj geldi. Komisyon Başkan Yardımcısı Valdis Dobrovski ziyaret etmekte olduğu Lefkoşa'dan "Kıbrıs programını net bir kararlılıkla ve olumlu sonuçlarla uyguladı" mesajını verdi. Böylece programın sona ermesi konusunda herhangi bir gölge bırakmadı. Euro Bölgesi üst düzey yetkilileri de aynı doğrultuda konuştular ve Pazartesi günkü toplantıda Kıbrıs programının sonlandırılacağına ilişkin net mesajlar verdiler.

Son Güncelleme: 05 Şubat 2021 - 13:17

Son Haberler

12 Haziran
Lute’un yeni Kıbrıs ziyaretinin Haziran ayının son 10 gününde yapılması planlanıyor.
16:30
Papadopulos, muhalefetin Meclis Başkanı seçme konusundaki başarısızlığıyla ilgili hayal kırıklığı ifade etti.
16:29
Şizopulos: Demokratik Cephe’nin önerisi benim veya Papadopulos’un seçilmesini engellemeyi hedefledi
16:28
Lefkoşa-Limasol anayolu ve Pareklisya köyü arasında çıkan yangın, yerleşim yerlerini tehdit ediyor.
16:27
Kıbrıs'ın BM’deki Daimî Büyükelçisi: Güvenlik Konseyi'nin Maraş kararları gecikmeden uygulanmalı
14:04
Larnaka: Makenzi bölgesinde yaşayan 89 yaşındaki kadının evi soyuldu.
14:03
Pavlopulos: Kıbrıs Cumhuriyeti’nin tek ve bölünemez olması gerek
13:56
Sağlık Bakanlığı son 24 saat içinde 60 yeni vaka saptandığını açıkladı.
13:54
11 Haziran
ECDC'den koronavirüs uyarısı
13:32
Varvitsiotis: Yunanistan'ın Kıbrıs ile dayanışması her zamankinden daha güçlü
13:30
Kaydedilen vakaların %95'i aşılanmamış kişilerde tespit ediliyor
13:29
G7 zirvesi başladı
13:28
Tüm haberler

Video on Demand