29/3/16

SİMERİNİ gazetesinin bugünkü ana haberi Kıbrıs sorunuyla ilgili gelişmeler . Gazeteye göre Mustafa Akıncı dünkü görüşmeler sırasında üçüncü tur doğal gaz arama izinlerini müzakere masasına getirmeye çalıştı ancak bu Cumhurbaşkanı Anastasiadis tarafından reddedildi. Cumhurbaşkanı Anastasiadis'in " ortak anlayış olan noktalarda da sorunlarla karşılaşıldığı tespit edildi" açıklaması müzakere masasında oluşan ortamı net bir biçimde ortaya koyuyor.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
- Yüksek Mahkeme mağazaların açık kalma saatleriyle ilgili topu Hükümete ve Meclis'e attı. Mahkeme Meclis'in mağazaların açık kalma saatleriyle ilgili almış olduğu uzatma kararını onayladı böylece, özünde Cumhurbaşkanı'nın ve Bakanlar Kurulu'nun Meclis'in mağazaların açık kalma saatleriyle ilgili olarak sunulan kanunu reddetme hakkı olmadığına ilişkin başvurusunu reddetmiş oldu. Böylece mağazaların açık kalma saatleriyle ilgili bir "Babil Kulesi" ortaya çıktı. Artık ekonomi ve pazar için önemli bir alanda gerekli düzenlemeleri yapacak bir yasa ve sınırlama yok. Bu da mutlak bir kaos anlamına geliyor. Yüksek Mahkeme Cumhurbaşkanı'nın başvurusuna ilişkin kararını oy çokluğuyla aldı. Gelinen noktada Meclisin avukatlığını yapan eski Başsavcı Alekos Markidis mağazaların açık kalma saatleriyle ilgili olarak Hükümet ile Meclis arasında bir uzlaşma sağlanması önerisinde bulundu. Başsavcı Kostas Kliridis de iki erk arasında iyi niyet olması durumunda mağazaların açık kalma saatlerinin düzenlenmesi konusunda uzlaşma için geniş bir alan bulunduğunu söyledi.

FİLELEFTEROS gazetesinin de bugünkü ana haberi "Münhasır Ekonomik Bölge nedeniyle şiddetli dalgalanma" başlığı altında Kıbrıs sorunu. Gazete işgalci lider olarak nitelediği Mustafa Akıncı'nın Ankara'nın pratiğini izleyerek tehditlerde bulunduğunu yazıyor. Gazeteye göre Akıncı, Kıbrıs'ın üçüncü izinleri sonrası anlaşmaya varacağı şirketlerin Kıbrıs Münhasır Ekonomik Bölgesi'nde sondaj çalışması başlatmalarının gerginlik yaratacağı uyarısında bulundu. Akıncı, Kıbrıs sorununda bir çözüm bulununcaya dek enerji alanında tüm çalışmaların dondurulmasını istedi. Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Kıbrıs Münhasır Ekonomik Bölgesi'ndeki bazı parseller için üçüncü izin başvurularına ilişkin Cuma günü Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Espen Barth Eide nezdinde yaptığı girişim sonrası dün de bu konuyu Cumhurbaşkanı Anastasiadis'in gündemine getirdi. Görüşme sırasında Akıncı bu konuyu masaya getirdi ancak Cumhurbaşkanı Anastasiadis tartışılmasına müsaade etmedi. Cumhurbaşkanı bu konunun Kıbrıs Cumhuriyeti'ni ilgilendirdiğini ve Kıbrıs Cumhuriyeti'nin bir egemenlik konusu olduğunu belirtti. Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Türk tahriklerine karşı nasıl davrandığının örmekleri olduğuna da dikkat çekti ve özünde Ankara'nın "Barbaros" gemisini Münhasır Ekonomik Bölgesi'ne gönderdiğinde müzakereleri kestiğine göndermede bulundu. Dün yaklaşık dört saat süren görüşmede Kıbrıs sorununda bir çözüme ulaşılması için daha kat edilmesi gereken çok uzun bir yol olduğunu bir kez daha ortaya çıktı. Tarafların ortak anlayış sağladıklarını öngördükleri konulara farklı yorumlar getirdikleri de görüldü.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
-Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü Konstantinos Kutras Türkiye'nin tehdit edici söylemleri bir tarafa bırakarak Kıbrıs Cumhuriyeti'nin ortadan kaldırılamaz egemenlik haklarına saygı göstermesini istedi. Kutras yapay krizlerin müzakere sürecine ve Doğu Akdeniz"de istikrarsız durumunun yönetimine yarar sağlamadığını ve özellikle de verimli olmayacağına vurgu yaptı. "Kıbrıs Cumhuriyeti Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği'nin üyesi bir ülkedir ve her egemen devletin münhasır ekonomik bölgesinde var olan haklarını yönettiği gibi kendi münhasır ekonomik bölgesinde, kara sularında uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını kullanır" dedi.

POLİTİS gazetesinin bugünkü ana haberi eski başsavcı yardımcısı Rikkos Erotokritu'nun yargılanma süreci. Gazeteye göre eski başsavcı yardımcısı Rikkos Erotokritu'nun yargılanma süreci yeni bir boyut kazanıyor. Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis bu davayla ilgili Lefkoşa Ceza Mahkemesi'nde şahitlik yapmak için davet aldı. Anastasiadis'e davet Rikkos Erotokritu'nun savunma avukatından geldi. Tüm göstergeler Başsavcı Kostas Kliridis'in tartışmaların odak noktasında olacağı yönünde. Kostas Kliridis yeminli ifadesinde Başsavcı olarak atanma önerisini kabul ederken Cumhurbaşkanı önünde ortaya konulan koşullara atıfta bulundu. Net olan olgu, Cumhurbaşkanı'nın Başsavcıyı yalanlamak yönünde şahitlik yapmak için Mahkemeye davet edildiğini gösteriyor.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
- 27 aylık bir dönemde, 2013 yılından 2015 yılının ilk üç ayına kadar geçen zamanda Vergi Dairesi Borçlarını Tahsil Etme sistemine giren toplam 37,87 milyon Euro borcu olan 3.599 kişiyle yapılan borç ödeme anlaşması sonrası 26,5 milyon Euro tahsil edildi. Bu arada Sosyal Sigortalar Fonuna olan birikmiş borçların taksitlerle ödenmesine olanak sağlayacak yasal bir düzenlemenin Bakanlar Kurulunda ele alınması bekleniyor.

HARAVGİ gazetesinin bugünkü ana haberi "İlk mücadele kazanıldı" başlığı altında Maliye Bakanı'nın Kıbrıs Telekomünikasyon Kurumu'nun özelleştirilmesini öngören beş yasa tasarısını Meclis'ten geri çekme kararı almış olması . Gazeteye göre Hükümet Kıbrıs Telekomünikasyon Kurumu'nun özelleştirilmesiyle ile ilgili Meclis'e sunduğu yasa tasarılarını ani bir hareketle geri çekti. Maliye Bakanı Haris Yeorgiyadis'in bu konuda Meclis Başkanı Yannakis Omiru'ya bir mektup göndererek Meclis'te temsil edilen partilerin çoğunluğunun ortaya koyduğu tepki nedeniyle beş yasa tasarısını geri çektikleri bilgisini verdi. Meclis Maliye Komisyonu'nun son toplantısında bu yasa tasarılarının Meclis Genel Kurulu'na götürülmesi durumunda reddedileceği net olarak görülmüştü. Maliye Bakanı bu durum karşısında geri adım atarken Hükümet'in Kıbrıs Telekomünikasyon Kurumu'nun daha esnek bir kurum olarak özel şirketler yasasına bağlı çalışması gerektiği görüşünde olduğunu da belirtti ve Hükümet'in yeni yasa tasarılarıyla konuyu yeniden gündeme getireceğini ifade etti. Bu arada AKEL Basın Sözcüsü Yorgos Lukaidis Kıbrıs Telekomünikasyon Kurumu'nun ucuza satılmasını öngören yasa tasarılarının geri çekilmesinin toplum için bir zafer olduğunu söyledi. Bunun çalışanların ve kamu zenginliğinin yağmalanmasına karşı çıkan siyasi güçlerin mücadelelerinin sonucu elde edildiğine vurgu yaptı. Bu gelişmenin örgütlü mücadele ile yurttaşların durumlarını değiştirebileceklerinin görüldüğüne de vurgu yaptı. Anastasiadis-DİSİ Hükümeti'nin Kıbrıs Telekomünikasyon Kurumu'nun mal varlığını ve kazancını özele devretmede başarısız kalmasının kimseyi rahatlatmaması gereği görüşünü de savundu.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
- AKEL Genel Sekreteri Andros Kipriyanu, Hükümet'in Kıbrıs Münhasır Ekonomik Bölgesi'nde üçüncü tur izin verme sürecini ele alış biçimini eleştirdi. Kipriyanu bu konuda Türkiye'nin tahriklerini kabul edilemez olarak nitelerken Hükümetin de bu adımı atmadan her şeyi iyi tartmış olması gereği görüşünü savundu. Hükümetin bu konuya ilişkin neden ani bir karar verdiği sorusunu sordu. Hükümetin hidro karbonun değerlendirilmesine ilişkin tüm planları yok ettiği ve geri kalan parsellerde sondaj konusunda adım atmadığı bir anda neden üçüncü tur izinleri gündeme getirdiği sorusunu sordu. Kipriyanu Hükümet'in bu adımıyla milletvekili seçimleri arasında bağ olduğu görüşünü de savundu.


ALİTİA gazetesinin bugünkü ana haberi hastabakıcılar sendikası PASİNO ile dünkü müzakerelerin sonuç vermemesi. Gazeteye göre Tüm Kıbrıs hasta ve hasta yakınları federasyonunun arabuluculuğunda hastabakıcılar Sendikası PASiNO ve Sağlık Bakanlığı arasında gerçekleştirilen görüşmelerde bir uzlaşı formülüne ulaşılamadı. Tüm gün boyunca süren müzakerelerde anlaşmaya yaklaşılan anlar oldu ve Sağlık Bakanı bu anlarda uzlaşıları kabule hazır olduğunu duyurdu ancak bundan sonuç alınamadı. Bu arada PASİNO'nun devam eden müzakerelere eylemlerinin düzeyini daha da artırma kararı ile oturduğu görüldü.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
-Maliye ve İçişleri Komisyonları ortak toplantısında bankaların belirlenen faizlerin ötesinde faiz koymalarının tefecilik olarak nitelendirilmesi ve bunlara cezai yaptırımların uygulanması konusunun tartışılması sonlandırıldı. Komisyonlar adına Meclis Genel Kurulu'na gidecek öneride konutta 350 bin ve öğrenci kredilerinde 50 bin ve tüketici kredilerinde 30 bin Euro'ya kadar olan meblağlara belirlenen faizlerin üzerinde faiz konmasının tefecilik olarak değerlendirilmesi ve cezai yaptırım uygulanması öngörülüyor.

Son Güncelleme: 05 Şubat 2021 - 13:18

Son Haberler

07 Aralık
Kombos ve Shapps, Gazze'ye insani yardım sağlamak üzere deniz koridoru oluşturma girişimi hakkında görüştü.
11:21
Mitsotakis-Erdoğan görüşmesi Yunanistan-Türkiye ilişkilerinin geleceği açısından belirleyici olacak.
11:18
Erdoğan, Atina ziyareti ve Mitsotakis ile yapacağı görüşmesi öncesinde Yunanistan'a yeni bir mesaj gönderdi.
10:55
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kasabasının merkezine ulaştı
10:51
Guterres: Yaklaşmakta olan felaket, barış ve güvenlik açısından geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir.
10:48
06 Aralık
basın özetleri 06.12.23
14:41
Soruşturmalar devam edecek ve gerekirse sorumluluk atfedilecek
10:21
Bu yıl rekor sıcaklıklar yaşandı
10:19
Filipinler'de otobüs kazasında 17 kişi öldü
10:17
Han Yunus şehri kuşatma altında
10:12
Maria Angela Holguin Cuellar'ın BM'nin Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği temsilci oldu
10:09
05 Aralık
Atina hükümet sözcüsü: Mitsotakis ile Erdoğan görüşmesi nedeniyle 7 Aralık "çok önemli bir gün"
15:56
Tüm haberler

Video on Demand