8/2/16

FİLELEFTEROS gazetesinin bugünkü ana haberi Kıbrıs sorununun çözümünün mali yükü. Gazeteye göre Kıbrıs sorununun çözümünün mali yükünün belirlenmesi hiç de kolay bir mesele değil.Bu nedenden dolayı da önceden somut bir rakam ifade etmek zor. Bununla birlikte Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası'nın konuya ilişkin araştırmalarının bir rakam ortaya çıkarması ve böylece uluslararası dönerlerin de somut rakamlar ortaya koymaları bekleniyor.Dönerlerin şu ana kadarki isteksizlikleri de sorunun bir diğer ciddi yanı. Kıbrıs Hükümeti için olası çözüm durumunda tazminat için başvuruda bulunacaklara yanıt verecek bir fonun olamaması ve ayni zamanda devletin sürdürülebilirliğini sağlayamama diye bir şey söz konusu değil. Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis dün yaptığı bir konuşmada Kıbrıs sorununun çözümünün ekonomik yanının çözüm için bir ön koşul olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı bu konuya ilişkin Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası'nın şu anda sürdürmekte oldukları detay çalışmaya dikkat çekti. Somut bir rakam ortaya çıkmadan hiç bir kimsenin somut katkı için rakam söyleyemeyeceğine dikkat çekti. Cumhurbaşkanı bu konunun Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin gündemine getirdiği konulardan biri olduğunu da ifade etti " Fonun oluşturulması çözümün ayrılmaz bir parçasıdır "dedi. Cumhurbaşkanı bu biçimde hak sahibi mülk sahiplerinin tazminat taleplerine yanıt verilirken devletin yaşayabilirliği için de gerekli olacağının altını çizdi. Böylece yurttaşların da önlerini görebileceklerini söyledi. Bu arada çözümün ekonomik yanları DİSİ Başkanı Averof Neofitu'nun da gündemindeydi. Neofitu çözümün mali yükü olarak ifade edilen 20-25 milyarın gerçek dışı olduğunu belirtti ve böylesi bir rakamın bulunmasının söz konusu olmadığına vurgu yaptı. "Mülkiyet sorununa bulunacak doğru çözümle ve aynı zamanda 100 binin üzerinde göçmene Kıbrısrum yönetimi altında geri dönemsini sağlayacak toprak düzenlemeleriyle mülkiyet sorunun bedeli çok daha düşük ve yönetilebilir bir durumda olabilir" dedi. AKEL Genel Sekreteri Andros Kipriyanu da twiter hesabından bu sürece müdahalede bulundu. " Kıbrıs sorunun ekonomik yanlarının memorandumcu anlayışlarla çözülmesini kabul etmiyoruz. İşgalin çözümden daha iyi olduğu düşüncesini de kabul etmiyoruz." dedi.

SİMERİNİ gazetesinin de bugünkü ana haberi Kıbrıs sorununun çözümünün mali yükü. Gazeteye göre sorunun çözümünü ekonomik yükü dün Cumhurbaşkanı'nın gündemindeydi. Hükümet Sözcüsü Nikos Hristodulidis de konuyla ilgili olarak "Simeriniye" yaptığı açıklamada müzakere sürecinde kilit rolün mülkiyette olduğunu söyledi.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
- DİKO ve EDEK Politis gazetesinde yayınlanan röportajında ifade ettiği görüşlerle ilgili dün Cumhurbaşkanı Anastasiadis'e sert eleştirilerde bulundular. DİKO Basın Sözcüsü " Cumhurbaşkanı'nın atıfları ister saf değerlendirmelere ister halkı kandırma niyetine dayansın sadece tehlikeli olarak nitelendirilebilir. " dedi. Sözcü Athos Andonyadis Cumhurbaşkanı Anastasiadis'in hala daha Mustafa Akıncı'ya samimi olduğuna ve Sözcüsünün Kıbrıs Cumhuriyeti'nin ortadan kaldırılması ve konfederal çözümün dayatılması için konuşurken Kıbrıs Cumhuriyeti'nin federasyona dönüşümü ile görüş birliği içinde olduğuna ilişin kredi veremeyeceğini belirtti. Andonyadu Anastasiadis'in mülkiyette tek başardığının mülk sahibinin mülkiyetiyle ilgili bazı tedavileri talep etmesi olduğunu kabul ederek suç boyutunda tavizkarlığın ve Anastasiadis'in izlediği yanlış sürecin doğrulandığı görüşünü de savundu. Cumhurbaşkanı'nın bu röportajında ifade ettiği görüşler EDEK'in de tepkisini çekti. EDEK Başkan Yardımcısı Kostas Efstatiyu yaptığı yazılı açıklamada Cumhurbaşkanı'nın bu röportajında ifade ettiği görüşlerle Ulusal Konsey toplantısında ifade ettikleri arasında mesafe olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanın seslendiği çevrelere bağlı olarak farkı bir görünüm çizdiğini ifade etti. Burada sorunun Kıbrıs halkını mı, siyasi liderliği mi yoksa her ikisini de mi yanılttığı olduğuna dikkat çekti. Gerek Cumhurbaşkanının röportajından gerekse Akıncı'nın açıklamalarından ortaya çıkan şeyin masada tartışılanın federasyon değil Türk tarafının konfederasyon tezlerinin yaşama geçirilmesi olduğuna vurgu yaptı.

POLİTİS gazetesinin bugünkü ana haberi Kıbrıs'ta 20120 senesine kadar doğal gazın kullanılamayacağı. Gazeteye göre dün Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Anastasiadis başkanlığında Enerji Bakanı ve diğer yetkililerin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda Hollanda şirketi Vitol'ün ara çözüm olarak belli bir süre Kıbrıs'a doğal gaz sağlama önerisinin reddine karar verildi. Vitol şirketi Kıbrıs'a, çıkmış olduğu ihalede belirtilenden %25 daha fazla doğal gaz sağlama önerisinde bulundu. Vitol 12 Şubat'ta sona erecek ihalede tek şirket olarak kalmış durumda. Saray'da dün alınan karar sonarsı Kıbrıs en azından 20120 yılına kadar enerji üretiminde herhangi bir alternatife sahip olmayacak.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
-Maronitlerin Temsilciler Meclisi'ndeki temsilcisi Andonis Hacırusos Maronitlerin kaldığı 4 köyün olası çözümde yönetim ve toprak olarak Kıbrısrum oluşturucu devleti içinde olmasını istedi. Bu arada Cumhurbaşkanı Anastasiadis de adadaki Maronitlerin geleceğinin belirsiz olduğuna ilişkin Kıbrıslı olamayan bazı sorumsuz üçüncü kişilerin bilgilerini dayanaksız olarak niteledi.

-Limasol Limanı Kıbrıs Münhasır Ekonomik Bölgesi'nde araştırma yapan şirketleri tekrardan kabule hazır. 2014 Mart'ında bu limandan ayrılan şirketlerin geri dönüşü için koşullar uygun. Bu arada Larnaka Limanı'ndan hizmet alım yapan şirketlere hizmet alımı için Bakanlar Kurulu tarafından tanınan süre bu yıl Ağustos ayında bitiyor. ENİ ve TOTAL şirketlerinin Larnaka Limanı'ndan hizmet alım sürelerinin uzatılmasına ilişkin taleplerine yönelik Larnakalıların tepkisi var.

HARAVGİ gazetesinin bugünkü ana haberi Larnaka Zinon otobüs şirketi şoförlerinin devam eden grevi. Gazeteye göre Hükümetin bu greve yönelik kibirli tavrı sendikaların tepkisini çekmiş durumda. Bunun bir sonucu olarak PEO ve SEK kamuda toplu sözleşmeler için çerçeve anlaşmasını imzalamak için bugün Maliye Bakanlığı'na gitmeme kararı aldılar. Sendikalar Hükümetin de iştiraki ile iş ilişkileri yasalarının ihlal edildiği görüşünde.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
-Maliye Bakanı Meclis'e bir mektup göndererek Cumhurbaşkanının 7 danışmanı için 250 bin Euronun serbest bırakılmasını istedi. Bu para devlet bütçesinde ter almış ancak Meclis tarafından kullanımı onaya bağlanmıştı.

- AKEL Genel Sekreteri Andros Kipriyanu partisinin ilkelere ve değerlere, uluslararası hukuka ve Avrupa hukukuna, Birleşmiş Milletler kararlarına ve Doruk Antlaşmalarına dayalı bir çözüm bulunması için mücadeleye devam edeceğini söyledi. Kayıp Kostaki Panayoti’nin cenaze töreninde konuşan Kipriyanu ülke için tek kurtuluşun özgürlük ve yeniden birleşme olduğuna vurgu yaptı. Kıbrıs sorununun çözümünün askersizleşmeyi ve adaya yasadışı bir biçimde getirilenlerin adadan ayrılmasını sağlaması gerektiğine dikkat çekti. Ülkenin ve halkın Birleşmiş Milletler’in ilgili kararlarında tarifi yapıldığı şekliyle siyasi eşitlikli iki bölgeli iki toplumlu federal bir yapıda yeniden birleşmesi, Kıbrıslıların insan haklarını ve temel özgürlüklerini sağlaması gereğine vurgu yaptı. AKEL Genel Sekreteri aynı zamanda Kıbrıs Cumhuriyeti’nin tek egemenliği, tek vatandaşlığı ve tek uluslararası kimliği olacak birleşik bir devlete dönüşümüne de atıfta bulundu. Çözümün garantileri ve tek yanlı müdahale haklarını dışlaması gereği üzerinde durdu.
ALİTİA gazetesinin bugünkü ana haberi çocuk atletlere yönelik baskı uygulandığı iddiaları. Gazeteye göre küçük çocuklara atletizm alanlarında antrenörler tarafından psikolojik ve daha başka baskılar yapıldığına ilişkin Çocukları koruma Komiserine Lida Kurşumba'ya şikayetler yapıldı. konu ciddi bir boyut aldı. Komiser konuyla ilgili olarak Alitiya'ya yaptığı açıklamada çeşitli alanlarda spor yapan çocukların kötü davranışlara, ağır baskılara ve şantaja maruz kaldıklarını söyledi. Bu konuda Kıbrıs Atletizm Federasyonu ile iletiş,ime geçtiğini de ifade etti.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
-Maliye Bakanı Haris Yeorgiyadis grev önlemi alma konusunda uyarıda bulunan doktor ve hastabakıcı örgütlerine zorluklarını ve sorunlarını bildikleri mesajı verdi ve sağlık sisteminde ciddi değişikliklere ve reformlara ihtiyaç duyulduğunu ifade etti. Hükümet’in çarpıklıkları ve onlarca yılın birikimi kötü işletmeciliği herşeyden önce yurttaşlar lehine giderme konusunda kararlı olduğunu söyledi. Sağlık Bakanı ile sürekli temas içinde olduğunu da belirten Yeorgiyadis, kamu ekonomisine ek yük getirmeden sektörde, kaynakları daha sonuç alıcı, daha iyi ve daha mantıki kullanarak olumlu değişiklik yapmanın mümkün olduğuna dikkat çekti.

Son Güncelleme: 05 Şubat 2021 - 13:17

Son Haberler

29 Temmuz
Karrotsakis: Hastaların yüzde 95'i aşısız
14:29
"Walk-in" aşı merkezlerinde şu ana kadar 8 bin'den fazla kişi aşı oldu
14:28
Hristodoulidis: Britanya ile ABD arasında Kıbrıs konusunda Güvenlik Konseyi'nde anlaşmazlık yaşandı
14:27
basın özetleri 29.07.21
13:28
Dün gece Kavo Greko açıklarında 14 göçmen taşıyan bir tekne tespit edildi
08:03
Dendias, İrlandalı mevkidaşına Maraş hakkında bilgi verdi
08:03
Dün 2 can kaybı ve 769 yeni vaka kaydedildi
08:02
28 Temmuz
basın özetleri 28.07.21
14:01
Anastasiadis: Yunanistan ve Kıbrıs, sıkı birlik koşulları altında faaliyet gösteriyor
13:37
Devlet'den döngüsel ekonomi benimseycek şirketlere 30 milyon avro
13:36
Palmas: İngilizlerin tutumu ve yönetimi şaşırtıcı değil
13:35
Güvenlik Konseyi üyeleri Kıbrıs sorununun çözümünün temeline net bir şekilde atıfta bulunulmasını talep etti.
13:34
Tüm haberler

Video on Demand