29/2/16

FİLELEFTEROS gazetesinin bugünkü ana haberi Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası'nın Kıbrıs sorununun çözümü sonrası ada ekonomisine ilişkin olarak hazırladıkları rapor. Gazeteye göre Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası Kıbrıs sorununun çözümü sonrası Kıbrıs ekonomisinin birleşik olması gerektiği görüşünü herhangi bir şüpheye yer bırakmayacak netlikte vurguladılar. Bunun ötesinde boşluk veya eksiklik olmaması gerektiğini gösterdiler. İki oluşturucu devletin kendi aralarında rekabet yaşamamaları gerektiğinin altını çizdiler. İki uluslararası örgüt bu mesajları geçen hafta Lefkoşa'da eski hava alanında Kıbrıslırum ve Kıbrıslıtürk dinleyicilerin de katıldıkları seminerde verdiler. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide bu seminerin sonuçlarıyla ilgili olarak hem Cumhurbaşkanı Nikos Anatasiadis'i hem de Kıbrıslıtürk lider Mustafa Akıncı'yı bilgilendirdi. Bilindiği üzere hem Uluslararası Para Fonu hem de Dünya Bankası çözüm sonrasıyla ilgili incelemeler gerçekleştiriyorlar.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
-Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis Kıbrıs sorununa hızlı bir biçimde çözüm bulunması için Türkiye'nin yapması gereken çok şey olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı, Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun dün Fşllefetros'ta yayınlanan görüşlerini yorumlarken "Konu kamuoyu önünde karşı karşıya gelmek değildir ama iyice bildiğimiz Türkiye'nin hala daha savunduğu ve Kıbrıslırumların endişelerine yanıt vermeyen görüşleridir. " dedi. Cumhurbaşkanı devamla da "Arzuladığımız olguya en kısa sürede ulaşmak için mesajların dikkate alınacağını umuyorum" dedi. Çavuşoğlu'nun toprak ve mülkiyet konusuyla ilgili yaptığı atıfların sorulması üzerine de "Toprak ve mülkiyet dediği gibi birlikte tartışılmalı, haritalar sona kalmalı." görüşünü savundu. Cumhurbaşkanı garantilerle ilgili olarak da bunların en azından Kıbrıslırumlar için bir tehdit olmaması gerektiğine vurgu yaptı. Kıbrıs sorunuyla ilgili müzakerelerin kamuoyu aracılığı ile yapılamayacağını da ifade ederek daha fazla bir şey söylemek istemediğini belirtti. Bu arada AKEL Polit Büro üyesi Aristos Damyanos da Çavuşoğlu'nun söylediklerinin içeriğinin AKEL Genel Sekreteri Andros Kipriyanu'nun son Türkiye ziyaretinde hakim olan ruhta olduğunu belirtti. Damyanos Türkiye'nin güvenlik ve garantiler, ekonomi gibi belirleyici başlıklarda tavır değiştirmesi gerektiğine vurgu yaptı. İstenenin Kıbrıs sorununa iki bölgeli iki toplumlu çözüm bulunması olduğunu söyledi.

SİMERİNİ gazetesinin bugünkü ana haberi Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis'in dün Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Kıbrıs sorunuyla ilgili olarak ifade ettiği bazı görüşlere ilişkin yaptığı yorumlar. Gazetenin konuya ilişkin haber başlığı " Türkiye'nin yapması gereken daha çok şey var. Müzakere masada yapılmalı kamuoyu aracılığıyla değil".

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
- Meclis Başkanı Yannakis Omiru Kıbrıs sorununa çözüm bulma amaçlı müzakerelerin üzerinden çok zaman geçtiğini söyledi ve uygun stratejinin yaratılması ve taktiğin belirlenmesi için bu sürecin detaylı bir biçimde değerlendirilmesi zamanının geldiğine dikkat çekti. Kıbrıs sorununun temel yanlarından olan ve uluslararası yanını da oluşturan ve Türk tarafının verme ve KIbrısrum tarafının da bir biçimde alma durumunda olduğu, askerlerin ayrılması, yerleşiklerin gitmesi, garantörlüklerin kaldırılması ile toprak konusunda henüz bir tartışmaya girilmediğine vurgu yaptı ve bu konuların artık müzakere masasında ele alınma zamanının geldiği görüşünü savundu.

-Merkez Bankası Başkanı Hristatla Yorgacis hem Kıbrıs ekonomisinin hem de bankacılık sisteminin geleceğinden umutlu. Yorgacis Kıbrıs'ın üç yıllık uyum programından çıkmaya hazırlanırken iyileşme çalışmalarının devam etmesi gerektiği görüşünü de savundu. Bankalarda geri dönmeyen kredilerde azalmaya ilişkin ilk göstergelerin ortaya çıkmaya başladığını, bu konuda ortaya konan uğraşılardan sonuç alınması için ise zamana ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Bunun temel koşulunun Kıbrıs ekonomisine ilişkin uzun dönemli iyileşme olduğuna dikkat çekti. Merkez Bankası Başkanı 2015 yılı ekonomisinde görülen %1,6 oranındaki büyümenin 2016'da %2'ye ulaşacağını ifade etti. Bankaların borçları yeniden yapılandırmasında Kasım ayı itibarıyla 4,7 milyar Euroluk bir miktara ulaşılacağını ve bu yılın ilk çeyreğinde bir milyar Euroluk yeniden yapılandırılmanın onaylanması hedefinin ticari bankaların önüne konduğunu duyurdu.

POLİTİS gazetesinin bugünkü ana haberi yeni tür ilaçların adaya getirilmediğine ilişin hasta yakınlarının yaptıkları şikayetler sonrası konuya ilişkin gelişmeler. Gazeteye göre 2015 Haziran'ından bugüne kadar Maliye Bakanlığı yenilikçi tedavilerde kullanılma amacıyla ilaç alımına için 6,4 milyon Euro'luk ek bir paraya onay verdi. Böylece hasta yakınlarının son üç yıldan beridir devletin ilaç alımında listelerine yeni hiçbir ilacın eklenmediği suçlamalarını boşlukta bıraktı. Patsalidis'in bakanlığı döneminde ek olarak 1,8 milyon Euroluk bir fona daha onay verildi. Bununla birlikte Ekim 2015- Ocak 3016 döneminde Sağlık Bakanlığı Eczacılık Komitesi'nin işleyişinde bazı sorunlar ortaya çıktı. Bakanlar Kurulu'nun geçen Eylül ayında almış olduğu bir karar da devlet listesinde yer almayan ilaçlarla ilgili eczacıların taleplerine ilişkin alt komitelerin çalışmalarında bazı hukuki sorunlar yaratmıştı. Bunun bir sonucu olarak da damar sertliği, talasamia, hepatit ve pulmoner hipertansiyonla ilgili bazı ilaçların ithali Ocak ayından beridir askıda.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
-DİSİ Başkanı Averof Neofitu partilere sorumluluklarını yüklenerek askerlik süresinin kısaltılmasına olumlu oy vermeleri çağrısında bulundu. Bu kararın seçimler öncesi seçim amaçlı olarak alındığına ilişkin eleştirileri de reddetti. Neofitu bu konunun gündeme 2003 yılında geldiğini, partisinin o dönem 14 aylık askerlik süresinden bahsettiğini hatırlattı. Buna karşı AKEL Genel Sekreteri Andros Kipriyanu Hükümetin bu kararını, Kıbrıs Münhasır Ekonomik Bölgesinde üçüncü dönem izinleri gibi seçimler öncesi bir havai fişek gösterisi olarak niteledi. Kipriyanu bu arada orduya 3.000 profesyonel asker alınacağı açıklamasıyla 2016 yılında Kıbrıs sorununa çözüm açıklamasının da uyuşmadığına dikkat çekti. 3.000 profesyonel asker için 33 milyon Euro'nun nereden bulunacağı sorusunu da sordu.
HARAVGİ gazetesinin bugünkü ana haberi Kıbrıs Elektrik Kurumu'nun başsız kalması. Gazeteye göre Hükümet, Kıbrıs Elektrik Kurumu'nu dağıtma stratejik hedefine hizmet etme amacıyla Kıbrıs Elektrik Kurumu'nu başsız bıraktı. Maliye Bakanlığı kurumda 13 yönetici makamının dondurulması kararını onayladı ve Kurum'a genel müdür atanıp bu makamın doldurulmasını da onay vermiyor. Kurumda örgütlü sendikalar da Hükümet'in bu tavrını protestoya hazırlanıyorlar. Sendikalar Meclis'te temsil edilen partilerin çoğunluğunun Kurum Yönetim Kurulu'nun yönetim kadrolarının doldurulması kararına saygı göstermesi için Hükümet'i zorlayacaklarına inanıyor. Bu arada Kurumun muhasebe ve işlerlik açısından ikiye ayrılması çerçevesinde erken emeklilik için gerekli fon olarak 10 milyon Euro ayrıldı. Bu da Kuruma, gerek duyulan alanlarda personel sayısında azaltmaya gitme ve artık bazı kadroları kurumun işleyişinde gerek duyulan daha uzman kadrolarla yenileme olanağı verecek. Bu arada Kıbrıs Elektrik Kurumunun 2016 yılı toplam gideri 724.6 milyon Euro olarak öngörülüyor. Buna karşı geliri ise 741 milyon olacak. Gelirin 693 milyonu elektrik satışından sağlanacak.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
-Kadınlar ve erkekler arasında ücretlerde ciddi fark var. Estonya'da kadınların aldığı ücret erkeklerin aldıklarının %30'u. Avrupa Birliği'ne üye ülkelerde de bu fark henüz giderilemedi ancak bu bölge diğerleri ile karşılaştırıldığında daha iyi bir konumda. Kıbrıs'ta erkeklerle kadınların aldıkları ücret arasındaki fark %15.8. Kıbrıs'ta çalışan kadınların %80'ni görece olarak daha düşük ücretlerin ödendiği 8 meslek grubunda toplanmış durumda.

ALİTİA gazetesinin bugünkü ana haberi "Sandığa gitmeyeceklerin oranı partileri korkutuyor" başlığı altında. Gazeteye göre Mayıs seçimlerine yönelik olarak gerçekleştirilen son kamuoyu araştırmalarında ortaya çıkan sandığa gitmeyeceklerin oranı partileri korkutacak düzeyde. Ortaya çıkan oranlar parti liderliklerinde endişe yaratmış durumda. Hemen hemen kamuoyu yoklamalarının tümü, toplumda yurttaşların, politikaya ve politikacılara karşı bir tavır içinde olduklarını ortaya koyuyor. Seçimlere katılmayacaklarını belirtenler oran olarak %50'ye yaklaşarak birinci sırada. Parti mekanizmaları bu çevreleri sandığa çekmek, seçimlere yönelik duyarlı kılmak için çeşitli stratejiler geliştirmeye çalışıyor. Özellikle DİKO ve EDEK'te partinin birinci sınıf kadrolarının aday olmayı reddetmeleri bu partileri seçmenlerini toplamda ciddi sorunlarla baş başa bıraktı. sandığa gitmeyeceğini söyleyenler bu iki parti seçmeni arasında daha yüksek.

Son Güncelleme: 05 Şubat 2021 - 13:17

Son Haberler

30 Temmuz
Dendias Çavuşoğluna meydana gelen yangında can kayıplarından dolayı taziyelerini iletti
08:13
Lefkoşa Güvenlik Konseyi kararını memnuniyetle karşıladı
08:12
Bakanlar Kurulunun koronavirüse karşı yeni ek önlemlerin uygulanması konusunu görüşmesi bekleniyor
08:11
Dün 4 can kaybı ve 655 yeni vaka kaydedildi
08:11
29 Temmuz
Karrotsakis: Hastaların yüzde 95'i aşısız
14:29
"Walk-in" aşı merkezlerinde şu ana kadar 8 bin'den fazla kişi aşı oldu
14:28
Hristodoulidis: Britanya ile ABD arasında Kıbrıs konusunda Güvenlik Konseyi'nde anlaşmazlık yaşandı
14:27
basın özetleri 29.07.21
13:28
Dün gece Kavo Greko açıklarında 14 göçmen taşıyan bir tekne tespit edildi
08:03
Dendias, İrlandalı mevkidaşına Maraş hakkında bilgi verdi
08:03
Dün 2 can kaybı ve 769 yeni vaka kaydedildi
08:02
28 Temmuz
basın özetleri 28.07.21
14:01
Tüm haberler

Video on Demand