12/2/16

FİLELEFTEROS gazetesinin bugünkü ana haberi Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis'in dün Meclis genel kurulunda, Kıbrıs sorunundaki son gelişmelere ilişkin yaptığı bilgilendirme. Gazeteye göre Cumhurbaşkanı Anastasiadis dün Meclis genel kurul kürsüsünden uluslararası ve bölgesel koşulların Kıbrıs sorununda bir anlaşmaya varılmasına yardımcı olacak nitelikte olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı aynı anda gerek içte gerekse dışta acele edenlere de mesajlar verdi: İlk olarak müzakerelerde kayda değer önemde ilerlemeler sağlanmış olunsa da bütünsel bir çözümün hazırlanması için hala daha zamana ihtiyaç olduğuna dikkat çekti. İkinci olarak da halkın önüne yanlış yorumlamalara açık olmayacak, boşluklar ve belirsizlikler içermeyecek bütünsel bir planın sunulacağını dile getirdi. Cumhurbaşkanı bu noktadan sonra da siyasi partiler ve halk nezdinde var olan endişeleri gidermeye çalıştı. Kıbrıs sorununda bugün var olan durumun bir analizini yaptı. . Bazı durumlarda bugüne kadar Kıbrıs sorunuyla detayına ilgilenenler için bilinen ancak geniş kesimler için bilinemeyen olguları detaylı bir biçimde dile getirdi. Bu fırsatı kullanarak bazılarının endişelerini gidermek amacıyla Kıbrıs Cumhuriyeti'nin dönüşümü gibi kamuoyundaki diyalogta tartışma konusu olan bazı olgulara ilişkin kendi yanıtlarını verdi. Diğer yandan bazı partilerce ileri sürülen strateji değişikliği ve müzakerelerin temelinin Kıbrıs Cumhuriyetinin dağılması ile konfederasyona götürdüğü gibi bir dizi düşünce ve talebi reddetti. Kıbrıs sorununda zamana dayalı iki bölgeli iki toplumlu federasyon anlayışının kabulü sürecinin de analizini yaptı.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
-Cumhurbaşkanı Anastasiadis dün Meclis kürsüsünden müzakerelerde taraflarca sağlanan ortak anlayışları da sıraladı. Buna göre yürütme erkinde 27 kategoriden 19'un ortak anlayış sağlandı. Yasamada Üst Senato her toplumdan 20'er olmak üzere 40 üyeli olacak. Temsilciler Meclisi ise 36'sı kıbrıslırum ve 12'si Kıbrıslıtürk 48 üyeden oluşacak. Yargıda taraflar eşit sayıda olacak ve bir de yabancı hakim bulunacak. Temel özgürlükler başlığında ise özgürlükler, sadece siyasi hakların kullanımı ile sınırlı iki bölgelilik güvence altına alınacak. Nüfus'ta 1960 demografik yapı çok küçük değişiklikle devam edecek. Mülkiyette kişisel mülkiyet hakkı tanınıyor. Mülkiyet Komisyonu'na bir yıl içinde başvuruda öncelikli başvuru hakkı mülk sahibinde olacak. Mülkiyet konusunda beş çözüm yolu olacak ve bunlar da malın geri alınması, kısmi olarak alınması, alternatifli alınması, takas ve tazminat olacak. Ekonomide ise Federal Hükümetin bir tek Merkez Bankası olacak. Resmi para birimi Euro olacak. Dolaylı vergiler Federal Hükümet tarafından konacak Doğrudan vergileri ise oluşturucu devletler koyacak.
POLİTİS gazetesinin bugünkü ana haberi "Zamana gerek var ancak sorunu çözeceğiz" başlığı altında Cumhurbaşkanı Anastasiadis'in dünkü Meclis konuşması . Gazeteye göre Cumhurbaşkanı dün meclis genel kurulunu Kıbrıs sorunundaki son gelişmeler hakkında bilgilendirirken çözüm yönünde kararlı bir biçimde ilerleyeceği ancak acele adımlar atmayacağı mesajını verdi. Cumhurbaşkanı tarihi olarak nitelediği konuşmasında Kıbısrum tarafının çözüm temeli olarak kabul ettiklerinin tarihi bir değerlendirmesini yaptı. Kıbrıs sorununda yeniden tavır belirleme taleplerini "içeriğini belirsiz öneriler" olarak niteledi. Belli bir anlam yükleyerek geçmişte arzulanan temelinde planların yıkım getirdiğine vurgu yaptı. Cumhurbaşkanı konuşmasında Kıbrıs Cumhuriyeti'nin dönüşümü konusunun hukuki açıdan güvence altına alındığını, nüfusta dörde bir oranı ile adaya nüfus akışına son verileceğini, dolaylı bir biçimde de olsa Omorfo olmaksızın çözüm olamayacağını ve 60 garantilerinde değişimin ortak anlayış içinde olduğu mesajlarını da verdi.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
-Kıbrıs Denizcilik Odası Genel Müdürü Thomas Kazakos Kıbrıs Haber Ajansına verdiği mülakatta Kıbrıs denizciliğinin ve Kıbrıs bandıralı gemi sayısının Kıbrıs sorunun çözümü sonrası yukarılara fırlayacağını Kıbrıs'ta şirketler tarafından yöneltilen 2.500 geminin bir gecede Kıbrıs ticaret filosuna katılacağını söyledi. Kıbrıs deniz ticaret filosunun Türk ambargolarına rağmen bugün dünyada 10. ve Avrupa'da da 3. sırada bulunduğunu ifade etti. Bununla birlikte Kıbrıs'ın gemi yönetimi konusunda dünyada en büyük 2. merkezin olduğuna dikkat çekti. Bugün 2.500 geminin Kıbrıs'tan yönetildiğini belirtti. Kıbrıs bandıralı gemilerin Kıbrıs'ın Gayri Safi Hasılasına katkısının %7 olduğunu söyledi.

HARAVGİ gazetesinin bugünkü ana haberi "Yedi Cumhurbaşkanı bir tek hedef: İki bölgeli iki toplumlu federasyon" başlığı altında Cumhurbaşkanı Anastasiadis'in dünkü Meclis konuşması. Gazeteye göre Cumhurbaşkanı Anastasiadis dünkü konuşmasında tek uluslararası kimlikli, tek egemenlikli ve tek yurttaşlıklı bir devlet için iki bölgeli ki toplumlu "onurlu bir uzlaşma" gereksinimine vurgu yaptı. Kendisinden önce Cumhurbaşkanı olarak görev yapanların tümünün de bu çerçevede müzakere yaptıklarına vurgu yaptı. Cumhurbaşkanı konuşmasında müzakere sürecinde varılan ortak anlayışlara ve var olmaya devem eden zorlukları da gündeme getirdi.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
-Kıbrıslıtürk eğitimciler dün Kıbrıslırum okullarında zeytin dallarıyla karşılandılar. Sağırlar Okulu'nda öğretmenler ve öğrenciler ilk ve orta eğitimden 60 Kıbrıslıtürk eğitimciyi "Düşman yoktur, henüz tanımadığımız insanlar vardır" sloganıyla karşıladılar. Dünkü ziyaret iki toplumlu platform " Birleşik Kıbrıs'ın" organizasyonu sonrası Kıbrıslırum eğitimcilerin Aralık ayında Kıbrıslıtürk okullarına yaptığı ziyaretin bir karşılığı olarak gerçekleştirildi. Okul öğrencileri kendi dillerinde "Benim Yurdum" ve "Metanastis" parçalarını söylediler. Okul Müdür Yardımcısı Elsi Prais de burada yaptığı konuşmada bu ilk ziyaret için kendi okullarının seçilme nedeni olarak okulun 1953'te iki toplumlu olarak birlikte yaşama kültürünün temsilcisi olmasını gösterdi. Elsi Prais okulun 1963 yılında yaşananlar sonucu zorunlu olarak Kıbrıslıtrk öğrencilere eğitim vermeyi durdurduğuna dikkat çekti. Bu arada Kıbrıslıtürk eğitimciler de okula barışın simgesi olarak yasemin hediye ettiler. Dünkü etkinliğe okulun KIbrıslırum ve Kıbrıslıtürk öğrencileri de katıldı. Bugün emekli olan Mehmet, Hristodulos ve Dimos aynı yurtta kaldıklarını, birlikte futbol oynadıklarını ve eğlendiklerini anlattılar. Hristodulos " Nedenini anlamadığım bir biçimde bizi ayırdılar ve neden ayrı olduğumuzu da hala anlamış değilim" dedi. Kıbrıslıtürk eğitimciler daha sonra Apostolos Varnavas Lisesini de ziyaret ettiler. Okul Müdürü Eleni Çelebi bu ziyaretin kendilerine birleşik bir vatan için görüş alışverişinde bulunma olanağı verdiğini söyledi.

ALİTİA gazetesinin bugünkü ana haberi " Ağızları kapattı" başlığı altında Cumhurbaşkanı Anastasiadis'in dünkü meclis konuşması. Gazeteye göre Cumhurbaşkanı dünkü tarihi konuşmasıyla müzakere sürecine ilişkin hem Meclisi hem de halkı bilgilendirdi. Konuşması sırasında ortak anlayış sağlanan noktalara değindi. Bazı konularda anlayış birliği olmadığını bazı konuların da teknokratlar tarafından incelenmesi gerektiği için henüz ele alınmadığını da ifade etti. Cumhurbaşkanı arzulanan sonuca karşılıklı saygı yaratacak ve azınlığın çoğunluğa ve çoğunluğun da azınlığa görüşlerini dayatmasına müsaade etmeyecek onurlu bir uzlaşı ile varılacağının altını çizdi. Cumhurbaşkanı varılacak çözümde kazanan v kaybedenin olmayacağına da vurgu yaptı.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
- Temsilciler Meclisi Başkanı Yannakis Omiru'nun daveti üzerine adaya resmi ziyarette bulunmakta olan İtalya Parlamento Başkanı Bayan Laura Boldrini, ülkesinin Kıbrıs sorununa bir çözümün bulunması amacıyla devam edilen müzakereleri desteklediğini söyledi. Boldrini, Kıbrıs sorunundaki sürecin başarılı olmasının Avrupa Birliği'nin yararına da olacağını belirtti ve “başarılı bir hikâyeye ihtiyacımız var” dedi. Temsilciler Meclis Başkanı Omirou Bayan Boldrini ile yaptığı görüşmenin ardından “Büyük Avrupa Entegrasyonu: İleriye doğru yol” adlı beyannameyi imzaladı. Söz konusu beyanname, İtalya, Fransa, Almanya ve Lüksemburg Parlamentoları Başkanlarının inisiyatifi üzerine hazırlandı. Bayan Boldrini, yapılan ortak bir basın toplantısı sırasında da, Kıbrıs sorununun çözüm müzakerelerine değinerek “müzakereler devam ediyor ve tüm ilgili tarafların ciddi taahhüttü var” şeklinde konuştu. İtalya'nın kesinlikle bu çabayı destekleyen bir ülke olduğunu ifade eden konuk yetkili, Avrupa Birliği'nin Kıbrıs sorunundaki süreçte önemli bir rol oynayabileceği konusunda Omiru ile aynı görüşü paylaştıklarını söyledi.

 

Son Güncelleme: 05 Şubat 2021 - 13:17

Son Haberler

29 Kasım
İşçi Partisi, heykeller konusunda iyi bir anlaşmadan yana
16:16
Ukrayna, 21 insansız hava aracı ve 3 Rus füzesini imha ettiğini açıkladı
16:14
G7 ülkeleri, İsrail/Hamas ateşkesinin daha da uzatılmasını destekliyor
16:12
Kenya'da seller nedeniyle en az 120 kişi hayatını kaybetti
16:10
İsveç'in NATO üyeliğ,nin onayı gündemde
16:07
Vatandaşlığa kabullerle ilgili duruşma bugün gerçekleşti
16:04
Yeni bir sosyal medya dolandırıcılığı
16:00
Kasım ayında elektrik fiyatlarında %12 indirim
15:58
Hükümet ara bölgedeki durumu yasadışı ve tehlikeli olarak tanımlıyor
15:55
Netanyahu: Ateşkesten sonra da askeri operasyonlara devam edeceğiz
15:53
UNFICYP: Ara bölgede dünden bu yana bir değişiklik yok
15:48
basın özetleri 29.11.23
12:54
Tüm haberler

Video on Demand