30/12/16

SİMERİNİ gazetesinin bugünkü ana haberi Kıbrıs sorunu ile ilgili gelişmeler. Gazeteye göre Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis sürecin kaderinin en azından bu evresinin belirleneceği Cenevre'ye gitmeden önce 5 ocak'ta Kıbrıs halkını ve Ulusal Konseyi son gelişmeler hakkında bilgilendirecek. Cenevre görüşmelerinin sonuçlarına ilişkin belirsizlikler de büyüyor. Konferansın bileşeni ve Kıbrıs Cumhuriyeti'nin buna katılım biçimi konuları hala daha açık. Akıncı'nın Lefkoşa ve Atina'nın çözüm sonrası adada "sıfır asker" olgusunda ısrar etmelerinin süreci daha başlamadan torpilleyebileceğini söylemesi Cenevre'de tartışmaların tamamlanamaması olasılığını da gündeme getirdi. Tüm bu konular bugün Atina'da Anastasiadis ve Tsipras arasında el alınacak. Hükümet Sözcüsü Nikos Hristodulidis dün katıldığı bir televizyon programında bugünkü bu görüşmeyi çok önemli olarak niteledi. Atina ve Lefkoşa'nın arzusu sürece ilişkin yöntemle ilgili tüm konuların Cenevre öncesi netleşmesini sağlamak. Bu konferansa Avrupa Birliği ve Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesinin katılımını güvence altına almak. Bugünkü Atina görüşmesinde Cumhurbaşkanı Anastasiadis'e teknokratlar düzeyinde Atina ve Ankara arasında gerçekleştirilen görüşmeler hakkında da bilgi verilmesi bekleniyor. Atina'daki diplomatik çevreler süreçte İsviçre konferansı öncesi Tsipras ile Erdoğan arasında herhangi bir görüşme yapılmasını arzulamayan Türkiye'nin oyalama taktiği güttüğüne dikkat çekiyorlar. Bu arada sürece ilişkin dün önemli bir gelişme de Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Cenevre Konferansı'na katılımı konusunda görüş istenen Fransız uluslararası anayasa uzmanların raporunun Kıbrıs Hükümetine teslimi oldu. Sigma televizyon kanalına göre kendilerinden görüş istenen iki Fransız uzman Kıbrıs Cumhuriyeti'nin sadece katılımının değil kendisini ilgilendiren her konuda harekete geçmesinin ve sözleşmelerin ilgili tarafı olarak kararlarda yer almasından meşru çıkarı olduğu görüşünü ortaya koydular. Raporda ayırt edici olgu Türk tarafının sürekli olarak kullandığı beşli konferans kavramına getirdikleri özel yorum oldu. Uluslararası bu hukukçulara göre bu kavram ancak hukuki bir kavram olarak etkilenecek taraflar olarak üç garantör ülke, Kıbrıs Cumhuriyeti ve tek oran olarak Kıbrıslırumlar ve Kıbrıslıtürkler katılsaydı bir içeriğe sahip olacaktı. Bu rapor ve konuya ilişkin olarak alınacak karar 5 Ocak'ta gerçekleştirilecek Ulusal Konsey toplantısında siyasi liderlere iletilecek. Hükümet Sözcüsü Hristodulidis bu arada Cumhurbaşkanının Trodos'taki ikametgahında gerçekleştirilen müzakere grubu toplantısı hakkında bilgi verirken burada liderler ve müzakereciler arasında gerçekleştirilen görüşme sonuçlarına ağırlık verildiğini söyledi. Sözcü "ilerleme sağlandı ve görüş ayrılıkları daha da daraldı" dedi. Sözcü bu noktada Kıbrısrum tarafının beklentilerinin daha fazla ilerleme sağlanması yönünde olduğunu da söyledi. Bu arada elde edilen bilgilere göre söz konusu toplantıda Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Cenevre konferansına katılımına ilişkin Rozaki'nin hazırladığı ve Yunanistan Hükümeti'nin Lefkoşa'ya gönderdiği rapor da ele alındı. Rozaki'nin raporunda Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Konferans'ta Cumhurbaşkanı dışında temsile dilemeyeceği görüşünü savunduğu bilgisi var. Sigma'ya göre de bu katılım ya Birleşmiş Milletler'in resmi daveti ya da Makarios'un 1977'deki konferansa katılımı örneğinde olduğu gibi Cumhurbaşkanı'nın Cenevre'de yapacağı açıklama ile sağlanacak.

FİLELEFTEROS gazetesinin bugünkü ana haberi Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis'in bugün Atina'da gerçekleştireceği görüşmeler. Gazeteye göre Cenevre'den önce son evrede Kıbrıs ve Yunanistan bugün bundan sonraki faaliyetlerini ele alıyor ve müzakere sürecinde yeni evreye girme arifesinde hareketlerinin çerçevesini belirliyor. Cumhurbaşkanı Anastasiadis, Dışişleri Bakanı Yuannis Kasulidis ve Hükümet Sözcüsü Nikos Hristodulidis ile birlikte bugün Atina'ya giderek Yunanistan Başbakanı Aleksis Tipras ve Dışişleri Bakanı Nikos Kocas ile görüşmelerde bulunacak. Bu görüşmelerin gündeminde güvenlik ve Cenevre Konferansının katılımcıları ana konular olacak. Müzakere sürecinde bugüne kadar gelinen durum da değerlendirilecek. Yunanlı ve Türk uzmanların Ankara'da gerçekleştirdikleri ilk görüşme sonuçlarının ışığında güvenlik konusunda izlenecek taktikler de tartışılacak. Ankara'dan gelen mesajların hiç de cesaret verici olmadığı not edilmiş durumda. Türk tarafı değiştirilmiş bir biçimde garantiler sisteminin ve adadaki Türk askerinin varlığının çözümden sonra da devamı konusunda ısrarlı. Bu arada yöntem konusunda Kıbrıs ve Yunanistan hükümetleri Kıbrıs Cumhuriyeti katılmaksızın Cenevre Konferansı'nın gerçekleşemeyeceği görüşünde. Atina ve Lefkoşa Kıbrıs Cumhuriyeti'nin katılımını güvence altına alma yönünde hareket edecek ve bu konuda önlerinde uzman görüşleri var. Cenevre'de sürecin başlayacağı 9 Ocak tarihine kadar çeşitli temasların yapılacağı açık ve bunlardan en önemlisi de Yunanistan Dışişleri Bakanı Kocas'ın New-York'a ziyareti ve yeni Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guteres ile gerçekleştireceği görüşme olacak. Bu görüşme 6 Ocak'ta gerçekleştirilecek ve Cenevre Konferansının katılımcıları ve Konferans'ta Birleşmiş Milletlerin oynayacağı rol gibi konular ele alınacak.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
-Kıbrıs'ta ali kredi sistemi yıl sonuna doğru son yılların en iyi durumunda. Bankalara ilişkin mevduat oranları artarken borçlara karşı verilen taşınmaz mallarda borçlar azalıyor. Kasım ayı içinde mevduatlar ile krediler arasında makas 4.29 milyar euroya geriledi. Ulaşılan bu rakam heyecan verici çünkü bir ay önce nakit açığı 5.45 milyar euroydu. Bir yıl önce ise bu rakam 14.03 milyar düzeyinde bulunuyordu.

POLİTİS gazetesinin bugünkü ana haberi de " Tüm olası senaryolar gündemde" başlığı altında Cumhurbaşkanı Anastasiadis'in bugün Atina'da gerçekleştireceği görüşmeler. Gazeteye göre Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cenevre konferansında masaya oyması olası tüm senaryolar bugün Atina'da Anastasiadis ve Tsipras arasında ele alınacak. İki ülke dışişleri bakanlarının da katılacağı görüşmede Türkiye Cumhurbaşkanının Kıbrıs Cumhuriyeti'nin de konferansa katılması gibi yönteme ve güvenlik ve garantiler gibi öze ilişkin konularda ortaya koyacağı olası tepkiler değerlendirilecek. Konferanstan olumlu sonuçlar çıkması ve Rum tarafına sorumluluk yükleme oyununun oynanamaması için Yunan tarafı her olası duruma karşı alternatif önerilerin olmasını istiyor.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
-Kıbrıs Enerji Düzenleme Kurulu elektrik piyasasında yeni ticari modelin tam olarak uygulanası için planlama ve geçiş çözümleri zorunlu da olsa Kıbrıs'ta enerji alanında rekabet koşullarının olası en kısa sürede yaratılmasından yana. Elde edilen bilgilere göre Kıbrıs Enerji Düzenleme Kurulu ilgili çevrelerle gerçekleştirdiği müzakereler sonrası elektrik piyasasında bir geçiş dönemi uygulanmasının olası olduğu sonucuna vardı. Bu da çok önemli bir gelişme olarak görülüyor çünkü kalıcı çözüm için, yani yeni model elektrik piyasası uygulaması için gerekli koşulların yaratılması süresini ciddi bir biçimde sınırlayacaktır.

HARAVGİ gazetesinin bugünkü ana haberi AKEL Genel Sekreteri Andros Kipriyanu'nun dün Atina'da Yunanistan Başbakanı Tsipras ile görüşmesi. Gazeteye göre AKEL ile Yunan hükümeti arasında Kıbrıs sorununa Cenevre görüşmelerine ilişkin hem öz hem de yöntem konularında anlayış birliği var. Bu olgu Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocas'ın da katılımıyla gerçekleştirilen Kipriyanu-Tsipras görüşmesinde tespit edildi. Andros Kipriyanu görüşme sonrası yaptığı açıklamada Kıbrıs sorunun tüm yanların detayına ele aldıklarını ve "çok özlü" bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi. " Öze ve yönteme ilişkin konuları ele aldık ve büyük oranda anlayış birliğine sahip olduğumuz görüşündeyim" dedi. AKEL'in gelişmelere ve Kıbrıs sorununun çözüm sürecine kendi katkısını koyması için görüşmede ele alınan konuları Cumhurbaşkanı Anastasiadis ile de görüşmekte olduklarını belirtti. Kıbrıs sorununda gelecekteki gelişeler açısından bugün yaşanmakta olunanların belirleyici olacağına dikkat çekerken bu süreçte verdiği destek için Yunanistan Başbakanına da teşekkür etti. Cenevre'den olumlu bir sonuç çıkmasını önemli gördüklerinden AKEL'in bu süreçte yapıcı bir rol oynayacağına da vurdu yaptı.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
-Kıbrıs'ta dört yıldan beridir ücretlerde düşüş var. İstatistik dairesi verilerine göre 2016'in üçüncü çeyreğinde de ücretlerde %0,2 oranında düşüş yaşandı. En büyük düşüş %1,1 oranı ile 2013 yılının dördüncü çeyreğinde yaşanmıştı. 2012 yılının üçüncü çeyreğinde mevsimsel etkilerden arındırılmış aylık ortalama ücretler 1.990 euroydu. Bu rakam 2013'ün üçüncü çeyreğinde 1943'e, 2014 üçüncü çeyreğinde 1887'e ve 2015'te de 1864 euroya geriledi. Düşüş hem erkeklerde hem de kadınlarda yaşandı. 2012 yılının üçüncü çeyreğinde 2162 euro olan ortalama erkek ayılık gelirleri 2016 yılının aynı döneminde 2008 euroya geriledi. Ayni dönemde kadınlarda ise aylık gelir 1790'dan 1699'a geriledi.

ALİTİA gazetesinin bugünkü ana haberi "Hükümetten retçilere net cevap: Kıbrıs Cumhuriyeti Cenevre Konferansında var olacak." başlığı altında Kıbrıs sorunundaki gelişmeler. Gazeteye göre Hükümet Sözcüsü Nikos Hristodulidis dün Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Cenevre Konferansına katılmayacağını ileri süren ret cephesine net bir biçimde yanıt verdi ve Cumhuriyetin bu konferansta var olacağını ifade etti.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
-Kıbrıs Merkez Bankası Britanya'nın Avrupa Birliği'nden çıkışının Kıbrıs ekonomisine etkilerinin yönetilebilir olduğu konusunda ihtiyatlı bir iyimserlik içerisinde. Bankanın konuyla ilgili olarak hazırladığı rapora göre Kıbrıs ekonoisi bu olaydan olumsuz etkilenecek ancak bu alanda çıkış anlaşması bilinmediğinden net sonuçlar çıkarılamaz.

Son Güncelleme: 05 Şubat 2021 - 13:22

Son Haberler

06 Aralık
basın özetleri 06.12.23
14:41
Soruşturmalar devam edecek ve gerekirse sorumluluk atfedilecek
10:21
Bu yıl rekor sıcaklıklar yaşandı
10:19
Filipinler'de otobüs kazasında 17 kişi öldü
10:17
Han Yunus şehri kuşatma altında
10:12
Maria Angela Holguin Cuellar'ın BM'nin Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği temsilci oldu
10:09
05 Aralık
Atina hükümet sözcüsü: Mitsotakis ile Erdoğan görüşmesi nedeniyle 7 Aralık "çok önemli bir gün"
15:56
İngiltere Savunma Bakanlığı: İngiliz uçakları Doğu Akdeniz üzerinde gözetleme uçuşları gerçekleştirecek.
15:54
İngiliz hükümeti Kıbrıs'ın Gazze'ye insani yardım koridoru oluşturma çabalarına katkıda bulunmaya hazır görünüyor.
15:53
Chevron şirketi, "Afrodit" sahasının geliştirilmesine yönelik çalışmanın başlangıç ​​tarihinin uzatılmasını talep etti.
15:51
basın özetleri 05.12.23
14:19
İsrail ordusu, Tel Aviv'in emriyle Filistinli sivillerin sığındığı güney Gazze'deki kara operasyonlarını genişletiyor.
13:31
Tüm haberler

Video on Demand