15/12/16

FİLELEFTEROS gazetesinin bugünkü ana haberi Avrupa Komisyonu'nun Kıbrıs ekonomisine ilişkin değerlendirmeleri. Gazeteye göre Avrupa Komisyonu 2017'ye yönelik Kıbrıs ekonomisi ile ilgili çıtayı yukarıya koydu. Kıbrıs'ın memorandumdan çıkışı sonrası Komisyon tarafından yapılan ilk değerlendirmede kamu ekonomisi ile bankalar-geri dönmeyen krediler, iflas hukuku, taşınmaz mal koçanları gibi diğer alanlarda beklentiler ortaya kondu. Kamu hizmetlerinde ve yerel yönetimlerde reform olgusunun bu yıl bitmeden gerçekleştirilmesi de gündeme getirildi. 56 sayfalık raporda kamu ekonomisi ve mali-kredi sistemiyle ilgili veriler de yer aldı. Komisyon 2016 yılı sona ermeden devlette maaş artışlarını Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'daki büyümeye bağlayacak için bir mekanizmanın yaratılması gerekliliği üzerinde durdu. İşe alımlarda ve terfilerde uygulanan sistem ile çalışanların değerlendirilmesi yöntemlerinin çağdaşlaştırılması gereğine de işaret etti. Hatırlanacağı üzere Hükümetin bu konularda gündeme getirdiği öneriler kısa bir süre önce Meclis tarafından reddedilmişti. Komisyon yine Meclis'in bloke ettiği yerel yönetimlerde reform yasasının da onaylanmasını istedi.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
-Avrupa Kalkına ve Yeniden Yapılanma Bankası tarafından yapılan araştırmaya göre Kıbrıs'ta hane halkının cebine girenlerde son dört yılda herhangi bir iyileşme olmadı. On hane halkından dokuzu yaşam düzeyinde herhangi bir iyileşme olmadığı görüşünde. Yaşam standardının tatmin edici bir düzeyde olduğunu söyleyenler %25 oranında ve bu da Avrupa Birliği bünyesinde Yunanistan'dan sona en düşük oran. Güney Avrupa ülkelerinde bu oran ortalama %29 iken Merkezi Avrupa ile Doğu Avrupa'da %31. Kıbrıslılar bu arada ülkedeki ekonomik ve siyasi durumdan da memnun değiller. 2013 yılına göre 2016 yılında ekonomik ve politik durumun daha iyi olduğuna inanlar sırasıyla %8 ve %15. Kıbrıs'ta krizin hane halkı yaşamına etkileri çok ciddi oldu. Geleceğe yönelik endişe belirtenlerin oranı da yüksek. Önümüzdeki dört yıl içerisinde ekonomik durumunun bugüne göre daha iyi olacağı öngörüsünde bulunanların oranı sadece %25. Yaşlılar, erkeler ve üst gelir grupları içerisinde memnun olanların oranı daha yüksek. Piyasa ekonomisine destek ifade eden Kıbrıslıların oranı %47. Bu konuda en yüksek oran %85 iler Almanya'da. Bu arada Kıbrıslıların %56'sı kamu hizmetlerinin niteliğinden memnun. Telefon hizmetlerinde memnuniyet oranı %95'e ulaşıyor. Kamuda sağlık hizmetleri ile eğitimin düzeyinin daha da yükseltilmesi için daha fazla vergi ödemeye hazır olduğunu belirtenlerin oranı da sırasıyla %60 ve %55. Yoksullara daha fazla yardım yapılması görüşünde olanlar % 29 oranında. Eğit,imde daha cömert olunmasını isteyenler de %19 oranında. Sağlık ve tedavi sistemini olumlu olarak değerlendirenlerin oranı da %71.

SİMERİNİ gazetesinin bugünkü ana haberi Kıbrıs sorunu. Gazeteye göre Kıbrıs sorununda taraflar garantiler konusunda siper almış durumda. Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis ve Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras dün akşam Brüksel'de dışişleri bakanlarının da katıldıkları toplantıda Kıbrıs sorununda bundan sonraki adıma ilişkin eylem senaryoları üzerinde çalıştılar. Atina ve Lefkoşa ortak bir biçimde hem garantileri hem de Türk askerlerinin adada kalmasını reddediyor. Elde edilen bilgilere göre Türk askerlerinin adadan çekilmesi için bir takvimin kabul edilmesi ancak bunun belirsiz bir zaman dilimine yayılmaması gerektiği görüşü var. Aynı anda Avrupa Birliği ise durumla ilgili kendi değerlendirmesini yaptı ve Türk tarafının garantilerde ve adada Türk askeri varlığının devamında ısrar edeceği sonucuna vardı. Türkiye Cumhurbaşkanı Tayip Erdoğan Omorfo'nun geri verilmeyeceği mesajı da veriyor. Avrupa Birliği Omorfo'nun geri verilmesi gerektiği görüşünde ancak diplomatik çevrelerin yaptıkları değerlendirmelere göre Ankara bu konuda geri adım atsa da bun karşılık dönüşümlü başkanlığı ve garantileri talep edecek. Dünkü Anastasiadis-Tsipras görüşmesinde yapılan değerlendirmelerde varılan sonuçlar ise şöyle oldu. 1: Türk tarafı garantilerde ve Türk askeri varlığının devamında ısrar edecek. 2: Toprak konusunda taraflar arasında görüş ayrılığı Tayip Erdoğan'ın geri verilmeyeceğini söylediği Omoro konusunda. Anastasiadis ve Tsipras bu tespitler sonrası çeşitli senaryolar üzerinde de çalıştı. Bunlar da şöyle: 1: Kıbrıs Cumhuriyeti'nin uluslararası konferansta hukuki olarak teminat altına alınması. 2: Konferansın bileşeni ne olacak ve Güvenlik Konseyi ile Avrupa Birliği hangi rolleri oynayacak. Atina ve Lefkoşa bu konuda Güvenlik Konseyi'nin anlaşmanın uygulanmasını garanti rolü olması ve mümkün olması durumunda yeni siyasi sistemin genel güvenliğini de sağlaması gerektiği görüşünde. Avrupa Birliği ile ilgili olarak ise çözümün daha ilk gününden Avrupa müktesebatının adanın kuzeyinde de uygulanması gibi Birliği doğrudan ilgilendiren konular var olduğu için Avrupa Birliği'nin sürece dahil olması gerektiği üzerinde durdular. 3: Konferansın ne kadar süreceği. Bunun sınırsız süremeyeceği ve daha fazla zamana gerek duyulması durumunda Lefkoşa ve Atina'nın tavrının ne olacağı üzerinde de duruldu. Türk tarafının uzlaşmazlığı sonucu sürecin çıkmaza girmesi durumunda Atina ve Lefkoşa'nın tavrı da ele alındı. 4: Konferans öncesi Türk tarafının harita vermemesi durumunda takınılacak tavır ne olacak. Harita verilmesi ve bunun üzerinde daha fazla tartışmaya gerek duyulması durumunda ne yapılacağı da gündeme geldi. Türk tarafının harita ile güvenlik konusunu birbirine bağladığı ancak bunun Atina ve Lefkoşa tarafından kabul edilmediği biliniyor. 5: Uluslararası konferansın başarı şansının yükseltilmesi için Tsipras ve Erdoğan arasında olası bir görüşmeye en iyi biçimde basıl hazırlanacağı.

POLİTİS gazetesinin bugünkü ana haberi " Çok katılımlı konferans öncesi güvenlik senaryoları" başlığı altında dün akşamki Anastasiadis-Tsipras görüşmesi.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
-"Ta Nea" gazetesi tarafından gündeme getirilen Kıbrıs'ta güvenlikle ilgili uzlaşma formülünün Türkiye'nin Kıbrıstürk oluşturucu devletinde sınırlı bir garantisini, Kıbrıs'taki Türk askerlerinin önemli olarak sınırlandırılmasını ve bir noktaya toplanmasını ve Birleşmiş Milletler tarafından bir denetim mekanizmasını öngördüğü belirtiliyor. Diplomatik kaynaklara göre özünde Türk önerisi olan bu öneri eski bir öneridir ve Amerikalıların garantiler konusunda bir önerisi önce de yoktu şimdi de yok. Bu kaynağa göre olan Birleşik Devletleri başkan yardımcısı Jo Biden'in Türk önerisinin kabulü tavsiyesinin Kıbrısrum tarafınca reddi sonrası Nuland'ın bu konuyu ileri götürmek için herhangi bir çaba ortaya koymadığıdır. Bugün yoğun bir biçimde tartışılan iki hafta önce atıfta bulunulan Eide'nın formülüdür. Bu da İttifak ve garanti antlaşmalarının çözümün uluslararası jandarma, Kıbrıs'ta Kıbrıs, Yunanistan ve Türkiye'nin ortak karargahı yaratılmasıyla güvenlik sübapları aracılığı ve somut bir bitiş tarihi olacak garantilerle güvence altına alınması yeniden yazılımını öngörmektedir.

HARAVGİ gazetesinin bugünkü ana haberi Kıbrıs sorunu. Gazeteye göre Kıbrıs sorununda Cenevre'de toplanacak konferansın bileşimi konusu henüz netleşmedi ve Kıbrıs Cumhuriyeti'nin buna katılımı güvence altına alınmadı. Bu konferansın hazırlıkları ve planlamalarının doğru bir biçimde yapılmamasının tehlikeler içereceğine ilişkin endişeler var.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
-Dün yaklaşık 250 Kıbrıslırum ve Kıbrıslıtürk Mustafa Akıncı ve Nikos Anastasaidis'e birer mektup vererek 2017 yılının yeniden birleşme yılı olması dileğinde bulundular. Ciddi soğuğa rağmen çok geniş bir kitleyi temsil eden katılımcılar önce Akıncı'nın bürosu önünde toplandılar sonra da Lidra Barikatından geçerek Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na gittiler. İki liderden Cenevre görüşmelerinde bir anlaşmaya varmak için tüm gerekli adımları atmalarını istediler. Ortak deklerasyonda “Kıbrıs halkı liderlerimizin, önceden belirlenmiş ve sağlam zemine dayanan yolda ve halihazırda karşılaşılan zorluklara yönelik yaratıcı çözümler bularak, hızlı ve tereddütsüz hareket etmesini beklemektedir. Nasıl bir anlaşmaya varılırsa varılsın bunun kusursuz olamayacağının ve anlaşmadan sonra da karşımıza zaman zaman sorunların çıkacağının bilincindeyiz. İki Toplumlu Barış ve Birleşme İnisiyatifi, her iki kesimde yaşayan Kıbrıslıların büyük çoğunluğunun desteği ile birlikte, ortaya çıkabilecek tüm sorunlara inat, birleşik devletin barış ve refahını korumak için çok çalışacaktır.” dendi.

ALİTİA gazetesinin de bugünkü ana haberi "Yunanistan-Kıbrıs bugünden 12 Ocak tarihine kadar ortak bir strateji belirledi" başlığı altında Anastasiadis-Tsipras görüşmesi.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
-Kıbrısrum tarafı müzakerecisi Andreas Mavroyannis görüşmelerin sonuçlarını hiçbir kimsenin öngöremeyeceğini, bazıları çok ciddi olmak üzere özellikle mülkiyet konusunda hala askıda olan ciddi sayıda sorun olduğuna vurgu yaptı. Her iki tarafın da hiçbir şeyi şansa bırakmama hedefiyle çıkmazları aşma mekanizması ile ilgili konuları şimdi tekrardan değerlendirdiklerini de duyurdu. Temel özgürlüklerin güvence altına alınması konusuna atıfta bulunurken vatandaşların tümünün tüm ada sathında serbestçe dolaşabileceklerini, ikamet edebileceklerini, faaliyette bulunabileceklerini, mülk edinebileceklerini not etti. Herhangi bir kişinin edinebileceği mülkün büyüklüğüyle ilgili sınırlama olacağını ve seçimlerde de %20 oranı ile sınırlama olacağını belirtti. Nüfusta dörde bir oranına atıfta bulunurken de bunun çözümün ilk gününden geçerli olacağını söyledi. Varılan anlaşma temelinde Türklere vatandaşlık verilerek somut oranın bozulmasına müsaade edilmeyeceğine vurgu yaptı.

Son Güncelleme: 05 Şubat 2021 - 13:21

Son Haberler

21 Haziran
Yunanistan Başbakanı Mitsotkis, Kahire’de Mısır Cumhurbaşkanı ile görüşme gerçekleştirdi.
15:49
Baf: Su şişeleme ve dağıtım şirketine ait bir araç dün gece geç saatlerde kundaklandı.
15:48
Yarın sabah 10'da Meclis Seçim Komitesi toplanıyor.
15:46
Şiddetli yağışlar nedeniyle yollardaki görüş mesafesi kısıtlandı, Lefkoşa-Larnaka yolunda sorunlar yaşandı.
15:44
BM Genel Sekreteri’nin özel görevlisi Lute, bu akşam Kıbrıs’a geliyor
15:29
Meteoroloji Dairesi, bu akşam saat 6’ya kadar geçerli olacak sarı alarm yayınladı.
15:27
22 Mayıs’ta Liopetri’de yaşanan trafik kazasında ağır yaralanan 74 yaşındaki Stella Panayi hayatını kaybetti.
15:21
Sağlık Bakanlığı, ülkelerin Covid-19’la ilgili epidemiyolojik tablolarını yeniden değerlendirdi.
15:18
Basın Özetleri 21.06.2021
14:04
20 Haziran
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komiseri Babalar gününü kutladı
14:12
Kyprianou: Türkiye kabul edilemez taleplerden vazgeçmezse Kıbrıs'ın nihai bölünmesi an meselesi
14:10
Mitsotakis Mısır'da temaslarda bulunacak
11:31
Tüm haberler

Video on Demand