25/10/16

SİMERİNİ gazetesinin bugünkü ana haberi toprak sorununun Cenevre'de tartışılacak olunması. Gazeteye göre Kıbrıs sorununda dün iki lider temel özgürlükleri ve insan haklarını ve aynı zamanda vatandaşlık ile federal kurumlarda temsiliyet başlıklarını görüştüler. Üç saat süren görüşme sonrası Cumhurbaşkanı özlü bir açıklama yaptı ve "bazı konularda ilerleme sağlandı" demekle yetindi. Liderler önümüzdeki görüşme sonrası Pazartesi için de yeni bir randevu belirlediler. Elde edilen bilgilere göre Cenevre'ye gitmeden önce 1-4 Kasım tarihleri arasında Anastasiadis ve Akıncı'nın bir veya iki doğrudan görüşme de olasılık dışı değil. Bu arada liderlerin İsviçre'deki görüşme alanı için Cenevre'de bir tatil alanı ve Zürich'in iki bölgesi öne çıkıyor.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
-Kıbrıs sorunundaki gelişmeler tüm partileri alarma geçirdi. AKEL Genel Sekreteri Andros Kipriyanu kritik bir döneme girildiğini ve önümüzdeki günlerin önemli olacağını belirtti ve “hepimizin yapıcı bir şekilde hareket etmemiz gerektiği düşüncesindeyim. Bazı endişeler var, benim görüşüme göre, bazı endişelerin haklı nedenleri de var, geçmişte yaşananlardan tecrübelerimiz var, ama bunlar eğer Türk tarafı işbirliği içerisinde olursa, anlaşmaya varmayı başarmak için mümkün olan bütün imkânları değerlendirme çabasıyla yapıcı bir biçimde hareket etmemizi hiçbir biçimde engellememelidir. Elbette ki bu anlaşma toprak hakkındaki görüşmeler sonucu sağlanmayacak, sizin de bildiğiniz gibi, devamında, hem bizim için, hem de Kıbrıslıtürkler için çok büyük önemi olan güvenlik konusu var” dedi. DİSİ Meclis Grup Sözcüsü Nikos Tornaridis ise bu tarihi anlarda görüşme sürecini ve Cumhurbaşkanı'nı desteklediklerini, Türkiye'nin geri adım atma zamanının geldiğini anlayacağı umudunun var olduğunu, 42 yıl sonra tüm göçmenlerin haklarına kavuşup evlerine dönmelerinin görüleceği umudunun olduğunu söyledi. Devamla da " Türk askerlerinin Kıbrıs'ımızı terk ettiklerini görmeyi, adamızı tekrardan askerler olmadan, garantiler olmadan özgür ve tüm güçlerin Avrupalı bir çevrede işlerlik kazanacağı birleşik görmeyi umut ediyoruz" dedi. Tornaridis somut olarak toprak konusunda ise Türkiye ve Kıbrıstürk tarafından koşullara uygun bir davranış ve masaya Kıbrısrum tarafınca da kabul edilebilecek harita koymalarını beklediklerini söyledi. DİKO Basın Sözcüsü Athos Antonyadis ise süreçle ilgili önümüzdeki Pazar günü Cumhurbaşkanı tarafından gecikmeli bir bilgilendirme yapılacağını belirtti ve süreçte her zaman ön müzakere yapılması gerektiği görüşünü savundu. Toprak konusunun Anastasiadis ve Eroğlu arasında anlaşıldığı gibi değişimli olarak tartışılması gerektiğini de belirtti bu konunun Kıbrısrum tarafının taviz vermiş olduğu diğer başlıklar kapatıldıktan sonra en sonda tartışılacak olmasının Kıbrısrum tarafının müzakere strateji yeteneğine olumsuz etki yaptığını söyledi. Andonyadis toprak konusunda Türkiye'nin tavrını, ortaya konacak haritaları, köyleri ve oranları görmeyi beklediklerini de belirtti. EDEK Başkanı Marinos Şizopulos ise yurt dışında Kıbrısrum tarafının yanlış taktiklerini değerlendirerek Kıbrısrum tarafına baskı yapacak koşulları yaratma amacıyla faaliyet gösteren çevreler olduğuna dikkat çekti. Cumhurbaşkanı ve çalışma arkadaşlarının tezlerde istikrarlı bir duruş gerektiğini bilince çıkarmalarının önemine vurgu yaptı. EDEK'in bir çok konuda görüş ayrılığı içinde olmakla birlikte ortaya koyduğu tezler ve görüşlerle Cumhurbaşkanı'nın müzakere pozisyonunu güçlendirmeyi hedeflediğini söyledi.

FİLELEFTEROS gazetesinin bugünkü ana haberi Fransa'nın Kıbrıs sorununa müdahil olma çabası. Gazeteye göre bugün Atina ve Ankara'dan gelip Kıbrıs'ı ziyaret edecek ve bir dizi temasta bulunacak olan Fransa Dışişleri Bakanı Jan Mark Ayrault Filelfteros'a verdiği röportajda "1960 yılında garantiler ve güvenlik sistemi Kıbrıs'ta uygulandığında dünya bugünkünden farklı bir dünyaydı" vurgusu yaptı. Fransız Bakan tehditlerin çok değiştiğini ve Doğu Akdeniz'de devletlerin terör, yasadışı yer değişimi ve göç nedeniyle daha önce güvenlik konularında hiç karşılaşmadıkları sorunları göğüslemek durumunda kaldıklarına dikkat çekti. Bu kadar duyarlı coğrafik bir bölgede, Avrupa Birliği'nin sınırlarında gelecekteki güvenliğin mimarisinin tüm bu durumları ve aynı zamanda hakların ve özgürlüklerin, yurttaşların korunmasının güvence altına alınması gerektiğine dikkat çekti. Bakan, Fransa'nın yaşamsal bir öneme sahip güvenlik konusuyla ilgili tartışmalarda yer alma arzusunda olduğunu da dile getirdi. Kıbrıs sorunuyla ilgili müzakereler konusunda ise, ülkesinin süreci desteklediğini ve soruna bulunacak çözümün Birleşmiş Milletler tarafından belirlenmiş parametrelere uygun ve Avrupa Birliği müktesebatına saygı göstermesi gerektiği görüşünü savundu. Fransa'nın doğal gaza olan ilgisine dikkat çekerek ülkesinin Kıbrıs'ın gelecekteki refahına, hem Kıbrıs'ın hem de Avrupa'nın enerji sağlama güvenliğine katkı yapacak faaliyetleri destekleme durumunda olduğunu söyledi.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
- Cumhurbaşkanı Anastasiadis dün Akıncı ile vatandaşlık, iki oluşturucu devletin federal organlarda temsiliyeti, temel özgürlüklerin uygulanması ve özellikle de yabancı uyrukluların hakları konularını görüştü. Elde edilen bilgilere göre dün iki lider uzun süre baş başa görüşme gerçekleştirdi. Dün tartışılan birçok konu, üzerinde daha fazla çalışılması için müzakerecilere havale edildi. Bu da taraflar arasında görüş birliği sağlanması için zorluklar olduğunun bir göstergesi. Teknokratlar düzeyinde ele alınan konular Anastasiadis ve Akıncı'ya gönderiliyor ve onlar da anlaşamadıklarını müzakerecilere havale ediyor. Cumhurbaşkanı dünkü görüşme sonrası yaptığı açıklamada "göreceli bir ilerlemeden" bahsetti. Vatandaşlık konusunda bir soruyu yanıtlarken bu konunun kesin olarak netleştiğini ve tekrara gerek olmadığını belirtti. Geçici çalışma izinleri konusunda yetkinin kimde olacağı sorusunu yanıtlarken de bunun Merkezi Hükümetin yetkisinde olacağına dikkat çekti.

POLİTİS gazetesinin bugünkü ana haberi dünkü Anastasiadis- Akıncı görüşmesi. Gazeteye göre iki liderin dünkü görüşmesi sonrası toprak konusunun görüşüleceği yer açıklanmadı. Cumhurbaşkanı Anastasiadis toprak konusunda görüşme alanına ilişkin kararı Çarşamba günü vereceklerini söyledi. Bu arada görüşmenin 7-11 kasım tarihleri arasında olacağını teyit ederken ve bunun büyük bir olasılıkla İsviçre'de olacağını söyledi. İki lider dünkü görüşmeleri sırasında sorunun özüne odaklandılar. Yaklaşık bir buçuk saat baş başa bir görüşme gerçekleştirdiler. Temel özgürlüklerin uygulanmasının yolları konusunda bazı ilerlemeler sağladılar. Vatandaşlık konusu kapalı olmaya devam ediyor ancak iki lider dörde bir oranında tökezlediler.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
-İçişleri Bakanı Sokratis Hasikos yerel seçimlerin ertelenmesi konusunda topun siyasi partilerde olduğunu söyledi. Bakan bu konunun 4 Kasım'a kadar netleştirilmesi gereğine dikkat çekti. Kendisinin, seçimlerin 2,5 yıl ertelenmesini öngören bir yasa tasarısı sunacağı ön açıklamasında bulunurken partilerin de bu tasarıya yönelik kesin tavır alma durumunda kalacağını söyledi.

HARAVGİ gazetesinin bugünkü ana haberi Kıbrıs sorunu. Gazeteye göre Kıbrıs sorunundaki gelişmeler Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Daimi üyelerini de hareketlendirdi. Daimi üyelerin dikkat merkezinde garantiler ve güvenlik konuları var. Bu çerçevede Fransa Dışişleri Bakanı Jean Marc Ayrault bugün Kıbrıs'a geliyor.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
-İhtiyaçların artmasına karşı sosyal yardımların aynı düzeyde tutulması DİSİ dışındaki partiler tarafından eleştirildi. Çalışma Bakanlığı bütçesi Meclis Ekonomi Komisyonu'nda görüşülmesi sonrası bir açıklama yapan AKEL milletvekili Andreas Fakontis sosyal yardımlara ayrılan bütçenin geçen yılki düzeyde tutulduğunu ve artan ihtiyaçlara rağmen bu rakamın 2013 yılına göre 91 milyon Euro daha az olduğunu söyledi. Fakontis, Eurostat verilerine göre Kıbrıs'ın yoksulluk artışında Avrupa'da birinci sırada olduğunu hatırlatarak 244 bin kişinin yoksulluk sınırında olduğunu, 139 bin kişinin temel tüketim maddelerin erişemediğini, ücretlerin %23 oranında düştüğünü, düşük maaşlı emeklilerin gelirlerinden %30'luk bir kayba uğradığını belirtti. Fakontis bu arada Kıbrıs'ın gelirler ararı fark artışında da Avrupa'da şampiyon olduğunu söyledi ve gelir ve sosyal eşitsizlikte artışa dikkat çekti. Hükümet'e kemer sıkma politikasını terk etme çağrısında bulundu.

ALİTİA gazetesinin bugünkü ana haberi Çalışma Bakanı Zeta Emilyanidu'nun iş yasasını ihlal eden işverenlere karşı cezaların ağırlaştırılması talebi. Gazeteye göre Çalışma Bakanı Zeta Emilyanidu çalışanların hakları ve kayıtsız işçi çalıştırmayla ilgili iki yasa tasarısı hazırladı. Emilyanidu'ya göre bu tasarılar iş yasalarının ihlali durumunda ağır cezaları öngörüyor. Birinci yasa asgari ücret, çalışma süreleri ve ek mesai ücretleri gibi hakları kapsıyor. Çalışanların haklarının ihlali durumunda bugün 300 Euro olan cezanın 3 bin 5 yüze çıkarılmasını öngörüyor. Kayıtsız işçi çalıştırmada ise tasarı risklerin analizini içeriyor. Kayıtsız çalıştırılan işçiler için Sosyal Sigortalara geriye dönük ödeme yapılması maddesi var. Bu arada 2017 devlet bütçesinde Çalışma Bakanlığına 946 milyon Euro ayrıldı. Bu rakam geçen yıl 926 milyondu. Bakana göre bu bütçenin %93'ü sosyal haklar, %5'i maaşlar ve %2'si de işletme giderleri için ayrıldı.

Son Güncelleme: 05 Şubat 2021 - 13:21

Son Haberler

17 Eylül
basın özetleri 17.09.21
15:36
Nouris: Yerel seçimlerin ertelenmesi son derece önemli bir karar
13:38
Pelekanos: Guterres'in amacı iki tarafın niyetlerini araştırmak
13:37
Cumhurbaşkanı Anastasiadis: Denizcilik sektörü Kıbrıs için gerçekten değerli bir varlık olduğunu kanıtladı
09:01
Dün 1 can kaybı ve 124 yeni vaka kaydedildi
09:00
Meclis Genel Kurulu yerel seçimlerin ertelenmesini kararlaştırdı
08:59
New York'da Kıbrıs sorunu ile ilgili üçlü görüşme gerçekleştirilecek
08:59
EU MED zirvesi bugün Atina'da gerçekleştiriliyor
08:56
16 Eylül
Fransa'da sağlık sektöründe aşı zorunluğuna uymayan çalışanlar uzaklaştırıldı
12:59
Elektrik fiyatlarında indirime ilişkin açıklamalar bekleniyor
12:58
Yerel seçimleri erteleme konusu Meclis'de görüşülüyor
12:57
New York'da üçlü görüşme olasılığı artıyor
12:56
Tüm haberler

Video on Demand