17/10/16

FİLELEFTEROS gazetesinin bugünkü ana haberi Anastasaidis ve Akıncı arasında dünkü görüşme sırasında varılan görüş birlikleri. Gazeteye göre Anastasiadis ve Akıncı dün iki oluşturucu devlette nüfus oranları konusunda bir noktada buluştular ve Kıbrıslırumlar ile Kıbrıslıtürklerin kendi denetledikleri bölgelerde çoğunluğu sağlamaları konusunda görüş birliği sağladılar. İki lider dünkü görüşmeleri sonrası görüş birliğine vardıkları noktalarda oldukça aydınlatıcı açıklamalarda bulundular. Ancak bunu yaparken her iki lider de kendi açısından olumlu olarak gördüğünü öne çıkarmaya çalıştı. Cumhurbaşkanı Anastasiadis "birçok konuda çakışma olduğunu" söyledi. Daha sonra adaya yasadışı olarak getirilen nüfusun ne kadarının kalacağının hesaplanıp hesaplanmadığı sorusuna yaklaşık 90 bin yanıtını verdi. Kıbrıslıtürklerin 130 bin olarak tahmin edildiğini ifade etti. " Önerilen ve reddedilen plandakiyle aynı oran" dedi. Mustafa Akıncı ise "iki bölgeliliğin ve iki toplumluluk unsurunun kaybolmaması" Kıbrıstürk tarafı için önemli olduğuna vurgu yaptı. Daha önce üzerinde anlaşmaya varılan olgunun dün yeniden teyit edildiğini belirtti ve "Kıbrıs Türkünün bu taraftaki çoğunluğu herhangi bir şekilde tehdit altında olması için Kıbrıs Türk Oluşturucu Devleti’nin iç vatandaşlarının en çok yüzde 20’sine kadar bir yasal ikamet hakkı tanınacaktır" dedi.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
-DİKO adaya yasadışı getirilen nüfus konusunda çok büyük tavizler verildiği düşüncesinde. Mustafa Akıncı ile görüşmesi sonrası Cumhurbaşkanı Anastasiadis'in yaptığı açıklamanın özüne yönelik DİKO şiddetli tepki gösterdi. DİKO'yu özel olarak rahatsız eden olgu Cumhurbaşkanı'nın 90 bin yerleşiğin kalacağına ilişkin ifadesi oldu. DİKO'ya göre bu rakam, Annan Planı'nın da öngördüğü rakamdı. DİKO konuyla ilgili açıklamasında "Bu, Nikos Anastasiadis'in kamuya yaptığı açıklamaların tersine Annan Planı'nı geri getirdiğinin ve 2004 yılında haklı olduğunu gösterme arzusunun sarsılmaz bir göstergesidir" dedi. DİKO'ya göre Cumhurbaşkanın bu büyük tavizinin yanı sıra İstatistik Dairesi verileriyle de çelişki içerisinde bulunuyor. Daireye göre Kıbrıslırumalrın sayısı 680 binken Cumhurbaşkanı bunun 800 binin üzerinde olduğunu ileri sürüyor. DİKO bunun yanı sıra yasadışı öğrencilerin, yasadışı çalışanların, mevsimlik işçilerin ve sahte devlet tarafından verilen çalışma ve oturma izinleri ile kalanların ne olacağına ilişkin herhangi bir şey söylemediğine de dikkat çekti. Çözüm sonrası ne kadar yerleşiğin adayı terk edeceği ve nasıl terk edeceği konusunda da bir şey söylenmediğinin altını çizdi.

ALİTİA gazetesinin bugünkü ana haberi dünkü görüşmede pek çok konuda görüş birliği sağlanması. Gazeteye göre dünkü Anastasiadis-Akıncı görüşmesinde vatandaşlık, yasal konut edinme hakkı, temel özgürlükler ve oy verme hakkı ele alındı. Yapıcı bir ortamda geçen görüşmede pek çok konuda taraflar arasında çakışma ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı anlaşma sağlanamayan konuların da üzerinde çalışılması için müzakerecilere devredildiğini belirtti. Yerleşim, mülk edinme ve mesleki faaliyetler konularında taraflar arasında şimdiden görüş birliği sağlandığını ifade etti. Mülkiyetin boyutunda, konutta ve mesleki icrada belki, oluşturucu Kıbrıstürk devleti Kıbrısrum oluşturucu devleti düzeyine gelene kadar bir geçiş dönemi bir sınırlama olabileceğini de dile getirdi. Kıbrıstürk yönetimi altında yaşamaya karar veren Kıbrıslırumların tümünün yerel seçimlerde oy kullanma hakkının olacağını ancak bu oyların orantılı hesaplanacağını duyurdu. Adaya yasadışı getirilen nüfusun ne kadarının adada kalacağı sorusuna yanıt verirken de nüfusun 4:1 oranında olması konusunda anlaşma sağlandığını ve kayıtlı Kıbrıslıtürkler dikkate alındığında Annan Planı’nda da yer alanların 90 bin olarak tahmin edildiğini söyledi. Kıbrıs Cumhuriyeti’nin tehlike altında olduğu görüşlerinin hatırlatılması üzerine de Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Kıbrıs sorunun çözümsüz kalması durumunda tehlike altında olacağını ifade etti.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
-Verilere göre işgal bölgesindeki rejimin vatandaşlık verdiği yerleşiklerin sayısı 60 bini geçmiyor. Kıbrıs Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Nüfus Kayıt ve Muhaceret Dairesi verileri 117.545 Kıbrıslıtürk'ün Kıbrıs Cumhuriyeti seyahat belgesi sahibi olduğunu gösteriyor. Buna kayıt olmak için başvuruda bulunmayan Kıbrıslıtürkler, karma evliliklerden doğan çocuklar dahil değil. Bunların sayısı da yaklaşık 15 bin olarak tahmin ediliyor. Bilindiği üzere Kıbrıs Hükümeti ebeveynlerden biri Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı da olsa doğan çocuklara Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığı vermiyor. Bu arada sahte devlet vatandaşı olan ancak 1980 ve 1990'ıi yıllarda çeşitli nedenlerle yurt dışına göç eden Kıbrıslıtütklerin sayısı da 25 bin olarak öngörülüyor. Tüm bu veriler dikkate alındığında 4.1 nüfus oranı temelinde yasadışı devlette vatandaş yapılan yerleşiklerin sayısının 60 bini geçmediği öngörülüyor.

SİMERİNİ gazetesinin bugünkü ana haberi ""Yerleşikler için plan Annan reçetesine göre" başlığı altında Kıbrıs sorunu. Gazeteye göre Anastasiadis ve Akıncı'nın dünkü görüşme sonrası dilleri çözüldü ve oldukça açıktılar. Anastasiadis çözüm sonrası adada kalacak yerleşiklerin sayısının 90 bini geçmeyeceğini söyledi. Bunun Annan Planı'nda da böyle olduğuna dikkat çekti. Oysa savaş sonrası bir yere nüfus taşıma Uluslararası Hukuk'a göre bir savaş suçu. Bu arada Cumhurbaşkanı çözüm sonrası yeniden yerleşmede bir geçiş dönemi olacağını da ifade etti.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
-Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras partisinin kongresinde konuşurken kendilerinin Kıbrıs sorununun çözümünü istediklerini, Kıbrıs Hükümeti'nin uğraşılarını ve görüşmeleri desteklediklerini söyledi. Tsipras Kıbrıs'ta Türk askeri varlığının devam ettiği koşullarda çözümün çözüm olmayacağına vurgu yaptı. Bunu herkesin anlaması gerektğine vurgu yaptı. " Yaşayabilir ve adil bir çözüm istiyoruz. Kıbrıs sorunun Türkiye'nin bir istilası ve işgali sorunu olduğunu unutmuyoruz. Kıbrıs sorunu ikili bir sorun değil ve uluslararası hukuku ilgilendiren bir sorundur." dedi. Bu arada Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocas da " Etnos Tis Kiryakis" gazetesine verdiği röportajda Kıbrıs sorununa da atıfta bulundu. Yunanistan Hükümetinin Kıbrıs sorununda ilkeler ve değerler temelinde bir çözümü desteklediğini ifade etti. Çözüm diye herhangi bir oluşumu desteklemeyeceklerini belirten Bakan Yunanistan’ın müzakerelere içten müdahalede bulunmaksızın, Kıbrıs’ın egemenliğine ve bağımsızlığına saygı göstererek, Kıbrıs Hükümeti’nin sürdürmekte olduğunu müzakerelere destek verdiğini ifade etti. Müzakerelerde iki taraf arasında uzlaşmalara gidileceğinin mutlak olduğunu, ancak bu uzlaşmaların sağlıklı olması gerektiğine dikkat çekti. Lefkoşa ve Atina’nın Türk işgal ordusunun Kıbrıs’tan çekilmesi konusunda ısrarlı ve bunun çözüm için gerekli olduğuna vurgu yaptı. Bunun dışında herhangi bir pratiğin çözüm olmayacağını ve çözümün koşulunun garantilere son verilmesi olduğu belirtti. Yunanistan ve Türkiye gibi üçüncü ülkelerin Kıbrıs ile birlikte bölgede barışa ve taksimine değil Kıbrıs Cumhuriyeti’ne yönelik yabancı tehlikelerin engellenmesine katkı sağlayabileceklerini belirtti.

POLİTİS gazetesinin bugünkü ana haberi çözüm olmaması halinde Mustafa Akıncı'nın istifa edeceği. Gazeteye göre işgal bölgesinden alınan haberler, Mustafa Akıncı'nın, Cumhurbaşkanı Anastasiadis dahil tüm çevrelere, devam eden sürecin çıkmaza girmesi durumunda görevinden istifa etmeye yakın bir noktada olacağı mesajı verdiği yönünde. Bu temelde Akıncı'nın müzakere sürecinde iki tarafın da kabul edeceği bir çözüme ulaşabilmek için tüm olanakları kullanması bekleniyor. Talat ve Eroğlu'nun risk almaktan kaçındıkları toprak konusunu haritalar ve bölge isimleri ile tartışmayı da bu nedenden dolayı kabul ettiği belirtiliyor. Akıncı'nın sahte devleti Türkiye'nin 81. vilayeti yapacak bir dönemde Kıbrıstürk toplumuna liderlik yapmak istemediği ifade ediliyor

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
-Yunanistan Komünist Partisi'nin Kıbrıs sorununda iki toplumlu iki bölgeli federal çözüm yaklaşımını reddetme eğilimi AKEL'de şaşkınlık yarattı. Elde edilen bilgilere göre AKEL'in kardeş partisi bugüne kadar savunduğu iki bölgeli iki toplumlu federasyon tezini reddetme durumunda ve bazı kaynaklara göre de parti bu kararı yetkili organlarında almış durumda. Böylesi bir gelişme de zaten iki parti arasında var olan görüş ayrılıklarını daha da derinleştirecek.

HARAVGİ gazetesinin bugünkü ana haberi "Beklentiler yaratan görüş birlikleri" başlığı altında dünkü Anastasiadis-Akıncı görüşmesi.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
-2017 bütçesi bugün Meclis Ekonomi Komisyonu'nda tartışmaya başlanacak. Bu bütçe memorandumdan çıkış sonrası ilk bütçe. Bütçe 7 milyar 139 milyon euro gider öngörüyor. AKEL Basın Sözcüsü Stefanos Stefanu partisinin bu bütçeye yönelik tavrının bütçenin detayına incelenmesi sonrası belirleneceğini söyledi. Bununla birlikte Hükümetin ideolojik yönelimlerini bildiklerinden iyimser olmadıklarını belirtti. Bu bütçenin de büyüme karşıtı, sosyal devlete karşı bir bütçe olacağı ve eşitsizlikleri daha da derinleştireceği öngörüsünde bulundu.

Son Güncelleme: 05 Şubat 2021 - 13:21

Son Haberler

28 Temmuz
basın özetleri 28.07.21
14:01
Anastasiadis: Yunanistan ve Kıbrıs, sıkı birlik koşulları altında faaliyet gösteriyor
13:37
Devlet'den döngüsel ekonomi benimseycek şirketlere 30 milyon avro
13:36
Palmas: İngilizlerin tutumu ve yönetimi şaşırtıcı değil
13:35
Güvenlik Konseyi üyeleri Kıbrıs sorununun çözümünün temeline net bir şekilde atıfta bulunulmasını talep etti.
13:34
Cumhurbaşkanı Anastasiadis, Türkiye için olumlu gündemi veto etme olasılığını açık bıraktı
13:31
Yunanistan'da dün 8 can kaybı ve 3 bin 593 vaka kaydedildi.
08:16
Kıbrıs Yunanistan ve Ürdün üçlü zirvesi bugün gerçekleşiyor
08:15
Anastasiadis ve Mitsotakis dün bir araya geldi
08:14
Dün 6 can kaybı ve 791 yeni vaka kaydedildi
08:13
27 Temmuz
Basın Özetleri 27.07.2021
15:22
Hükümet Sözcüsü: Lefkoşa, Maraş konusunda Brüksel'den müdahale bekliyor
13:31
Tüm haberler

Video on Demand