8/1/16

FİLELEFTEROS gazetesinin bugünkü ana haberi Kıbrıs sorunuyla ilgili gelişmeler. Gazeteye göre Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki Mun Kıbrıs'ta görev yapan Barış Gücü'yle ilgili olarak Güvenlik Konseyi'ne raporunda Kıbrıs sorununun zamanında çözümüne ilişkin cesaret verici bir perspektif" olduğuna dikkat çekti. Kıbrıs'ın uluslararası alandaki ortaklarını gelişme halinde olan bu uğraşıya destek verme çağrısında bulundu. Buna paralel olarak Anastasiadis ve Akıncı 2016 yılının ilk liderler görüşmesinde bundan sonra başlıklarının tümünü görüşme kararı aldılar. Bu çerçevede iki önemli başlığın güvenlik ve toprak başlıklarının tartışılma yolunun açılacağına inanılıyor. Kıbrısrum tarafı mülkiyet konusunun ele alınmasını da kolaylaştıracağı düşüncesiyle toprak konusunu ele almayı arzuluyor. Kıbrısrum tarafı güvenlik ve garantiler konusunun da uluslararası konferans öncesi aynı anda ele alınmasının yararlı olacağı düşüncesinde. Nikos Anastasiadis ve Mustafa Akıncı'nın dünkü görüşmesi yaklaşık 4 sat sürdü ve önemli sayıda olan askıda kalan konulara odaklanıldı. Görüşmede mülkiyet konusu da ele alındı ve taraflar bu konuda var olan görüş ayrılıklarını bir kez daha teyit ettiler. Bu arada perde gerisinde 20-23 Ocak tarihlerinde Davos'ta yaşanacak olması gelişmelere yönelik hazırlıklar var. Espen Barth Eide "orkestra şefi" olarak Davos'ta olmak istiyor. Amacı bu sürecin başrol oyuncuları ile birçok ikili temas gerçekleştirmek.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
-Kıbrıslı iki müzakereci Andreas Mavroyannis ile Özdil Nami açık kalan konuları kayda geçirmek ve önümüzdeki aylarda bu konularla ilgili görüşme programı belirleme yükümlülüğü üstlendiler. Bu olgu müzakerelerin mülkiyet konusuna yapışıp kaldığı bir anda toprak ve güvenlik başlıklarının tartışılma yolunu da açacak. Cumhurbaşkanı Anastasiadis görüşme sonrası Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na dönüşünde özellikle askıda olan ana başlıklarda taraflar arasında köprü oluşturma olasılığının bulunup bulunmadığı sorusuna " Var olan ve önemli olan taraflardan birinin veya diğerinin zorluklarının karşılıklı olarak anlaşılmasıdır" yanıtını verdi. Anastasiadis bu çerçeve içerisinde taraflardan birinin diğerinin endişesini göz ardı etmeksizin yollar bulmaya çalışacaklarını da belirtti.

POLİTİS gazetesinin bugünkü ana haberi DİSİ Milletvekili Andreas Temistokleus'un dokunulmazlığının kaldırılması yönünde yapılan çalışmalar. Gazeteye göre Başsavcı Kostas Kliridis Yüksek mahkemeye başvurarak DİSİ Limasol Milletvekili Andreas Themistokleus'un milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması talebinde bulundu. Hukuk Dairesi tarafından yapılan açıklamaya göre DİSİ milletvekilinin araba kullanma anlayışı kamu için bir tehlike teşkil etmektedir. Başsavcı bu konuda Themistoklesu hakkında ceza davası açabilmek için şimdi Yüksek Mahkeme'nin kararını bekliyor. Themistokleus'un üç kez çok aşırı hızda araba bir defasında saatte 190 kilometreyi geçtiği tespit edildi. Başsavcının Yüksek Mahkemeye başvurusunda söz konusu milletvekilinin polislere yönelik olumsuz tavrı da ciddi bir faktör oldu. Kıbrıs Cumhuriyeti tarihinde bir milletvekilinin görev döneminde işlediği bir suç nedeniyle milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması talebi dördüncü kez gündeme geldi.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
-AKEL Polit Bürosu Mayıs seçimlerinde milletvekili adaylarının davranış normlarını belirledi. 56 milletvekili adayı bu normlara uymak zorunda. AKEL'in belirlediği davranış normlarına göre hem partili adaylar hem de yeni güçlerden gelecek adaylar kişisel propaganda çalışması yapamayacak. Kendi kişisel broşürlerini basamayacak ve dağıtamayacaklar. Sosyal medyayı da kişisel olarak kendilerini ileri sürme amacıyla kullanamayacaklar. Bu arada AKEL'in aday adayı listelerinde PEO'dan üst düzey kadroların olmadığı görüldü. PEO Genel Sekreteri Pambis Kiritsis Larnaka'dan aday adaylığını kabul etmezken Çalışma eski Bakanı Soturulla Haralambus da Mağusa'dan güçlü bir liste için aday olması yönünde parti liderliğinin baskılarına karşı durdu ve aday adayı olmadı. EDEK Genel Sekreteri Hristu Hristofidis'in aday adayı olmayı reddetmesi sonrası partinin gençlik örgütü de milletvekili listelerinde temsil edilmeyecek.

SİMERİNİ gazetesinin de bugünkü ana haberi DİSİ milletvekili Andreas Themistekleus'un milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması için Başsavcının girişimi. Gazetenin konuyla ilgili haber başlığı ise şöyle: "Kimse arka çıkmadı... Rallici milletvekili" . Gazeteye göre DİSİ Başkanı Averof Neofitu bu konuya ilişkin bir soruyu yanıtlarken trafik kurallarına uymayan bir milletvekilinin diğer yurttaşlarla aynı muamleye tabi tutulması gerektiği görüşünü savundu.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
-Maliye Bakanı haris Yeorgiyadis'e göre reel ekonomi 2015 yılında ilk iyileşme adımlarını attı. Kıbrıs'ın yeni yılda 2015 yılındaki adımlarına istikrar kazandırıp bunları daha da güçlendirebileceğine vurgu yaptı. Ancak bunun geçmişin anlayışlarıyla, dilekleriyle olamayacağını da ifade etti. Bakan özelleştirmelerle ilgili olarak da Troyka ile temaslarının sürekli olduğunu söyledi. Kıbrıs Elektrik Kurumu'nun özelleştirilmesinin artık gündemde olmadığını yapmak istediklerinin bu kurumun üretim ve dağıtım ağının ayrılması olduğunu ifade etti. Bunun 2018 yılına kadar olan perspektif olduğunu ve durumu 2018 yılında yeniden değerlendireceklerini belirtti. Bakan Elektrik Kurumunun tersine Kıbrıs Telekomünikasyon Kurumu'nun ise özeleştirilmesinden yana olduklarını ifade etti. Bu konuya ilişkin yasa tasarısının Meclis'e 2016 yılı sonunda 2017 yılı başında götüreceklerini duyurdu. Kıbrıs'ın Troyka'dan son kredi dilimini alabilmesi için telekomünikasyon alanında ueni bir şirket kurması gerektiğini de ifade etti.

ALİTİA gazetesinin de bugünkü ana haberi Kıbrıs sorunu. Gazeteye göre dünkü Anastasiadis-Akıncı görüşmesinde sorunun tüm yanları ele alındı. İki lider askıda kalan konularda köprü kurma amacıyla ileri adım atma konusunda görüş birliği sağladı. Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na dönüşünde açıklamalarda bulunan Anastasiadis dünkü görüşmeyi 'çok verimli' olarak niteledi. Görüşmede mülkiyet konusunun ele alınıp alınması sorusuna Cumhurbaşkanı “Hayır. Yakınlaşmaların nerelerde kurulabileceğini, farlılıkların nerede olduğunu belirlemek ve yavaş yavaş bir çalışma programıyla gelecek aylarda arzulanan bir çözüme ulaşabilme olasılığını görebilmek amacıyla beklemede olan bütün konular üzerinde yoğunlaşarak müzakerelerin gelecekteki seyrini ele alma fırsatı bulduğumuz çok verimli bir görüşme oldu.” yanıtını verdi. İki tarafın sunduğu görüşler esasında, daha çok özlü konularda beklemede olan konular üzerindeki farklılıklar arasında köprü kurulup kurulamayacağına ilişkin bir başka soruyu yanıtlayan Anastasiadis, “Elimizde, ki bu en önemlisidir, her toplumun karşı karşıya olduğu zorluklar konusunda karşılıklı anlayışımız vardır” dedi ve devamla da “Ve bu çerçevede yollar bulmaya çalışıyoruz ki bir tarafın endişelerini göz ardı etmeyelim, aynı zamanda diğer tarafın endişelerine de saygısızlık etmeyelim.” dedi. Nikos Anastasiadis, havanın olumlu olduğunu, işleyebilir ve uygulanabilir bir çözüm için temel ilkelerin yerine getirilmediği durumlarda geçmişin sorunları değil gerçeklerin karşılık bulduğu önerilerle bunların üstesinden gelinebileceğini belirtti. Nüfus ve mülkiyet çoğunluğu gibi konulardaki farklılıkları aşılıp aşılamayacağı sorusuna da Anastasiadis “Her şeyin önceden belirlenmiş görüşler üzerinde değil ilkeler temelinde olması gerekmektedir. Dolayısıyla bir toplumun diğer toplum üzerinde kendi çıkarlarını dayatıyor ve diğerinin endişelerini görmezden geliyor görüntüsü yaratmamak için dikkatimizi verdiğimiz budur.” yanıtını verdi. Türkiye'nin Avrupa Birliği Bakanı Volkan Bozkır’ın, çözümün Avrupa Birliği'nin birincil hukuku olması gerektiğine ilişkin görüşlerini yorumlaması istenen Cumhurbaşkanı, bu görüşleri duymadığını ve bu konunun bugünkü toplantıda görüşülmediğini söyledi. Anastasiadis, “Bununla birlikte birincil hukuk Kıbrıs Cumhuriyeti'ne Avrupa Birliği'nin tam üyesi olması izni veren bir hukuktur. Bunun dışında herhangi bir düşüncenin gerçeği yansıtmadığına inanıyorum ve bu benim de görüşümdür ve herkes tarafından bilinmektedir” dedi.

HARAVGİ gazetesinin bugünkü ana haberi "Özelleştirme için sorunlar zeminde çözülüyor" başlığı altında. Gazeteye göre Ulaştırma Bakanlığının yeni limanlar tarifesinde hellim, patates gibi Kıbrıs'ın ihracat ürünlerinin ödeneklerinde artış öngörülüyor. Yeni tarife Limasol Limanı özel yatırımcıya devredilmeden önce önümüzdeki günlerde uygulamaya konacak. Bu tarifenin müzakere edilmesi için bugün Meclis'e getirilmesi de bekleniyor. Limasol Limanının ticari faaliyetlerinin özelleştirilmesine toplamda 117 şirket ilgi gösterdi. Son ve kesin başvuruların 19 Ocak tarihine kadar yapılması gerekiyor.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
-Her on işsizden dördü altı aydan fazla bir süredir işsiz. Avrupa İstatistik Dairesi Eurostat'ın verilerine göre Kıbrıs'ta işsiz sayısı 66 bin. Eurostatın Kıbrıs'ta işsizlikte artış iddiasına karşı Kıbrıs İstatistik Dairesi kayıtlı işsizlerin azaldığı görüşünde. Bunun temel nedeni de bir yandan gündeme gelen işsizlerin göçü diğer yandan da iş bulma umudunu yitirenlerin artık İş Bulma Dairesi'ne gidip işsiz kaydı yaptırmaması. Eurostat verilerine göre 2015 yılı kasım ayı itibarıyla Kıbrıs'ta işsizlerin oranı %15,8. Bu oran bir ay önce %15,4'tü. Kıbrıs işsizlikte en yüksek dördüncü Avrupa Birliği ülkesi. En yüksek işsizlik %24,6 ile Yunanistan'da. Onu %21,4 ile ispanya, %16,6 ile de Hırvatistan izliyor. Avrupa Birliği'nde ortalama işsizlik ise %9,1. Bu oran Euro Bölgesinde ise %10.5.

Son Güncelleme: 05 Şubat 2021 - 13:16

Son Haberler

04 Ekim
Yunanistan Başbakanı: "Sınırlarımız gri değil açık mavidir"
16:42
Türkiye Dışişleri Bakanlığı: Yunanistan'ın Türkiye-Libya anlaşmasına dair açıklamaları, hiçbir anlam ve değer taşımıyor.
16:40
Avrupa Komisyonu'ndan iki üst düzey yetkili, enerji fiyatlarındaki krizle başa çıkmak için, ortak borçlanmaya çağırdı
16:27
Rusya'da ülkenin Alt Meclisi'nden sonra, Üst Meclis de, Ukrayna'nın dört bölgesinin Rusya’ya ilhakını onayladı.
16:26
Ukrayna: Yunanca öğretmeni, Ukrayna yanlısı tavrı nedeniyle Ruslar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
16:25
Basın Özetleri 04.10.2022
13:28
03 Ekim
2005 yılında askerlik görevini yaptığı dönemde ölü bulunan Thanasis Nikolaou'nun cinayet davası yeniden açıliyor
15:57
Helen Amerikan Enstitüsü, Biden’a mektup göndererek Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarını kınamasını istedi.
15:31
Dışişleri Bakanı, bugün çalışma ziyareti yapmak üzere Katar'ın Doha kentine gidiyor.
15:29
Savunma Bakanı: ‘State Partnership’ programı, Kıbrıs'ın bölgede istikrar faktörü rolü oynadığının bir başka kanıtıdır.
14:30
APOEL ve AEL arasında oynanan maçın ardından taraftarlar arasında çıkan olaylarda, 25 yaşındaki bir kişi yaralandı.
13:37
Basın Özetleri 03.10.2022
13:16
Tüm haberler

Video on Demand