25/1/16

SİMERİNİ gaz etesinin bugünkü ana haberi "Andros'un valizinde Türk oyuncakları" başlığı altında AKEL Genel Sekreteri'nin İstanbul'daki temaslarının sonuçları. Gazeteye göre AKEL Genel Sekreteri Kipriyanu İstanbul'dan bazı mesajlarla döndü. Kipriyanu dün öğleden sonra adaya dönüşünde Türkiye'nin garantiler konusunu tartıştığına ve Kıbrıs sorununa çözüm arayışlarında da Mustafa Akıncı'yı desteklediğine atıfta bulundu. AKEL Genel Sekreteri'nin yaptığı açıklamaya göre Türkler güvenlik konularında bugünkünden farklı bir rol oynamak istiyorlar. Türkiye liderliği Kıbrıs sorununun çözümü olmaksızın Akdeniz'in güney doğusunda önemli bir rol oynayamayacağını da bilince çıkarmış durumda. Kipriyanu açıklamalarında Davutoğlu ve Çavuşoğlu ile" açık bir iletişim hattı tutma arzusunu" da ele aldıklarını da belirtti. Bu arada DİSİ Avrupa Parlamento üyesi Lefteris Hrisostomos AKEL Genel Sekreteri'nin İstanbul'daki temaslarını doğru yönde temaslar olarak niteledi. Buna karşı Ekoloji Hareketi Başkanı Yorgos Perdikis AKEL Genel Sekreterini eleştirdi ve İstanbul ziyaretinin Türkiye'ye iletişim oyununda iyi ismini güçlendirme olanağı verdiğini söyledi. Perdikis herkese süreçleri yönetmede dikkatli olmaları çağrısında da bulundu.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
-Estonya Başbakanı Taavi Ruivas bugün Kıbrıs'a geliyor. Estonya Başbakanı'nın adaya yaptığı bu ziyaretin siyasi boyutları var. Cumhurbaşkanlığı müsteşarı Konstantinos Petridis bu ziyaretle ilgili olarak Kıbrıs Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada ziyaret ile Kıbrıs'ın Avrupa Birliği'ne üye ülkelerle ilişkilerinin daha da genişleyeceğini ve Avrupa düzeyindeki rolünün daha da güçleneceğini söyledi. Estonya Başbakanı'nın Kıbrıs'ı ilk kez ziyaret edecek olmasına da dikkat çekti. Etonya'nın Avrupa Birliği bünyesinde çeşitli konularda birbirini etkileyen ve faktör olan özel ülkeler grubuna ait olmasının hatırlatılması üzerine de " bu ülke Birlik içerisinde müttefiklere ve baskı yapacak etkinliğe sahiptir ve Kıbrıs'ın bu ülkeler grubuyla çok yakın geleneksel bir bağı yoktur " dedi. Cumhurbaşkanı Anastasaidis'in Estonya Başbakanı'nı kabul edeceğini ve ülkesinin Kıbrıs'a destek verecek bir rol oynaması için kendisine Kıbrıs sorunundaki gelişmeler hakkında bilgi vereceğini de ifade etti.


FİLELEFTEROS gazetesinin bugünkü ana haberi Güvenlik için kampanya" başlığı altında Kıbrıs sorunu. Gazeteye göre Atina, Kıbrıs'ta garantilerin kaldırılması gerekliliğini göstermek amacıyla güvenlik konusunda uluslararası alanda kampanya düzenlemek için harekete geçiyor. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre Yunanistan Hükümeti Kıbrıs sorununun iç yanlarıyla ilgili tartışmalara karışmıyor. Ancak sorunun dış yanlarıyla ilgili uluslararası kampanyalar düzenlemenin Yunanistan'ın sorumluluğu olduğu görüşünü savunuyor. Bu çerçevede bazı yabancı ülke hükümetleri nezdinde bazı farklı hareketlenmeler yaşandı. Atina, konuya ilişkin temasları sırasında gündeme getireceği, üzerinde çalışmalar yapılmış düşüncelere sahip. Bu girişimlerin ağırlığını daha görevi devraldığı ilk andan garantilerin kaldırılması gerekliğine vurgu yapan Yunanistan Başbakanı Nikos Kocas üstlenecek. Kocas Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile temaslarda bulunmak amacıyla bugün İstanbul'a gidecek. Güvenilir kaynaklardan elde edilen bilgilere göre görüşme gündeminin üst maddeleri arasında Kıbrıs sorunu ve özel olarak da güvenlik sorunu olacak. Yunanistan tarafı çağdışı olarak nitelediği garantiler sisteminin kaldırılmasında ısrar edecek. Bu arada Çavuşoğlu da 2 Şubat'ta Atina'yı ziyaret edecek. İki ülkenin Yüksek Konseyleri toplanacak. Atina'nın konuya ilişkin uğraşıları Ankara ile sınırlı kalmayacak, aynı zamanda Avrupa Birliği, Birleşik Devletler, Birleşmiş Milletler ve Britanya^'ya da dönük olarak devam edecek.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
- Ortak Denetleme Mekanizması ile müzakereler tamamlanmış durumda ve 2015 yılı sonuçlarıyla ilgili Bankaların beklentilerinin metleşeceği ve bilanço dengelerinin ortaya çıkacağı açıklama Şubat ayında yapılacak. Kıbrıs Bankası ve Helenik Bankası Ortak Denetleme Mekanizması"nın uyguladığı yöntemi benimsemediklerini, bununla görüş ayrılığı içinde olduklarını açıkladılar. Beklentiler arttırılırsa bu iki banka yılı zararda kapatacak. Bu arada Kooperatif Merkez Bankası Ortak Denetleme Mekanizması'nın genelgelerini mutlak bir biçimde uyguladı ve bunun bir sonucu olarak 2013 yılında banka'ya yapılan 1,5 milyar Euroluk sermaye desteğine ilaveten 175 milyon Euroluk bir sermaye desteğine daha ihtiyacı olduğu görüldü. Kıbrıs Bankası ile Helenik Bankası ise yaptıkları açıklamada Ortak Denetleme Mekanizması'nın modeli temelinde bir çalışma yapılsa dahi ek sermaye desteğine ihtiyaç duymayacaklarını belirttiler.

POLİTİS gazetesinin bugünkü ana haberi AKEL Genel Sekreteri Andros Kipriyanu'nun İstanbul temasları. Gazeteye göre AKEL, Genel Sekreteri Andros Kipriyanu'nun Türkiye Başbakanı Ahmet Davutoğlu ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile temaslarından getirdiği mesajları olumlu olarak değerlendiriyor. Ankara'nın, Kıbrıs'ın da üyesi olduğu Avrupa Birliği'nin de dahil olacak garantiler çerçevesini değiştirme arzusu önemli olarak görülüyor. Türk yetkililer Kıbrıs sorununun çözüm zamanının artık geldiği ve Türkiye'nin sağlayacağı yararları anlamış durumda bu konunun artık sana erme zamanının gelmiş olduğu mesajı verdiler. Andros Kipriyanu'nun garantilere yönelik tartışma talebi için ileri sürdüğü noktaların herhangi birine itiraz gösterilmemesi bu yaklaşımın bir göstergesi olarak algılandı. Kıbrıs sorununun diğer yanlarının el alınması sırasında Andros Kipriyanu'nun mülkiyet ve toprak konularının birbirine doğrudan bağlı olduğu görüşüne Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun da katılması büyük bir öneme sahip. Türk tarafı bu olguyu bugüne kadar kamuoyu önünde kabul etmek istememişti.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
-Marios Garoyan resmi olarak da DİKO'nun aday listesinde değil. Garoyan'ın bu kararını bugün bir araya geleceği parti başkanı Nikolas Papadopulos'a iletmesi bekleniyor. Çok yakınından elde edilen güvenilir bilgilere göre Garoyan bu kararını üç temel faktöre dayandırdı. Birincisi Kıbrıs sorununu ele alışta parti Başkanı Papadopulos ile görüş ayrılığı içinde olması. İkinci neden ise DİKO içerisinde konuları ele almada var olan görüş ayrılığı ve son olarak da parti kadrolarının yarısının parti içi süreçleri yönetmede devre dışı bırakılması. Garoyan bu görüşlerini kritik olarak nitelendirilen ve bugün gerçekleştirilecek olan Papadopulos ile görüşmesinde ifade edecek. Aynı haber kaynaklarına göre DİKO'da önemli sayıda partili kadro da Garayon'ın bu tavrı ile benzer bir yaklaşım gösterecek. Garoyan'ın çevresinin Kıbrıs sorununa ilişkin yaklaşımına göre Nikolas Papadopulos sürekli retçi bir konumda ve Kıbrıs sorununun yönetimi tartışmalarında DİKO'nun tezleri partiyi güvenilmez kılıp siyasi gelişmelerde kendisine atfedilen düzenleyici olma rolünü kesin olarak yitirip marjinal bir hale gelmesine yol açtı.

HARAVGİ gazetesinin bugünkü ana haberi "Ankara, garantileri tartışmaya açık" başlığı altında AKEL Genel Sekreteri Andros Kipriyanu'nun İstanbul temaslarının sonuçları . Gazeteye göre AKEL Genel Sekreteri Andros Kipriyanu İstanbul'da Davutoğlu ve Çavuşoğlu ile gerçekleştirdiği temaslarından Türkiye'nin Kıbrıs sorunundaki çözüm uğraşılarında sorunun iç yanlarıyla ilgili Mustafa Akıncı'yı tam desteklediği, Ankara'nın daha çok güvenlik ve garantiler konularına ilgi duyduğu mesajlarını aldı. Kipriyanu dün adaya dönüşünde yaptığı açıklamada Türkiye'nin güvenlik konusunu bugünkünden farklı bir biçimde tartışmak istediği ve bu konuda her iki tarafça da kabul edilecek, üzerinde anlaşma sağlanmış bir yaklaşım için diyaloga zemin bıraktığı görüşünü ifade etti. Kipriyanu Türkiye ziyaretinin belirlenen amacına ulaştığını ve Türk yetkililerle temaslarında Ulusal Konsey tarafından belirlenen Kıbrısrum tarafının görüşlerini dile getirdiğini belirtti. Kipriyanu'ya göre temaslarından aldığı mesajlar Kıbrısrum tarafına taktiklerini belirlemede ve Kıbrıs sorununun tartışılmasında sorunu özlü bir biçimde yönetmede yardımcı olacak. Kipriyanu bu arada Türkiye liderlerinin Kıbrıs sorunu çözülmeksizin Güneydoğu Akdeniz'de önemli bir rol oynamasının zorluğunu anladıklarını da ifade etti. Tersine Kıbrıs sorununun Kıbrıslırumların ve Kıbrıslıtürklerin kabul edecekleri bir biçimde çözülmesi durumunda geniş bölgede başrol oynayabileceği, işbirlikleri arayışlarına müsaade edecek tamamı ile farklı bir ortamın oluşacağına vurgu yaptı. Bu arada Kipriyanu dün Cumhurbaşkanı Anastasiadis ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek İstanbul temasları hakkında bilgi verdi. Bugün İstanbul'da temaslarda bulunacak Yunanistan Dışişleri Bakanı ile de konuştu. Türkiye Dışişleri Bakanı'nın, olguların değiştiğini ve AKEL'de de değişim yaşandığını ve isim vererek bugün AKEL'deki durumun Hristofyas dönemine göre farklı olduğunu söylediğinin gündeme getirilmesi üzerine de Kiprianu " Çavuşoğlu, Anastasiadis veya DİSİ liderliğinin değil de neden Andros Kipriyanu'nun ve AKEL'in İstanbul'a davet edildiğine ilişkin gazetecilerin birçok sorusuna maruz kaldı. Uzun yıllara dayalı bir dostluk ilişkisi olduğunu söyledi ve gazetecilerin baskısı sonucu da bu söylediğinizi ifade etti" dedi. Kipriyanu bu noktada AKEL'in parti kongreleri tarafından belirlenen politikaları izlediği hatırlatması da yaptı.

 

Son Güncelleme: 05 Şubat 2021 - 13:17

Son Haberler

28 Eylül
Başpiskopos Hrisostomos: Kıbrıs sorununda diyaloğun başlamasına dair umutlar bulanık
15:29
Atina ve Paris bugün tarihi bir savunma anlaşmasına imza atıyor.
15:27
Tatar, BM Genel Sekreteri’nin yeni fikirler araştırması umudunu ifade etti.
15:24
Cumhurbaşkanı: Görüşme verimli geçti ve iki tarafın fikir ayrılıkları kaydedildi
15:19
Basın Özetleri 28.09.2021
13:25
27 Eylül
Girit adasının doğusunda meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremde 1 kişi hayatını kaybetti
14:10
Nüfus kontrol programı koordinatörü, okullardaki epidemiyolojik tabloyu iyi olarak niteledi
14:08
83 yaş ve üzeri kişilere koronavirüs aşının 3. dozu bugün yapılmaya başlanıyor.
13:57
Bazı şirketlerin destek planlarından para alabilmek için sahte veriler beyan ettikleri tespit edildi.
13:51
Sağlık Bakanlığı, ülkelerin pandemiyle ilgili güncellenen listesini yayınladı.
13:48
Anastasiadis, bugünkü görüşmenin diyaloğun tekrarlanmasına yol açması umudunu ifade etti
13:42
Britanya: Kamyon şoförlerine verilen vize sonucu benzincilerde daha önce görülmemiş bir tablo ortaya çıktı.
13:36
Tüm haberler

Video on Demand