12/1/16

FİLELEFTEROS gazetesinin bugünkü ana haberi Kıbrıs Elektrik Kurumu'nun geleceğine yönelik devam eden savaş. Gazeteye göre Kıbrıs Elektrik Kurumu dün resmi olarak özelleştirilecekler listesinden çıkartıldı. Aynı anda kurum mülkiyet açısından ikiye ayrılma sürecine de girdi. Kurumun ikiye ayrılması sonrası bir bölümü elektrik üretimi ve ticaretine sahip olacak diğer bölümü ise taşıma ağları ve dağıtım illeriyle ilgilenecek. İkinci bölüm devlet hesabına Kıbrıs içinden ve deniz altı taşıma borularıyla yurt dışından doğal gaz getirimi işine de girebilecek. Kıbrıs Elektrik Kurumu'nun iki şirketinden birinin denetimi Enerji Bakanlığından alınacak ve bir başka bakanlığın denetimine verilecek. Kıbrıs Telekomünikasyon Kurumu'nda olduğu gibi bu büyük bir olasılıkla Maliye Bakanlığı'na bağlanacak. Bir yıl içerisinde bu yeni oluşum için yasal düzenlemeler çerçevesi belirlenecek. İki yıl içinde de uygulamaya geçilecek. Meclis süreci ve takvimi inceleyecek ve bu sürecin değişip değişmeyeceğinde Kıbrıs sorununda yaşanacaklar belirleyici olacak. Konu Meclis'e gitmeden önce Kurum'da örgütlü sendikalar dinamik eylemlere başvuracaklar. Konutlar ile ekonomiyi etkileyecek elektrik kesintileri ve önlemlere ilişkin söylentiler dün gerçekleşmedi. Sendikalar dün Kurumun Lefkoşa'daki merkezinde yığınsal toplantılar gerçekleştirdiler. Sendika yetkilileri burada yaptıkları konuşmalarda Kurumun ikiye ayrılmasını özelleştirme sürecinde ilk adım olarak nitelediler. Ancak güçlerini göstermeyi dün Bakanlar Kurulu'nun almış olduğu kararın uygulanması sürecine bıraktılar.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
-Seçim sürecinde aday belirleme olgusunu erteleme kararı Kıbrıs sorunuyla bağlantılı DİSİ ile diğer siyasi güçler arasında bir çatışma nesnesine dönüştü. DİSİ aday listesini belirlemede ertelemeye gitmek için tüzük değişikliğini gündeme getirmesi birçok soru işaretini de beraberinde getirdi. Elde edilen bilgilere göre bu konuda ilk kararı DİSİ Polit Bürosu aldı ve bu karar bazı önemli gelişmelerle bağlantılı da değildi. Bu Averof Neofitu'nun aday listelerini hazırlamada daha fazla zamana sahip olma ve diğer partilerin kendi aday belirleme süreçlerini tamamlamalarını görme arzusuyla bağlantılıydı. Memorandumdan çıkmaz ve Kıbrıs sorunundaki gelişmelerin de DİSİ'y daha büyük bir dinamizm kazandırabileceği düşüncesi de vardı. Bu konu ilk kez ele alındığında bir grup milletvekilinin buna bazı çekincelerle yaklaştığı görüldü. Bazıları bu süreci Hükümette değişiklik olgusuna ve bazı bakanalrın DİSİ listelerinden aday olma olasılığına bağladı. Süreçte sadece Savunma Bakanı Hristoforos Fokaidis'in aday olabileceği görüldü. Şimdi DİSİ tüzük kurultayı 31 Ocak'ta toplanacak ve parti aday listelerinin 3 ay önceden değil 45 gün önceden hazırlanmasına olanak verecek değişiklikleri yapacak. DİSİ'de 45 günlük seçim kampanyası süresinin yeterli olduğu görüşü var.

POLİTİS gazetesinin de bugünkü ana haberi Kıbrıs Elektrik Kurumu'nda yaşanan gelişmeler. Gazeteye göre Kıbrıs Elektrik Kurumu'nda devletin Troyka'ya karşı üstlendiği taahhütleri yerine getirme süreci çalışanların eylemliliğini de belirleyecek. Sendikalar bu sürecin ilerlemesine bağlı olarak grev kararı alıp uygulamaya koyacak. Sendikalar bu aşamada Bakanlar Kurulu'nun din aldığı karar metnini incelemeye aldılar. Sendikalar kesin tavır ortaya koymadan önce ileri aşamada çeşitli değişken faktörler dikkate alınarak ve özellikle de Kıbrıs sorunundaki gelişmelere bağlı olarak şimdi alınan kararın tekrardan incelenmeye alını alınmayacağını görmek istiyorlar. İlk karar taslağında sendikaların talebi doğrultusunda enerji alanında ve siyasi düzeyde yaşanacak olası gelişmeler ışığında alınan kararın yen,den değerlendirileceği olgusu vardı ancak Troyka'nın talebi sonrası bu olgu karardan çıkarıldı.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
-DİSİ mayıs milletvekili seçimleri için aday listelerini belirleme sürecini erteleme kararını Kıbrıs sorunundaki gelişmelere bağladı ancak bunun tek nedeninin bu olmadığı görüldü. Bunun Hükümet partisine çeşitli işbirlikleriyle son anda listelerinde sürprizler yapma olanağı kazanmak için stratejik bir karar olduğu görüldü. Bunun yanı sıra DİSİ mümkün olduğu kadar kısa bir seçim kampanyası dönemi yaşamak istiyor. DİSİ ülkede birinci siyasi güç konumunu korumak istiyor ve yapılan kamuoyu yoklamaları bunu ikinci konumdaki AKEL'e karşı güvenli bir biçimde elde ettiğini gösteriyor. DİSİ kısa süreli seçim kampanyası taktiğini son Avrupa Parlamento seçimlerinde de başarı ile uygulamıştı. DİSİ bu seçim sürecinde de seçmeni kamplaştıracak bir taktik istemiyor.

SİMERİNİ gazetesinin bugünkü ana haberi Kıbrıs Elektrik kurumu ve Kıbrıs Telekomünikasyon Kurumu konularının Euro Grup tarafından da değerlendirilecek olunması. Gazeteye göre Troyka Kıbrıs Hükümeti'nden özelleştirmeler çerçevesinde 2016 yılında bir milyar ve 2018 yılına kadar da 400 milyon Euro daha talep ediyor. Elde edilen bilgilere göre birkaç günden beridir Kıbrıs Hükümet yetkilileri elinde olan uyumlaştırılmış memorandumda bu rakamlar var. Burada temel sorun bu ön taleplerin yerine getirilmesinin nasıl başarılacağı. Kıbrıs Elektrik kurumu ve Kıbrıs Telekomünikasyon Kurumu çalışanları özelleştirme kelimesini duymak dahi istemiyorlar. Hükümet Sözcü Vekili Viktoras Papadopulos da dünkü Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada alınan kararla Kıbrıs Elektrik Kurumu'nun özelleştirme listesinden çıkartıldığına dikkat çekti. Maliye Bakanı Haris Yeorgiyadis Kıbrıs Telekomünikasyon Kurumu'nda örgütlü sendika yetkilileriyle yaptığı toplantıda kurumun özelleştirilmesi için onay almada acele eder bir görüntü vermedi. Euro Bölgesi'nin 18 Ocak'ta yapacağı ve herhangi bir beklenmedik gelişme yaşanmaması durumunda Kıbrıs ekonomisini değerlendireceği toplantısı öncesi bu yönde adım atacağı izlenimi vermedi. Kıbrıs Telekomünikasyon Kurumu yasa tasarısını 14 Ocak günü tartışacak olan Meclis Maliye Komisyonu da henüz bu toplantısını kesinleştirmedi.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
- Avrupa Birliği Başkan Yardımcısı ve Enerji Birliği Komiseri Maros Sefcovic, Doğu Akdeniz’in düzgün gelişmesi durumunda Avrupa'nın enerji tedarikinde anahtar olabileceğini söyledi. 'Enerji Birliği Turu' çerçevesinde Kıbrıs'ı ziyaret etmekte olan Sefcovic, Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis'le görüştükten sonra basına yaptığı açıklamada, Kıbrıs ve bölgenin Avrupa Birliği enerji güvenliğine katkıda bulunabileceklerini belirtti. Komiser Sefcovic, “Doğu Akdeniz'i Avrupa enerji güvenliği açısından çok önemli bir bölge olarak görmekteyiz. Sanıyorum bunu en akılcı ve en zeki şekilde bölgenin yararına olacak, ayrıca Avrupa'nın enerji güvenliğini artıracak şekilde geliştirmek için Kıbrıs'la çok yakın çalışmamız gerekmektedir” dedi. Doğu Akdeniz'de keşfedilen doğal gaz kaynaklarının gelecekte Avrupa'ya transfer edilmesiyle ilgili bir soruyu yanıtlayan Sefcovic, şu ana kadar gaz bölgelerindeki gelecek çalışmalarının üzerinde birçok şeye bağlı olduğuna işaret etti ve ilk sonuçların çok umut verici olduğunu vurguladı. Bölgedeki doğal gaz keşiflerinden söz eden Maros Sefvocic, “Yüz milyarlarca değil trilyonlarca metre küp doğal gaz yataklarından bahsediyoruz. Avrupa'nın yıllık doğal gaz tüketimi 400-500 milyon metre küp arasındadır. Dolayısıyla bu Doğu Akdeniz'deki doğal gaz alanlarının ne kadar önemli olduğunu göstermektedir” şeklinde konuştu. Komiser, bir sonraki meselenin doğal gaz keşiflerinin gerçekten ne kadar büyük, potansiyelinin ne olduğuna, bölge için en ekonomik kullanımının nasıl olacağına bağlı olduğunu, en sonunda Avrupa'ya taşınmasına sıra geleceğini kaydetti. Sefcovic Şubat'ta Komisyon'un Avrupa için yeni bir doğal gaz sıvılaştırma stratejisi sunacağını, bununla Akdeniz'in Avrupa için yeni tedarikler için çok önemli geçişleri olacağını göreceklerini ifade etti. Komiseri Maros Sefcovic, dolayısıyla kendisinin, düzgün gelişmesi durumunda Doğu Akdeniz'in bu konuda çok esaslı olacağına inandığını belirtti. Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis ise basına açıklamasında, Sefcovic'le bölgedeki doğal gaz keşifleri ışığında beklentilerle ilgili gelişmeleri görüştüklerini bildirdi.

HARAVGİ gazetesinin bugünkü ana haberi "Kıbrıs Telekomünikasyon Kurumu'nun özelleştirilmesinde ilk adım Kurumun ikiye bölünmesi" başlığı altında.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
-AKEL Baf milletvekili seçimleri aday listesinin belirlenmesi toplantısında konuşan AKEL Genel Sekreteri Andros Kipriyanu Kıbrıs sorununun her seçimlerin gündeminde var olan eski bir sorun olduğunu söyledi. Geçmiş seçim dönemlerinde bu sorunun partisel çıkarlar için nasıl kurban edildiğini hatırlatarak AKEL'in ülkenin ve halkın iyiliği için bu sorunu yalanlarla kurban etmeyeceğine vurgu yaptı.

Son Güncelleme: 05 Şubat 2021 - 13:16

Son Haberler

12 Haziran
Lute’un yeni Kıbrıs ziyaretinin Haziran ayının son 10 gününde yapılması planlanıyor.
16:30
Papadopulos, muhalefetin Meclis Başkanı seçme konusundaki başarısızlığıyla ilgili hayal kırıklığı ifade etti.
16:29
Şizopulos: Demokratik Cephe’nin önerisi benim veya Papadopulos’un seçilmesini engellemeyi hedefledi
16:28
Lefkoşa-Limasol anayolu ve Pareklisya köyü arasında çıkan yangın, yerleşim yerlerini tehdit ediyor.
16:27
Kıbrıs'ın BM’deki Daimî Büyükelçisi: Güvenlik Konseyi'nin Maraş kararları gecikmeden uygulanmalı
14:04
Larnaka: Makenzi bölgesinde yaşayan 89 yaşındaki kadının evi soyuldu.
14:03
Pavlopulos: Kıbrıs Cumhuriyeti’nin tek ve bölünemez olması gerek
13:56
Sağlık Bakanlığı son 24 saat içinde 60 yeni vaka saptandığını açıkladı.
13:54
11 Haziran
ECDC'den koronavirüs uyarısı
13:32
Varvitsiotis: Yunanistan'ın Kıbrıs ile dayanışması her zamankinden daha güçlü
13:30
Kaydedilen vakaların %95'i aşılanmamış kişilerde tespit ediliyor
13:29
G7 zirvesi başladı
13:28
Tüm haberler

Video on Demand