9/9/15

FİLELEFTEROS gazetesinin bugünkü ana haberi atmosferdeki yoğun tozlanmanın yarattığı sorunlar. Gazeteye göre atmosferdeki yoğun toz bulutunun yarattığı sorunlar nedeniyle hastahanelerde alarma geçildi onlarca yurttaş hastahanelerin ilk yardım bölümlerini doldurdu. Toz bulutu uçak alanlarında da sorunlar yarattı. Görüş mesafesinin düşmesi sonucu 24 uçuş yapılamazken orta eğitimde okulların yarın da açılmaması olasılığı var. Okulların açılıp açılmayacağına ilişkin kar bugün alınacak. Kıbrıs daha önce hiç yaşamadığı bir boyutta toz fırtınasının etkisi altında kaldı. Bu toz bulutunun yarın öğleden sonra aşamalı bir şekilde Kıbrıs üzerinden uzaklaşması bekleniyor.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
-Kıbrıs sorununda büyük konular henüz açık ve bazı başlıklarda taraflar arasında mesafe büyük. Tarafların hangi konular üzerinde anlaştıkları ve çeşitli konularda karşılıklı olarak pozisyonlarının ne olduğuna ilişkin bir karmaşa var. Cumhurbaşkanı Anastasiadis'in dün Liderler Konseyi toplantısında yaptığı bilgilendirmeden çıkan sonuç bu yönde. Dünkü bilgilendirme sırasında taraflar arasında nüfus oranına ilişkin bir görüş birliği sağlanamadığı belirtiliyor. Dörde bir nüfus oranı olgusu üzerinde taraflar arasında anlaşma sağlanamadı. Bu oran Kıbrısrum tarafının yaklaşımı ve Türk tarafınca kabul edilmiyor. Türk tarafı her iki taraftaki bugünkü nüfus yapılarının kabul edilmesini istiyor. Yunanlılar ve Türkler arasında dörde bir nüfus oranı olgusu da verilen izah temelinde uygulanamaz ve Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarının Kıbrıs'a geliş yolunu açıyor. Mülkiyet konusunda ise taraflar arasında kullanıcı kavramına ilişkin görüş ayrılığı var. Kıbrısrum tarafı mülkiyette birinci söz hakkının yasal mülk sahibinde olması gerektiği görüşünde ısrara ederken Kıbrıstürk tarafı kullanıcıyı öne çıkarıyor. DİKO, EDEK, Ekoloji Hareketi ve Yurttaşlar İttifakı görüşmelerde üzerinde anlaşmaya varılan ifade biçiminin yasal mülk sahibi ile kullanıcıyı eşitlediği görüşünde. Tartışmalar sırasında AKEL temsilcisi Tomazos Çelebi, Mustafa Akıncı'nın bu konuda pozisyonunu Eroğlu'nun daha önce var olan pozisyonundan farklılaştırdığını söyledi. Kıbrısrum tarafına geri verilecek bölgelerde kullanıcı hakkı olmayacak. Elde edilen bilgilere göre ancak bu Kıbrısrum tarafının tezi. Yapılan bilgilendirmede yönetim konusunda da görüş ayrılıkları var. Yurttaşlık ve yetkiler görüş ayrılıklarından bazıları. Toprak konusunda tamamı ile farklı yaklaşımlarla kriterler var. Ekonomi konusunda görüş birliği var ancak henüz geçiş dönemi üzerinde bir anlaşmaya varılamadı. Mülklerini talepte Kıbrısrum tarafı yurttaşlara mahkemelere ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvuru hakkı tanınmasından yana. DİKO Avrupa Birliği yurttaşları olarak Kıbrıslıalrın bu haklarının ellerinden alınamayacağı görüşünü ileri sürdü ve Hükümet de bu konuyu inceleme taahhüdünde bulundu. Bilgilendirme sırasında Cumhurbaşkanı Anastasisdis'in gündeme bazı Kıbrıslırumalrın işgal bölgesine gidip mülkleri konusunda sorun yarattıkları olgusunu ve konuya ilişkin duyduğu endişeyi de dile getirdiği ifade edilirken Yorgos Perdikis'in buna tepki gösterip göçmenlere mülklerine gitmeyin denemeyeceği görüşünü savunduğu belirtiliyor.

HARAVGİ gazetesinin bugünkü ana haberi Lagard listesi ile ilgili gelişmeler. Gazeteye göre Lagard listesi olarak ünlenen listenin iki yıl gecikmeyle elde edilmesi sonrası siyasi partiler bilinçli bir biçimde vergi kaçıranların adlarının kamuoyuna verilmesini talep ettiler. AKEL 2012 yılından beridir bu listenin alınması gerektiği konusunda ısrar ediyordu. AKEL dün de devlete her vergi kategorisinde en fazla borcu olan 100 kişinin isimlerinin Meclis'e verilmesini istedi. Geciken vergiler 2 milyar euroyu geçmiş durumda. Dün Meclis'te Denetim Komisyonu'nda 2014 yılı kamu ekonomisi raporu tartışılırken devletin tahsil edemediği vergi miktarının 2 milyar 24 milyon euroya yükseldiği belirtildi. AKEL Meclis Grup Sözcü Vekili Stavros Evagoras her alanda borcu en fazla borcu olan 100 kişinin isimlerinin Meclis'e sunulmasını istedi.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
-Hükümet Sözcüsü Nikos Hristodulidis dün kat edilmesi gereken yol olduğunu ve bazı önemli konularda bir sonuca gidecek koşulların oluşması durumunda Cumhurbaşkanı'nın siyasi parti liderlerini bilgilendireceğini söyledi. Elde edilen bilgilere göre Cumhurbaşkanı Anastasiadis dün siyasi parti liderlerini müzakere süreciyle ilgili olarak bilgilendirirken hem sağlanan görüş birliklerine hem de görüş ayrılığı olan dikenli konulara değindi. Beklenildiği gibi dünkü bilgilendirmede en çok mülkiyet konusu üzerinde duruldu. Bu konuya ilişkin Cumhurbaşkanı ile başta DİKO olmak üzere muhalefet partilerinin görüş ayrılıkları tartışıldı. DİKO, mülk sahibi geri dönmeyecek olsa dahi mülkü üzerinde öncelikli söz sahibi olması gerektiği görüşünü savundu. Küçük partilerin, Cumhurbaşkanının bilgilendirmesi sonrasında mülk sahibi ile kullanıcının eşitlendiği görüşünde ısrar ttikleri görüldü.

POLİTİS gazetesinin de bugünkü ana haberi Kıbrıs'ı örten toz bulutu. Gazeteye göre toz bulutu Kıbrıs'ın üzerine yapışıp kaldı. Bu ilk kez görülen tehlikeli bir fenomen. Toz bulutu Perşembe günü azalmaya başlayacak ancak tamamı ile yok olmayacak. Dün Larnaka ve Limasol'da alarm verildi. Okulların açılması konusu da bir kez daha düşünülüyor. Bu arada toz bulutuyla birlikte Kıbrıs yeni bir sıcak dalgasının da etkisine giriyor.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
-EDEK'te Baf örgütünde yaşanan sorunlar sonrası Pazar günü toplanacak merkez Komitesi'nin bir davranış normları belirlemesi bekleniyor. Partinin son kongre kararlarında davranış normları getirilmesine atıfta bulunulmuştu. Partide disiplinsizlik olgusunun en üst kadrolarda görülmesi nedeniyle bu normların gündeme getirilme zamanı manidar görünüyor. Merkez Komitesi'ne sunulacak öneriler arasında bir disiplin konseyi kurulması da var. Bu konsey en az üçü merkez komitesi üyesi olmak üzere beş kişiden oluşacak.

-Elektrik üretimi için doğal gaz alımında ara çözüme ilişkin Hükümet bir anlaşmaya varma arzusunda ancak birim başı önerilen fiyatlar cazip değil Bu arada Kıbrıs Elektrik Kurumu da buna karşı belli çekinceler ile ret arasında bir yerde tavır aldı. Kıbrıs Elektrik Kurumu, kendisine, Kıbrıslı tüketiciye ve genelde ekonomiye olası olumsuz etkileri konusunda tehlike çanı çalarken diğer yandan da ara çözüm konusunda sorumluluğu üstlenecek ve kararı verecek olanın Bakanlar Kurulu olduğuna vurgu yapıyor. 31 Ağustos tarihinde konuyla ilgili olarak Cumhurbaşkanlığında gerçekleştirilen toplantı sonrası ortaya çıkan tablo bu. Cumhurbaşkanı Enerji Kurumuna konuya ilişkin Hollandalı Vitol şirketiyle temaslara devam etme direktifi verdi. En iyi öneriyi bu şirketin yaptığı belirtildi ancak bu onun önerisinin kabulü için de iyileştirmeye gitmesinin koşul olduğuna dikkat çekildi. Bu alanda en büyük korku ihaleye çıkılırken belirtilen rakam ile gerçek talep arasında ortaya çıkacak fark. Elektrik Kurumuna göre büyük bir olasılıkla burada %25'lik bir fazlalık ortaya çıkacak ve kurum da kullanamayacağı doğal gaza para ödemiş olacak.

SİMERİNİ gazetesinin bugünkü ana haberi "Tehditler sömürgecilik aysallaştırılıyor" başlığı altında Kıbrıs sorunu. Gazeteye göre yurttaşlık konusunda Türk tarafı müzakere masasına yıllardan beridir Ankara'nın savunduğu tezlerle tamamı ile çakışan öneriler getirdi. Elde edilen bilgilere göre bu öner adaya yasadışı bir şekilde getirilen nüfusun tümünü yasallaştırıyor, sahte devlet vatandaşlığı olan herkesi çözüm çerçevesinde yasal yurttaş haline getiriyor. Türkiye vatandaşlarına da Avrupa yurttaşlarının hakları gerekçesiyle özgürlüklerden mutlak bir biçimde yararlanma hakkı sağlanıyor. Simerini bu konuda Mustafa Akıncı'nın dolaylı bir biçimde tehditlerde bulunduğunu da bilme noktasındadır. Akıncı askıda olan 45 bin vatandaşlık başvurusunu inceleme zorunda kalmamak için bu önerisinin kabulünü istedi. Bu arada Türk uzlaşmazlığı Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Kıbrıs özel danışmanı Espen Barth Eide kimliğinde bir de müttefik buldu. Eide yurttaşların atılmasını bir Avrupa pratiği olmadığını belirterek savaş suçunu yasallaştırmada Türk taleplerine destek ifade etti. Elde edilen bilgilere göre gelinen noktada yurttaşlık konusunda taraflar arasında sağlanan görüş birlikleri çok sınırlı oldu.

ALİTİA gazetesinin de bugünkü ana haberi "cehennemin üçüncü günü" başlığı altında Kıbrıs'ı etkisi altına alan yoğun toz bulutu.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları
-Cumhurbaşkanının Kıbrıs sorunundaki müzakere sürecine ilişkin dünkü bilgilendirmesi sonarsı DİSİ ile EVROKO memnuniyet ifade ederken DİKO, EDEK, Ekoloji Hareketi ve Yurttaşlar İttifakı eleştirilerde bulundular. EVROKO Başkanı Dimitris Şilluris oy birliği ile alınan 2009 Ulusal Konsey kararına mutlak bir biçimde saygı gösterileceği açıklaması yapılmasının kendilerini memnun ettiğini söyledi. Avrupa müktesebatının bir araç olarak açıklanmasının ve Avrupa kurumlarının Kıbrıs sorununun çözümü uğraşılarına katılımının da memnuniyet verici olduğuna dikkat çekti ve bunun Kıbrıs sorununa çözüm bulunmasında gerçek tek yol olduğuna vurgu yaptı. Buna karşı DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos Cumhurbaşkanı’nın siyasi partileri bilgilendirme yönetimini kabul edilemez olarak niteledi. Cumhurbaşkanı’nın, müzakerelerde kayda geçirilen görüş birliklerinin ve iki tarafın tezlerinin yer aldığı belgelerinin tümünü vermeyi ısrarla ret ettiğini ileri sürdü. Kamuoyunu bilgilendirmeyle ilgili bu “karartmanın” gerçek nedeninin, Cumhurbaşkanı ile somut partilerin tepkilerden korktukları için müzakerelerde nelerin tartışıldığına ilişkin halkın bilgilendirilmesini istememeleri olduğunu görüşünü de savundu. Mülkiyet konusunda yasal mülk sahibi ile kullanıcının eşitlenmesinin mümkün olmadığını ve bunun bazılarının iddia ettikleri gibi mülkiyet hakkına saygı göstermediğinin altını çizdi.

Son Güncelleme: 05 Şubat 2021 - 13:01

Son Haberler

24 Eylül
Cumhurbaşkanı Anastasiadis, New York’ta Yurt Dışında Yaşayan Kıbrıslılar ile görüşme gerçekleştirdi.
16:03
Limasol’da yaşanan trafik kazasında ağır yaralanan 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü kritik durumda tedavi görüyor.
15:57
Mitsotakis, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Erdoğan'a da cevap verdi.
15:55
Avrupa Birliği üyesi olan Akdeniz Ülkeleri Zirvesi önümüzdeki Cuma günü yapılıyor.
15:54
İtfaiye ekipleri, Alassa bölgesindeki yangının tamamen söndürülmesi için çabalarını sürdürüyor.
15:40
Anastasiadis Genel Kurul’daki konuşmasında, Lefkoşa’nın müzakerelerin başlaması için aldığı inisiyatiflere değindi.
15:31
Anastasiadis- Guterres görüşmesinde, Kıbrıs sorununa temsilci veya uzman atanması konusu ele alındı.
15:29
23 Eylül
23.09.22
15:56
Son 1 haftada koronavirüs nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti
13:57
Moskova'nın kontrolü altındaki Ukrayna topraklarında referandumlar başladı
13:56
Zelensky'den Ruslara çağrı: Kısmi zorunlu askerliğe karşı protesto edin
13:56
Akaryakıt'daki tüketim vergisinin düşürülmesine yönelik tedbir 15 Ocak'a kadar uzatıldı
13:54
Tüm haberler

Video on Demand